НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Порядку сприяння та підтримки реалізац..."  № 935-17/2021-17 від 22.07.2021р. 
Документ №935-17/2021 від 22.07.2021р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Порядку проведення конкурсу стартапів та бізнес - ідей у Коломийській міській територіальній громаді
Рішення міської ради  №2826-45/2023 від 20.06.2023р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.07.2021 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(17  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 22.07.2021р.  № 935-17/2021-17
 

Про затвердження Порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді


Керуючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» на виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Коломийської міської ради від 21.12.2017р.  № 2192-28/2017-28, міська рада


вирішила:


1. Затвердити Порядок сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді (додається).

2. Доручити відділу економіки міської ради (Ольга Дуляба) сформувати комісію з конкурсного відбору стартапів і подати її на затвердження міському голові.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор Костюк) та постійній комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку (Галина Беля).Міський голова                                                                                    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.07.2021р. №935-17/2021ПОРЯДОК

сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді


Розділ І. Загальні питання

1.1. Порядок сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді, розроблений на виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням Коломийської міської ради від 21.12.2017р.  № 2192-28/2017-28, (далі – Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є відбір стартапів, інноваційних підприємницьких ідей для реалізації на території Коломийської територіальної громади, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Коломийської міської територіальної громади і спрямовані на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку,  розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішні і зовнішні ринки. Фінансування стартапів здійснюється в рамках Програми.

1.3. Головним розпорядником коштів бюджету Коломийської територіальної громади на фінансову підтримку бізнес-ідей, стартапів згідно з Порядком сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді є Коломийська міська рада.

1.4. Основні завдання Конкурсу:

- стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів  малого і середнього підприємництва;

- відбір проєктів стартапів з метою надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Коломийської міської територіальної громади;

- поглиблення співпраці органів місцевого самоврядування та перспективних фізичних осіб, підприємців, винахідників, представників студентської молоді;

сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;

  • забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.

1.5. Учасниками Конкурсу є фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зареєстровані на території Коломийської територіальної громади, які планують здійснювати реалізацію стартапу чи бізнес-ідеї на території  Коломийської територіальної громади, та відповідно до цього Порядку подали проєкт стартапу.

1.6. До участі у конкурсному відборі не допускаються проєкти стартапів, якщо суб’єкти, які їх розробляють або подають:

- визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (загальнообов’язкових платежів), виплати заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

- нерезиденти України;

- подали недостовірну інформацію про свій фінансовий стан;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи на конкурс;

- одержують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання

якої не закінчився;

- щодо яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового

використання бюджетних коштів;

- здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових

виробів, обмін валюти, та здійснюють діяльність, яка суперечить законодавству.

1.7. Проєкти стартапів розробляються учасниками Конкурсу, враховуючи пріоритети проєктів, що зазначені в офіційному повідомленні про початок Конкурсу.


Розділ ІІ. Організаційне забезпечення Конкурсу

 2.1. Для організації Конкурсу розпорядженням міського голови утворюється комісія з конкурсного відбору проєктів стартапів (далі – Комісія).

2.2. Комісія здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу.

2.3. До складу Комісії входить не менше семи членів із представників виконавчих органів Коломийської міської ради, депутатів відповідного скликання та представників бізнесу, науково-технічних фахівців наукових та інших установ, до сфери діяльності яких належить питання соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

2.4. Членство в Комісії не має створювати протиріччя між інтересами учасників конкурсу, наявність якого може вплинути на об’єктивність та упередженість прийняття рішень щодо вибору переможця конкурсного відбору.

2.5. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова. На період відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови комісії.

2.6. Голова, секретар та члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.7. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

2.8. У триденний строк після затвердження протоколу Комісія оприлюднює результати конкурсу на офіційному сайті міської ради.


Розділ ІІІ. Повноваження Комісії

3.1. Комісія відповідає за організацію та проведення конкурсного відбору. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких повноважень:

- допуск претендентів до участі у конкурсі;

- розгляд конкурсних пропозицій;

- визначення переможців конкурсу;

- визнання конкурсу таким, що не відбувся;

- складання протоколів про результати проведення конкурсу;

- здійснення інших дій, передбачених Порядком.

3.2. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3.3. Комісія призначає та встановлює фінансування проєктів стартапів в межах коштів, передбачених в бюджеті територіальної громади на відповідний бюджетний рік.

Максимальна сума фінансової підтримки для одного проєкту не має перевищувати 50 (п’ятдесят) тис. грн.


Розділ ІV. Повноваження відділу економіки міської ради

4.1. Робочим органом, який забезпечує проведення конкурсу є відділ економіки міської ради.

4.2. Відділ економіки:

- визначає умови та план здійснення  необхідних організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу;

- визначає дати проведення Конкурсу;

- забезпечує підготовку і проведення Конкурсу (за потреби залучаються сторонні організації);

- здійснює забезпечення діяльності Конкурсної комісії та проведення Конкурсу;

- опубліковує у засобах масової інформації та на сайті міської ради повідомлення про початок Конкурсу;

- здійснює моніторинг реалізації проєктів;

- інформує громадськість про соціально-економічні результати реалізованих проєктів.

Розділ V. Процедура Конкурсу

5.1. Не менше ніж за 60 календарних днів до проведення Конкурсу відділ економіки розміщує оголошення про прийом документів на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради.

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в Конкурсі, умови його проведення, перелік необхідних документів та кінцеві строки їх подання, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні роз’яснення.

Зазначена інформація може бути поширена також в інший спосіб.

5.2. Розроблення проєктів, що подаються на Конкурс, здійснюється учасниками конкурсу.

5.3. У процесі підготовки проєктів їх розробники мають право звертатися у разі потреби до відділу економіки для одержання додаткової інформації.

           5.4. Відділ економіки розпочинає приймати документи на участь у Конкурсі з дня опублікування повідомлення. Необхідні документи подаються протягом 60 календарних днів з початку оголошення конкурсу. Документи, подані пізніше 60 календарних днів з початку оголошення конкурсу, не приймаються.

5.5. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у Конкурсі, не відповідає його умовам, Конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку Комісія приймає рішення про повторне проведення Конкурсу.

          5.6. Для участі у Конкурсі фізичні особи подають наступні документи:

- заява учасника на участь у Конкурсі (додаток 1);

          - копія паспорта та ідентифікаційного коду, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- згода на обробку персональних даних;

- бізнес-план проєкту (додаток 3).

          5.7. Для участі у Конкурсі фізичні особи - підприємці та юридичні особи подають наступні документи:

       - заява учасника на участь у Конкурсі (додаток 2);

       - відомості про суб’єкта підприємницької діяльності: чисельність працівників, виробничі потужності, площі та спеціалізації;

       - довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом;

       - завірену суб’єктом господарювання копію статуту (для юридичних осіб);

       - бізнес-план проєкту (додаток 3);

       - відомості про всю незначну державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років, її форму та мету.

5.8. Документи подані на конкурс, учасникам не повертаються.

5.9. Секретар конкурсної комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення Конкурсу надсилає електронною поштою резюме бізнес-планів проєктів членам Комісії для ознайомлення.

5.10. Бізнес-план на засіданні Конкурсної комісії представляє автор. Комісія приймає остаточне рішення про результати Конкурсу. Рішення приймається Комісією за результатами проведення публічної демонстрації проєктів учасниками конкурсу у вигляді презентацій шляхом виставлення балів для кожного проєкту відповідно до критеріїв.

5.11. Критерії оцінки бізнес-плану:

- оригінальність та обґрунтованість ідеї;

- наявність фінансово-економічного обґрунтування бізнес-плану;

- обсяг прибутку та рентабельність виробництва (робіт, послуг);

- кількість робочих місць, які планується створити;

  - обсяг надходження до бюджету від сплати податків, зборів, платежів;

- соціально-економічний ефект для громади.

5.12. Рішення Комісії про визначення переможця приймається шляхом визначення учасників, пропозиції яких набрали найбільшу кількість балів. Відповідно до кожного з критеріїв Комісією виставляються бали у кількості від 1 до 5 щодо кожного поданого проєкту (де 1 – найнижчий бал, 5 – найвищий бал).

5.13. Комісією приймається рішення про визначення переможців, або про те, що переможців (чи переможця) не може бути визначено.

5.14. Рішення Комісії є підставою для оголошення результатів Конкурсу. Результати Конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують голова комісії, секретар. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу.


Розділ VI. Реалізація проєктів

6.1. Коломийська міська рада протягом 30 днів після визначення результатів Конкурсу укладає з переможцем Конкурсу договір про надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-ідей, стартапів.

Частиною першою ст. 627 Цивільного кодексу України визначено, що сторони, відповідно до ст. 6 цього Кодексу, є вільними в укладенні договору та визначенні умов договору, з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

6.2. У разі якщо переможець Конкурсу фізична особа, обов’язковою умовою отримання фінансової підтримки проєкту є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності.

6.3. Проєкти, які перемогли у Конкурсі стартапів, бізнес-ідей мають реалізовуватися на території Коломийської територіальної громади.

6.4. У разі якщо у проєкті, який переміг у Конкурсі було заявлено про те, що його реалізація передбачає використання праці найманих працівників, переможець конкурсу підписує зобов’язання щодо офіційного оформлення таких найманих працівників із нормальною тривалістю робочого часу працівників відповідно до ст.50 Кодексу законів про працю України та відповідно із заробітною платою не менше мінімальної.

6.5. Реалізація проєктів Конкурсу переможцями відбувається відповідно до заходів, передбачених у проєктах.

6.6. Переможець Конкурсу після підписання договору отримує аванс відповідно до його бізнес плану, але не більше ніж 50% від суми фінансової підтримки проєкту. Після надання у відділ економіки звіту про хід реалізації проєкту з підтвердженням витрат, переможець Конкурсу отримує другий транш фінансової підтримки.

6.6.1. У разі якщо проєкт-переможець потребує фінансування на початковому етапі в іншому обсязі, ніж визначено пунктом 6.6. даного  Порядку, умови надання такого фінансування приймаються Комісією та відображаються у договорі.

6.7. Переможець Конкурсу повинен вести записи й звіти щодо реалізації проєкту. Переможець Конкурсу відповідальний за ведення обліку витрат на реалізацію проєкту, відображення їх належним чином, оформлення первинних документів з урахуванням норм Бюджетного, Податкового Кодексів України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» інших нормативно-правових актів, що регулюють це питання.

6.8. Переможець зобов’язаний:

- не припиняти підприємницьку діяльність протягом  одного року з моменту підписання договору;

- отримані кошти витрачати виключно на реалізацію проєкту, який переміг у конкурсі;

- сплачувати всі податки і збори пов’язані з отриманням фінансування на реалізацію проєкту (якщо такі виникають);

- сплачувати всі податки і збори, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

6.9. За підсумками реалізації проєкту, переможець протягом одного місяця з дня завершення реалізації проєкту надає у відділ економіки описовий та фінансовий звіт, що  супроводжується деталізованою інформацією про використання коштів. Крім того, переможець Конкурсу має право надати аудиторський звіт про хід реалізації проєкту, який має включати відповідність заявленому проєкту.

6.10. Обов’язковою умовою завершення проєкту бізнес – ідеї, стартапів є публічне представлення результатів його реалізації та розміщення результатів виконання проєкту або візуального звіту про використання коштів (фото-, відео- матеріали, презентації, тощо) у рамках проєкту, відділом економіки, на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради та інших засобах масової інформації.

6.11. У разі витрачання коштів не за цільовим призначенням, визначеним умовами Договору, переможець конкурсу зобов’язується повернути отримані кошти в повному обсязі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення йому відповідної вимоги.


                                                                                 Додаток 1

до Порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді


ЗАЯВА

на участь у конкурсі стартапів, бізнес-ідей для реалізації у Коломийській територіальній громаді

(для фізичних осіб)

 

І. Інформація про заявника

1.1. Прізвище, ім’я, по-батькові _________________________________________

 

1.2. Дата народження _________________________________________________

1.3. Адреса фактичного місця проживання ________________________________

___________________________________________________________________

1.4. Серія та номер паспорту ____________________________________________

1.5. Ідентифікаційний номер ____________________________________________

1.6. Номер мобільного телефону _________________________________________

1.7. Електронна пошта (e-mail) ___________________________________________

 ІІ. Напрямок діяльності стартапу, бізнес-ідеї: ______________________________

___________________________________________________________________


ІІІ. Опис стартапу, бізнес-ідеї:

3.1. Опис ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

 3.2. Основні заходи в межах проєкту: ____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.3. Очікувані результати ______________________________________________

 

    1. Сталість і ефективність результатів проєкту: ____________________________

___________________________________________________________________

 

IV. Фінансова інформація:

 

Загальна сума коштів, яка необхідна для реалізації стартапу, бізнес-ідеї:

___________________ грн., з них:

 

__________________ грн., власні кошти

__________________ грн., кошти залучені в інших грантових програмах

__________________ грн., кошти залучені від інших інвесторів

 

Загальний бюджет проєкту складається з:

 

 

Стаття витрат

 

Розрахунок статті витрат

Джерела фінансування

Кошти бюджету Коломийської міської територіальної громади

 Власні кошти

Кошти залучені від інших грантових програм  чи інвесторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. Інформація про інші види фінансової допомоги, отриманої протягом трьох попередніх років

 5.1. Назва та загальна сума державної допомоги отриманої на реалізацію  стартапу, бізнес - ідеї _________________________________________________

____________________________________________________________________5.2. Назва та загальна сума не державної допомоги отриманої на реалізацію  стартапу, бізнес - ідеї _________________________________________________

____________________________________________________________________

 VІ. Інформація щодо інших грантових програм, на які учасник подавав заявку

6.1. Назва грантової програми: _________________________________________

____________________________________________________________________

6.2. Дата подання заявки: ______________________________________________


 

«___»_____________20___ р.        ___________           ____________________

                                                      (підпис)                (прізвище, ім’я, по-батькові)
Додаток 2

до Порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді


ЗАЯВА

на участь у конкурсі стартапів, бізнес-ідей для реалізації в Коломийській територіальній громаді

(для юридичних осіб та ФОП)

 

І. Інформація про заявника

1.1. Назва юридичної особи або фізичної особи - підприємця _______________

____________________________________________________________________

 

1.2. Дата реєстрації ____________________________________________________

1.3. Місце реєстрації __________________________________________________

__________________________________________________________________

1.4. Фактична адреса провадження діяльності _____________________________

__________________________________________________________________

1.5. Вид діяльності __________________________________________________

1.6. Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер ____________________________

1.7. Номер мобільного телефону __________________e-mail_________________

1.8. Керівник _______________________________________________________

1.9. Серія та номер паспорту керівника ___________________________________

 ІІ. Напрямок діяльності стартапу, бізнес-ідеї: _____________________________

___________________________________________________________________

 ІІІ. Опис стартапу, бізнес-ідеї:

 

3.1. Опис ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

 3.2. Основні заходи в межах проєкту: ____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3.3. Очікувані результати ______________________________________________

 

3.4. Сталість і ефективність результатів проєкту: ___________________________

__________________________________________________________________

IV. Фінансова інформація:

 

Загальна сума коштів, яка необхідна для реалізації стартапу, бізнес-ідеї:

___________________ грн., з них:

__________________ грн., власні кошти

__________________ грн., кошти залучені в інших грантових програмах

__________________ грн., кошти залучені від інших інвесторів

 

Загальний бюджет проєкту складається з:

 

 

Стаття витрат

 

Розрахунок статті витрат

Джерела фінансування

Кошти бюджету Коломийської міської територіальної громади

Власні кошти

Кошти залучені від інших грантових програм  чи інвесторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Наймані працівники

5.1. Кількість найманих працівників _____________________________________

5.2. Середня заробітна плата працівника __________________________________

 

VІ. Інформація про інші види фінансової допомоги, отриманої протягом трьох попередніх років

 6.1. Назва та загальна сума державної допомоги отриманої на реалізацію стартапу, бізнес-ідеї _________________________________________________

____________________________________________________________________

6.2. Назва та загальна сума не державної допомоги отриманої на реалізацію стартапу, бізнес-ідеї _________________________________________________

____________________________________________________________________

 VІІ. Інформація щодо інших грантових програм, на які учасник подавав заявку

7.1. Назва грантової програми: _________________________________________

____________________________________________________________________

7.2. Дата подання заявки: _______________________________________________«___»_____________20___ р.        ___________           ____________________

                                                      (підпис)                (прізвище, ім’я, по-батькові)                                                                            Додаток 3

до Порядку сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів в Коломийській територіальній громаді


БІЗНЕС –ПЛАН ПРОЄКТУ

    1. Інформація про автора стартапу, бізнес-ідеї (ПІП, зайнятість, сфера та досвід  діяльності тощо).

2. Опис стартапу, бізнес-ідеї:

- загальна вартість проєкту (в т. ч. витрати на приміщення, обладнання, устаткування, ремонт, організацію доставки, збуту, можливі рекламації, загальні адміністративні витрати та інше) на період до виходу бізнесу на самоокупність;

- структура джерел фінансування (власні кошти, кошти інвесторів або партнерів бізнесу, кредити).

ОПИС ПРОДУКТУ АБО ПОСЛУГИ:

- короткий опис продукту (послуги) і основні характеристики;

- асортимент продукції (послуг), ціноутворення;

- основні переваги продукту (послуги) порівняно з конкурентами, унікальність продукту (послуги);

- необхідність отримання дозволів, ліцензій, патентів, сертифікатів для реалізації проєкту;

- наявність авторських прав, патентів на продукт (послугу);

- інші умови, необхідні для реалізації проєкту (забезпечення гарантії та сервісного обслуговування, особливих умов експлуатації або утилізації продукту).

АНАЛІЗ РИНКУ ТА ГАЛУЗІ:

- характеристика галузі та ринку товару (послуги);

- розмір (потенціал) ринку товару (послуги);

- сезонність бізнесу;

- основні тенденції розвитку цього напряму;

- умови роботи з постачальниками (готовність до співпраці, умови розрахунків, періодичність поставок, досвід роботи з даним постачальником);

- організація системи обліку доходів, витрат, залишків продукції (сировини) тощо;

- наявність технології виробництва, технологічних карт, навичок виконання робіт;

- організація логістики, доставки сировини, матеріалів, товарів та готового продукту покупцю.


МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН:

- основні канали і ринки збуту продукції (послуги). Механізм постачання товарів (послуг) до споживача;

- механізм залучення клієнтів: реклама, прямі продажі, трафік (потік), програми лояльності;

- цінова політика;

- прогноз обсягів продажу, в т. ч. у грошовому та натуральному вираженні (за часом, за окремими видами товарів (послуг) підприємства, за певними групами споживачів.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН:

- план заходів, видатків та джерел фінансування;

- загальні обсяги продажів у натуральному та грошовому вираженні;

- калькуляція собівартості, собівартість реалізованої продукції;

- витратна частина: оренда, заробітна плата, ремонт, реклама, витрати на збут, комунальні платежі, послуги зовнішніх консультантів, інші операційні витрати; - чистий прибуток;

- бюджет руху грошових коштів;

-  прогноз і обґрунтування окупності проєкту.


ОЦІНКА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ

- SWOT-аналіз;

- оцінка можливих ризиків та причин їх виникнення;

- заходи для нейтралізації, мінімізації або компенсації можливих негативних наслідків тієї або іншої діяльності;

- зовнішні фактори (законодавчого, екологічного, санітарного та іншого характеру), які впливають або можуть впливати за певних обставин на бізнес.

«___»_____________20___ р.        ___________           ____________________

                                                      (підпис)                (прізвище, ім’я, по-батькові)

Начальник відділу економіки                                                                                 Ольга ДУЛЯБА
2011-2024 © Всі права застережено.