НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення цільової програми "Сприяння закладу медиц..."  № 218 від 20.07.2021р. 
Документ №218 від 20.07.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

24.07.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 20.07.2021р.  № 218
 

Про схвалення цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки»


Відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

       1. Схвалити цільову програму «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки» (додається).

       2. Комунальному некомерційному підприємству «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради подати дану Програму для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.

       3. Організацію виконання  рішення покласти на першого заступника міського голови Олега Токарчука.Міський голова                                                                  Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

                                                                                                        


                                                                                                                                          СХВАЛЕНО

                                                                                                        рішення виконавчого комітету

                                                                                                        міської ради

                                                                                            від 20.07.2021 р. № 218


Цільова  програма «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській територіальній громаді на 2022 - 2024 роки»


Замовник програми              

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ                                                           _____________

                                                                                                           (підпис)

Керівник програми              

Олег ТОКАРЧУК                                                                   _____________

                                                                                                           (підпис)


ПОГОДЖЕНО


Фінансове управління

міської ради              

Ганна БАКАЙ                                                                         _____________

                                                                                                           (підпис)

Відділ охорони здоровя

міської ради              

Ігор КОБА                                                                               _____________

                                                                                                           (підпис)

Відділ економіки

міської ради

Ольга ДУЛЯБА                                                                      _____________

                                                                                                           (підпис)

Юридичний відділ

міської ради

Любов СОНЧАК                                                                     _____________

                                                                                                           (підпис)

Голова постійної комісії з питань бюджету,

інвестицій, соціально-економічного

розвитку та зовнішньоекономічних відносин

Ігор КОСТЮК                                                                                ____________

                                                                                                            (підпис)


Голова постійної комісії з питань освіти, культури,

спорту, інформаційної та молодіжної політики,

соціального захисту, охорони здоров’я, гендерної політики,

депутатської діяльності, етики, регламенту,

захисту прав людини та правопорядку

Ростислав ПЕТРУНЯК                                                                          _____________

                                                                                                           (підпис)


КОЛОМИЯ, 2021


ПАСПОРТ

цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській територіальній громаді на 2022 -2024 роки»

1.Ініціатор розроблення Програми (замовник)

Коломийська міська рада

2.Розробник програми

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської  ради

3. Термін реалізації програми

2022 - 2024  роки

4. Етапи фінансування Програми протягом

2022  -  2024  роки

5. Обсяги фінансування     Програми (тис. грн.):

32 703,6 тис.грн.


Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022

10 901,2

-

-

10 901,2

-

2023

10 901,2

-

-

10 901,2

-

2024

10 901,2

-

-

10 901,2

-


6. Очікувані результати виконання Програми.

- забезпечення сталого функціонування закладу;

- формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створення умов для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам вторинної медичної допомоги;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на вторинну допомогу;

- покращення матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладу, який надає вторинну медичну допомогу.

7. Термін проведення звітності: щоквартально 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (наростаючим підсумком) готує і подає звіт про стан виконання заходів Програми.

Замовник програми                     _____________ Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Керівник програми                  _____________ Олег ТОКАРЧУК

Відповідальний виконавець  ______________ Роман БОРИС

  1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми


       Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя. Тому, одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
В сучасних умовах трансформації галузі “Охорона здоров’я”, зокрема, перетворення медичних установ шляхом зміни організаційно-правової форми в комунальні некомерційні підприємства, для забезпечення виконання ними відповідних статутних завдань та підвищення результативності і ефективності забезпечення потреб населення у певних видах медичної допомоги загалом слід передбачити залучення додаткового фінансування, яке сприятиме досягненню фінансової стійкості, стабілізації господарської діяльності, забезпеченню повних і своєчасних розрахунків за надані послуги та оновленню матеріально-технічної  бази.
Реорганізація комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності – комунальні некомерційні підприємства та укладання договорів за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України на сьогодні стала ключовим заходом впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я.
Таким чином, буде запроваджено принцип “гроші ходять за пацієнтом”, а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.
В умовах переходу на нові умови фінансування, для забезпечення повноцінного функціонування КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР  необхідні кошти для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплати послуг, у тому числі комунальних та інше. Прийняття Програми створює правові засади для запровадження фінансування заходів Програми за рахунок місцевих бюджетів.
КНП  є самостійним господарюючим суб’єктом зі статусом комунального некомерційного підприємства та наділене всіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в управлінні  Державної казначейської служби України та розрахункові рахунки в банківських установах.
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямована на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення та інші соціальні результати.
Враховуючи викладене вище та беручи до уваги необхідність поліпшення якості надання та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню, зміцнення матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я, виникає вкрай нагальна потреба у розробленні Програми «Сприяння закладу седицини вторинного рівня в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» для КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради. Затвердження даної Програми дозволить забезпечити високий рівень ефективного управління, стабільності та беззбитковості в діяльності КНП. Основною проблемою, на яку буде спрямована Програма є проблема фінансового характеру – недостатній рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів коштами для вирішення питань з оплати поточних видатків, для поповнення матеріально-технічної бази та інших поточних та капітальних видатків.
          Програма розроблена з метою розвитку вторинної медицини шляхом формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей, ефективного лікування захворювань, а також з метою стабільного функціонування комунального некомерційного підприємства «Коломийська ЦРЛ» Коломийської міської ради  збереження та покращення її інфраструктури. Основним пріоритетним завданням Коломийської ЦРЛ є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню Коломийської об’єднаної територіальної громади, так і мешканцям прилеглих населених пунктів та внутрішньо перемішених осіб відповідно до специфікації надання медичних послуг.

          Програма розроблена відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 87, 88, 90, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 52-54, 56, 57, 62, 63, 78 Господарського кодексу України, Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI, Закону України від 19.11.1992 р. № 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Закону України від 06.04.2017 р.№ 2002-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, Закону України від 01.07.2014 р. № 1555-VII “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 1013-р “Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України та інші.

       Видатки із міського бюджету спрямовуватимуться для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу охорони здоров’я, зміцнення та покращення матеріально-технічної бази, умов перебування. Забезпечення стабільної роботи Коломийської ЦРЛ як комунального некомерційного підприємства сприятиме покращенню медичного обслуговування населення та його соціальний захист. Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей бюджету.


2. Завдання Програми

       Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності Коломийської ЦРЛ та створення умов ефективного функціонування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги, а саме:

        - поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;


       - оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, розвиток вторинної медичної допомоги;

        - запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на вторинну медичну допомогу;

        - недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам Коломийської ЦРЛ та недопущення кредиторської заборгованості;

       - ефективне використання та збереження майна комунальної власності, забезпечення своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та прибудинкових території.


  1. Фінансове забезпечення Програми

       Фінансування Програми проводиться в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі фінансового утримання з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо напрямків їх використання. Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та завданнями, згідно додатку 1 до рішення.


  1. Очікувані результати виконання Програми

       Очікуваним результатом виконання Програми має бути:

          - збільшити питому вагу якісних показників надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається;
       -  забезпечення сталого функціонування Коломийської ЦРЛ;

       - сформувати систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

       - створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам вторинної медичної допомоги;

       - запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на вторинну допомогу;

       - покращити матеріально-технічний стан лікувально-профілактичних закладів, які надають вторинну медичну допомогу;

          -    провести капітальні та поточні ремонти приміщень КНП.


                                                                                              Додаток

                                                                                              до цільової програми «Сприяння

                                                                                              закладу медицини вторинного рівня

                                                                                              в Коломийській територіальній

                                                                                              громаді на 2022-2024 роки»


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми

Назва замовника: Коломийська міська рада

Назва програми: цільова  програма «Сприяння закладу медицини вторинного рівня в Коломийській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки»

№ п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування


Державний . бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Утримання будівель комунального некомерційного підприємства «Коломийська ЦРЛ» КМР (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

7 444,3


7 444,3


7 444,3

-

-

7 444,3


7 444,3


7 444,3

-

Забезпечення енергоносіями КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

(покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)

2

Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

264,0


264,0


264,0

-

-

264,0


264,0


264,0

-

Проведення своєчасних розрахунків по відшкодуванню пільгових пенсій

3

Забезпечення проведення цілодобових медичних оглядів водіїв транспортних засобів для виявлення станів сп’яніння

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

30,0


30,0


30,0

-

-

30,0


30,0


30,0

-

Функціонування кабінету медичних оглядів щодо виявлення у
водіїв транспортних засобів ознак сп’яніння, що знижують увагу та швидкість реакції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Забезпечення роботи військово-лікарської комісії всього,в тому числі:

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

491,9


491,9


491,9

-

-

491,9


491,9


491,9

-

Виконання державного завдання по призову

4.1.

Оплата праці медичного персоналу

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

461,9


461,9


461,9

-

-

461,9


461,9


461,9

-

Виконання державного завдання по призову

4.2.

Забезпечення проведення рентгенологічних обстежень призовників

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

30,0


30,0


30,0

-

-

30,0


30,0


     30,0

-

Забезпечення розхідними матеріалами для роботи флюорографа

5

Забезпечення робіт з поточних ремонтів, реставрацій приміщень

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

500,0


500,0


     500,0

-

-

500,0


500,0


500,0

-

Приведення до належного стану будівель

6

Оплата заробітної плати лікарів-інетрнів 2-3 років навчання

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

671,0


671,0


671,0

-

-

671,0


671,0


671,0

-

Забезпечення навчання в інтернатурі на базі стажування для лікарів -інтернів

7

Розвиток новаційних хірургічних методів лікування (заміна суглобів), придбання імплантів

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

500,0


500,0


500,0

-

-

500,0


500,0


500,0

-

Приведення Підприємства  у відповідність до стандартів акредитаці закладів охорони здоров'я

8

Забезпечення співфінансвання поточних видатків, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (придбання предметів та матеріалів, продуктів харчування для покращення харчування пацієнтів та інше)

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

500,0


500,0


500,0

-

-

500,0


500,0


500,0

-

Приведення Підприємства  у відповідність до стандартів акредитації закладів охорони здоров'я

9

Створення резерву медикаментів та виробів медичного призначення

Коломийська міська рада

2022 -2024 роки

2022 рік


2023 рік


2024 рік

500,0


500,0


    500,0

-

-

500,0


500,0


500,0

-

Забезпечення медикаментами на випадок надзвичайних ситуацій


Разом

в тому числі:
2022 рік

2023 рік

2024 рік

32 703,6

10 901,2

10 901,2

  10 901,232 703,6

10 901,2

10 901,2

10 901,2

Замовник програми                            ______________                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Керівник програми                             ______________                 Олег ТОКАРЧУК2011-2021 © Всі права застережено.