НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення цільової програми "Протидія захворювання ..."  № 219 від 20.07.2021р. 
Документ №219 від 20.07.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

24.07.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 20.07.2021р.  № 219
 

Про схвалення цільової програми «Протидія захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки»


Згідно з Порядком розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Схвалити цільову програму «Протидія захворювання та профілактики захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» (додається)

2. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Олега ТОКАРЧУКА.Міський голова                                                                      Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

дповідал


                       СХВАЛЕНО

                       рішення виконавчого

                       комітету міської ради

                       від 20.07.2021 р. № 219


Цільова програма ««Протидія захворюванню та профілактика захворювань

в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки»         Замовник програми                          Віталій ГУРНИК    

              


                                                                                                                                   

         Керівник програми                          Олег ТОКАРЧУК 

        

         ПОГОДЖЕНО


Фінансове управління        Ганна Бакай       _______________            

міської ради            (підпис)

 

       Відділ економіки                                     Ольга Дуляба        ____________                

       міської ради                (підпис)                


       Юридичний відділ                                        Любов Сончак        ___________                

       міської ради                  (підпис)


ПАСПОРТ

Цільової  програми «Протидія захворюванню та профілактика захворювань

в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки»


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник)

Коломийська міська рада

2. Розробник програми

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради «Коломийський фтизіопульмонологічний центр»

3. Термін реалізації програми

2022-2024 рік

4. Етапи фінансування Програми протягом

2022-2024 року

5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

2022р.-1млн.030 тис.грн.;

2023р.-1млн.140.тис.грн;

2024р.-1млн.300. тис.грн.


Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2022

1 030 000

-

-

1 030 000

-

2023

1 140 000

-

-

1 140 000

-

2024

1 300 000

-

-

1 300 000

-


6. Очікувані результати виконання Програми.

- забезпечення сталого функціонування Центру;

- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам вторинної медичної допомоги;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам первинної медичної допомоги;

-запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну та вторинну допомогу;

- покращений матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладів, які надають первинну та вторинну медичну допомогу.

         7. Термін проведення звітності: щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (наростаючим підсумком) готує і подає звіт про стан виконання заходів Програми.


Замовник програми                             Віталій  ГУРНИК

Відповідальний виконавець                             Олег ТОКАРЧУК


1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

Програма розроблена відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою розвитку первинної та вторинної медицини шляхом формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей, ефективного лікування захворювань, а також з метою стабільного функціонування комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський фтизіопульмонологічний центр» (надалі – Центр), збереження та покращення його інфраструктури. Основним пріоритетним завданням Центру є надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в амбулаторних умовах населенню Коломийської об’єднаної територіальної громади, так і мешканцям прилеглих населених пунктів та внутрішньо перемішених осіб відповідно до специфікації надання медичних послуг за напрямом «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»,»ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»,»МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»

Видатки із міського бюджету спрямовуватимуться на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу охорони здоров’я, яке належить Коломийській ТГ ,а також фінансування на покриття виплат пенсій за віком призначених на пільгових умовах. Забезпечення стабільної роботи Центру, як комунального некомерційного підприємства спрятиме   покращенню медичного обслуговування населення та його соціальний захист. Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей бюджету.


2. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності Центру, як комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я міської ради та створення умов ефективного функціонування закладу первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги, а саме:

- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, розвиток вторинної медичної допомоги;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на вторинну медичну допомогу;

- недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам Центру та недопущення кредиторської заборгованості;

- ефективне використання та збереження майна комунальної власності, забезпечення своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та прибудинкових території;

- виявлення хворих на ранніх стадіях хвороби завдяки рентгенологічній службі.


  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми проводиться в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі фінансового утримання з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо напрямків їх використання. Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та завданнями, згідно додатку 1 до рішення.


  1. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваним результатом виконання Програми має бути:

- забезпечення сталого функціонування Центру;

- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам первинної та вторинної медичної допомоги;

- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну та вторинну допомогу;

- покращений матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладів, які надають  первинну та вторинну медичну допомогу.


Додаток

до програми «Протидія захворюванню та профілактика захворювань в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки»

від 20.07.2021 р. № 219


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми


Назва замовника: Коломийська міська рада

Назва програми: Цільова  програма «Протидія захворюванню та профілактика захворювань

в Коломийській ТГ на 2022-2024 роки»


№ п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела


1

Утримання будівель комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський фтизіопульмонологічний центр» (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)

Коломийська міська рада

2022 рік

2022 рік

250 000

-

-

250 тис

-

Забезпечення енергоносіями комунального некомерційного підприєм-ства Коло-мийської місь-кої ради «Коломийський фтизіо-пульмонологічний центр»

2023рік

2023рк

300 000

-

-

300 тис

-

2024рік

2024рік

400 000

-

-

400 тис  

-

2

Виплата пенсій за вікомпризначених на пільгових умовах КНП«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради  Івано-Франківської області»

Коломийська міська рада

2022 рік

2022 рік

780 000

-

-

780 тис

-

Забезпечення фінансами для  покриття виплат на пенсії за віком призначениі на пільгових умовах працівникам КНП«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2023  рік

2023рк

840 000

-

-

840 тис

-

2024 рік

2024рік

900 000

-

-

900 тис  

-


Замовник програми                                         Віталій ГУРНИК

                      


Керівник програми                                          Олег ТОКАРЧУК
2011-2021 © Всі права застережено.