НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення цільової програми "Боротьба з інфекційним..."  № 217 від 20.07.2021р. 
Документ №217 від 20.07.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

24.07.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 20.07.2021р.  № 217
 

Про схвалення цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки»


Відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»,  виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити цільову програму «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській територіальній громаді на 2022-2024 роки» (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» подати дану  Програму для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.

3. Організацію виконання  рішення покласти на заступника міського голови Олега ТОКАРЧУКА.Міський голова                                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ                               СХВАЛЕНО

                               рішення  виконавчого

                               комітету міської ради

                               від 20.07.2021 р. № 217Цільова програма «Боротьба з інфекційними захворюваннями

в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді

на 2022-2024 роки»Замовник програми               Ігор БІЛОСКУРСЬКИЙ    ________________                                                                                                                           Відповідальний виконавець            Олег ТОКАРЧУК        ________________                     ПОГОДЖЕНО


Фінансове управління

міської ради                            Ганна БАКАЙ                          _____________

                                                                                                           (підпис)

Відділ економіки

міської ради                            Ольга ДУЛЯБА                          _____________

                                                                                                           (підпис)

Юридичний відділ

міської ради                           Любов СОНЧАК                       _____________

                                                                                                           (підпис)ПАСПОРТ

Цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді на 2022-2024 роки»


1.Ініціатор розроблення Програми (замовник)

Коломийська міська рада

2.Розробник програми

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

3. Термін реалізації програми

2022-2024 роки

4. Етапи фінансування Програми протягом

2022-2024 років

5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

6 250,0 тис.грн.


Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)


Всього

в т.ч. за джерелами фінансування


Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела


2022

1509,0

-

-

1509,0

-


2023

1958,5

-

-

1958,5

-


2024

2782,5

-

-

2782,5

-


разом

6250,06250,0
6. Очікувані результати виконання Програми.

- забезпечення сталого функціонування КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»;

- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам медичної допомоги;

- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на лікування інфекційних захворювань;

- покращений матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладу.

7. Термін проведення звітності: до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (наростаючим підсумком) готує і подає звіт про стан виконання заходів Програми.


Замовник програми                   _______________     Ігор БІЛОСКУРСЬКИЙВідповідальний виконавець    ________________  Олег ТОКАРЧУКI. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

Програма розроблена відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою розвитку вторинної медицини шляхом формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей, ефективного лікування захворювань, а також з метою стабільного функціонування Комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» програми, збереження та покращення її інфраструктури. Основним пріоритетним завданням лікарні є надання медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню Коломийської об’єднаної територіальної громади, так і мешканцям прилеглих населених пунктів та внутрішньо перемішених осіб відповідно до специфікації надання медичних послуг.

Видатки із міського бюджету спрямовуватимуться на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу охорони здоров’я, яке належить Коломийській міській раді. Забезпечення стабільної роботи лікарні яке спрятиме покращенню медичного обслуговування населення та його соціальний захист. Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей бюджету.

II. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності лікарні, як комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я міської ради та створення умов ефективного функціонування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги, а саме:

- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, розвиток вторинної медичної допомоги;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на вторинну медичну допомогу;

- недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам Центру та недопущення кредиторської заборгованості;

- ефективне використання та збереження майна комунальної власності, забезпечення своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та прибудинкових території;

- виявлення хворих на ранніх стадіях хвороби завдяки рентгенологічній службі.


III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми проводиться в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на 2022-2024 роки. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі фінансового утримання з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо напрямків їх використання. Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та завданнями, згідно додатку 1 до рішення.


IV. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваним результатом виконання Програми має бути:

- забезпечення сталого функціонування лікарні;

- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам медичної допомоги;

- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на боротьбу з інфекційними захворюваннями;

- покращений матеріально-технічного стану закладу.                Ігор БІЛОСКУРСЬКИЙ                           ____________________                                                               


Додаток

до Програми

від 20.07.2021 р. № 217

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми


Назва замовника: Коломийська міська рада

Назва програми: Цільова програма «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді на 2022-2024 роки»


п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела


1

Утримання будівель КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)

Коломийська міська рада

2022-

2024 рр


4273,0

-

-

4273,0

-

Забезпечення енергоносіями КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

1070,01070,0


2023 рік

1395,01395,0


2024 рік

1808,01808,0


2

Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах

КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022-

2024 рр


693,0693,0


Відшкодування Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах медичним працівникам КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

216,0

-

-

216,0

-

2023 рік

235,0235,0


2024 рік

242,0242,0


3

Організація локальної компютерної мережі (електромонтажні роботи)

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

2022 рік

87,0

-

-

87,0


Забезпечення потреби у проведенні електромонтажних робіт по встановленню  локальної компютерної мережі з забезпеченням супутніми матеріалами для повноцінної роботи

КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» по вимогах всьогодення.

4

Виконання робіт по підключенню до мережі інтернет (Послуги в сфері локальних мереж)

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

2022 рік

16,0

-

-

16,0


Забезпечення потреби послуг у сфері локальних мереж

КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

5

Навчання персоналу КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022-

2024 рр


10,0

-

-

10,0


Забезпечення проходження навчання персоналу щодо дотримання правил охорони праці при поводженні з обладнанням під тиском газу

КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

3,03,0


2023 рік

3,53,5


2024 рік

3,53,5


6

Отримання страхових послуг

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022-

2024 рр


76,0

-

-

76,0


Забезпечення страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час виконання своїх професійних обов’язків КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

22,0

-

-

22,0


2023 рік

25,0

-

-

25,0


2024 рік

29,0

-

-

29,0


7

Проведення поточного ремонту блочної котельні

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2022 рік

2022 рік

95,0

-

-

95,0


Проведення поточного ремонту блочної котельні для забезпечення  безперебійної роботи та подачі тепла та теплої води в опалювальний період у лікувальні корпуси КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

8

Проведення поточного ремонту корпусу лікарні №1

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2023 рік

2023 рік

300,0

-

-

300,0


Проведення поточного ремонту для забезпечення санітарних норм, підтримання будівель в робочому стані (задовільному технічному та пожежобезпечному стані) КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

9

Проведення поточного ремонту лікувального корпусу лікарні «Д»

КНП «Коломий-ська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2024 рік

2024 рік

700,0

-

-

700,0


Проведення поточного ремонту для забезпечення санітарних норм, підтримання будівель в робочому стані (задовільному технічному та пожежобезпечному стані) КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

Замовник програми                      ________________                    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

                                                                                    (підпис)Керівник програми                            ____________________                                                 Олег ТОКАРЧУК

                                                        (підпис)2011-2021 © Всі права застережено.