НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 06 грудня 2021 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.201..."  № 785-16/2021-16 від 24.06.2021р. 
Документ №785-16/2021 від 24.06.2021р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки
Рішення міської ради  №2192-28/2017 від 21.12.2017р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.06.2021 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(16  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 24.06.2021р.  № 785-16/2021-16
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. №2192-28/2017 « Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки»


          З метою вирішення першочергових завдань з реалізації стратегічних пріоритетів розвитку територіальної громади, ефективної реалізації державної політики у сфері обслуговування бюджетних коштів, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада


вирішила:

  1. Внести зміни у рішення міської ради від 21.12.2017 р. № 2192-28/2017

«Про  затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки», а саме:

    1. Паспорт «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» викласти в новій редакції (додається);
    2. Перелік заходів (план дій), обсяги та джерела фінансування міської Програми «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки» викласти в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 08.10.2020 №4950-69/2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №2192-28/2017 «Про  затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки»».

       3. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) передбачити кошти в міському бюджеті  для реалізації заходів Програми.

       4.        Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Програми покласти на головного відповідального виконавця - відділ економіки міської ради (Ольга Дуляба).

       5.        Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.

       6.        Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор Костюк).Міський голова                                                                             Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

       від 24.06.2021 р. № 785-16/2021


Програма

розвитку малого та середнього підприємництва

в місті Коломиї на 2018-2022 роки

Замовник ПрограмиВідділ економіки міської ради

___________

Ольга ДУЛЯБА


Керівник ПрограмиЗаступник міського голови

___________

Микола АНДРУСЯК

ПОГОДЖЕНОВідділ економіки

міської ради


___________


Ольга ДУЛЯБА

Фінансове управління

міської ради


___________


Ганна БАКАЙ

Юридичний відділ

міської ради


___________


Любов СОНЧАК
Голова постійної комісії

міської ради з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносин

___________

Ігор КОСТЮКПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку малого та середнього підприємництва

в місті Коломиї на 2018-2022 роки

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

- відділ економіки міської ради

2. Розробник Програми:

- відділ економіки міської ради

3. Термін реалізації Програми: 5 років (2018-2022 роки)

4. Етапи фінансування Програми: 2018-2022 роки

5. Обсяг фінансування Програми:  4350,00 тис. грн.


Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т. ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2018-2022

4350,0

-

-

4350,0

-

В т.ч.


2018

1035,01035,0


2019

955,0955,0


2020

100,0

-

-

100,0

-

2021

1130,0

-

-

1130,0

-

2022

1130,01130,0


6. Очікувані результати виконання:

1. Поліпшення бізнес-клімату  в місті:

- зменшення негативного тиску на бізнес;

- удосконалення регуляторної діяльності Коломийської міської ради;

-удосконалення системи надання адміністративних послуг підприємництву;

- забезпечення рівного доступу всіх МСП до комунальних ресурсів;

- розвиток конструктивного діалогу Влада-МСП-громада.

2. Посилення спроможності місцевих посадовців  та представників МСП розвивати бізнес в місті:

- посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо розвитку бізнесу в місті;

- підвищення професійного рівня обізнаності  МСП щодо нових можливостей залучення фінансових ресурсів;

- ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП.

3. Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих МСП:

- підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей;

- комерціалізація традиційних промислів;

- підприємництво у розвитку краєзнавчого та культурного туризму в м. Коломиї;

- підтримка екологізації МСП.

7. Терміни проведення звітності:  щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.


Замовник Програми

Відділ економіки міської ради        ______________  Ольга ДУЛЯБА


Відповідальний виконавець

Відділ економіки міської ради        ______________  Ольга ДУЛЯБА


Керівник Програми

Заступник міського голови                ______________  Микола АНДРУСЯК                                                                                                         Додаток

до Програми розвитку малого та

середнього підприємництва

в місті Коломиї на 2018-2022 роки


Перелік заходів (план дій), обсяги та джерела фінансування міської Програми  розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки.

Назва замовника: відділ економіки міської ради

Назва програми: «Програми  розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки».

Стратегічна ціль 1: Поліпшення бізнес-клімату в місті для МСП

Операційні цілі (О.П,)

Заходи/Проекти

(одна комірка для кожного проекту)

Період реалізації

Виконавець

/

  Партнери

Можливі джерела та обсяги фінансування

Вартість

тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

1.1.

Зменшення негативного тиску на бізнес

Провести експрес-аналіз бізнес-клімату (за визначеною методологією) та розробляти заходи, щодо усунення перешкод, які заважають розвитку МСП.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

/ПРОМІС/ АЕРК/

підприємці

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Зменшення витрат бізнесу на виконання регулювань:

1.Розрахувати базовий рівень   адміністративного навантаження (матеріальних, часових витрат) на МСП шляхом проведення  М-тесту   або іншими прийнятними методами   в розрізі сфер регулювання.

2.Провести перегляд чинних НПА місцевого рівня з метою зниження  адміністративного навантаження на МСП .

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

/ПРОМІС/

АЕРК/

підприємці

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

1.2.

Удосконалення регуляторної діяльності  Коломийської міської ради

Ефективне здійснення регуляторної політики:

1.Організувати та провести  навчально-інформаційні заходи  для  представників місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та бізнес-об’єднань  щодо ефективного здійснення регуляторної політики в цілому, та щодо  використання методики м-тесту.

2.Здійснювати інформаційний супровід регуляторної діяльності міської ради (обговорення проектів регуляторних актів, аналізів їх регуляторного впливу, відстежень результативності їх дії тощо).

Х


Х

Х

Х

Х

ОМС/ ПРОМІС/      

АЕРК

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Актуалізація та підтримка розділу «Регуляторна політика»  на сайті Коломийської міської ради (відповідно до рекомендацій експрес-аналізу бізнес-клімату в місті Коломиї).

1.Оптимізація структури та наповнення розділу «Регуляторна політика» з врахуванням пропозицій підприємців.

2.Проводити  онлайн опитування  щодо доступності та якості викладеної інформації на сторінці «Регуляторна політика», удосконалювати структуру сайту.

3.Обмін досвідом розробки та впровадження нових практик регулювання підприємницької діяльності в цілому та застосування  м-тесту, в тому числі з іншими регіонами.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ підприємці

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

1.3.

Удосконалення системи надання адміністратив-них послуг підприєм-

ництву

Оптимізація надання адміністративних послуг для бізнесу

1.Створення для обслуговування фізичних осіб підприємців з обмеженими фізичними можливостями та осіб, обмежених у пересуванні, віддаленого робочого місця «Мобільний адміністратор» (закупівля кейсів «Мобільний офіс»).

2.Створення окремого робочого місця адміністратора ЦНАП, що буде надавати інформаційно-консультаційні послуги виключно для бізнесу (придбання комп’ютерів, оргтехніки, меблів).

3.Проведення заходів інформаційного характеру (випуск буклетів, придбання інформаційних реєстрів для виготовлення довідників, на паперових та електронних носіях з інформацією про суб’єкти господарювання, які надають послуги на території громади, презентаційних матеріалів, висвітлення в засобах масової інформації, підготовка промороликів, придбання телевізорів).

4.Створення вільного робочого місця для фізичних осіб підприємців (на території сіл Коломийської ОТГ) з метою самостійного доступу до веб-ресурсу з питань організації та ведення бізнесу. Закупівля комп’ютерів , оргтехніки, меблів.

5.Організація навчань, семінарів, тренінгів для підвищення кваліфікації адміністраторів центрів надання адміністративних послуг.

6.Систематизувати адміністративні послуги за галузями та сферами регулювання.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС


міський

бюджетміський

бюджетміський

бюджет
міський

бюджет


В межах  бюджетного фінансування
2021 рік  - 60,0

2022 рік  - 60,02021 рік – 50,0

2022 рік – 50,02020 рік - 65,0

2021 рік - 50,0

2022 рік - 50,02020 рік -   15,0

2021 рік - 100,0

2022 рік - 100,0

В межах виділених коштів

Проводити моніторинг надання адміністративних послуг

(анкетування /консультації з бізнесом)  УНАП, за результатом яких впроваджуватимуться  необхідні зміни.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ АЕРК/ підприємці
В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Розробка та впровадження  системи стандартів надання адміністративних послуг

Провести сертифікацію надання послуг відповідно до стандартів ISO 9000.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

1.4.

Забезпечення рівного доступу всіх МСП до комунальних ресурсів

Прозорий та рівний доступ МСП до реєстру вільних земельних ділянок

Створити  реєстр вільних земельних ділянок, які можуть бути надані в оренду/передані у власність

Розмістити реєстр на офіційних веб-ресурсах  міської ради та постійно оновлювати.

Х

Х


Х

Х

Х

ОМС

Міський бюджет

В межах виділених коштів

Прозорий та рівний доступ МСП до реєстру комунальної власності

Створити та  розмістити на офіційних веб-ресурсах міської ради   електронний реєстр всіх об’єктів нерухомості комунальної власності, в тому числі і в першу чергу тих, які можуть бути надані в оренду/передані у власність.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Прозорий та рівний доступ МСП до інформації про бюджетні закупівлі

Забезпечити  (оприлюднення на  офіційному  електронному ресурсі міської ради  інформацію суб’єктам малого та середнього підприємництва з питань участі у процесах публічних  закупівель та роботи з платформами, що надають послуги з проведення публічних закупівель.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ АЕРК

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

1.5.

Розвиток конструктивного діалогу

Влада - МСП -громада

Розробити та впровадити  комунікаційну стратегію

Влада - МСП –Громада

1.Визначити канали комунікації.

2.Розробити заходи для покращення інформованості бізнесу про перспективи  розвитку міста та забезпечення участі підприємців у розвиваючих проектах міської влади.

3.Організувати  дієвий зворотній зв’язок  бізнес-влада для ефективної співпраці.

4. Проводити щорічно навчання для  МСП з питань проведення  ефективних адвокасі-компаній.

5.Організація проведення урочистостей з нагоди професійних свят (придбання подарунково - сувенірної продукції, організація тематичних заходів).

Х

Х
Х

Х

Х


ОМС/ ПРОМІС/ АЕРК/

підприємці/

ВНЗ


Міський бюджет
В межах виділених коштівВ межах виділених коштівВ межах виділених коштів2021 рік – 20,0

2022 рік – 20,0


2020 рік – 5,0

2021 рік – 20,0

  2022 рік – 20,0


Стратегічна ціль 2:  Посилення спроможності місцевих посадовців та представників МСП розвивати бізнес в місті

Операційні цілі (О.П.)

Заходи/Проекти

(одна комірка для кожного проекту)

2018

2019

2020

2021

2022

Виконавець

/

  Партнери

Можливі джерела та обсяги

фінансування

Вартість

тис. грн.


2.1.

Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо розвитку бізнесу в місті

Запровадити моніторинг змін у нормативно-правових докумен-тах вищої юридичної сили, що стосується розвитку підприєм-ництва та оперативне реагування на них

Внесення змін до власних НПА, донесення інформації до бізнес спільноти.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Постійно залучати  МСП до реалізації  програм  розвитку міста в усіх сферах та стратегії розвитку міста (створення сектору приватної медицини, освіти, соціальних послуг), запрошувати представників бізнесу на робочі засідання з реалізації таких  програм  з метою отримання пропозицій та зауважень.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

              2.2.

Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно до актуальних потреб МСП

Забезпечити доступність адміністративних послуг

Розробка веб-порталу для сприяння  громадянам у відкритті власної справи, а також для забезпечення  отримання інформації про застосування та ведення підприємницької діяльності, про зміну відповідних нормативно-правових актів в тому числі інформації щодо виходу на зовнішні ринки.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/

МСП

Міський бюджет , обласний бюджет

2020 рік – 15,0

2021 рік – 50,0

2022 рік – 50,0

Фінансова підтримка діяльності Коломийського бізнес центру «KOLBIK» (придбання комп’ютерного обладнання,  оргтехніки, інвентарю , меблів).

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/

бізнес-асоціації/

підприємці

В межах  бюджетного фінансування

2021 рік – 50,0

  2022 рік – 50,0

Розробка «Програми підтримки жіночого бізнесу»

Підтримка жіночого бізнесу (проведення навчальних семінарів для майстринь з питань ефективного маркетингу, виходу на зовнішні ринки, інтернет – торгівлі, а також проведення виставок – ярмарок).

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ ПРОМІС/МСП/

жіночі НГО

В межах  бюджетного фінансування

2021 рік – 30,0

2022 рік – 30,0

Підтримка соціальних підприємств

Сприяння працевлаштуванню соціально-вразливих груп населення; співпраця з представниками місцевого бізнесу в частині генерування прибутку на діяльність соціальної сфери; інформаційне забезпечення (надання консультацій, безкоштовні тренінги щодо використання комерційних підходів у соціальному підприємництві).

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ ПРОМІС/МСП

В межах  бюджетного фінансування

2021 рік –20,0

  2022 рік – 20,0


Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Коломийській територіальній громаді

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ /МСП

В межах  бюджетного фінансування

2021 рік –200,0

  2022 рік – 200,0

2.3.

Підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо нових можливостей   залучення  фінансових ресурсів

Проводити навчання/тренінги для представників МСП з питань маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, бізнеспланування, управління та захист інновацій (ноу-хау, торгових марок тощо), переваг відповідності стандартам в умовах конкуренції, бізнескомунікацій, можливостей електронних торгових майданчиків, участі МСП у міжнародних тендерах, просування в мережі інтернет та ін.

Забезпечити постійне інформування зацікавлених СПД щодо донорських проектів та програм, які  фінансують МСП:

GIZ  «Fit for Partnership with Germany»; COSME: HORIZONT 2020; ЄБРР; Програма Senior Experten Service; PUMПроект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» та інших програм, які сприяють та допомагають розвитку  МСП: 1991 Open Data incubator Клуб ділових людей; Клуб сталого бізнесу; Платформа МСБ: розсилка, дайджести.

Налагодити контакти з донорськими програмами,  вивчити пропозиції і можливості їх використання для МСП м. Коломия. Проводити зустрічі з представниками проектів, програм.


Х


Х


Х


Х


Х


ОМС/ Бізнес-асоціації


В межах  бюджетного фінансування


2021 рік – 50,0

2022 рік – 50,0

2.4.

Ефективне використання власних фінансових ресурсів для підтримки МСП

Розробити та впровадити програму поворотної фінансової допомоги  для різних категорій СПД (в т. ч. для мікробізнесу та для початківців)

Запровадження дієвих інструментів підтримки бізнесу шляхом співфінансування з місцевих бюджетів  бажаючих відкрити свою власну справу.Х

Х

Х

ОМС / ПРОМІС

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Підтримка соціальних підприємств

1.Сприяння ведення бізнесу в сфері використання альтернативних джерел енергії.

2.Залучення МСП до заходів щодо переробки вторинної сировини.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ ПРОМІС

Кошти міського бюджету

2021 рік –100,0

  2022 рік –100,0

Розробити та впровадити програму погашення відсоткових ставок за кредитами

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС

Кошти  міського бюджету

2021 рік –300,0

  2022 рік –300,0


Стратегічна ціль 3: Підвищення рівня конкурентоспроможності місцевих МСП в місті

Операційні цілі (О.П.)

Заходи/Проекти

(одна комірка для кожного проекту)

2018

2019

2020

2021

2022

Виконавець

/

  Партнери

Можливі джерела та обсяги

фінансування

Вартість

тис. грн.

3.1.

Підвищення рівня конкурентності місцевих МСП в місті

Вихід на нові  ринки збуту

1.Інформаційно-консультаційна підтримка   СПД в проходженні необхідної сертифікації та адаптації до нових ринків збуту.

2.Проводити інформаційні тренінги/семінари для СПД з питань виходу на зовнішні ринки з запрошенням профільних фахівців

3.Формування інформаційної бази товарів, виготовлення яких здійснюється підприємствами міста, а також поширення цієї інформації за його межами.

4.Інформування  зацікавлених СПД пропозиції щодо участі у виставках, ярмарках, інших заходах різного рівня з метою просування місцевого товаровиробника.

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС АЕРК/ МСП/громадські організації / ТПП/

Залучені фахівці/ організації

В межах  бюджетного фінансування

2021 рік – 30,0

  2022 рік – 30,0

3.2.

Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей

Визначення основних трендів спеціалізації місцевого бізнесу та визначення переліку перспективних сфер МСП в місті

Проведення аудиту  з залученням зацікавлених сторін ринку діяльності МСП.


Х

Х

Х

Х

Залучені фахівці/ організації

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

3.3.

Комерціалізація традиційних промислів

    1. Під Підтримка на конкурсній основі стартапів в галузі художніх промислів
    2. (ткат 1.Проведення конкурсів у галузях: ткацтво килимів/гобеленів; еко-виробництво художніх виробів, інші промисли.

2.Підтримка та просування художніх виробів на експорт через участь СПД в всеукраїнських та міжнародних профільних заходах.


Х

Х

Х

Х

ОМС/ ПРОМІС/ АЕРК/ підприємці

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

3.4.

Підприємництво у розвитку краєзнавчого та культурного туризму в

м. Коломиї

Створення кластеру в сфері туризму (культурно - розважальний, готельний, ресторанний бізнес).

1.Розробка стратегії його розвитку та функціонування.

2.Розбудова якісної культурної інфраструктури за принципом приватно-державного партнерства  для розвитку та використання культурно-історично-подієвого потенціалу міста (тематичні об’єкти (кав’ярні, ресторани), концерти живої музики, стріт-арт).

3.Щорічне проведення арт-фестивалів (фест муралів, вишиванки, меду, різноманітних народних ремесл і т.д.).

Х

Х

Х

Х

Х

ОМС/ ПРОМІС/ АЕРК/ підприємці

Міський бюджет,

обласний бюджет,  інвестиції учасників кластеру

В межах виділених коштів

3.5.

Підтримка екологізації МСП

Сприяння  залучення  МСП до  сфери збору, сортування та переробки ТПВ

Інформаційна та сервісна підтримка.Х

Х

Х

ОМС/ Проекти МТД/   МСП

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів

Підтримка МСП з орієнтацією на екологізацію бізнесу (впровадження енергозберігаючих технологій, зелені технології, виробництво еко-продукції тощо) через допомогу в  пошуку донорів та інвесторів.Х

Х

Х

ОМС

В межах  бюджетного фінансування

В межах виділених коштів


Замовник Програми

Відділ економіки міської ради                                                        __________________  Ольга ДУЛЯБА


Керівник Програми

Заступник міського голови                                                                __________________  Микола АНДРУСЯК2011-2021 © Всі права застережено.