НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 06 грудня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Деякі питання здійснення соціальних виплат ..."  № 183 від 25.06.2021р. 
Документ №183 від 25.06.2021р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Деякі питання здійснення соціальних виплат
Рішення виконавчого комітету  №264 від 15.12.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Деякі питання здійснення соціальних виплат
Рішення виконавчого комітету  №211 від 20.07.2021р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

29.06.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 25.06.2021р.  № 183
 

Деякі питання здійснення соціальних виплат


На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами), від 08.06.2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:


1. Затвердити склад комісії з питань надання населенню пільг за фактичним місцем проживання, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додається).

2.  Затвердити Положення про комісію з питань надання населенню пільг за фактичним місцем проживання, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (додається).

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2020 року № 264 «Про деякі питання здійснення соціальних виплат».

4.  Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Людмила Яремчук).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.Міський голова                                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 25.06.2021р. № 183


Склад

комісії з питань надання населенню пільг за фактичним місцем проживання, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особамАндрусяк

Микола Михайлович

-

заступник міського голови, голова коміcії;

Гурак

Галина Ярославівна

-

начальник управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики міської ради, заступник голови комісії;

Ляшеник

Уляна Тадеївна

-

головний спеціаліст відділу соціальної роботи управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Бирчак

Лілія Василівна-

головний державний соціальний інспектор відділу соціальної роботи управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики міської ради;

Білоус

Мар’яна Василівна

-

головний спеціаліст відділу правової роботи департаменту соціальної політики міської ради;

Вікарь

Вячеслав Маркович

-провідний юрисконсульт Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою);

Кондрук

Любов Миколаївна

-адміністратор відділу ведення реєстру територіальної громади управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради;

Перегінець

Олеся Вікторівна

-

головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 7 управління з питань виплати пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (за згодою);

Юзьків

Яніна Володимирівна

-

заступник начальника відділу персоніфікованого обліку, державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян департаменту соціальної політики міської ради.Директор департаменту                                                       Людмила ЯРЕМЧУКЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 25.06.2021р. № 183ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань надання населенню пільг за фактичним місцем проживання, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам


1.Загальні положення


1.1. Комісія з питань надання населенню пільг за фактичним місцем проживання, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі Комісія), створена з метою забезпечення реалізації державної соціальної політики в Коломийській міській територіальній громаді у сфері соціального захисту населення.

1.2. Головним завданням Комісії є підтримка найбільш незахищених верств населення, які не можуть самостійно підтримувати власне існування чи тимчасово опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин (пожежі, за станом здоров’я та інших).

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Порядком призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу комісії входять: заступник міського голови, представники: департаменту соціальної політики міської ради, міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області, управління Пенсійного фонду України, управління «Центр надання адміністративних послуг Коломийської міської ради».


2. Функції

З метою виконання завдань, зазначених у розділі 1 цього Положення на Комісію покладається:

- розгляд заяв громадян щодо надання пільг за фактичним місцем проживання, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

3. Права

3.1. Згідно Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Комісія має право надавати пільги за фактичним місцем проживання особам, які мають право на пільги згідно із чинним законодавством.

3.2. Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) внутрішньо переміщеним особам виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної доп омоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання пільг (далі - соціальні виплати) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного страхування.

За результатами розгляду подання з урахуванням акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї Комісія може прийняти рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновлення) соціальної виплати з моменту припинення її виплати, в тому числі з урахуванням інформації про стан фінансування та виплати, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України або інших органів, що здійснюють соціальні виплати.

Комісія, крім підстав відмови у призначенні (відновленні) соціальної виплати, передбачених законодавством, може відмовити заявникові у призначені (відновленні) такої виплати, в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

Комісія має право винести позитивне рішення про поновлення соціальної виплати  в разі підтвердження фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи на території Коломийської міської територіальної громади.

У разі прийняття позитивного рішення комісією, соціальні виплати поновлюються через два місяці з місяця прийняття рішення про припинення таких виплат. Комісія може прийняти рішення про поновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеній особі з місяця припинення таких виплат у разі, коли така особа перебуває у складних життєвих обставинах і з поважних причин не виконала вимоги департаменту соціальної політики Коломийської міської ради (відсутність на момент проведення перевірки фактичного місця проживання).

Комісія також має право:

- одержувати додаткові довідки від заявника, що підтверджують конкретні обставини, викладені у заяві;

- запрошувати заявника на засідання Комісії;

- виїжджати до помешкання заявника з метою ознайомлення умов проживання.


4. Організація роботи

4.1. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, у разі його відсутності - заступник голови комісії.

4.2. Голова комісії організовує роботу Комісії і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій.

4.3. Секретар комісії веде протоколи Комісії та готує витяги з протоколу Комісії. У разі тимчасової відсутності секретаря комісії, виконання його обов’язків покладається головою комісії на одного з членів комісії.

4.4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в разі потреби.

4.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії приймаються більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

4.6. Рішення Комісії записуються до протоколу, який підписується головуючою на засіданні особою, секретарем та членами комісії.

4.7. Підготовка документів для розгляду заяв покладається на департамент соціальної політики Коломийської міської ради.Директор департаменту                                                                           Людмила ЯРЕМЧУК2011-2021 © Всі права застережено.