НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 14 червня 2021 року
 Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024..."  № 247-р від 10.06.2021р. 
Документ №247-р від 10.06.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.06.2021УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 10.06.2021р.  № 247-р
 

Про заходи щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Коломийської міської територіальної громади


Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 75Бюджетного кодексу України, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 31.03.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою запровадження середньострокового планування на місцевому рівні:

       

1. Затвердити:

1.1. План заходів щодо складання прогнозу бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).

1.2. План заходів щодо складання проекту бюджету Коломийської міської територіальної громади (додається).

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – фінансове управління міської ради (Ганна Бакай).

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.Міський голова                                                                                Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 10.06.2021 р. № 247-р


ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022-2024 роки


№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення аналізу виконання міського  бюджету  у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

Червень

Фінансове управління міської ради

2.

Доведення до головних розпорядників коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу міського  бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

в одноденний термін з дня отримання їх з МФУ

Фінансове управління міської ради

3.

Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період

До 20 червня

Відділ економіки міської ради

4.

Надання фінансовому управлінню інформації щодо чисельності населення

До 20 червня

Відділ економіки міської ради

5.

Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС

Щодо прогнозних обсягів надходжень, контроль за якими закріплено за Коломийською ТГ, а саме :

надходження від надання адміністративних послуг, державного мита;

надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном;

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності;

земельний податок та орендна плата з фізичних та юридичних осіб;

власні надходження бюджетних установ;

кошти від відчуження майна, що належать АРК та майна, що перебуває в комунальній власності;

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

До 20 червня

ГУ ДПС у Івано – Франківській областіУправління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради

Відділ з питань майна комунальної власності міської ради

Відділ земельних відносинВідділ земельних відносин

Головні розпорядники бюджетних коштів 

Відділ з питань майна комунальної власності міської ради


Управління держкомагенства у Коломийському районі

6.

Прогнозування обсягів доходів міського  бюджету, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

До 30 червня

Фінансове управління міської ради

7.

Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів пропозицій  та Інструкції щодо складання прогнозу міського бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з  місцевого бюджету на середньостроковий період

До 5 липня

Фінансове управління міської ради

8.

Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу міського бюджету  згідно Типової форми, доведеної Міністерством фінансів України

До 15 липня

Головні розпорядники коштів

9.

Здійснення аналізу, поданих головними розпорядниками коштів, пропозицій до прогнозу міського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету та надання кредитів з  місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій

До 25 липня

Фінансове управління міської ради

10.

Проведення погоджувальних нарад, зокрема з кожним  головним розпорядником коштів, щодо узгодження показників прогнозу  міського бюджету

До 5 серпня

Фінансове управління, головні розпорядники коштів

11.

Доопрацювання прогнозу міського бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради

До 12 серпня

Фінансове управління міської ради

12.

Подання прогнозу міського бюджету до виконавчого комітету міської ради

До 15 серпня року

(граничний термін)

Фінансове управління міської ради

13.

Розгляд та схвалення прогнозу міського бюджету

До 1 вересня (граничний термін)

Виконавчий комітет міської ради

14.

Подання прогнозу міського бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою

У п’ятиденний термін  після його схвалення

(не пізніше 06.09.)

Виконавчий комітет міської ради

15.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу міського бюджету  на розширеному засіданні постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою

У термін визначений міською радою

Організаційний відділ, фінансове управління, головні розпорядники коштів

16.

Оприлюднення  рішення виконавчого комітету про прогноз міського бюджету  на офіційному веб – порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет

Не пізніше ніж через 10 днів з дня схвалення


Загальний відділ міської ради


Начальник фінансового управління                                                           Ганна БАКАЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від10.06.2021 р. № 247-р


ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проекту бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022 рік№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

У термін визначений законодавством

Фінансове управління міської ради

2.

Підготовка та подання на затвердження міською радою проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Коломийської міської територіальної громади»

До 1 липня

Відділ економіки міської ради

3.

Доведення до головних розпорядників коштів особливостей складання розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

В одноденний термін з дня отримання їх від МФУ

Фінансове управління міської ради

4.

Доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх розрахунків

в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ

Фінансове управління міської ради

5.

Доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів

Після доведення МФУ особливостей складання місцевих бюджетів

Фінансове управління міської ради

6.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

До 30 жовтня

Головні розпорядники коштів

7.

Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню

До 20 жовтня

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету

До 1 листопада

Фінансове управління міської ради

9.

Доведення до головних розпорядників коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету України

в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ

Фінансове управління міської ради

10.

Підготовка проекту рішення міської ради про бюджет Коломийської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету міської ради

До 20 листопада (граничний термін)

Фінансове управління міської ради

11.

Схвалення проекту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади

До 25 листопада (граничний термін)

Виконавчий комітет міської ради

12.

Направлення схваленого проекту рішення виконавчого комітету міської ради про бюджет Коломийської міської територіальної громади до міської ради

До 27 листопада (граничний термін)

Виконавчий комітет міської ради

13.

Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті міської ради

Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проекту рішення про бюджет

Головні розпорядники коштів

14.

Оприлюднення проекту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради

Не пізніше, як за 10 днів до дати його розгляду міською радою

Організаційний відділ міської ради

15.

Розгляд проекту рішення про бюджет на пленарному засіданні міської ради та затвердження бюджету Коломийської міської територіальної громади

До 25 грудня, що передує плановому

(включно)

Міська рада

16.

Оприлюднення рішення міської ради про  бюджет на плановий рік у засобах масової інформації  та оприлюднення на офіційному веб – порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет

Не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про бюджет

Організаційний відділ міської ради
Начальник фінансового управління                                                                      Ганна БАКАЙ2011-2021 © Всі права застережено.