НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 14 червня 2021 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення ..."  № 123 від 27.04.2021р. 
Документ №123 від 27.04.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.05.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 27.04.2021р.  № 123
 

Про схвалення програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 років "


З метою виконання Закону України "Про оборону України", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до Указу Президента України від 11.02.2016 р. № 44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України" (зі змінами) та розглянувши листа командира військової частини А1267 від 15.04.2021р. № 350/493/439пс виконком міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 років " (далі – Програма) додається.

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій забезпечити виконання програми.

3. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.
Міський  голова                                                                      Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 27.04.2021 р. № 123


Програма

Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази

військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України

на період 2021-2023 рокиЗамовник програми:

Відділ з питань

цивільного захисту міської радиОлександр КРОТЮК_________


Керівник програми:

Заступник міського голови

Роман ОСТЯК_________

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

міської радиГанна БАКАЙ_________


Відділ економіки міської ради


Ольга ДУЛЯБА


_________


Юридичний відділ

міської радиВладислава МАКСИМ’ЮК_________

Голова постійної комісії з питань

бюджету, інвестицій, соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносин
Ігор КОСТЮК
_________
Паспорт програми

"Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази

військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України

на період 2021-2023 роки"


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):  відділ з питань цивільного захисту міської ради.

2. Розробник Програми: відділ з питань цивільного захисту міської ради.

3. Термін  реалізації  Програми:  3 роки.

4. Етапи  фінансування  Програми: 2021-2023 роки.

5. Очікувані  обсяги фінансування  Програми (тис. грн.): 1 237,18


Рік

Обсяги фінансування


Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

міський

бюджет

кошти

підприємств, установ, організацій

2021-2023

1 237,18

1 237,18

-

в  т.ч.
2021

437,18

437,18

-

2022

400,00

400,00

-

2023

400,00

400,00

-


6. Очікувані результати виконання програми:

- покращення забезпечення військової частини пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, для задоволення соціально-побутових, культурних і духовних потреб військовослужбовців;

- військово-патріотичному вихованню громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби.

7. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.Замовник програми:                                                     

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                     Олександр КРОТЮК

____________


Відповідальний виконавець:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                     Олександр КРОТЮК

______________


Керівник програми:        

Заступник міського голови                    Роман ОСТЯК


____________І.  Загальні положення


Враховуючи особливу важливість завдань цивільного захисту, пов’язаних із захистом життя людей при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій воєнного характеру, та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, Законів України для реалізації заходів щодо організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, зокрема – надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв'язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов'язку, та налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва.

З метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій воєнного характеру та з метою запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізації воєнної політики держави, дотримуючись норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки розроблено програму "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 роки".


П. Обґрунтування доцільності розроблення програми


Програма "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 роки" розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Правовою підставою розроблення програми є Закон України "Про оборону України", Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні" та Указ Президента України від 11.02.2016 р. № 44/2016 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України" (зі змінами).


Ш. Завдання  програми

Основними завданнями Програми є:

підготовка до оборони в мирний час;

удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань,  розвиток, підготовку і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони, планування їх застосування;

забезпечення готовності органів органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період;

забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;

підготовку економіки, території, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;

забезпечення охорони державного кордону України;

військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;

забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби;

забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;

ІV. Шляхи і способи виконання програми


Коломийська міська рада та військові органи міста посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації. Виконання даної Програми дасть змогу посилити безпеку громадян,  захистити  важливі об’єкти міста та комунального майна, забезпечити  обороноздатність громади, забезпечити запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії, підтримати  нормальну життєдіяльність громади. Комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль влади і військових органів, спрямована на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста.


V. Термін виконання програми


Програма "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази  військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 роки" розрахована  на 2021-2023 роки.


VI. Обсяги та джерела фінансування програми


Реалізація  заходів Програми на 2021-2023 роки  здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету. Також джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо), іноземних інвестицій, грантів, благодійних внесків та кошти фізичних і юридичних осіб.


VII. Очікувані результати від реалізації програми


Результатом успішного виконання заходів Програма "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази  військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 роки"  буде:

- підвищення рівня готовності органів управління цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення та території від надзвичайних ситуацій воєнного характеру;

забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

- забезпечення готовності органів органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період;

забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

забезпечення готовності органів органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період;

військово-патріотичне виховання громадян, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;

забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби.

Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                                                       Олександр КРОТЮК


                                                       Додаток

                                                       до програми "Сприяння розвитку та зміцнення                                                                матеріальної бази  військової частини А1267 Повітряних                                                        Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 роки"


Перелік заходів фінансування Програми

Назва замовника: відділ з питань цивільного захисту міської ради

Назва програми: Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази  військової частини А1267 Повітряних Сил Збройних Сил України на період 2021-2023 роки


№ з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін викона-ння

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний бюджет

обласний бюджет

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ремонт боксів військової техніки автомобільного парку

(придбання матеріалів згідно номенклатури)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2021

2021-

2023

в т.ч.

437,18

-

-

437,18

-

Реалізація заходів щодо організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, зокрема щодо надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв'язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов'язку

2021

437,18

-

-

437,18

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

2

Ремонт будівлі штабу частини

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2021-

2023

в т.ч.

200,00

-

-

200,00

-

2021

-

-

-

-

-

2022

200,00

-

-

200,00

-

2023

-

-

-

-

-

3

Ремонт місця зберігання техніки (бокси)

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2021-

2023

в т.ч.

200,00

-

-

200,00

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

200,00

-

-

200,00

-

4

Ремонт командного пункту

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2021-

2023

в т.ч.

40,00

-

-

40,00

-

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

40,00

-

-

40,00

-

5

Ремонт солдатської їдальні

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2021-

2023

в т.ч.

100,00

-

-

100,00

-

2021

-

-

-

-

-

2022

100,00

-

-

100,00

-

2023

-

-

-

-

-

6

Встановлення опалення будівлі штаба

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2022

2021-

2023

в т.ч.

80,00

-

-

80,00

-

2021

-

-

-

-

-

2022

80,00

-

-

80,00

-

2023

-

-

-

-

-

7

Виготовлення конструкцій наочної агітації патріотичного спрямування

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2021-

2023

в т.ч.

20,00

-

-

20,00

-

2021

-

-

-

-


2022

10,00

-

-

10,00

-

2023

10,00

-

-

10,00

-

8

Придбання меблів

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2021-

2023

в т.ч.

50,00

-

-

50,00

-

2021


2022


2023

50,0050,00


9

Ремонт контрольно перепускного пункту

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2021-

2023

в т.ч.

40,00

-

-

40,00

-

2021

-

-

-

-


2022

-

-

-

-


2023

40,00

-

-

40,00


10

Канцелярські товари

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

щорічно

2021-

2023

в т.ч.

20,00

-

-

20,00


2021

-

-

-

-


2022

10,00

-

-

10,00

-

2023

10,00

-


10,00

-

11

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців та членів їх сімей

Відділ  з питань цивільного захисту міської ради

2023

2021-

2023

в т.ч.

50,00

-

-

50,00

-

2021

2022

2023

50,0050,00


ВСЬОГО2021-

2023

в т.ч.

1 237,18

-

-

1 237,18

-

2021

437,18

-

-

437,18

-

2022

400,00

-

-

400,00

-

2023

400,00

-

-

400,00

-

Замовник програми:

Відділ з питань цивільного

захисту міської ради                                                               Олександр КРОТЮК

____________


Керівник програми:

Заступник міського голови                                                   Роман ОСТЯК____________
2011-2021 © Всі права застережено.