НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Розпорядження міського голови  "Про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, гендерної рівності..."  № 169-р від 27.04.2021р. 
Документ №169-р від 27.04.2021р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про Міжвідомчу раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії тогрівлі людьми
Розпорядження міського голови  №258-р від 28.07.2022р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.05.2021УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 27.04.2021р.  № 169-р
 

Про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми


Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 року № 3739-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», розпорядження облдержадміністрації від 10.04.2017 року № 184 «Про Міжвідомчу раду облдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» (зі змінами), з метою реалізації ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми:


1. Утворити Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми та затвердити її склад (додається).

       2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (додається).

3. Розпорядження міського голови від 11.12.2019 року № 426-р вважати таким, що втратило чинність.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Людмила Яремчук).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 27.04.2021р. № 169-р


Склад

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми


АНДРУСЯК

Микола Михайлович

- заступник міського голови,

голова Міжвідомчої ради;

ЯРЕМЧУК

Людмила Вікторівна

- директор департаменту соціальної політики міської ради,

заступник голови Міжвідомчої ради;

ЛУКІНЧУК

Іванна Віталіївна

- завідувач відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, секретар Міжвідомчої ради;

Члени Міжвідомчої ради:

БІЛАНЮК

Михайло Миколайович

- начальник сектору дільничих офіцерів поліції Коломийського районного відділу поліції, ГУНП України в Івано-Франківській області (за згодою);

ІВАХНЮК

Ігор Васильович

- начальник служби у справах дітей міської ради;

ЛЮТА

Наталія Олександрівна

- заступник директора з медичного обслуговування населення Комунального неприбуткового підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», (за згодою);

МАКАРОВА

Людмила Миколаївна

- голова Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України

МЕЛЬНИК

Іван Петрович

- головний спеціаліст управління освіти міської ради;

ТАРАСЕНКО

Вікторія Михайлівна

- прокурор Коломийської місцевої      прокуратури, (за згодою);

ФУЧКО

Марта Юріївна

- заступник начальника відділу право- просвітництва та надання безоплатної правової допомоги Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, (за згодою).
Директорка департаменту                                                               Людмила ЯРЕМЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 27.04.2021р. № 169-рПоложення

про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 1. Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми (надалі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Коломийській міській  територіальній громаді.
 2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 3. Основними завданнями Ради є:
  1. Сприяння в проведенню в громаді ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
  2. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв торгівлі, запобігання насильству в сім’ї.
  3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству.
 4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім'ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.
  2. Готує пропозиції щодо його запровадження в громаді.
 5. Рада має право:
  1. Утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
  2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
  3. Організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.
 6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав.
 7. До складу Ради входять представники структурних підрозділів міської ради, охорони здоров’я, освіти, Коломийського відділу поліції ГУНП, Коломийської організації Товариства Червоного Хреста, прокуратури, Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служби у справах дітей.   
 8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.
 9. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
 10. Засідання Ради веде голова або за його відсутності заступник голови.
 11. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.
 12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень міського голови або надання окремих доручень голови.
 14. Рада інформує про свою діяльність у засобах масової інформації.
 15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює департамент соціальної політики Коломийської міської ради.Директорка департаменту                                                                          Людмила ЯРЕМЧУК2011-2024 © Всі права застережено.