НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.202..."  № 327-9/2021-9 від 22.02.2021р. 
Документ №327-9/2021 від 22.02.2021р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради
Рішення міської ради  №4587-62/2020 від 28.05.2020р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Положення про порядок ведення електронного реєстру дітей для зарахування до закладів дошкільної освіти Коломийської міської ради в новій редакції
Рішення міської ради  №2881-45/2023 від 24.07.2023р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.02.2021 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(9  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 22.02.2021р.  № 327-9/2021-9
 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2020р. №4587-62/2020 «Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради»


Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської територіальної громади, міська рада


в и р і ш и л а:

1. Внести зміни в рішення Коломийської міської ради від 28.05.2020р. №4587-62/2020 «Деякі питання ведення електронного реєстру для влаштування дітей у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради»:

1.1. Викласти окремі пункти Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради у новій редакції, а саме:

1.1.1. «п.3.2. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які планують відвідувати ЗДО:

а) про дитину:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

стать;

серія та номер свідоцтва про народження;

інформація про пільгову категорію (за наявності).

б) про батьків:

прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;

адреса реєстрації місця проживання або свідоцтво на право власності житлової забудови в межах Коломийської територіальної громади;

контактний телефон;

електронна пошта (за наявності);

місце праці;

заклад дошкільної освіти та вікову групу, яку має відвідувати дитина;

порядковий номер;

дата внесення (зміни) відомостей.

довідка з місця праці батьків (законних представників) в межах Коломийської територіальної громади, за умов, якщо реєстрація місця проживання заявника є за межами територіальної громади.».

1.1.2. «п.3.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється Реєстратором на підставі поданої заявником заяви та пред’явлення паспорта громадянина України або документа, що його замінює, свідоцтва про народження дитини, документів, які підтверджують усиновлення чи встановлення опіки (якщо заява подається усиновлювачем чи опікуном), документу, що підтверджує віднесення заявника/дитини до пільгової категорії (за потреби), довідка про місце реєстрації дитини або довідка з місця праці батьків (законних представників) в межах Коломийської територіальної громади, за умов, якщо реєстрація місця проживання заявника є за межами територіальної громади.

Заява заповнюється заявником власноручно за встановленою формою, згідно з Додатком 1 до даного Положення. Реєстратор зобов’язаний надати всю необхідну консультативну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

Відомості, зазначені в заяві, підлягають негайному внесенню до Реєстру, після чого видається реєстраційна картка за формою згідно з Додатком 2 до цього Положення. Реєстраційна картка підтверджує внесенню відомостей про дитину до Реєстру і не гарантує зарахування дитини до обраного ЗДО. Порядок зарахування дітей до закладу дошкільної освіти визначений розділом 4 цього Положення.».

1.1.3. «п.3.6. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

на підставі заяви заявника;

на підставі подання Розпорядника Реєстру, в якому вказується перелік дітей, відрахованих із ЗДО (у тому числі через невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин) та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви на зарахування до ЗДО чи відтермінування вступу та інші документи для зарахування дітей до ЗДО у визначений цим Положенням термін.».

1.1.4. «п.4.3. Заявник зобов’язується у період комплектування груп подати усі необхідні документи, передбачені чинними нормативно-правовими актами, а також:

довідку з місця праці або свідоцтво на право власності житлової забудови батьків (законних представників) в межах Коломийської об’єднаної територіальної громади, за умов, якщо реєстрація місця проживання заявника є за межами територіальної громади;

реєстраційну картку у визначений цим Положенням строк.».

1.2. Доповнити Розділ 4 Положення про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради пунктами:

«4.10. У випадку необхідності розгляду питань, які не врегульовані цим Положенням та потребують додаткового вивчення, рішення про внесення відомостей про дитину до загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради  або надання дитині позачергового місця у ЗДО приймає Тимчасова комісія з питань, які не врегульовані цим Положенням.

4.11. Положення про Тимчасову комісію з питань, які не врегульовані Положенням про порядок ведення загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у заклади дошкільної освіти Коломийської міської ради (далі – комісія) та її склад затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

4.12. Переведення дитини в інший ЗДО Коломийської міської ради здійснюється за умови перереєстрації у ЦНАП.»

2. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира Мельничука.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку (Ростислав Петруняк).Міський голова

  Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

2011-2024 © Всі права застережено.