НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про організацію і проведення архітектурного конкурсу на..."  № 41 від 25.02.2021р. 
Документ №41 від 25.02.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.03.2021УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 25.02.2021р.  № 41
 

Про організацію і проведення архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия, затвердження його умов та складу журі


       Відповідно до Законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.99р. №2137, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою влаштування благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Оголосити архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия.

2. Затвердити:

2.1. Програму та умови архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия (додається).

2.2. Склад журі архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия (додається).

3.  Відділу інформаційної політики міської ради (Михайло Качанський) оголосити про проведення архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия у засобах масової інформації.

4. Встановити преміальний фонд конкурсу у розмірі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень.

5. Визначити організатором архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия – відділ архітектури та містобудування міської ради (Андрій Колісник).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Сергія Проскурняка.Міський голова                                                                                          Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 25.02.2021 р. № 41


ПРОГРАМА ТА УМОВИ

архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия


1. Загальні положення

1.1. Програма та умови визначають порядок та умов проведення конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия (надалі- конкурс) відповідно до Порядку проведення архітектурних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 25.11.1999р. № 2137.

1.2. Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради.


2. Замовник Конкурсу

2.1. Замовник Конкурсу (надалі – Замовник) – виконавчий комітет Коломийської міської ради.

2.2. Контакти Замовника:

       адрес: 78200, м. Коломия, просп. Михайла Грушевського, 1,

       телефон: +38 (03433) 5-07-60

          е-пошта: tower.ko@ukr.net

2.3. Замовник конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу.


3. Організатор Конкурсу

3.1. Організатор конкурсу (надалі – Організатор) – відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради.

3.2. Контакти Організатора:

       адрес: 78200, м. Коломия, вул. Театральна, 13,

       телефон: +38 (03433) 24861,

          е-пошта: uprarchitektyru@gmail.com

3.3. Організатор конкурсу забезпечує:

- підготовку інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням Конкурсу, для опублікування в періодичній пресі та у мережі Інтернет;

- підготовку та розсилку Програми та умов Конкурсу, а також відповідних вихідних даних;

- організацію реєстрації учасників, надання їм конкурсної документації та вихідних даних;

- організацію роботи Журі, прийому конкурсних проектів та їх тимчасового зберігання;

- поширення результатів Конкурсу та конкурсних проектів.


4. Вид Конкурсу

4.1. Всеукраїнський відкритий конкурс.

4.2. Конкурс проводиться в 1 (один) тур.


5. Тема та мета Конкурсу

5.1. Тема Конкурсу: Створення рекреаційної зони на території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия.

5.2. Мета Конкурсу: Пошук найкращої проектної пропозиції благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия.


6. Територія проектування

Ділянка проектування розташована в південній частині м. Коломия в районі вулиць Торговиця та Староміська.

Ділянка межує з: територією парку ім. Т. Шевченка, дамбою річки Прут, Коломийською автошколою ТСОУ, та з зоною садибної забудови.


7.Завдання Конкурсу

Основним концептуальним завданням конкурсу на кращу проектну пропозицію благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия є:

  • формування рекреаційної зони, що забезпечить якісні та комфортні умови відпочинку дітей та дорослих біля ставка;
  • створення Алеї Слави - простору, що враховуватиме інтереси ветеранів АТО та ООС;
  • проектування місць для можливості провадження підприємницької діяльності;
  • створення об’єктів для більшої привабливості території ставка, р. Прут, та парку ім. Т. Шевченка.


8.Форма подачі конкурсних проектів

8.1.Деталізація розробки

Стадія проектування: проектна пропозиція.


8.2. Склад конкурсного проекту

Графічні матеріали – планшети, вертикальний формат А0 в електронному та друкованому вигляді.

Текстові матеріали – пояснювальна записка в електронному та друкованому вигляді.

Додаткові матеріали (за бажанням) – макет, відео, візуалізації.

Декларації авторства.


8.3. Вимоги до оформлення конкурсного проекту:

8.3.1. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту

Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під шифром у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів конкурсного проекту.

Всі написи та підписи на конкурсних проектах виконуються українською мовою. Розмір, формат та зміст підписів визначаються учасниками конкурсу самостійно.

На кожен конкурсний проект має бути подано не більше 3 (трьох) вертикальних планшетів формату А0 з графічними матеріалами.

Друковані планшети подаються на твердій основі для зручної експозиції виставки.

Перелік рекомендованих графічних матеріалів:

Пропозиції стосовно розвитку громадських просторів на всій території проектування: пішохідність, функція, транспорт, елементи, заходи з доступності та мобільності М 1:500.

Пропозиції для окремих ділянок на території проектування: план, візуалізація рішень, елементи простору.

Пропозиції стосовно окремих елементів благоустрою, націлені на розв’язання завдання.

Пропозиції благоустрою ділянки проектування.

Інші ілюстративні матеріали (розгортки, перспективи тощо), необхідні для розкриття ідеї проекту.

У конкурсних матеріалах має використовуватись метрична шкала вимірів.

8.3.2. Вимоги до оформлення текстових матеріалів конкурсного проекту:

Текстові матеріали конкурсного проекту подаються українською мовою.

Текстові матеріали конкурсного проекту складаються з пояснювальної записки до проекту.

Пояснювальна записка повинна містити опис основної ідеї проектної пропозиції, техніко-економічних показників, містобудівних, архітектурних, конструктивних та планувальних рішень об’єкту.

Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х аркушів формату А4 друкованого тексту TimesNewRoman (12 кегль).

8.3.3. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді:

Автор/авторський колектив повинен подати матеріали конкурсного проекту у цифровому вигляді:

- Пояснювальна записка у форматі pdf;

- Планшети з графічними матеріалами у форматі jpg або pdf з роздільною

здатністю 150 dpi. Кожен планшет подається окремим файлом.

- Окремо візуалізації, використані на планшетах, у форматі jpg;

- Фотографії макету (за наявності) у форматі jpg.

8.3.4. Вимоги до оформлення декларації авторства

Декларація авторства оформлюється за наданим до програми та умов конкурсу взірцем. Декларація авторства запаковується у непрозорий конверт, на якому вказано шифр проекту та напис: «на конкурс». На конверті не має бути вказано будь-яких даних, що можуть ідентифікувати авторів конкурсного проекту.

Конверт повинен бути заклеєним.

Форма декларації авторства (додаток 2 до Програми та умов).


9. Конкурсна документація

Конкурсна документація складається з наступних документів:

- Програми та умови конкурсу (даний документ);

- Склад журі Конкурсу затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради;

- Завдання та вимоги до конкурсного проектування (додаток 1 до Програми та умов);

- Декларація авторства (додаток 2 до Програми та умов);

- Заявка на участь (додаток 3 до Програми та умов);

- Графічні матеріали в електронному варіанті (формат dxf).

Вихідні дані конкурсу та додатки до Програми та умов Конкурсу готуються організатором конкурсу та надаються зареєстрованим учасникам.


10.Оголошення конкурсу

Днем оголошення конкурсу вважати день оприлюднення у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу. Оголошення конкурсу проводиться не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради.


11.Реєстрація на участь у конкурсі

Для участі у Конкурсі автор/авторський повинен заповнити відкриту форму для реєстрації. До форми необхідно додати заповнену та завірену підписом/підписами, скріплену печаткою (за наявності), Заявку на участь (Додаток 3) у сканованому вигляді та кваліфікаційний сертифікат архітектора.

Проекти, подані без попередньої заявки на конкурс, не зможуть взяти участь у конкурсі та будуть представлені з позначкою “поза конкурсом“.

Вихідні дані для проектування надаються зареєстрованим учасникам. Автор/авторський колектив, що заповнив реєстраційну форму з порушенням, не вважається зареєстрованими.


12.Вимоги до подачі конкурсних проектів

До закінчення терміну подачі проектів автор/авторський колектив має подати повний комплект конкурсного проекту (планшети у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну записку в друкованому та електронному вигляді, додаткові матеріали (за бажанням) та декларацію авторства Організатору конкурсу шляхом поштової відправки (з обов’язковою позначкою на конверті шифру конкурсного проекту та поміткою «на конкурс Благоустрій території ставка біля парку ім. Т. Шевченка») або особисто за адресою: 78200, м. Коломия, вул. Театральна, 13, відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради.

Електронний варіант конкурсної роботи з пояснювальною запискою обов’язково надсилається на електронну адресу: uprarchitektyru@gmail.com. В темі листа вказати шифр конкурсного проекту.

В e-mail усі матеріали подаються посиланнями з файлообмінника для завантаження матеріалів конкурсного проекту. Матеріали конкурсної роботи потрібно об’єднати в архів, який  назвати шифром вашого проекту.

Телефон для довідок: +38(03433)24861

Час роботи: понеділок-п’ятниця – 8.00 год. - 17.00 год.

До офіційного оголошення переможця Організатор конкурсу гарантує, що подані файли будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки та документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження та нерозголошення третім особам.


13.Анонімність

Анонімність подачі та розгляду конкурсного проекту забезпечується маркування всіх матеріалів конкурсного проекту шифром у форматі шестизначного числа, який генерує кожен учасник з довільної комбінації довільних шести цифр.

Шифр проставляється у верхньому правому куті усіх матеріалів конкурсного проекту.

На усіх конкурсних матеріалах не повинно бути будь-яких даних, що можуть ідентифікувати особи авторів проекту.

Проекти, анонімність яких була свідомо порушена, не зможуть взяти участь у конкурсі та не будуть представлені конкурсному журі.


14.Організаційна структура конкурсу

Замовник конкурсу – виконавчий комітет Коломийської міської ради.

Організатор конкурсу – відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради.

Учасники конкурсу - громадяни України, юридичні особи, фізичні особи - підприємці.

Журі конкурсу - провідні фахівці у галузях архітектури, містобудування, урбаністики, представники виконавчої влади на міському рівні.

Відповідальний секретар конкурсу – заступник начальника відділу архітектури та містобудування Коломийської міської ради.


14.1.Учасники конкурсу.

До участі у конкурсі запрошуються сертифіковані архітектори та дизайнери, містобудівельники.

Для виконання конкурсного проекту автор може сформувати творчий колектив, будучи його керівником або учасником. У складі авторського колективу обов’язково повинен бути архітектор, сертифікат якого додано при реєстрації.

Також, у складі колективу можуть бути студенти вищих навчальних закладів архітектурної галузі.

Не мають права стати учасником конкурсу співробітники замовника і організатора, члени журі та залучені експерти, а також їхні близькі особи.


14.2.Журі конкурсу.

Журі конкурсу утворюється з метою визначення кращих з поданих на Конкурс проектів, присудження премій їх авторам, заохочень у вигляді почесних грамот, дипломів та інших відзнак, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів.

Склад журі конкурсу затверджується рішенням виконавчого Комітету міської ради.

Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, членів творчих професіональних спілок України, провідних архітекторів, дизайнерів, урбаністів тощо.

Голова журі обирається на першому засіданні журі через голосування простою більшістю голосів.

Відповідальний секретар конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі конкурсу і бере участь у його засіданнях без права голосу.

Замовник, за погодженням Голови журі, залишає за собою право вносити зміни та доповнення до складу журі конкурсу у встановленому порядку.

Члени журі конкурсу:

- не мають права брати участь у конкурсі, не консультують учасників та утримуються вiд публічних заяв до закінчення термінів проведення конкурсу;

- не мають права розголошувати будь-якi вiдомості, пов’язанi з розглядом проектiв й присудженням премій та заохочень;

- не можуть залучатися до участі у подальшiй роботi над проектом-переможцем.

Засідання журі конкурсу вважається правомочним, якщо в ньому взяло участь не менше двох третин його складу.

Рішення журі конкурсу приймається простою більшістю голосів та оформляється протоколом голосування. Протокол голосування журі конкурсу підписують усі члени журі конкурсу, які брали участь у голосуванні.

У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі конкурсу має право вирішального голосу.

Журі конкурсу не розглядає проектні пропозиції:

- відправлені або подані після закінчення встановленого терміну.

- анонімність яких була порушена.

- такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу.


15.Реєстраційний внесок

Участь у конкурсі є безкоштовною. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не сплачується.


16.Порядок визначення переможця конкурсу

Процедура визначення переможця конкурсу:

Організатор визначає відповідність проектів програмі та умовам конкурсу. Конкурсні проекти, які не відповідають програмі та умовам конкурсу, представляє відповідальний секретар, для ознайомлення членам журі з обґрунтуванням невідповідності. Журі шляхом голосування приймає рішення щодо допуску до розгляду даних Конкурсних проектів.

Проектні пропозиції, які відповідають програмі та умовам конкурсу та допущені до розгляду, розглядає журі конкурсу. Члени журі конкурсу ухвалюють рішення шляхом голосування.

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, вважаються переможцями конкурсу.


17.Призовий фонд конкурсу

Призовий фонд Конкурсу встановлюється виконавчим комітетом Коломийської міської ради - премія за перше місце.

Премія вказана з врахуванням податків.


18.Критерії оцінки проектів

18.1.Відповідність завданням та умовам конкурсу;

18.2.Відповідність нормативним вимогам;

18.3.Зрозумілість проектних рішень та унікальність ідей;

18.4.Містобудівне вирішення;

18.5.Ефективність використання території;

18.6.Бюджет виконання повинен відповідати сучасним економічним реаліям.


19.Підсумки конкурсу

Підсумки конкурсу оформляються Протоколом засідання журі конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендації щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, рішення щодо призначення премій та нагород, рекомендації стосовно необхідності проведення другого туру конкурсу по окремим номінаціям, інші міркування. Протокол підписує голова, всі члени журі та відповідальний секретар конкурсу.


20.Фінансування проведення конкурсу

Фінансування проведення конкурсу відбувається за рахунок Замовника та джерел, незаборонених законодавством.


21.Авторське право та суміжні права

Немайнове авторське право на конкурсний проект належить автору (авторам) і охороняється згідно з Законами України «Про авторське право і суміжні права» та «Про архітектурну діяльність». Усі майнові авторські права щодо премійованих проектів, згідно з умовами цього Конкурсу, переходять до Замовника. Будь-які інші умови щодо майнових авторських прав можуть бути зазначені в окремому Договорі, укладеному з переможцями конкурсу.

За результатами конкурсу після проведення виставок конкурсних проектів матеріали премійованих конкурсних проектів передаються Замовнику конкурсу.


22.Графік проведення конкурсу

не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради - оголошення Конкурсу.

31.03.2021р., 17.00 год. - останній термін реєстрації учасників.

31.05.2021р., 17.00 год. - останній термін подачі конкурсних проектів у

електронному вигляді

07.06.2021р., 17.00 год. - останній термін подачі конкурсних проектів у

друкованому вигляді

11.06.2021р. - засідання журі, оголошення результатів конкурсу.


23.Виставка конкурсних проектів

Інформація про загальне представлення конкурсних проектів оприлюднюється організатором після засідання журі.

Конкурсні проекти та повідомлення про результати конкурсу будуть опубліковані у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради, у соціальних мережах та можуть бути розміщені у засобах масової інформації.


24.Результати конкурсу

За результатами конкурсу має бути визначений переможець.

Переможець має переважне право на подальше розроблення проектної документації. Вказане право реалізується переможцем конкурсу шляхом укладення відповідного договору про розроблення проектної документації із Замовником шляхом переговорної процедури.

Переможець конкурсу та Замовник, укладають договір на розроблення проектної документації у порядку, передбаченому актами цивільного законодавства.

Договором пропонується розроблення проектної документації на благоустрій території ставка біля парку ім. Т. Шевченка.

У випадку недосягнення згоди щодо умов договору на розроблення проектної документації між Замовником та Переможцем конкурсу, право на укладання договору на проектування переходить до учасника який зайняв наступе призове місце.

Право на укладання договору на проектування передбачено лише з учасниками які зайняли три призові місця в порядку пріоритетності: переможець (перше місце)/друге місце/третє місце визначені за результатами Конкурсу.Начальник відділу архітектури

та містобудування міської ради                                                                       Андрій КОЛІСНИК


                               Додаток 1

                               до Програми та умов


Завдання та вимоги до конкурсного проектування

Тема конкурсу

Створення рекреаційної зони на території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия.

Мета конкурсу

Пошук найкращої проектної пропозиції благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия

Завдання конкурсу

Основним концептуальним завданням архітектурного конкурс на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия є:

  • Формування рекреаційної зони, що забезпечую якісні та комфортні умови відпочинку дітей та дорослих біля ставка.
  • Створення Алеї Слави - простору, що враховуватиме інтереси ветеранів АТО та ООС.
  • Проектування місць для можливості провадження підприємницької діяльності.
  • Створення об’єктів для більшої привабливості мешканців міста до території ставка, р. Прут, та парку ім. Т. Шевченка.

Вимоги до конкурсного проекту

Розробити проект благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия передбачивши:

- поділ території на функціональні зони з різним використанням;

- місця для паркування автомобілів;

- пішохідні та велосипедні шляхи;

- озеленення території;

- дитячі та спортивні майданчики;

- освітлення;

- місця для активного та тихого відпочинку людей;

- місця для пікніків.

Проектом передбачити можливість використання території ставка біля парку ім. Т. Шевченка цілий рік.

Під час проектування врахувати побажання ветеранів АТО та ООС, передбачивши територію для Алеї Слави.

Територія проектування

Ділянка проектування розташована в південній частині м. Коломия в районі вулиць Торговиця та Староміська.

Ділянка межує з: територією парку ім. Т. Шевченка, дамбою річки Прут, Коломийською автошколою ТСОУ, та з зоною садибної забудови.

Коментар до конкурсного завдання

Місто Коломия потребує створення місця для комфортного та безпечного відпочинку населення.

Територія ставка біля парку ім. Т. Шевченка має зручне розташування, межує з річкою та парком.

Додаток 2

до Програми та умов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Шифр конкурсного проекту


Декларація авторства

       1. Я, як автор/один з авторів (необхідне підкреслити), ознайомлений та погоджуюсь з Програмою та умовами архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка.

       2. Я, як автор/один з авторів (необхідне підкреслити), конкурсного проекту уповноважений представляти даний проект в конкурсі (необхідне підкреслити).

       3. Я, як автор/один з авторів (необхідне підкреслити), згоден прийняти рішення Журі як остаточне та погоджуюсь на некомерційну публікацію мого конкурсного проекту Організатором конкурсу.

       4. Я, як автор/один з авторів, підтверджую, що даний конкурсний проект виконаний мною особисто / мною у складі авторського колективу / під моїм керівництвом (необхідне підкреслити) та при створені конкурсного проекту не були порушені авторські права третіх осіб і права інтелектуальної власності третіх осіб, а також те, що мені(нам) належить(ать) авторські права на представлений мною (нами) конкурсний проект.

       5. Я, як автор/один з авторів, підтверджую, що не буду оприлюднювати даний конкурсний проект до повідомлення про результати конкурсу в установленому порядку.

6. У випадку отримання мною / авторським колективом даного конкурсного проекту Першої премії, я готовий здійснювати роботу над проектно-кошторисною документацією відповідно до чинного законодавства України.


Назва організації/автор/авторський колектив (вказати всіх співавторів конкурсного проекту!): ____________________________________________________________________

Прізвище ім’я по-батькові (керівник організації/авторського колективу): __________________________________________________________________

Назва населеного пункту:_______________________________________


Фактична адреса для листування: ________________________________

__________________________________________________________________

Моб. тел. (керівник організації/авторського колективу):

__________________________________________________________________

Е-mail:_______________________________________________________

Дата, підпис, ПІБ: _____________________________________________

Подання Декларації авторства

Бланк Декларації авторства має бути заповнений та підписаний автором/представником авторського колективу.

Якщо автор/авторський колектив представляє юридичну особу, бланк Декларації авторства має бути завізований печаткою.

Заповнений бланк Декларації авторства має бути поміщений у непрозорий, заклеєний конверт. На конверті з написом «Декларація авторства» вказується лише шифр конкурсного проекту, який має співпадати з шифром на всіх матеріалах конкурсного проекту.

Конверт з Декларацією авторства членів авторського колективу подається з матеріалами конкурсного проекту в друкованому вигляді.

Конверт з Декларацією авторства та матеріалами конкурсного проекту подається особисто або відправляється поштовим переказом на адресу: 78200, м. Коломия, вул. Театральна, 13, з обов`язковою поміткою «на конкурс на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка»

Автор/авторський колектив повинен подати Декларацію авторства з повним комплектом конкурсного проекту не пізніше 17:00 год. 07.06.2021 р.

У випадку відправлення конкурсного проекту поштовою/кур’єрською посилкою, дата та час відправлення повинна бути не пізніше 17:00 год. 31.05.2021 р., про що надається документальне підтвердження Організатору.

Рекомендується зберігати квитанцію про поштовий переказ для підтвердження своєчасного відправлення Декларації авторства.


                       Додаток 3

                       до Програми та умов


Заявка на участь у конкурсі

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


прошу зареєструвати мене/нас учасником архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия.Контактні дані:

Адреса: поштовий індекс ____________, місто _____________________,

вул. __________________________________, буд._______, кв./оф. ______,


Моб. тел. _________________________________________________________


Е-mail:____________________________________________________________


Контактна особа (ПІБ): ______________________________________________


З Положенням та Умовами конкурсу ознайомлений(а)


Дата______________________2021р.


Підпис_____________________        (_______________________________)

               

                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                               рішення виконавчого

                               комітету міської ради

                               від 25.02.2021 р. № 41


Склад журі архітектурного конкурсу

на кращу проектну пропозицію комплексного благоустрою території ставка біля парку ім. Т. Шевченка у м. Коломия


Андрушко

Василь Іванович

скульптор (за згодою)

Бельбас

Роман Володимирович

архітектор (за згодою)

Беля

Галина Ярославівна

голова постійної комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв`язку

Вакалюк

Ігор Романович

архітектор  (за згодою)

Волошенюк

Віктор Васильович

заступник начальника – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів управління комунального господарства міської ради

Клапчук

Юрій Вікторович

архітектор (за згодою)

Колісник

Андрій Ярославович

головний архітектор міста - начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

Саєвич

Євген Романович

архітектор, директор КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро»

Смадич

Іван Петрович

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та містобудування Івано- Франківського національного технічного університету нафти і газу, член спілки архітекторів України (за згодою)

Шевчук

Максим Миколайович

архітектор (за згодою)

Ясінський

Мирослав Іванович

художник (за згодою)


Начальник відділу архітектури

та містобудування міської ради                                                                      Андрій КОЛІСНИК2011-2024 © Всі права застережено.