НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Розпорядження міського голови  "Про утворення робочої групи з розвитку відкритих даних ..."  № 55-р від 12.02.2021р. 
Документ №55-р від 12.02.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

16.02.2021УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 12.02.2021р.  № 55-р
 

Про утворення робочої групи з розвитку відкритих даних Коломийської міської радиІз метою приєднання Коломийської міської ради та її виконавчих органів до Міжнародної хартії відкритих даних та розвитку відкритих даних Коломийської міської ради, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні


       1. Утворити робочу групу з розвитку відкритих даних Коломийської міської ради та затвердити її у такому складі:


Токарчук

Олег Володимирович


перший заступник міського голови;

керівник робочої групи

Кухтар

Тарас Миронович


керуючий справами виконавчого комітету міської ради; заступник керівника робочої групи

Качанський

Михайло Юрійович


начальник відділу інформацій-ної політики міської ради; секретар робочої групи


Члени робочої групи

Баланович

Станіслав Васильович


начальник відділу внутрішнього аудиту міської ради

Бондаренко

Микола Сергійович


начальник відділу інформаційних технологій міської ради

Геник

Наталія Антонівна


начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування міської ради


Жолоб

Ірина Любомирівна


начальник відділу інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

Маруняк

Іван Дмитрович


координатор представництва Громадянської мережі «ОПОРА» в Івано-Франківській області (за згодою)

Палій

Оксана Дмитрівна


головний спеціаліст відділу інформаційної політики міської ради

Приймак

В’ячеслав Миколайович


член виконавчого комітету Коломийської міської ради (за згодою)

Рогів

Михайло Тарасович


голова ГО «Асоціація ОСББ міста Коломиї», громадський активіст (за згодою)


2. Затвердити Положення про робочу групу з розвитку відкритих даних Коломийської міської ради (додається).


3. Робочій групі:

- забезпечити включення питання відкритих даних до програм Коломийської міської ради;

- розробити проєкт Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних у Коломийській міській раді;

- розробити проєкт Положення про відкриті дані Коломийської міської ради;

- визначити для оприлюднення у 2021-2022 роках перелік пріоритетних наборів даних у формі відкритих даних на основі аудиту та за результатами обговорення з громадськістю;

- відслідковувати можливості долучення Коломийської ТГ до міжнародних ініціатив у сфері відкритих даних, написання проєктів.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити першому заступнику міського голови Олегові Токарчуку та керуючому справами виконавчого комітету міської ради Тарасові Кухтару.Міський голова                                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               розпорядження міського голови

                                                               від 12.02.2021р. № 55-рПоложення

про робочу групу з розвитку відкритих даних Коломийської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Робоча група з розвитку відкритих даних Коломийської міської ради (далі – робоча група) є консультативно-дорадчим органом при міському голові.

1.2. Робоча група у своїй діяльності керується законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 зі змінами, а також цим Положенням.

2. Основні завдання

Основними завданнями робочої групи є:

2.1. Розроблення проєкту Плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних у Коломийській міській раді на 2021-2022 роки.

2.2. Визначення переліку пріоритетних наборів даних Коломийської міської ради у формі відкритих даних на основі аудиту.

2.3. Відслідковування можливості долучення Коломийської ТГ до міжнародних ініціатив у сфері відкритих даних, написання проєктів.

2.4. Розгляд рекомендацій та звіту на основі аудиту даних Коломийської міської ради, розробка плану заходів та відповідальних за імплементацію рекомендацій.

2.5. Планування та проведення зустрічей з зацікавленими сторонами та інших заходів щодо ходу впровадження політики відкритих даних в Коломийській ТГ, напрацювання пропозицій для нових наборів даних для оприлюднення, покращення оприлюднених наборів, підтримка використання даних.

2.6. Розроблення проєктів нормативних документів, необхідних для впровадження політики відкритих даних Коломийської міської ради та приєднання міста Коломиї до Міжнародної хартії відкритих даних.

3. Права

Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

3.1. Запитувати та одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів Коломийської міської ради, підприємств, установ та інших організацій необхідну інформацію, документи та матеріали;

3.2. Залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників засобів масової інформації, експертів (за їх згодою);

3.3. Організовувати проведення семінарів, нарад, презентацій та інших заходів з питань, що належать до її компетенції.

4. Склад та повноваження

4.1. Склад робочої групи формується з числа представників Коломийської міської ради, інститутів громадянського суспільства, бізнесу, наукових інституцій, зацікавлених громадян.

4.2. Персональний склад робочої групи затверджує міський голова.

4.3. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів робочої групи.

4.4. Голова робочої групи, а за його відсутності - заступник голови робочої групи організовують діяльність робочої групи, забезпечують підготовку питань до розгляду на засіданнях робочої групи.

4.5. Секретар робочої групи здійснює організаційне забезпечення діяльності, підготовку матеріалів для розгляду та ведення діловодства.

5. Порядок роботи

5.1. Основною організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які скликаються за дорученням голови робочої групи.

5.2. Ініціювати проведення засідань робочої групи можуть заступник голови робочої групи чи інший член робочої групи.

5.3. Засідання робочої групи є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини складу робочої групи.

5.4. Засідання робочої групи веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови чи інший член робочої групи, який обраний серед присутніх на засіданні.

5.5. Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюються протоколом, який підписується головою робочої групи та секретарем. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос головуючого.

5.6. Протоколи засідань робочої групи зберігаються у відділі інформаційної політики міської ради. Копії протоколів засідань робочої групи можуть надаватись її членам за запитом.

5.7. Рішення робочої групи у разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпорядження або доручення міського голови. Напрацьовані матеріали робочої групи можуть оприлюднюватись шляхом публікації на офіційному вебсайті міської ради та у соцмережах.
Начальник відділу

інформаційної політики                                                                     Михайло КАЧАНСЬКИЙ2011-2024 © Всі права застережено.