НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Розпорядження міського голови  "Про затвердження складу тимчасової комісії з питань пог..."  № 29-р від 04.02.2021р. 
Документ №29-р від 04.02.2021р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про затвердження складу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітньої плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та Положення про неї
Розпорядження міського голови  №62-р від 03.03.2018р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про затвердження складу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій стипендій та інших соціальних виплат
Розпорядження міського голови  №183-р від 05.06.2020р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про затвердження складу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та Положення про неї
Розпорядження міського голови  №20-р від 18.01.2022р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

08.02.2021УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 04.02.2021р.  № 29-р
 

Про затвердження складу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та Положення про неї


З метою забезпечення виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат»:


1. Затвердити склад тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додається).

2. Затвердити Положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (додається).

3. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 03.03.2018 р. № 62-р та розпорядження міського голови від 05.06.2020 р. №183-р.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.Міський голова                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

                                                               


                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                        розпорядження міського голови

                                                       від 04.02.2021 р. № 29-р


СКЛАД

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат


Андрусяк

Микола Михайлович

-

заступник міського голови, голова комісії;

Яремчук

Людмила Вікторівна

-

директор департаменту соціальної політики міської ради, заступник голови комісії;

Тимошек

Марія Романівна

-

начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин департаменту соціальної політики міської ради, секретар комісії.
Члени комісії:

Васкул

Тетяна Степанівна

-

заступник начальника відділу економіки міської ради;

Васкул

Василь Антонович

-

заступник начальника Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області (за згодою);

Вікарь

Вячеслав Маркович

-

провідний юрисконсульт Коломийської міськрайонної філії Івано - Франківського обласного центру зайнятості (за згодою);

Данігевич

Надія Василівна

-

головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 2 фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (за згодою);

Кравченко

Марія Іванівна

-

головний державний ревізор-інспектор Коломийського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС в Івано-Франківській області (за згодою);

Сенюк

Світлана Михайлівна

-

начальник відділу з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення міської ради;

Челяк

Ярина Іванівна

-

головний спеціаліст відділу з питань праці та

соціально-трудових відносин департаменту соціальної політики міської ради.
Директор департаменту                                                              Людмила ЯРЕМЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       розпорядження міського голови

                                                       від 04.02.2021 р. № 29-р                               ПОЛОЖЕННЯ

       про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

1. Тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (далі – тимчасова комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом міської ради, утвореним для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

2. Тимчасова комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановами Кабінету  Міністрів  України, іншими актами законодавства та цим Положенням .

3. Основними завданнями тимчасової комісії є:

- сприяння діяльності органів виконавчої влади з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями;

- підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить аналіз стану справ та причин виникнення боргів із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;

- бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- подає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації стан справ з погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- розглядає звернення територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, профспілкових об’єднань і громадян з питань виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат.

5. Тимчасова комісія має право:

- отримувати в установленому порядку від територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- запрошувати на свої засідання керівників та інших працівників територіальних органів виконавчої влади, управлінь, відділів, інших структурних підрозділі органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розгляду питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідальних працівників територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції;

- утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи для виконання покладених на неї завдань щодо додержання суб’єктами господарської діяльності законодавства з питань оплати праці;

- залучати до участі у своїй роботі представників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

6. Тимчасова комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами територіальних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Склад тимчасової комісії затверджує міський голова.

8. Формою роботи тимчасової комісії є засідання, які проводяться в міру потреби.

Рішення про проведення засідання приймає голова тимчасової комісії.

Засідання тимчасової комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови тимчасової комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні тимчасової комісії здійснює її секретар.

Засідання тимчасової комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

9. На засіданнях тимчасова комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів тимчасової комісії, у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні тимчасової комісії.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем, у разі відсутності секретаря – членом тимчасової комісії за дорученням голови (заступника) тимчасової комісії.

Член тимчасової комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи тимчасової комісії забезпечує департамент соціальної політики міської ради.


Директор департаменту                                                                          Людмила ЯРЕМЧУК2011-2024 © Всі права застережено.