НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Розпорядження міського голови  "Про утворення Консультативної ради з питань соціального..."  № 23-р від 26.01.2021р. 
Документ №23-р від 26.01.2021р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про утворення Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Розпорядження міського голови  №32-р від 09.02.2022р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

30.01.2021УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 26.01.2021р.  № 23-р
 

Про утворення Консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиРозглянувши лист голови правління громадської організації «Коломийське об’єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів» «Союз чорнобиль України» та у зв’язку з кадровими змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

       1. Утворити Консультативну раду з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та затвердити її персональний склад (додається).

       2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

       3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 03.03.2011 року № 60-р «Про новий склад Консультативної ради з питань Чорнобильської катастрофи».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Олега Токарчука.
Міський голова                                                                             Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 26.01.2021 р. № 23-р


Склад

Консультативної ради з питань соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиТокарчук

Олег Володимирович

-

перший заступник міського голови, голова комісії;

Андрусяк

Микола Михайлович

-

заступник міського голови, заступник голови комісії;

Геник

Галина Антонівна

-

головний спеціаліст, бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку департаменту соціальної політики міської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

Борис

Роман Степанович

-

перший заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради (за згодою);

Лудчак

Любомир Петрович

-

завідувач амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 7 комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою);

Мандрусяк

Уляна Іванівна

-

начальник управління культури міської ради;

Остафійчук

Іван Михайлович

-

учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за згодою);

Познік

Віктор Іванович

-

голова правління громадської організації «Коломийське об’єднання ветеранів, інвалідів, волонтерів» «Союз Чорнобиль Україна», учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за згодою);

Савчук

Володимир Григорович

-

учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за згодою);

Стефанюк

Любов Василівна

-

начальник управління праці та соціального захисту населення Коломийської районної державної адміністрації (за згодою);

Угорська

Галина Богданівна

-

заступник головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради» (за згодою);

Яремчук

Людмила Вікторівна

-

директор департаменту соціальної політики міської ради.
Заступник директора департаменту                                      Надія СТЕФ’ЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 26.01.2021 р. № 23-р


ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативну раду з питань соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


       1. Консультативна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при Коломийській міській раді.

       2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Коломийської міської ради, а також цим Положенням.

       3. Основними завданнями Консультативної ради є:

1) підготовка пропозицій щодо шляхів вирішення нагальних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей, створення належних умов їх життєзабезпечення;

2) урахування пропозицій громадських організацій, що опікуються питаннями соціального захисту постраждалих громадян при розробленні нормативно-правових актів, програм, розроблених органами місцевого самоврядування;

3) розроблення пропозицій до заходів щодо розв'язання житлових, комунально-побутових та інших соціальних проблем, здійснення контролю за додержанням норм законодавства щодо правового і соціального статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей;

4) забезпечення постійного діалогу між Коломийською міською радою та громадськими організаціями, що опікуються питаннями соціального захисту постраждалих громадян з питань проведення спільних заходів, збереження злагоди в суспільстві.

4. Консультативна рада має право:

  1. отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, консультативну підтримку та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
  2. подавати органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Основною організаційною формою діяльності Консультативної ради є засідання, які проводяться за потребою.

       6. Засідання Консультативної ради проводить її голова (у разі відсутності голови - заступник голови Консультативної ради). Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів ради від її складу. Члени Консультативної ради беруть участь у засіданні особисто.

       7. На засідання Консультативної ради можуть запрошуватися громадяни, представники органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та експерти (без права голосу).

       8. На засіданнях Консультативна рада схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

       9. Рішення Консультативної ради є правомочним, якщо приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

       10. Рішення, прийняті на засіданні Консультативної ради, оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем.

       11. Рішення Консультативної ради є обов'язковими для розгляду органами та посадовими особами, яким вони адресовані.

       У разі потреби рішення Консультативної ради можуть бути реалізовані шляхом видання головою Коломийської міської ради відповідного розпорядження чи доручення.

       12. Контроль за виконанням прийнятих рішень Консультативної ради здійснюється структурними підрозділами Коломийської міської ради відповідно до компетенції.

       13. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи Консультативної ради здійснює департамент соціальної політики Коломийської міської ради.


Заступник директора департаменту                                                             Надія СТЕФ’ЮК2011-2024 © Всі права застережено.