НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 26 січня 2021 року
 Рішення міської ради  "Про прийняття у власність Коломийської територіальної г..."  № 203-5/2021-5 від 05.01.2021р. 
Документ №203-5/2021 від 05.01.2021р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

09.01.2021 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(5  сесія)
8  демократичного скликання
 
від 05.01.2021р.  № 203-5/2021-5
 

Про прийняття у власність

Коломийської територіальної

громади цілісного майнового

комплексу КНП «Коломийська

центральна районна лікарня»

Коломийської районної ради


З метою виконання рішення Коломийської районної ради від 22.12.2020 року №38-1/20 «Про вихід районної ради зі складу засновників комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради та безоплатну передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ районну у комунальну власність Коломийської міської ради територіальної громади», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

       1. Прийняти зі спільної власності громад сіл, селищ Коломийського району у комунальну власність Коломийської територіальної громади:

-        цілісний майновий комплекс КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради та права його засновника;

-        майнові, немайнові права та обов’язки;

-        майно, основні засоби та матеріально-технічну базу.

       2. Ввійти в засновники комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради.

       3. Перейменувати комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради в комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради.

       4. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради.

       5. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради у новій редакції (додається).

       6. Встановити, що всі трудові договори, які були укладені з усіма без винятку працівниками, продовжують свою дію на той же самий строк і на тих же умовах.

       7. Відділу кадрів міської ради (Ольга Денисюк) внести зміни в трудовий контракт генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня», шляхом укладення додаткової угоди в частині зміни роботодавця (засновника).

       8. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради:

- здійснити організаційно - правові заходи щодо зміни засновника та перейменування комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради у комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради.

       9. Доручити міському голові Богдану Станіславському створити комісію з питань прийому-передачі майна.

       10. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Олега Токарчука.

       11. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань комунальної власності, приватизації та оренди (Максим Мензатюк) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку (Ростислав Петруняк).Міський голова                                                                                          Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішенням міської ради

                                                               від 05.01.2021 р. № 203-5/2021

                                                                                 Міський голова

                                                                        Богдан Станіславський

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

м. Коломия

2021 рік

Статут Комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом, який відповідно до положень Конституції України, «Основ законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншого чинного законодавства України, а також рішень Власника та актів Уповноваженого органу управління визначає правові, організаційні, фінансово-матеріальні, соціально-економічні та інші засади діяльності центральної районної лікарні.

Цей Статут регламентує вирішення в установленому законодавством порядку питань щодо взаємовідносин із іншими закладами охорони здоров’я.


1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, далі «Підприємство» є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню Коломийської територіальної громади, громад на території Коломийського району, далі – населення, та громадянам інших населених пунктів, згідно з укладеними договорами на медичне обслуговування.

1.2. Підприємство створене рішенням Коломийської районної ради сьомого демократичного скликання  від 28 грудня 2018 року № 586-XXV/08 в порядку визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації і є юридичною особою з часу його державної реєстрації.

1.3. Підприємство є правонаступником Коломийської центральної районної лікарні, яку було реорганізовано рішенням Коломийської районної ради від 30.08.2018 року №  512-ХХІІІ/18.

1.4. Підприємство засноване на базі відокремленої частини спільної  власності територіальних  громад сіл, селищ Коломийського району.

1.5. Засновником, Власником Підприємства є Коломийська міська рада (далі – «Власник»). Представником «Власника» є Уповноважений орган управління – відділ охорони здоров’я Коломийської міської ради.

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.


2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1.2. Повне найменування Підприємства англійською мовою – PUBLIC INCOMERCIAL UTILITY ENTERPRISE «KOLOMYIA CENTRAL DISTRICT HOSPITAL» OF KOLOMYIA СITY COUNCIL

2.1.3. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «КОЛОМИЙСЬКА ЦРЛ» КМР.

2.2. Місцезнаходження: м. Коломия, вул. І.Мазепи, 134.

2.3. Місце провадження діяльності: м. Коломия, вул. І. Мазепи, 134,
вул. Р. Крушельницьких, 26, вул. Р. Крушельницьких, 28, бул. Л. Українки, 43а, вул. Роксолани, 7.

2.4. Об’єкти, що відносяться до цілісного майнового комплексу: м. Коломия, вул. І. Мазепи, 134, вул. Р. Крушельницьких, 26, вул. Р. Крушельницьких, 28, бул. Л. Українки, 43а, бул. Л. Українки, 45а, вул. Роксолани, 7, вул. Лозова, 13.


3. Мета і предмет діяльності

3.1. Основною метою діяльності  Підприємства є забезпечення спеціалізованої, висококваліфікованої  медичної допомоги населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності  Підприємства є:

- створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства; - здійснення медичної практики з надання  вторинної, інших видів  медичної допомоги населенню;

- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безоплатній та платній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безоплатній та платній основі спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- транспортування хворих у інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;

- надання будь–яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на території  Коломийського району, інші функції, що випливають із покладених на підприємство завдань;

- взяття та зберігання донорської крові (згідно ліцензії);

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

- проведення профілактичних щеплень;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання  вторинної  медичної допомоги  у визначеному законодавством порядку;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої)   та третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема міжнародних клінічних протоколів, впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів розроблених маршрутів пацієнтів;

- організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку  вторинної медичної допомоги;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- залучення кваліфікованих медичних працівників з інших закладів охорони здоров'я для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги різної форми власності, зокрема закладами первинної та третинної  медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

- надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), паліативною медичною допомогою (в умовах стаціонару) та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається;

- відносини із страховими організаціями (добровільне і обов’язкове страхування та отримання відшкодування).

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Вартість платних послуг, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не забороненими законодавством України.

4. Юридичний статус.

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном  на правах оперативного управління.

4.2. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого з органом управління та затвердженого Власником, має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Держказначейства, печатку зі своїм найменуванням.

4.3. Для закупівлі товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України «Про публічні закупівлі».

4.4. Держава та Власник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Держави та Власника, крім випадків, передбачених законодавством.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України та інших судах.

4.6. Підприємство визначає свою організаційну структуру та встановлює чисельність працівників, штатний розпис, які погоджуються з органом управління та затверджуються власником.

4.7. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, які дозволені органом ліцензування.

5. Права та обов’язки.

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися, у порядку, передбаченому законодавством,  до центральних та місцевих органів представницької та виконавчої влади, підприємств та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності  та підпорядкування, фізичними особами, а також залучати їх для реалізації своїх статутних завдань відповідно до Закону України. В рамках своєї компетенції здійснює міжнародну діяльність та інші права, що не суперечать законодавству України.

5.2. Підприємство:

5.2.1. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно Закону України.

5.2.2. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм про охорону праці та техніку безпеки.

5.2.3. Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної  зацікавленості результатом особистої праці.

5.2.4. Забезпечує страхування медичних працівників, які перебувають в трудових правовідносинах.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно законодавства України.

5.4. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку, статистичної і бухгалтерської звітності.


6. Управління Підприємством.

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Підприємства здійснює генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку визначеному законодавством.

6.3. Між Директором Підприємства та міським головою укладається контракт.

6.4. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, визначаються контрактом.

6.5. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства.

6.6. Генеральний директор:

6.6.1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності.

6.6.2. Безпосередньо підпорядковується Власнику та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним функцій.

6.6.3. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях.

6.6.4. Розпоряджається майном та коштами відповідно до цього Статуту та законодавства України.

6.6.5. Укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків та органах державного казначейства рахунки тощо.

6.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

6.6.7. Подає на затвердження Власнику, за погодженням з Уповноваженим органом управління, проект фінансового плану Підприємства та проект змін до Статуту Підприємства.

6.6.8. За погодженням з органом управління та Власником призначає заступника (заступників) генерального директора, медичного директора та головного бухгалтера, укладає трудові договори (контракти) та розподіляє обов’язки між ними.

6.6.9. Визначає за погодженням з органом управління та Власника організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників, штатний розпис, які відповідають грошовим призначенням згідно фінансового плану Підприємства.

6.6.10. Призначає на посади начальників (завідувачів, керівників) структурних підрозділів, інших працівників на умовах підписання контракту (трудового договору) та звільняє їх.

6.6.11. Затверджує наказами Підприємства Положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням начальників (завідувачів, керівників) цих підрозділів.

6.6.12. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на умовах колективного договору, в межах грошових призначень та фінансового плану.

6.6.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог.

6.6.14. Вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до норм чинного законодавства.

6.6.15. Генеральний директор підприємства,  його заступник (заступники) та начальники (завідувачі, керівники) структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси підприємства у державних органах, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.

6.6.16. Генеральний директор підприємства,  його заступник (заступники) та начальники (завідувачі, керівники) структурних підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Підприємством та його підрозділами.

6.7. Медичний директор здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) у порядку делегованих йому генеральним директором  повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України.


7. Майно та господарська діяльність.

7.1. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Джерелом формування майна Підприємства є майно, передане йому Власником та іншими суб’єктами. Підприємство володіє та користується зазначеним майном, здійснюючи право оперативного управління.

  1. 7.2. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
 • комунальне майно, передане Підприємству Власником;
 • власні надходження  Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • кошти державного, обласного, районного бюджетів;
 • кошти бюджетів об’єднаних територіальних громад;
 • цільові кошти;
 • майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
 • майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертв юридичних і фізичних осіб;
 • надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку району, програм розвитку медичної галузі;
 • кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
 • кредити банків;
 • майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.
  1. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
  2. Підприємство має право надавати в оренду нерухоме майно, закріплене за ним на праві оперативного управління без погодження власника, якщо загальна площа не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача.
  3. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
  4. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.
  5. Вилучення майна  Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
  6. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.
  7. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від господарської некомерційної діяльності, визначає керівник Підприємства.
  8. Власні надходження Підприємство використовує відповідно до чинного законодавства України.
  9. Статутний капітал Підприємства становить: 100 000,0 гривень, що у розмірі 100% належить Засновнику.
  10. Комунальне некомерційне підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів. Це право залишає за собою Власник. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. Особливістю функціонування Підприємства є те, що воно не може оголошуватися банкрутом.
  11. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення уповноваженого органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний план з поквартальною розбивкою на кожен наступний рік.
  12. Фінансовий план підприємства затверджується Власником за погодженням з Уповноваженим органом управління.
  13. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорення амортизації основних фондів Підприємства може проводитись лише за згодою Власника.
  14. Вартість робіт та послуг, що визначається тарифом та здійснюється Підприємством встановлюються відповідно до чинного законодавства.

8.Уповноважений орган управління.

8.1. Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів про їх виконання.

8.2. Погоджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

8.3. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства. 

8.4. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисципліною підприємства.

8.5. Контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.

8.6. Здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства, не втручаючись у господарську діяльність Підприємства.

8.7. Розробка, ведення та аудит програм підтримки підприємства з коштів місцевих бюджетів.

8.8. Здійснення інших повноважень, встановлених законодавством.


9. Засновник, Власник Підприємства.

9.2. Засновник, Власник Підприємства:

9.2.1. Затверджує статут Підприємства, вносить зміни та доповнення до Статуту, погоджує здійснення Підприємством господарської некомерційної діяльності, визначає види робіт і послуг, на реалізацію якої поширюється зазначене погодження, погоджує створення філій та представництв Підприємства, зміну розміру статутного капіталу;

9.2.2. Погоджує договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Підприємства, кредитних договорів та договорів застави;

9.2.3. Здійснює контроль за використанням та збереженням належного Підприємству на правах оперативного управління майна і має право вилучити у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням та розпоряджатись ним у межах своїх повноважень.

9.2.4. Погоджує призначення медичного директора, його заступника (заступників) і головного бухгалтера Підприємства.

9.2.5. Визначає форми контролю за діяльністю Директора Підприємства та Підприємства,  шляхом затвердження відповідних Положень;

9.2.6. Приймає рішення про реорганізацію та припинення Підприємства;

9.2.7. Затверджує Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради.

9.2.8. Вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Засновника, Власника.


10. Повноваження трудового колективу.

10.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

10.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору надається Генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах (конференціях) колективу не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

10.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, контракту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.


11. Припинення діяльності Підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених Законом України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником та до якої переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія інформує про припинення юридичної особи  та здійснює всі дії згідно законодавства України.

11.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією гарантуються дотримання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України про працю.

11.5. Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

11.6. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються Конституцією України, КЗпП та іншими законодавчими актами та нормами.Перший заступник міського голови                                                                     Олег Токарчук
2011-2021 © Всі права застережено.