НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 13 липня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження складу опікунської ради при виконавчом..."  № 280 від 22.12.2020р. 
Документ №280 від 22.12.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки
Рішення виконавчого комітету  №52 від 27.02.2018р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та її складу
Рішення виконавчого комітету  №53 від 27.02.2018р. Внесено зміни
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради
Рішення виконавчого комітету  №101 від 23.06.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради та Положень
Рішення виконавчого комітету  №27 від 25.01.2022р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.12.2020р.  № 280
 


Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради та Положень


З метою соціально-правового захисту повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, відповідно до Цивільного Кодексу України, «Про психіатричну допомогу», інших нормативних-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, керуючись статтями 34, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради

                                       вирішив:

1. Затвердити склад опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради (додається).

2. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті міської ради (додається).

3. Затвердити Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки (додається).

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2018 року № 52 «Про затвердження Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки», від 23.06.2020 року № 101«Про затвердження складу опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради» та п. 2. рішення виконавчого комітету міської ради від 27.02.2018 року № 53 «Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та її складу».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Миколу Андрусяка.Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 280Склад опікунської ради

при виконавчому комітеті міської радиАндрусяк

Микола Михайлович

-

заступник міського голови, голова опікунської ради;

Яремчук

Людмила Вікторівна

-

директор департаменту соціальної політики міської ради, заступник голови опікунської ради;

Тимошек

Марія Романівна

-

начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин міської ради, секретар опікунської ради;Члени опікунської ради:

Біланюк

Михайло Миколайович

-

заступник начальника сектору превенції Коломийського відділу поліції головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою);

Івахнюк

Ігор Васильович

-

начальник служби у справах дітей міської ради;

Кархут

Мирослав Іванович

-

завідувач амбулаторії загальної практики - сімейної медицини № 2 КНП Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»;

Масевич

Любов Дмитрівна

-

голова правління БО «Коломийський благодійний фонд з підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Крокус» (за згодою);

Матуш

Віктор Франкович

-

завідувач психіатричним кабінетом поліклініки КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради (за згодою);

Мандрусяк

Уляна Іванівна

-

депутат міської ради;

Сончак

Любов Богданівна

-

начальник юридичного відділу міської ради;

Трачук

Ірина Ігорівна

-

директор Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї;

Хоцінська

Наталія Йосипівна

-

головний спеціаліст відділу правової роботи департаменту соціальної політики міської ради.

Директор департаменту                                                       Людмила ЯРЕМЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 280ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті міської ради


  1. Загальні положення


1.1. Опікунська рада створюється при виконавчому комітеті Коломийської міської ради (надалі опікунська рада) для вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування, забезпечення реалізації законних прав та інтересів повнолітніх осіб, які мають статус недієздатних (обмежено дієздатних), а також захисту майна та майнових прав осіб.

Опікунська рада є дорадчим органом, головним завданням якого є попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та піклування.

1.2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Сімейним кодексом України, Правилами опіки та піклування, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням, рішеннями виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови.

1.3. Діяльність опікунської ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

1.4. На підставі висновків та рекомендацій опікунської ради орган опіки та піклування, а саме виконавчий комітет міської ради, приймає рішення.

1.5. До складу опікунської ради входять представники органів місцевого самоврядування, департаменту соціальної політики, закладів охорони здоров’я, представники громадських організацій, депутати міської ради.

Склад опікунської ради та зміни до її складу затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради.

У разі відсутності члена опікунської ради його може замінити особа, яка виконує обов'язки відсутньої особи за місцем основної роботи.


  1. Основні завдання та повноваження опікунської ради


2.1. Основним завданням опікунської ради є розгляд та прийняття відповідних проектів рішень і рекомендацій з питань соціально-правового захисту осіб, визнаними судом недієздатними чи обмежено дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

2.2. На розгляд опікунської ради виносяться питання, які потребують прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування щодо:

- розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які потребують опіки чи піклування;

- встановлення опіки над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом недієздатними;

- встановлення піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом обмежено дієздатними;

- призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника, або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;

- розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;

- розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);

- припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;

- участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

- розгляду питання щодо надання рішення про влаштування до інтернату недієздатних осіб;

- розгляду питання щодо надання згоди на госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, з прийняттям відповідного рішення, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення до цього органу законного представника зазначеної особи, передбачених законом;

- інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.

2.3. Опікунська рада організовує роботу по формуванню та веденню обліку осіб, які мають статус недієздатних, обмежено дієздатних осіб.

На своїх засіданнях опікунська рада може розглядати і заслуховувати:

- інформації членів опікунської ради про наслідки обстежень стану утримання та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в закладах, до яких вони влаштовані, про збереження і охорону належного підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, використання прибутків від їх майна та грошових вкладів;

- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов'язків щодо підопічних.

  1. Права опікунської ради

3.1. Опікунська рада має право:

- одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її діяльності матеріали від державних органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій різних форм власності та громадян;

- брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання

осіб недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту майнових та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

- залучати до роботи опікунської ради представників виконавчих органів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.

  1. Організація діяльності опікунської ради
    1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань.

Засідання опікунської ради є правомочним за присутності на ньому простої більшості членів від її загального складу.

4.2. Організація скликання засідання опікунської ради та запрошення на засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження матеріалів.

4.3. Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності заступник.

4.4. Голова опікунської ради:

- здійснює розподіл повноважень між членами опікунської ради;

- перед винесенням матеріалів на розгляд опікунської ради уважно вивчає їх, проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити опікунами (піклувальниками), заінтересованими особами у вирішенні питань соціального захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб;

- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради під час прийняття рішення на засіданні.

4.5. Секретар опікунської ради:

- приймає матеріали, які розглядатимуться на засіданні опікунської ради, за 5 днів до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування порядку денного;

- реєструє документи, які надходять на розгляд опікунської ради;

- веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу опікунської ради.

Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

Обов’язки секретаря опікунської ради покладаються на спеціаліста департаменту соціальної політики міської ради, на якого покладено обов’язки ведення питань опіки та піклування.

У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання його обов’язків покладається головою опікунської ради на одного з членів опікунської ради.

4.6. Протокол засідання опікунської ради та витяги з нього підписуються головою (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем (членом, опікунської ради, що виконував його обов'язки).

4.7. З питань, внесених на розгляд опікунської ради, доповідають члени опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування.

Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників).

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання).

4.8. Рішення опікунської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

Окрема думка члена ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання опікунської ради.

4.9. Представник служби у справах дітей міської ради, який є членом опікунської ради здійснює контроль за дотриманням прав та законних інтересів дітей, осіб які визнаються недієздатними.

  1. Строки розгляду справ

5.1. Рішення по матеріалах, що надходять до опікунської ради і не потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в робочому порядку.

  1. Прикінцеві положення

6.1. Члени опікунської ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов'язані сприяти діяльності опікунської ради та її членів.

6.2. Члени опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи опікунської ради.


Директор департаменту                                                                       Людмила ЯРЕМЧУК
                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 280Положення

про призначення та реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи,

яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки


1. Загальні положення


1.1.        Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки (далі – Положення) визначає порядок призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

1.2.        Положення розроблене відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Цивільного кодексу України, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 25.05.1999 року №34/161388, Закону України «Про захист персональних даних».

2. Порядок призначення та реєстрації помічника

фізичній дієздатній особі

2.1. Фізична дієздатна особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника.

2.2. Для призначення помічника фізичній дієздатній особі до виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування, подається наступний пакет документів:

фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки:

1) заява на ім’я міського голови;

2) копія паспорта;

3) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;

4) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної дієздатної особи,яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

фізичною особою, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки:

1) заява на ім’я міського голови;

2) копія паспорта;

3) довідка лікувальної установи про стан здоров’я фізичної особи, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (висновок лікувально-консультативної комісії);

4) довідка з місця реєстрації (проживання) фізичної особи;

5) характеристика (з місця роботи або місця проживання) на фізичну особу, яка бажає бути помічником над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

2.3. Питання призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, розглядається опікунською радою при виконавчому комітеті міської ради (надалі - опікунська рада).

2.4. Підставами для відмови в призначенні помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки можуть бути:

-        невідповідність поданих документів;

-        виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

-        неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково).

2.5. Секретар опікунської ради:

-        приймає пакет документів для призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

-        виносить матеріали на розгляд опікунської ради;

-        при позитивному вирішенні питання опікунською радою, готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про призначення помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

-        видає заявнику рішення виконавчого комітету міської ради про призначення помічника;

-        видає помічникові фізичної дієздатної особи посвідчення з зазначенням прав помічника за зразком (додаток № 1);

-        реєструє посвідчення помічника в «Книзі реєстрації посвідчень помічника фізичної дієздатної особи», яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою за зразком (додаток № 2);

При негативному вирішенні питання заявнику направляється лист про відмову у призначенні та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі.

3. Права помічника фізичної дієздатної особи

3.1. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.

3.2. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.

3.3. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.

Помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

4. Припинення повноважень помічника

4.1. Звільнення помічника від виконання обов’язків здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради у наступних випадках:

-        у разі подачі письмової заяви фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника;

-        у разі подачі письмової заяви помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;

-        у разі смерті фізичної дієздатної особи або помічника.

4.2. При припиненні повноважень помічника посвідчення здається до органу опіки та піклування і знищується.


Директор департаменту                                                                         Людмила ЯРЕМЧУК
Додаток № 1

до Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язкиП О С В І Д Ч Е Н Н Я

ПОМІЧНИКА ФІЗИЧНОЇ ДІЄЗДАТНОЇ ОСОБИ


                               ПОСВІДЧЕННЯ № _____


Прізвище _________________________________________

Фотографія          Ім’я ______________________________________________

По батькові _______________________________________

є помічником фізичної дієздатної особи

___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження)

М.П.

Заступник міського голови,

голова опікунської ради


Підпис помічника _________________Пред’явник цього посвідчення відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України має право:

-        одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги;

-        вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень;

-        представляти особу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення;

-        помічник може представляти особу в суді лише на підставі окремої довіреності.


Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги:

  • у цьому разі повноваження помічника припиняються.Додаток № 2

до Положення про призначення та реєстрацію помічника фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки


Книга

реєстрації посвідчень помічника фізичної дієздатної особи№ з/п

Прізвище,

ім’я, по-батькові помічника

Адреса прожи-вання помічни-ка

Прізвище,

ім’я, по-батькові фізичної дієздатної особи

Адреса прожи-вання фізичної дієздат-ної особи

Рішення виконкому про призначен-ня помічника

(дата, номер)

Номер та дата видачі посвідчен-ня

Рішення виконкому про  припинен-ня повнова-жень помічника

(дата, номер)

Підпис в отриманні або поверненніпосвідчен-ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9
2011-2024 © Всі права застережено.