НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 лютого 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми ..."  № 277 від 22.12.2020р. 
Документ №277 від 22.12.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми цивільного захисту Івано-Франківської області
Рішення виконавчого комітету  №152 від 31.07.2018р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.12.2020р.  № 277
 


Про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми   єдиної державної системи     цивільного захисту Івано-Франківської  області

             

        На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. №11 ”Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, від 11.03.2015 р. № 101 Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, розпорядження  Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 р. № 313 Про затвердження Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області” та у звязку із змінами найменувань окремих структурних підрозділів міської ради, управлінь, міських установ та організацій, суб’єктів господарювання та кадровими змінами, виконком міської ради

вирішив:

       1.Затвердити  Положення про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області, що додається. 

       2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 31.07.2018 р. № 152 ”Про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області”;

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.Міський голова                                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ПОГОДЖЕНО
Начальник  управління 

з питань цивільного захисту облдержадміністрації


_____________Володимир Стебницький

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконкому 

міської  ради

від 22.12.2020 р.  № 277


ПОЛОЖЕННЯ

про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту

Івано-Франківської області


1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (далі – міська ланка).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

єдина державна система цивільного захисту – сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

       територіальна підсистема -  складова частина єдиної державної системи   цивільного захисту, яка створюється у області і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи та підпорядковані їм  сили цивільного захисту, відповідні суб’єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

3. Метою створення та функціонування Коломийської міської ланки територіальної підсистеми є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

4. Завданнями міської ланки територіальної підсистеми є:

       1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;

       2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій;

3) планування заходів цивільного захисту;

       4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

       7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення  ризиків  їх виникнення на території  міста, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;

8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;

9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

       10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;

11) здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;

12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період;

       14) здійснення заходів щодо соціального захисту  населення;

       15) інші завдання, визначені законом.

5. Безпосереднє керівництво діяльністю Коломийської міської ланки територіальної підсистеми здійснюється  міським головою.

       6. Міська ланка - постійно діюча ланка територіальної підсистеми, що утворюється:

у м. Коломиї  — виконавчим комітетом міської  ради.

Положення про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми за погодженням із Управлінням з питань цивільного захисту Івано-Франківської  обласної державної адміністрації затверджується органом, що її утворив.

7. До складу Коломийської міської ланки територіальної підсистеми входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання (додаток 1).

На структурні підрозділи міської ради та територіальні органи міністерств і відомств України в рамках Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської  області покладається виконання функцій згідно з додатком 2.

8. Органами управління цивільного захисту є:

1) на місцевому рівні - виконавчий комітет Коломийської міської ради, відділ з питань цивільного захисту, Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області;

2) на об'єктовому рівні керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.

9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій у міській ланці територіальної підсистеми  функціонують:

1) на місцевому рівні:

сектор оперативного реагування служби господарського забезпечення  міської ради;

оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби  підприємств, установ та організацій (в яких вони створені);

2) на об'єктовому рівні чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій (в яких вони створені).

10. Для забезпечення сталого управління  міською ланкою територіальної підсистеми і виконання функцій, передбачених на особливий період, використовується система пунктів управління.

11. Для управління міською ланкою територіальної підсистеми використовується телекомунікаційна мережа загального користування та  система оповіщення.

       12. Для координації діяльності міської ради, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують:

на місцевому рівні – міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

на об'єктовому рівні комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.

Діяльність  зазначених  комісій  провадиться  відповідно до положень про них.

13. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об'єктовому рівні у разі потреби утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник міської ланки територіальної підсистеми,  або суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації  відповідного рівня.

До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

14. До складу сил цивільного захисту Коломийської міської ланки територіальної підсистеми входять  згідно  з  додатком 3:

       Коломийський  МРВ  УДСНС України в Івано-Франківській  області;

       Коломийська рятувально-водолазна станція;

комунальні, об'єктові аварійно-рятувальні служби;

       об'єктові  формування цивільного захисту;

       міські спеціалізовані служби цивільного захисту;

добровільні формування цивільного захисту.

До складу міських спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми включаються органи управління, суб'єкти господарювання за переліком, згідно з додатком 4.

Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб'єктом господарювання, який утворив таку службу.

15. Облік сил цивільного захисту здійснює Коломийський міськрайонний відділ  Управління ДСНС України  в Івано-Франківській області.

16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в місті або в межах конкретної його території встановлюється один із  таких режимів функціонування міської ланки територіальної підсистеми:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

       17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій міська ланка територіальної  підсистеми функціонує в режимі повсякденного функціонування.

18. Основними завданнями, що виконуються міською ланкою територіальної підсистеми  у режимі повсякденного функціонування, є:

забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувального підрозділу;

       розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

       здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

19. Підставами  для  тимчасового введення в місті або в межах конкретної його території для  міської ланки територіальної підсистеми режиму підвищеної готовності є:

на місцевому рівні загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

20. Основними завданнями, що виконуються міською ланкою територіальної підсистеми  у режимі підвищеної готовності, є:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії  у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно-небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) плану реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

21. Підставами  для  тимчасового введення в місті або в межах конкретної  його території для міської ланки територіальної підсистеми режиму надзвичайної ситуації є:

на місцевому рівні виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до  Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368.

       22. Основними завданнями, що виконуються міською ланкою  територіальної  підсистеми  у режимі надзвичайної ситуації, є:

уведення в дію плану реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також  населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в місті або в межах конкретної його території вводяться:

за рішенням виконавчого комітету міської ради на території  міста.

       У період дії надзвичайного стану у разі його введення міська ланка територіальної підсистеми функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із  Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами.

24. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях міська ланка територіальної підсистеми переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.

Переведення міської ланки територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, плану цивільного захисту на особливий період.

В особливий період територіальна підсистема функціонує відповідно до вимог  Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються  згідно  із  Законами  України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.

25. Для організації діяльності міської ланки територіальної підсистеми відділом з питань цивільного захисту міської ради розробляється план основних заходів цивільного захисту міста на відповідний рік.

26. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відділом з питань цивільного захисту міської ради та суб'єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

27. Функціонування міської ланки територіальної підсистеми в особливий період здійснюються відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

28. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах  підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.

29. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами відпрацьовуються плани взаємодії.

       30.Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності  міської ланки територіальної підсистеми здійснює структурний відділ з питань цивільного захисту  міської ради та  Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України  в Івано-Франківській  області.

31. З метою забезпечення здійснення заходів у міській  ланці територіальної підсистеми щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

32. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

       33. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

       34. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов'язані  надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС України.

35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в міській ланці територіальної  підсистеми під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:

1) у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня один із заступників міського голови;

2) керівником суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного об'єктового рівня керівник або один із керівників суб'єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.

36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється  штаб  з  ліквідації  її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення  про утворення  та  ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

37. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту міста, а також Коломийським міськрайонним відділом Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, військовими частинами Міноборони України, Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області,  установами Міністерства охорони здоров’я, тощо.

До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об'єкт, на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Авіаційний пошук і рятування людей здійснюються суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація проведення авіаційного пошуку і рятування здійснюється Коломийським міськрайонним відділом Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планом цивільного захисту на особливий період.

38. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими  нормативно-правовими  актами  та  нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

39. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в міській ланці територіальної підсистеми, можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до  Конституції і законів України.

40. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

41. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного  захисту  з  урахуванням  необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

42. У міській ланці територіальної підсистеми  з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

усебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

43. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на  місцевому та об'єктовому рівні між територіальними органами центральних органів виконавчої влади, міською радою, їх силами, а також суб'єктами господарювання.

44. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади, міської ради, підприємств, установ та організацій і оперативно-черговою службою Коломийського міськрайонного відділу Управління ДСНС України  в Івано-Франківській області організується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

45. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, міської ради, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, міської ради.

46. Забезпечення фінансування міської ланки  територіальної підсистеми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів суб'єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

Заступник  міського  голови                                                     


Роман ОСТЯК                                           


Начальник відділу 

з питань цивільного захисту 

міської  ради
Олександр КРОТЮК

                                                                 
Додаток 1

до Положення про Коломийську       міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області


СХЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДС ЦЗ МІСТА КОЛОМИЇ
м

Додаток 2

до Положення про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми   єдиної державної системи     цивільного захисту Івано-Франківської області

             


ФУНКЦІЇ

виконавчих органів Коломийської міської ради та структурних підрозділів в рамках Коломийської міської ланки

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області


Виконавчі органи  міської ради та структурні підрозділи у Коломийській міській ланці територіальної підсистеми єдиної  державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (далі – міська ланка) забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту.


І. Відділ з питань цивільного захисту Коломийської міської ради:

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території  м. Коломиї.

2. Забезпечення виконання завдань міською ланкою.

3. Розроблення та забезпечення реалізації міських програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

4. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

5. Підтримання у постійній готовності системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

6. Забезпечення оповіщення керівників виконавчих органів міської ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення.

10. Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій.

11. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий період.

12. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх до Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

13. Віднесення відповідно до основних показників суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

14. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

15. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

16. Взаємодія з Коломийським міськрайонним відділом Управління ДСНС України в області щодо виконання завдань цивільного захисту.

17. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

18. Забезпечення функціонування міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).

19. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб  міської ради, суб'єктів господарювання, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

20. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

21. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

22. Планування  та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

23. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.

24. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

25. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

26. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з Управлінням ДСНС України в області, з фонду таких споруд.

27. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.


II. Коломийський міськрайонний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області:

1.Забезпечення на території м. Коломиї координації діяльності, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.

2.Здійснення управління підрозділами (частинами) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на території міста до дій за призначенням у межах компетенції.

3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.

4. Здійснення інформування міської ради про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів.

5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням.

6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації  наслідків  аварій,  катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків.

7. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, необхідних для розроблення проектної документації.

8. Здійснення організації авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами  підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

9. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:

з евакуації населення;

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

10. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.

11. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.

12. Участь у виконанні піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях).

13. З'ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління, сил  і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.

14. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою.

15. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

16. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів  колективного  та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та облік.

17. Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини.

18. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням міського та об'єктового резервів матеріальних та фінансових ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  підприємствами, установами та організаціями  незалежно від їх форм власності у межах міської ланки.

19. Організація взаємодії з Коломийським навчально-консультаційним пунктом навчально-методичного центру сфери цивільного захисту щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки посадових осіб структурних підрозділів міської ради і суб'єктів господарювання, організація розгляду та погодження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,  зокрема  пожежно-технічного мінімуму  та організація і контроль їх виконання.

20. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку.

21. Участь в атестації в межах компетенції аварійно - рятувальних формувань і рятувальників.

22. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Конституції  та законів України.


Ш. Відділ  економіки Коломийської  міської  ради: 

1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах на території  м. Коломиї.

2. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.

3. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

4. Підтримання у постійній готовності системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

5. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

6. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах області.

7. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах міста.

8. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації населення, майна у безпечні райони.

9. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах  заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період.

10. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах міста.

11. Здійснення функцій компетентного органу з перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним і  повітряним  транспортом.

12. Забезпечення перевезення у межах міста сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту.

13. Організація  роботи  автотранспортних  підприємств міста, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій.

14. Сприяння розвитку інфраструктури транспорту в місті, формування та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів та вантажів у межах міста.

15. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємств міста.

16. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту та іншими законодавчими актами.

17. Техніко-економічне обґрунтування розміщення об'єктів на території міста з урахуванням вимог техногенної безпеки.

18. Передбачення під час формування проекту міського бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста з урахуванням реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

19. Забезпечення у встановленому порядку фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському бюджеті.

20. Створення страхового і фінансового резервного фонду, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

21. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.


IV. Фінансове управління Коломийської  міської  ради:

       1.Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивільного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню в межах асигнувань, що передбачаються на цю мету в міському бюджеті.

2. Створення страхового і фінансового резервного фонду, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

       3.Передбачення під час формування проекту міського бюджету та програми економічного і соціального розвитку міста, з урахуванням реальних можливостей, та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

       

V. Відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради, управління комунального господарства Коломийської міської ради, відділ з питань майна комунальної власності міської ради,

КП «Зеленосвіт»:

       1. Організація  нагляду  за  об'єктами  житлово-комунальної  сфери.

       2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів.

       3. Створення комплексних схем захисту міста та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва  протиповеневих  інженерних споруд спеціального призначення.

       4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.

       5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій, сил та засобів підлеглих формувань в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, включаючи захоронення загиблих.

       6. Здійснення моніторингу питної води централізованої системи водопостачання, стічних вод  міської  каналізаційної мережі та очисних споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу по підтопленню і підняттю рівня  грунтових  вод, а також стану зелених насаджень у місті.


VI. Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної  допомоги»,

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»; 

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області»,

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської районної ради «Коломийська центральна районна лікарня», 

Коломийська станція екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний центр первинної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»,

Коломийський міськрайонна філія  Державної установи  «Івано-Франківський  обласний  лабораторний  центр МОЗ України»:

1.Організація виявлення осередків біологічного зараження, прогнозування масштабів розвитку його наслідків, введення режимів карантину та обсервації, знезаражування виявлених осередків, здійснення заходів екстреної та специфічної профілактики, дотримання протиепідемічного режиму суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням.

2. Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на території міста. Організація оперативного контролю за  радіоактивним та хімічним забрудненням на межі зон радіоактивного або хімічного забруднення, а  бактеріальним - у зонах надзвичайних ситуацій.

3. Здійснення в місті науково-методичних принципів підготовки та підвищення кваліфікації працівників служби медицини катастроф і забезпечення її роботи з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, включаючи анатомування осіб, які загинули. Організація взаємодії всіх сил і засобів цієї служби  в межах території міста.

4. Розроблення, забезпечення використання і вдосконалення в місті методів і засобів надання термінової медичної допомоги і лікування постраждалого населення з урахуванням характеру надзвичайних ситуацій.

5. Організація і координація робіт з надання термінової медичної допомоги постраждалому населенню в зонах надзвичайних ситуацій.

6. Забезпечення роботи з евакуації постраждалого населення і хворих із цих зон.

7. Організація роботи, пов'язаної із запобіганням, виявленням і припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров'я населення міста. Створення резерву медичного майна і лікарських засобів, підтримання його на належному рівні.

8. Здійснення контролю за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною обстановкою, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерел водопостачання.

9. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, формування в місті резерву санітарно-гігієнічних та протиепідемічних засобів.

10. Збирання, узагальнення, аналіз і надання регіональним органам управління територіальної підсистеми  відомостей про постраждалих і хворих осіб у зонах надзвичайних ситуацій.

11. Накопичення та забезпечення термінового постачання медичних засобів захисту, медичного та іншого спеціального майна і техніки, лікарських засобів для локалізації надзвичайних ситуацій.

12. Завчасне створення, підготовка і використання існуючих сил та засобів незалежно від форм власності та господарювання.

13. Розроблення методик та навчання населення способам надання першої медичної допомоги  і дотримання правил відповідної санітарії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

14. Забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань, санітарна охорона територій та об'єктів у зоні надзвичайної ситуації.


       VП. Управління освіти Коломийської міської ради:

       1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного
процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб'єктами
господарювання, що належать до сфери управління.

       2.        Організація вивчення  школярами основ безпеки життєдіяльності, забезпечення  їх відповідними підручниками  і посібниками.


       VШ. Департамент соціальної політики  Коломийської міської ради:

       1.Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.

       2.Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством та додатково виділених коштів.


       IХ. Управління  культури  Коломийської  міської  ради:

 1. Планування  і  реалізація  заходів  щодо  запобігання та мінімізації втрат національної культурної спадщини міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 2. Методичне забезпечення аварійно-рятувальних робіт на об'єктах, які становлять культурне надбання національного, регіонального та місцевого значення.
 3. Здійснення державного контролю за вивезенням з міста і ввезенням у місто  культурних цінностей  у разі виникнення надзвичайних ситуацій.


       Х. Відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради:

       1. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайних ситуацій під час здійснення на території міста будівництва та інженерного захисту об’єктів  і  територій.

       2. Комплексне освоєння  підземного простору для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд  і приміщень соціально-побутового,  виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання  частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

       3. Урахування під час розроблення генерального плану забудови і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.

       4. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян на території міста внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об’єктів.

       5.Створення комплексних схем захисту міста та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва  протиповеневих  інженерних споруд спеціального призначення.

       6. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території міста.


ХI. Відділ  перспективного розвитку та капітального будівництва Коломийської  міської  ради:

1.Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації під час здійснення в місті будівництва підвідомчих об'єктів.

2. Організація проведення розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.

3. Організація і здійснення заходів цивільного захисту на підвідомчих об'єктах.

4. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на територіях впливу надзвичайних ситуацій.

5. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на підвідомчих об'єктах області.


       ХП. Відділ  інформаційної  політики  Коломийської  міської  ради :

 1. Своєчасне і об'єктивне інформування населення міста про наслідки надзвичайних ситуацій в місті та за його межами.
 2. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.
 3. Надання  Коломийському міськрайонному відділу Управлінню ДСНС України в Івано-Франківській області, Управлінню з питань цивільного захисту обласної  державної адміністрації найкращого ефірного часу для проведення пропаганди  засад  безпеки життєдіяльності, а також створення на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань.
 4. Централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від форми  власності і підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.


       ХШ. Коломийське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

1.Організація і здійснення заходів, у межах компетенції, щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території міста.

       2. Здійснення моніторингу  сільськогосподарських тварин  і  продуктів  з них.

3. Організація і координація роботи з епізоотичного і токсикологічного контролю, ліквідації епізоотій  на території міста.

4. Забезпечення оперативного одержання інформації про надзвичайні ситуації,  її  опрацювання  і оповіщення суб'єктів  господарської  діяльності про небезпеку.

5. Забезпечення безпеки харчової сировини і готової продукції для населення міста, постраждалого в результаті надзвичайних ситуацій.

6. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних можливостей) у  проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у районі виникнення надзвичайних ситуацій.


XIV. КП «Коломияводоканал»:

1. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням нагляду за безпечною експлуатацією гідротехнічних споруд, водойм, визначенням ступеня їх надійності та прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій, прийняття рішення щодо доцільності подальшої експлуатації або зміни режиму роботи цих об'єктів.

2. Розробка комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод на водних об’єктах міста.


XV. Дільниця мережі доступу № 317/7 Івано-Франківської філії АТ "Укртелеком":

1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем централізованого оповіщення і зв'язку на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні в усіх режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій  і  засобів  зв'язку.

2. Першочергове забезпечення керівних органів управління цивільного захисту Коломийської міської ланки  територіальної  підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту каналами  і  засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

 1. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
 2. Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи підсистем обласної інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.


ХVI. Коломийська  метеорологічна  станція:

 1. Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу стану атмосфери, водних об'єктів  і  сільськогосподарських культур, радіоактивного і хімічного забруднення  довкілля території  міста.
 2. Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища, екстремально високі рівні забруднення довкілля.
 3. Забезпечення керівних органів управління цивільного захисту  Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення довкілля.
 4. Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій оперативного контролю і вимірів радіоактивного і хімічного забруднення згідно з установленим регламентом у місцях проведення постійних спостережень.


       ХVП. Військові частини  Коломийського гарнізону:

1. Організація робіт, пов'язаних із збереженням, експлуатацією і транспортуванням озброєння і військової техніки, знешкодженням боєприпасів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Контроль за радіаційною, хімічною, біологічною обстановкою в районах розташування підпорядкованих об'єктів.
 2. Виділення сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у районі розташування військових частин.
Начальник відділу 

з питань цивільного захисту 

міської  ради
Олександр КРОТЮК

                                                                 
Додаток 3

До Положення про Коломийську міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської  області


ПЕРЕЛІК

сил цивільного захисту

Коломийської міської ланки територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту  Івано-Франківської області  

   

з/п

Найменування підрозділу

та відомча (територіальна) належність

Найменування

формувань

Місце розташування

та телефон

Склад, чисельність формування (чисельність чергової зміни)

Завдання,

які виконує формування,

райони (об’єкти)

1

2

3

4

5

6


1.АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ  СЛУЖБИ

1.

ДПРЧ-7

Управління  ДСНС України  в  Івано-Франківській  області

Державна  аварійно-рятувальна  служба

м. Коломия,

вул. Мазепи,237

тел.101

тел.(03433)2-49-83

                   2-54-52

54/11

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж (м. Коломия)

2.

Коломийська  рятувально-водолазна станція

Державна рятувально-водолазна служба

м. Коломия,

вул. Новодворського,17 тел. (03433) 2-27-81

8/3

Проведення  рятувальних робіт на водних об’єктах (м. Коломия)

П.СПЕЦІАЛІЗОВАНІ  СЛУЖБИ  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ

3.

Коломийське  міське управління   Головного управління Держпродспоживслужби  в  Івано-Франківській області

Спеціалізована  служба із захисту сільськогосподарських    тварин і  рослин

м. Коломия,

вул. Станіславського,1

тел.(03433)2-52-79

(пункт управління)

14/0

Здійснення заходів по захисту рослин, продукції  рослинництва (м. Коломия)


4.

АТ

«Прикарпаттяобленерго»  - філія «Коломийська»

Спеціалізована служба  енергетики

м. Коломия,

вул. Русина,4

вул. Довбуша, 115б

тел.(03433)2-02-61

(пункт управління)

140/15

Ліквідація наслідків НС, пов’язаних з аваріями на мережах та об’єктах паливно-енергетичного комплексу (м. Коломия)

5.

Управління комунального       господарства

міської  ради

Комунально-технічна спеціалізована служба

м. Коломия,

пл. Відродження,1

тел.(03433)4-78-52

(пункт управління)

16/0

Ліквідація наслідків НС, пов’язаних з аваріями на мережах та об’єктах житлово-комунального  господарства  (м. Коломия)

5.1

Відділ з питань майна комунальної власності міської ради


м. Коломия,

пр. Грушевського,1а

тел.(03433)

2/0


5.2

КП «Коломияводоканал»


с. Шепарівці

вул. Шевченка,3

тел.(03433)4-96-37

180/16


5.3

КП «Полігон Екологія»


м. Коломия,

вул. Шкрумеляка,36

тел.(03433)4-70-95

90/0


5.4

КП «Зеленосвіт»


м. Коломия,

вул. Староміська,5а

тел.(03433)4-09-31

70/3


5.5

Коломийська   дільниця Надвірнянського відділу    АТ   «Івано-Франківськгаз»


м. Коломия,

вул. Крип’якевича,40

тел.104

тел.(03433)2-25-79

350/6


6.

Відділ архітектури та містобудування міської ради

Інженерна спеціалізована служба

м. Коломия,

вул. Театральна,13

тел.(03433)2-48-61

(пункт управління)

4/0

Здійснення заходів із інженерного забезпечення та проведення аварійно-рятувальних робіт  (м. Коломия)

6.1

Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва  міської  ради


м. Коломия,

пр. Грушевського,1

тел.(03433)4-76-16

2/0


6.2

Управління комунального 

господарства

міської  ради


м. Коломия,

пл. Відродження,1

тел.(03433)4-78-52

16/0


6.3

КП «Коломияводоканал»


с. Шепарівці

вул. Шевченка,3

тел.(03433)4-96-37

        180/16                         


6.4

КП «Полігон Екологія»


м. Коломия,

вул. Шкрумеляка,36

тел.(03433)4-70-95

90/0


6.5

КП «Зеленосвіт»


м. Коломия,

вул. Староміська,5а

тел.(03433)4-09-31

70/3

                        

7.

Відділ  економіки міської  ради

Спеціалізована  служба  торгівлі  та харчування

м. Коломия,

пр. Грушевського,1

тел.(03433)4-76-16

(пункт управління)

2/0

Здійснення заходів щодо забезпечення населення постраждалих районів продуктами харчування та товарами першої  необхідності у  разі  НС

(м. Коломия)

7.1

Управління  освіти міської  ради


м. Коломия,

вул. Кобринського,10

тел.(03433)2-24-63

29/0

Здійснення  гарячого  харчування

7.2

Комунальне некомерційне підприємство  «Коломийська центральна районна  лікарня Коломийської районної ради»


м. Коломия,

вул. Мазепи,134

тел.(03433)4-70-35

30//0

Здійснення  гарячого  харчування

7.3

Коломийський політехнічний  коледж національного  університету «Львівська політехніка» (їдальня)


м. Коломия,

вул. Чехова,20

тел.(03433)2-08-05

5/0

Здійснення  гарячого  харчування

8.

Відділ  економіки міської  ради

Спеціалізована служба матеріального забезпечення

м. Коломия,

пр. Грушевського,1

тел.(03433)4-76-16

(пункт управління)

2/0

Здійснення заходів щодо матеріального забезпечення проведення аварійно-відновлювальних  робіт (м. Коломия)

8.1

Служба   господарського забезпечення   міської  ради


м. Коломия,

пр. Грушевського,1

тел.(03433)4-74-45

12/0


8.2

ПП «Ільчігор  і Ко»


м. Коломия,

вул. Бандери,50

тел.(03433)3-83-82

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення пально-мастильними матеріалами

8.3

ТОВ «Торговий Дім «АВІАС»


м. Коломия,

вул. С.стрільців,39

тел.(03433)

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення пально-мастильними матеріалами

8.4

Фізична особа-підприємець  Якуб’як М.В.


с. П’ядики

Коломийський  район

вул. Кринички,93

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення будівельними матеріалами

8.5

Фізична особа-підприємець  Дутчак В.П.


м. Коломия,

вул. Гулака-Артемовського,8

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення будівельними матеріалами

8.6

КТВП «Коломиялісторг»


м. Коломия,

вул. Горбаша,3

тел.(03433)2-38-86

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення будівельними матеріалами

8.7

ТзОВ «Універмаг «Коломия»


м. Коломия,

пл. Шевченка,2

тел.(03433)2-26-43

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення речовим  майном

8.8

Коломийська центральна аптека  № 31


м. Коломия,

вул. С.стрільців,23

тел.(03433)2-19-26

2/0

Здійснення заходів щодо  забезпечення медико-санітарним майном

9.

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської  міської   ради    «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Медична спеціалізована служба

м. Коломия,

вул. Чорновола,32

тел.(03433)4-63-64

(пункт  управління)


194/0

Надання  медичної  допомоги

9.1

Комунальне некомерційне підприємство

«Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 


м. Коломия,

вул. Петлюри,66

тел.(03433)4-75-50

(пункт  управління)

110/15

Надання  медичної  допомоги

9.2

Комунальне некомерційне підприємство

«Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області» 


м. Коломия,

вул. Замкова,74б

тел.(03433)2-28-09

(пункт  управління)

70/10

Надання медичної допомоги

9.3

Комунальне некомерційне підприємство   «Коломийська центральна районна  лікарня Коломийської районної ради»


м. Коломия,

вул. Мазепи,134

тел.(03433)4-70-35

1153/70

Надання  медичної  допомоги  

9.4

Коломийська станція екстреної медичної допомоги  комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний центр первинної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»


м. Коломия,

вул. Чайковського,12

тел. 103

тел.(03433)2-66-22

130/30

Надання  невідкладної медичної  допомоги  

9.5

Коломийська  міськрайонна   філія   Державної    установи «Івано-Франківський обласний  лабораторний  центр   МОЗ України»


м. Коломия,

вул. Гетьманська,30

тел. 103

тел.(03433)2-49-13

43/0


9.6

Коломийська центральна районна  аптека  № 31


м. Коломия,

вул. С.стрільців,23

тел.(03433)2-19-26

2/0


10.

Відділ   економіки міської  ради

Спеціалізована служба транспортного забезпечення

м. Коломия,

пр. Грушевського,1

тел.(03433)4-76-16

(пункт управління)

2/0

Здійснення перевезення евакуйованих та вантажів  у  разі  виникнення  НС

(м. Коломия)

10.1

ТзДВ «Коломийське автопідприємство»


м. Коломия,

пр. Грушевського,94

тел.(03433)2-49-67

90/0


11.

Відділ  з   питань    цивільного захисту міської  ради

Спеціалізована служба зв’язку  і  оповіщення

м. Коломия,

пр. Грушевського,1

тел.(03433)4-74-86

(пункт управління)

3/0

Забезпечення та відновлення зв’язку під час  ліквідації  наслідків НС (м. Коломия)

11.1

Дільниця мережі доступу № 317/7  Івано-Франківської  філії

АТ «Укртелеком»


м. Коломия,

вул. Чорновола,45

тел.(03433)4-73-81

43/0


11.2

Приватна  телестудія «НТК»


м. Коломия,

вул. С.стрільців,23

тел.(03433)7-26-75

12/0


11.3

Радіостудія «Сяйво» 106,8 ФМ


м. Коломия,

вул. С.стрільців,23

тел.(03433)7-28-02

8/0


11.4

Коломийський міськрайонний  відділ Управління ДСНС України в  Івано-Франківській області


м. Коломия,

вул. Мазепи,237

тел.101

тел.(03433)2-49-83

                   2-54-52

54/11


11.5

Коломийський   відділ   поліції  Головного   управління Національної поліції  в  Івано-Франківській   області


м. Коломия,

вул. Шевченка,11а

тел.(03433)2-24-38

                  

136/11


12.

Коломийський   відділ   поліції  Головного   управління Національної поліції  в  Івано-Франківській   області

Спеціалізована служба охорони  громадського порядку

м. Коломия,

вул. Шевченка,11а

тел.(03433)2-24-38

(пункт  управління)

136/11

Забезпечення громадського порядку та охорона матеріальних цінностей в ході ліквідації НС (м. Коломия)

13.

Коломийський міськрайонний   відділ Управління  ДСНС України  в   Івано-Франківській   області

Протипожежна спеціалізована служба

м. Коломия,

вул. Мазепи,237

тел.101

тел.(03433)2-49-83

(пункт  управління)       

54/11

Проведення аварійно-рятувальних робіт,  гасіння пожеж (м. Коломия)

14.

Управління комунального господарства 

міської  ради

Технічна спеціалізована служба

м. Коломия,

пл. Відродження,1

тел.(03433)4-78-52

(пункт  управління)

16/0

Здійснення заходів щодо технічного забезпечення проведення аварійно-відновлювальних  робіт (м. Коломия)

14.1

КП «Коломияводоканал»


с. Шепарівці

вул. Шевченка, 3

Коломийського району

тел.(03433)4-96-37

180/16


14.2

КП «Полігон Екологія»


м. Коломия,

вул. Шкрумеляка,36

тел.(03433)4-70-95

90/0


14.3

КП «Зеленосвіт»


м. Коломия,

вул. Староміська,5а

тел.(03433)4-09-31

70/3


14.4

СТО «СПАФІС»


м. Коломия,

вул. Петлюри,85

20/0


14.5

ТзДВ  «Коломийське автопідприємство»


м. Коломия,

пр. Грушевського,94

тел.(03433)2-49-67

90/0


14.6

ТзОВ «АТП ДОЗ»


м. Коломия,

вул. Симоненка,2

10/0
Ш. ФОРМУВАННЯ  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ

15.

Коломийська   дільниця Надвірнянського відділу АТ  «Івано-Франківськгаз»

Аварійно-газотехнічна бригада

м. Коломия,

вул. Крип’якевича,40

тел.104

тел.(03433)2-25-79

(пункт  збору)

32

Ліквідація наслідків НС місцевого рівня на об’єктах газового господарства

16.

АТ «Прикарпаттяобленерго» - філія  «Коломийська» 

Аварійно-технічна бригада   по електромережах

м. Коломия,

вул. Русина,4

вул.Довбуша,117б

тел.(03433)2-02-61

(пункт  збору)

22

Ліквідація наслідків НС місцевого рівня на електромережах

17.

КП «Коломияводоканал»

Аварійно-технічна бригада   водопровідно-каналізаційних  мереж

с. Шепарівці

вул. Шевченка,3

тел.(03433)4-96-37

(пункт  збору)

23

Ліквідація наслідків НС місцевого рівня на  водопровідно-каналізаційних  мережах

18.

КП «Зеленосвіт»

Команда  з  ремонту  та відновлення  зовнішнього освітлення

м. Коломия,

вул. Староміська,5а

тел.(03433)4-09-31

(пункт  збору)

35

Ліквідація наслідків НС місцевого рівня, пов’язаних з ремонтом зовнішнього освітлення

19.

Коломийський міськрайонний   відділ Управління  ДСНС України  в   Івано-Франківській   області

Група  радіаційної  та хімічної  розвідки

м. Коломия,

вул. Мазепи,237

тел.101

тел.(03433)2-49-83

(пункт  збору)

4

Проведення радіаційної та хімічної розвідки у разі виникнення НС місцевого рівня

20.

Коломийська  міськрайонна   філія   Державної    установи «Івано-Франківський обласний  лабораторний  центр  МОЗ  України»

Розрахунково-аналітична група

м. Коломия,

вул. Гетьманська,30

тел. 103

тел.(03433)2-49-13

(пункт  збору)

7

Здійснення збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки у разі виникнення НС місцевого рівня

21.

Дільниця мережі доступу № 317/7 Івано-Франківської філії

АТ «Укртелеком»

Група  зв’язку

м. Коломия,

вул. Чорновола,45

тел.(03433)4-73-81

(пункт  збору)

15

Забезпечення сталого зв’язку у районі виникнення НС місцевого рівня


1У. СИЛИ,  ЩО  ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ  МІНОБОРОНИ

22.

Військова частина

А4267

Коломийський гарнізон Міноборони

Окремий підрозділ

м. Коломия,

вул. Моцарта,33

30

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж на території військової частини

23.

Військова частина

А1267

Коломийський гарнізон Міноборони

Окремий підрозділ

м. Коломия,

вул. Крип’якевича,163а

тел.(03433)2-34-09

15

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж на території військової частини

24.

Військова частина

А0742

Коломийський гарнізон Міноборони

Окремий підрозділ

м. Коломия,

вул. Крип’якевича,163

тел.(03433)2-34-09

10

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж на території військової частиниНачальник відділу

з питань цивільного захисту

міської радиОлександр КРОТЮК
Додаток 4

до Положення про Коломийську        міську ланку територіальної підсистеми   єдиної державної системи цивільного  захисту Івано-Франківської області

              


Перелік

міських спеціалізованих служб цивільного захисту

Коломийської міської ланки територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту  Івано-Франківської області,

що утворюються органами управління і суб’єктами господарювання

     


з/п

Найменування

спеціалізованої служби цивільного захисту

Органи управління  і суб’єкти господарювання, на базі яких формуються спеціалізовані служби   цивільного  захисту

Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту та  керівники  ОГД,  які входять  до  неї


Техніка

1.

Спеціалізована  служба

із захисту сільськогосподарських тварин  і  рослин

Коломийське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби

в Івано-Франківській області

Микитюк  М.М.

1.«ДЕУ Ланос»              

2.

Спеціалізована   служба енергетики

АТ «Прикарпаттяобленерго»  -

філія «Коломийська»

Косован А.М.

1.УАЗ                             

2.Автовишка                   

3.

Комунально-технічна спеціалізована служба

Управління комунального господарства міської ради

Наливайко  В.Я.

1.ВАЗ-2106  КП «Коломияводоканал»

Цибуляк  В.М.

1-2.ВАЗ 2107                          - 2             

3. Газ-52                                           

4. Автокран КС-3575 10т     

5. Екскаватор ЕК-1200         

6. Екскаватор-погрузчик

    КС-3575         

7. ЗИЛ 133ГЯ                  

8. Бульдозер                     

3.1


КП «Полігон Екологія»

Попелюк     М.Б.

1.Самоскид  МАЗ 355105

2-3.Самоскид  МАЗ 5551       - 2

4. Рем.майстерня  ГАЗ 30

5. Трактор ХТЗ-3510ПК

6. Навантажувач МТЗ-82

7. МТЗ-80

8. Навантажувач

     ПГ-1А (ЮМЗ)

9. Трактор ЮМЗ

10.Трактор МК-320

     «Беларусь»

11. КАМАЗ-самоскид           

12-13.Автогрейдер                 - 2

3.2


КП «Зеленосвіт»

Михайлищук В.М.

1.Автовишка «Верніетта»  

2-3.Автовишка ЗІЛ-130         - 2

4. ГАЗ-53                                            

5.Т ракторТ-25                                               

3.3


Коломийська дільниця Надвірнянського відділу АТ  «Івано-Франківськгаз»

Корчевий     І.Т.

1. Фольксваген Т5                

2. УАЗ                                    

3. АГРМ на базі ГАЗ-66      

4. АГРМна базі ГАЗ-53        

4.

Інженерна

спеціалізована  служба

Відділ архітектури та містобудування міської ради

Колісник    А.Я.


4.1


Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва  міської  ради

Долаврук    У.В.


4.2


Управління комунального господарства  міської ради

Наливайко  В.Я.

1.ВАЗ-2106 

4.3


КП «Коломияводоканал»

Цибуляк В.М.

1-2.ВАЗ 2107                           - 2             

3. Газ-52                                             

4. Автокран КС-3575 10т     

5. Екскаватор ЕК-1200         

6. Екскаватор-погрузчик

    КС-3575                             

7. ЗИЛ 133ГЯ                                        

8. Бульдозер                                             

4.4


КП «Полігон Екологія»

Попелюк     М.Б.

1.Самоскид  МАЗ 355105

2-3.Самоскид МАЗ 5551        - 2

4.Рем.майстерня  ГАЗ 30

5.Трактор ХТЗ-3510ПК

6.Навантажувач МТЗ-82

7.МТЗ-80

8. Навантажувач ПГ-1А (ЮМЗ)

9. Трактор ЮМЗ

10. Трактор МК-320 «Беларусь»

11.КАМАЗ-самоскид          

12-13.Автогрейдер                  - 2

4.5


КП «Зеленосвіт»

Михайлищук В.М.

1. Автовишка «Верніетта»  

2-3.Автовишка ЗІЛ-130          - 2

4. ГАЗ-53                                           

5. ТракторТ-25                                                 

5.

Спеціалізована  служба

торгівлі та харчування

Відділ економіки міської  ради

Копайгоренко І.В.


5.1


Управління  освіти  міської  ради

Бордун Л.Б.


5.2


Комунальне некомерційне підприємство Коломийської районної ради «Коломийська центральна районна лікарня»

Кошкін  А.Є.

Гаряче харчування

5.3


Коломийський політехнічний  коледж національного університету «Львівська політехніка»

Ляшеник  А.В.

Гаряче харчуванняФОП Магас  Г.І.


Гаряче харчуванняФОП Семенюк  Л.Б.


Сухий пайок

6.

Спеціалізована  служба матеріального  забезпечення

Відділ економіки міської  ради

Копайгоренко І.В.


6.1


Служба господарського забезпечення  міської  ради

Бабіїв  В.І.


6.2


ПП «Ільчігор  і Ко»

Ільчишин  І.Ф.

ПММ

6.3


ТОВ «Торговий Дім «АВІАС»


ПММ

6.4


Фізична особа-підприємець

Якуб’як М.В.

Буд.матеріали

6.5


Фізична особа-підприємець

Дутчак В.П.

Буд.матеріали

6.6


КТВП «Коломиялісторг»

Ільницька  Я.І.

Рухомий пункт продовольчого забезпечення ГАЗ 5201 № 33-90 ІФН

6.7


ТзОВ «Універмаг «Коломия»

Буртник  Г.М.

Речове  майно

6.8


Коломийська центральна районна аптека № 31

Семенюк І.С.

Медико-санітарне  майно

6.9


ТОВ «Юр-Аква»

Литвинець  І.

Питна вода

7.

Медична

спеціалізована  служба

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської  міської   ради    «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Буртик  М.В.1.УАЗ 452                     

2-3. УАЗ 469                   - 2

4. ВАЗ   21099              

5. ВАЗ 2121                   

6. ВАЗ 2107                  

7. Москвич АЗЛК 2140 

8. Москвич АЗЛК 2141                            

7.1


Комунальне некомерційне підприємство Коломийської  районної   ради    «Коломийська центральна районна  лікарня»

Кошкін  А.Є.

1.Москвич 2140                  

2-5.Нива 2121                         – 4

6-7.РАФ 22031                        – 2

8-15.УАЗ                                 – 8

16.Тойота                                           

17-18.Газель                            - 2             

19. ЗІЛ (флюорограф)          

20. УАЗ вантажний              

21. ЗІЛ вантажний              

7.2


Коломийська станція екстреної  медичної допомоги комунального  некомерційного підприємства  «Обласний клінічний центр первинної  допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»

Костащук    В.В.

1-2.Пежо                         - 2

3.Мерседес                  

4.Опель                        

5.Газель                        

6-9.УАЗ                          - 4

7.3


Коломийська міськрайонна філія  Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний  центр   МОЗ України»

Ковальчук    І.М.

1. ВАЗ 2107                  

2. Нива «Шевроле»      

7.4


Коломийська центральна районна аптека № 31

Семенюк  І.С.

Фармацевтичні і лікувальні засоби

7.5


Комунальне некомерційне підприємство     «Коломийська інфекційна лікарня  Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

Білоскурський  І.Р.

1. УАЗ 469 

2. ВАЗ-2109      

7.6


Комунальне некомерційне підприємство     «Коломийський фтизіопульмоноло-гічний центр  Коломийської  міської   ради Івано-Франківської області»

Гурник В.С

1.ВАЗ-2107

2.Фіат Добло

3.УАЗ

8.

Спеціалізована служба транспортного забезпечення

Відділ економіки  міської  ради

Копайгоренко І.В.


8.1


ТзДВ «Коломийське автопідприємство»

Остапа  В.М.

1.Автобус

«Мерседес Бенц 814»  

2-3. Автобус «Ікарус»    - 2 

4-13. Автобус ПАЗ       - 10                                                                    

14. Автобус ХАЗ                          

15. АвтобусБАЗ                                

9.

Спеціалізована служба

зв’язку  і  оповіщення

Відділ  з   питань    цивільного захисту міської  ради

Кротюк    О.С.


9.1


Дільниця мережі доступу  № 317/7   Івано-Франківської  філії

АТ «Укртелеком»

Бабійчук   В.І.

1. УАЗ                           

2. ГАЗ-53                      

3. ВАЗ 2121 «Нива»    

9.2


Приватна  телестудія «НТК»

Приходько  Т.М.

1.»Рено-Кенго»                  

9.3


Радіостудія «Сяйво» 106,8 ФМ

Приходько  Т.М.


9.4


Коломийський міськрайонний  відділ Управління ДСНС України в  Івано-Франківській області

Хоміцький  П.М.

1.АПД-4(Газель)                                                 

  2. ОР  (Газель)                                                   

  3. ЗИЛ-130                                                   

  4. ВАЗ -21115

  5. ВАЗ -2105                                                     

9.5


Коломийський   відділ   поліції  Головного   управління  Національної поліції  в  Івано-Франківській   області

Тимків  А.М.

1.«Фольксваген  Пассат»

                              д.н. 0189

2.«ВАЗ-21010»     д.н. 0591

3 .«Деу Сенс»       д.н. 0688

4.«Міцубісі Аутлендер»

      д.н.0763

5.«Міцубісі Аутлендер»

      д.н.0764

6.«Міцубісі Аутлендер»

      д.н.0765

7. «Шкода Рапід»   д.н.0780

10.

Спеціалізована  служба

охорони  громадського  порядку

Коломийський   відділ   поліції  Головного   управління  Національної поліції  в  Івано-Франківській   області, охоронні   підрозділи, служби,   суб’єкти господарювання

Тимків  А.М.

1.«Фольксваген  Пассат»

                           д.н. 0189

2.«ВАЗ-21010»   д.н. 0591  

3. Деу Сенс»      д.н. 0688

4.«Міцубісі Аутлендер»

      д.н.0763

5.«Міцубісі Аутлендер»

      д.н.0764

6.«Міцубісі Аутлендер»

      д.н.0765

7. «Шкода Рапід»   д.н.0780

11.

Протипожежна

спеціалізована  служба

Коломийський міськрайонний відділ Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, 

підрозділи відомчої, місцевої та добровільної  пожежної  охорони

Хоміцький  П.М.

  1. АЦ-4-60 500М                                            

  2. АЦ-40 (130)63Б                                            

  3. АЦ-40(131)137А                   

  4. АППГ-АЦ-30(66)                                      

  5.  ПНС-110(ЗИЛ131)                 

  6. АП-5 (КАМАЗ 53213)           

  7. АД-30 (ЗИЛ131)                     

  8. АР-2 (ЗИЛ131)                                            

  9. АПД-4(Газель)                                                

  10. ОР  (Газель)                                                 

  11. ЗИЛ-130                                                    

  12. ВАЗ -21115                                               

  13. ВАЗ -2105

  14. Форд Рейнджер (САРМ)                                                    

12.

Технічна

спеціалізована  служба

Управління комунального господарства міської  ради

Наливайко  В.Я

1.ВАЗ-2106                      - 1

12.1


КП «Коломияводоканал»

Цибуляк  В.М.

1-2.ВАЗ 2107                                    

3. Газ-52                                         

4. Автокран КС-3575 10т     

5. Екскаватор ЕК-1200        

6. Екскаватор-погрузчик

    КС-3575                           

7. ЗИЛ 133ГЯ                                        

8. Бульдозер                                           

12.2


КП «Полігон Екологія»

Попелюк  М.Б.

1.Самоскид  МАЗ 355105

2-3.Самоскид МАЗ 5551         - 2

4. Рем.майстерня  ГАЗ 30

5. Трактор ХТЗ-3510ПК

6. Навантажувач МТЗ-82

7. МТЗ-80

8. Навантажувач ПГ-1А (ЮМЗ)

9. Трактор ЮМЗ

10. Трактор МК-320 «Беларусь»

11.КАМАЗ-самоскид          

12-13. Автогрейдери               - 2

12.3


КП «Зеленосвіт»

Михайлищук В.М.

1. Автовишка «Верніетта»  

2-3. Автовишка ЗІЛ-130          - 2

4. ГАЗ-53                                         

5.Трактор Т-25                                               

12.4


СТО «СПАФІС»

Партицький  В.С.


12.5


ТзДВ  «Коломийське

автопідприємство»

Остапа  В.М.


12.6


ТзОВ «АТП ДОЗ»

Мотиль М.М.
Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської радиОлександр КРОТЮК2011-2024 © Всі права застережено.