НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 лютого 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Положення про міський штаб з ліквідаці..."  № 274 від 22.12.2020р. 
Документ №274 від 22.12.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Положення про міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та про організацію його роботи
Рішення виконавчого комітету  №39 від 24.03.2020р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.12.2020р.  № 274
 

Про затвердження Положення про міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та про організацію його роботи


       Відповідно до статті 76 Кодексу цивільного захисту України, пункту 40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 р. № 1406 ’’Про затвердження положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та видів оперативно-технічної звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації’’, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.01.2015 р. № 47/26492, розпоряджень Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 03.04.2015 р. № 210 ’’Про затвердження Положення про обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації’’, від 23.03.2017 р. №149 ’’Про організацію роботи регіонального штабу з ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації’’, з метою забезпечення безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, змінами найменувань структурних підрозділів міської ради, міських установ та організацій, кадровими змінами, виконком міської ради

вирішив:

       1. Затвердити:

- Положення про міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – Штаб), що додається;

       - перелік оперативно-технічної і звітної документації міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що додається;

- організаційну структуру міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк):

- відпрацювати формалізовані документи міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організувати роботу щодо відпрацювання Положення та формалізованих документів представниками установ та організацій, які залучаються до роботи у Штабі, для об’єктових штабів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організувати оповіщення та термін прибуття визначених до роботи у Штабі посадових осіб у терміни, визначені керівником робіт з ліквідації НС.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк).

       4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2020 р. № 39 ’’Про затвердження Положення про міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та про організацію його роботи’’.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.Міський голова                                                                             Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 274


ПОЛОЖЕННЯ

про міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


1. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - НС).

2. Міський штаб з ліквідації наслідків НС (далі – штаб) утворюється для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС і є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків НС.

3. Рішення про утворення та ліквідацію штабу, його кількісний та персональний склад, місце розгортання та терміни прибуття залучених до його роботи працівників приймає керівник робіт з ліквідації наслідків НС у формі розпорядження.

4. До складу штабу залежно від рівня НС входять представники Коломийського міськрайонного відділу Управління ДСНС України в області, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків НС, представники або експерти міської ради (далі - органи влади), установ і організацій (за погодженням з їх керівниками).

5. Штаб безпосередньо взаємодіє з відповідними органами управління, які забезпечують його роботу.

6. Робота штабу в особливий період організовується відповідно до вимог правового режиму особливого періоду.

П. Завдання та функції міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1. Основними завданнями штабу є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС.

2. Відповідно до покладеного на нього завдання основними функціями штабу є:

- визначення зони НС та зони можливого ураження, кількості і місць перебування в них людей, організація їх рятування та надання їм допомоги, запобігання пошкодженню майна;

- збір інформації про обстановку в зоні НС, її аналіз та узагальнення, прогнозування масштабів і наслідків НС;

- визначення головних напрямів ліквідації наслідків НС, розробка оперативних заходів з ліквідації наслідків НС і їх реалізація;

- визначення складу і кількості сил цивільного захисту, необхідних для залучення до ліквідації наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення НС, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії;

- підготовка розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС та забезпечення безпеки постраждалих, їх реєстрація в установленому порядку після підписання та доведення до виконавців;

- забезпечення реалізації розпоряджень керівника робіт щодо організації та координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків НС;

- безпосередня організація і координація дій залучених до ліквідації  наслідків НС сил цивільного захисту, Збройних Сил України та інших військових формувань, органів і підрозділів внутрішніх справ, а також громадських організацій і волонтерів;

- взаємодія з спеціальною комісією з ліквідації наслідків НС;

- облік робіт, що виконуються силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків НС;

- облік загиблих та постраждалих внаслідок НС;

- інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід ліквідації її наслідків та правила поведінки в зоні НС;

- інформаційна взаємодія з органами управління в НС регіонального рівня;

- організація матеріально-технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- ведення оперативно-технічної та звітної документації штабу.

Ш. Керівництво роботою штабу та організація його діяльності

1. Керівництво роботою штабу здійснює начальник штабу, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків НС і є його заступником. Працівники, залучені до роботи у складі штабу, підпорядковуються начальнику штабу.

2. Начальник штабу виконує обов’язки керівника робіт з ліквідації наслідків НС у разі його відсутності.

3. Начальник штабу відповідає за:

- організацію роботи штабу;

- своєчасну підготовку, організацію виконання, доведення до виконавців та контроль виконання розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

- безперервну організацію і координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- ведення оперативно-технічної та звітної документації штабу.

4. Начальник штабу зобов’язаний:

- здійснювати керівництво роботою штабу;

- здійснювати постійний моніторинг оперативної обстановки у зоні НС, ходу ліквідації її наслідків;

- вносити пропозиції керівникові робіт з ліквідації наслідків НС щодо способів і методів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

- організовувати доведення до відома виконавців розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС та організовувати їх виконання.

5. Штаб розгортає свою роботу в районі виникнення НС або в іншому місці, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків НС і працює позмінно у цілодобовому режимі.

6. Залежно від рівня НС, обсягу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за рішенням начальника штабу у складі штабу можуть утворюватись робочі групи:

- аналізу ситуації і підготовки даних - для збору і аналізу інформації про обстановку в зоні НС, ведення робочої карти (схеми) зони НС, обліку залучених сил і засобів, підготовки оперативної документації;

- безпосереднього реагування - для управління і координації дій залучених сил і засобів безпосередньо у місці проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, розстановки сил на головних напрямах ліквідації наслідків НС та керівництва роботами у зоні НС;

- організаційна група - для організації і підготовки засідань штабу, спеціальної комісії з ліквідації наслідків НС, підготовки і реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків НС;

- управління резервом сил – для розстановки та обліку сил і засобів цивільного захисту, що додатково залучаються до ліквідації наслідків НС, підготовки пропозицій начальнику штабу щодо їх застосування під час ліквідації наслідків НС;

- представників органів влади, установ та організацій – для координації і обліку залучених сил і засобів органів виконавчої влади, доведення рішень керівника робіт з ліквідації наслідків НС, контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і подання звітних матеріалів до групи аналізу ситуації і підготовки даних;

- матеріально-технічного забезпечення - для організації матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з урахуванням використання міського та об’єктових матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;

- організації зв’язку - для організації зв’язку в зоні НС із взаємодіючими службами цивільного захисту, органами влади і керівництвом Коломийського міськрайонного відділу Управління ДСНС України в області, забезпечення функціонування засобів телекомунікації та інформатизації штабу, а також офісної техніки;

- взаємодії з населенням та засобами масової інформації - для роботи із зверненнями громадян та інформування населення через засоби масової інформації про обстановку та правила поведінки в зоні НС, хід ліквідації її наслідків, прогноз подальшого розвитку;

- інші групи, виходячи з обставин.

7. Органи влади, установи та організації завчасно визначають представників та експертів, які залучатимуться до роботи у складі штабу відповідного рівня, та організовують їх підготовку шляхом проведення з ними відповідних занять та тренувань.

8. Штаб має право отримувати від органів влади, підприємств, установ та організацій документи та повну і достовірну інформацію щодо причин виникнення НС, наслідків, спричинених НС, та заходів, які вживалися для її ліквідації.

9. Під час ліквідації НС штаб веде оперативно-технічну та звітну документацію з урахуванням оперативної обстановки у зоні НС та ходу ліквідації її наслідків.

10. Після ліквідації наслідків НС штаб узагальнює документи та формує архівну справу у двох примірниках, а також готує проект звіту про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків НС для подальшого подання документації керівником робіт з ліквідації наслідків НС до органу, що його призначив.

11. Діяльність штабу припиняється після виконання покладених на нього завдань на підставі рішення керівника робіт з ліквідації наслідків НС про закінчення роботи штабу.

ІУ. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи штабу

1.За особами, включеними до складу штабу на час виконання покладених на них обов’язків, зберігається заробітна плата (грошове забезпечення) за місцем основної роботи.

2.Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи штабу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3. Штаб забезпечується комплектом оперативно-технічної документації, нормативно-правовими актами з питань організації реагування на НС, засобами зв’язку та оргтехнікою.Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                                    Олександр КРОТЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 274


Перелік

оперативно-технічної і звітної документації

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


  1. Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої здійснюється у разі виникнення надзвичайної ситуації


1. Журнал реєстрації розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (додаток 1).

2. Оперативний журнал з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (додаток 2).

3. Розрахунок сил і засобів (техніки), залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (додаток 3).

4. Карта зв’язку у зоні надзвичайної ситуації (додаток 4).

5. Доповідь старшої посадової особи про склад сил і засобів (техніки), що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (вибули із зони надзвичайної ситуації( (додаток 5).

6. Звіт про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки) цивільного захисту (додаток 6).

П. Види оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації, ведення якої здійснюється за необхідності залежно від особливостей та характеру надзвичайної ситуації


1. Робоча карта (схема) зони надзвичайної ситуації

2. Оперативний план заходів з ліквідації надзвичайної ситуації (додаток 7).

3. Журнал обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної ситуації (додаток 8).

4. Журнал обліку матеріально-технічного забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (додаток 9).

5. Журнал обліку аналізів проб (повітря, води та грунту) (додаток 10).


Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                                   Олександр КРОТЮК


Додаток 1


ЖУРНАЛ

реєстрації розпоряджень

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


Номер розпорядження

Дата реєстрації розпорядження

Стислий зміст розпорядження

Примітка
Начальник штабу

з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації                       ________________           _________________

                                                                  (підпис)                   (прізвище, ініціали)
Додаток 2


ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ

з ліквідації надзвичайної ситуації


Характер надзвичайної ситуації ________________________________________

                                                                                  (стислий опис події)

___________________________________________________________________


Місце виникнення надзвичайної ситуації ____________________________________________________________________

(район, населений пункт)


Час виникнення надзвичайної ситуації (дата, год., хв.)

«___» ____________ 20 ___ року   _______ год. _____ хв.


Об’єкт _____________________________________________________________

(територія, підприємство)


Суб’єкт господарювання, якому підпорядкований об’єкт ___________________

                                                                                           (територія, підприємство)


Дата та час

(год., хв.,

число, місяць,

рік)

Інформація про оперативну обстановку, зміст завдань з ліквідації надзвичайної ситуації, хід аварійно-рятувальних робіт,

результати виконання

завдань

Прізвище, ініціали, підпис

особи, яка поставила завдання

Прізвище, ініціали, підпис

особи, яка отримала завдання, або особи, яка

довела

завдання
Керівник робіт з ліквідації

наслідків надзвичайної ситуації    ________________            _________________

                                                               (підпис)              (прізвище, ініціали)


                            

Додаток 3


РОЗРАХУНОК

сил і засобів (техніки),

залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


____________________________________________________________________


____________________________________________________________________

(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)


з/пНайменування підрозділу сил цивільного захисту, його відомча приналежність


Кількість особового складу

Найменування засобів (техніки) та їх (її) кількістьСтарша посадова особа підрозділу

Примітка

всього

залучена

резерв

найменування

всього

залучено

резервРазом
Начальник штабу

з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації                     ________________            _________________

                                                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)Додаток 4

КАРТА ЗВ’ЯЗКУ

у зоні надзвичайної ситуації

Характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення _________________

____________________________________________________________________


№ з/п

Посада

П.І.Б.

Контактні телефони

Радіопо-зивний

службовий

мобільний


Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

  1. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

1

Начальник штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

2

Керівник групи аналізу ситуації і підготовки даних

3

Керівник групи безпосереднього реагування

4

Керівник організаційної групи

5

Керівник групи матеріально-технічного забезпечення

6

Керівник групи управління резервом сил

7

Група представників місцевих органів влади

8

Керівник групи організації зв’язку

9

Керівник групи взаємодії із засобами масової інформації

П. Оперативні дільниці

1

Старший на оперативній дільниці № 1

2

Старший на оперативній дільниці № 2

Ш. Залучені сили цивільного захисту

1


2


Примітка: кількість оперативних дільниць визначається штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від обстановки, що склалася у зоні надзвичайної ситуації

Начальник штабу

з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації                       ________________            _________________

                                                             (підпис)                     (прізвище, ініціали)


Додаток 5


Доповідь

старшої посадової особи

про склад сил і засобів (техніки),

що прибули для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

(вибули із зони надзвичайної ситуації


____________________________________________________________________

(найменування, належність сил цивільного захисту)

____________________________________________________________________

(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)


1. Засоби та техніка

з/п

Найменування засобу (техніки)

Номерний знак

Призначення засобу (техніки)

Старший машини,

номер телефото

Прибуття  в зону надзвичайної ситуації

Вибуття  із зони надзвичайної ситуації


Примітка


П. Особовий склад

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Прибуття

в зону надзвичайної ситуації

Вибуття

із зони надзвичайної ситуації

Примітка

дата, час (год., хв.)____________________________ ______  ______________________________

(посада старшої посадової особи) (підпис) (прізвище, ініціали посадової особи)


Примітка: Доповідь подається начальнику штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації старшою посадовою особою під час прибуття  сил і засобів до зони надзвичайної ситуації та вибуття із зони надзвичайної ситуації після виконання завдань.


Додаток 6


ЗВІТ

про роботу залучених до ліквідації наслідків надзвичайної  ситуації

сил та засобів (техніки) цивільного захисту


1.Стислий опис надзвичайної ситуації та її наслідків, хронометраж розвитку надзвичайної ситуації

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


П. Дії органів управління, залучених сил та засобів (техніки) місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обсяги виконаних ними робіт

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Ш. Перелік та кількість залучених до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сил та засобів (техніки)

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


1У. Висновки та пропозиції

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Примітка: періодичність надання звітів, у тому числі підсумкового, визначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.____________                         __________________            ____________________

    (посада)                                           (підпис)                         (прізвище, ініціали)_________

(дата, час)Додаток 7


Оперативний план заходів

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації


Характер надзвичайної ситуації та дата її виникнення ______________________ ____________________________________________________________________


Об’єкт______________________________________________________________

(територія, підприємство)

Суб’єкт господарювання, якому підпорядкований об’єкт ___________________

____________________________________________________________________

(територія, підприємство)


Обстановка в зоні надзвичайної ситуації на час розроблення плану ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


з/п

Перелік заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Терміни

виконання (дата, час)

Відповідальні

за виконання

Відмітка про виконання або причина невиконання
Начальник штабу

з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації                       ____________                 __________________

                                                                 (підпис)                        (прізвище, ініціалиДодаток 8


ЖУРНАЛ

обліку постраждалих та загиблих під час надзвичайної ситуації


____________________________________________________________________

(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)

____________________________________________________________________  1. Постраждалі особи


з/п


Прізвище,

ім’я,по батькові


Дата

народ-

ження


Діагноз


Стан

Місце

доставки постраждалих (найменування закладу та

його адреса)


ПриміткиУсього постраждалих (у тому числі дітей)П. Особи, які загинули


з/п


Прізвище,

ім’я,по батькові


Дата

народ-

ження

Діагноз (попередня причина летального випадку)

Місце

доставки загиблих (найменування закладу та

його адреса)


Примітки

Усього загиблих (у тому числі дітей)


Начальник штабу

з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації                       ____________                 _________________

                                                                 (підпис)                        (прізвище, ініціали)Додаток 9


ЖУРНАЛ

обліку матеріально-технічного забезпечення

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

___________________________________________________________________

(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)

____________________________________________________________________


  1. Матеріально-технічні засоби та техніка,

що залучаються до  ліквідації наслідків надзвичайної  ситуації

з/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Дата

і

час доставки

Найменування органу (підприємства, установи, організації), що здійснює забезпечення

Відпові-дальний за облік

1.2.3.П. Матеріально-технічні засоби та техніка,

пошкоджені під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

з/п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Дата

і

час доставки

Найменування органу (підприємства, установи, організації), якому належить техніка або засоби

Відпові-дальний за облік

1.2.3.
Начальник штабу

з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації                     ____________                 __________________

                                                                 (підпис)                        (прізвище, ініціали)


Додаток 10ЖУРНАЛ

обліку аналізів проб (повітря, води та грунту)


___________________________________________________________________

(характер надзвичайної ситуації, дата і місце її виникнення)

____________________________________________________________________


№  з/п

Час (дата, год., хв.) відбору проби

Місце та умови відбору проби

Тип  проби

Назва показника, що визначається

Час (дата, год., хв.) проведення визначень, виконавець

Місце проведення визначень та вимірювань

Відомості про методику виконання вимірювань

(назва, позначення)

Результат  вимірювань

Похибка  вимірювань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10_______________________              _________                 ____________________

      (посада)                                            (підпис)                      (прізвище, ініціали)
Місце проведення визначень та вимірюваньНачальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                                Олександр КРОТЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 274ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїКерівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

міський головаКерівництво штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Начальник штабу – заступник міського голови

Заступники начальника штабу – секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому


Група аналізу ситуації і підготовки даних

Керівник групи – представник Коломийської міськрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Заступник керівника групи – представник Коломийського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

Представник мобільно-оперативної групи – начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради


Група  безпосереднього  реагування

Підгрупа 1. Керівник групи – представник комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради

Підгрупа 2. Керівник групи – представник комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня  Коломийської міської ради»


Організаційна група

Керівник групи – представник Коломийської міськрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Заступник керівника групи – представник відділу з питань цивільного захисту міської рад

Група управління резервом сил

Керівник групи – представник комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Заступник керівника групи – представник комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради

Член групи – представник комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня  Коломийської міської ради»


Група взаємодії з населенням та засобами масової інформації

Керівник групи – представник відділу інформаційної політики міської ради

Представник Коломийської міськрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»


Група представників органів влади, установ та організацій

Представники аварійно-рятувальних служб, міських спеціалізованих служб цивільного захисту, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, представники міської ради, установ та організацій


Група організації зв’язку

Керівник групи – представник  відділу з питань цивільного захисту міської ради

Заступник керівника групи – представник РЦТ № 173 Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком»


Група матеріально-технічного забезпечення

Керівник групи – представник відділу економіки міської ради

Заступник керівника групи – представник Центральної районної аптеки № 31

Представник служби господарського забезпечення міської ради

Примітка:

       1. Відповідно до частини 3 ст.76 Кодексу цивільного захисту України, начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

       2. Відповідно до пункту 6 розділу Ш Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 р. № 1406, робочі групи утворюються за рішенням начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.


Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                                                             Олександр КРОТЮК2011-2024 © Всі права застережено.