НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 22 травня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про спостережну комісію..."  № 272 від 22.12.2020р. 
Документ №272 від 22.12.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про затвердження нового складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та Положення про неї
Рішення виконавчого комітету  №7 від 28.01.2020р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про спостережну комісію
Рішення виконавчого комітету  №101 від 01.04.2022р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.12.2020р.  № 272
 

Про спостережну комісію


       На виконання до Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, ’’Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк’’, постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. №1042 ’’Про внесення змін до положень про спостережні комісії’’ та у зв’язку із змінами  найменувань окремих структурних підрозділів міської ради, міських установ та організацій, кадровими змінами, виконком міської ради

вирішив:

1. Затвердити склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Коломийської міської ради (додається).

2. Затвердити Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті Коломийської міської ради (додається).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації про виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк).

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 28.01.2020 р. № 7 ’’Про затвердження нового складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та Положення про неї’’.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.Міський голова                                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 272


СКЛАД

спостережної комісії при виконавчому комітеті Коломийської міської ради


Остяк

Роман Адамович

- заступник міського голови,

голова комісії

Кротюк

Олександр Степанович

- начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради, заступник голови комісії

Іванова

Надія Михайлівна

- головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту міської ради,

секретар комісії

Члени комісії:

Андрейчук

Зеновій Мар’янович

-ізавідувач наркологічним кабінетом комунального некомерційного підприємства Коломийської районної ради «Коломийська центральна районна лікарня» (за згодою)

Буртик

Марія Володимирівна

-ідиректор комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Гурник

Віталій Степанович

-ігенеральний директор комунального некомерційного підприємства «Коломийський  фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

Дем’янчук

Світлана Степанівна

-керівник відокремленого підрозділу в Івано-Франківській області громадської організації «Україна без тортур» (за згодою)

Івахнюк

Ігор Васильович

-іначальник служби у справах дітей міської ради

Колесник

Володимир Любомирович

-іначальник відділу молоді та спорту міської ради

о.Латчук

Василь Андрійович

-ізаступник голови благодійного фонду «Карітас Коломия» (за згодою)

Мацьків

Мирослав Дмитрович

-іначальник Коломийської міжрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості (за згодою)

Чучук

Надія Ярославівна

-голова громадської організації «Віднови себе» (за згодою)Начальник відділу з питань

цивільного захисту

міської ради                                                                                                Олександр КРОТЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.12.2020 р. № 272


ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну комісію при виконавчому комітеті

Коломийської міської ради


1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження та порядок утворення спостережної комісії, що утворюється при виконавчому комітеті Коломийської міської ради (надалі – спостережна комісія).

       2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, ’’Про соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк’’, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

       Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

       3. Основними завданнями спостережної комісії є:

       1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;

       2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створення належних умов для їх утримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян;

       3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

       4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

       4. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

       1) погоджують:

       постанови начальника кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі – виправна колонія) щодо зміни умов утримання засуджених осіб у межах однієї виправної колонії, якщо постанови передбачають збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови утримання;

       подання адміністрації виправної колонії щодо переведення засуджених осіб до виправної колонії з вищим рівнем безпеки;

       постанови начальника виправної колонії щодо надання дозволу на проживання за межами виправної колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв’язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування такого дозволу;

       2) разом з органами і установами виконання покарань вносять до суду за місцем відбування покарання засудженими особами подання щодо:

       умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;

       звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років;

       3) сприяють адміністрації установ виконання покарань у:

       проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

       залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для утримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

       створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці;

       підготовці засуджених осіб до звільнення;

       4) на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;

       5) здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання цим особам допомоги у соціальній адаптації;

       6) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань;

       7) виконує інші функції відповідно до законодавства.

       5. Спостережна комісія має право:

       1) доручати членам комісії:

       відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи:

       брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

       2) висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

       3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань;

4) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду рішення;

       5) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

       6) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

       7) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати їх інформацію;

       8) вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо:

       - удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

       - поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

       - удосконалення процесу підготовки до звільнення засуджених осіб;

       - організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

       - забезпечення правового і соціального захисту персоналу органів і установ виконання покарань.

       6. Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

       7. Голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав людини, захистом основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, мають право відвідувати установи виконання покарань без спеціального дозволу.

       Членам спостережної комісії на строк їх повноважень надаються перепустки для відвідування установ виконання покарань, які розташовані на території відповідної адміністративної одиниці.

       На період стихійного лиха, епідемій, надзвичайного чи воєнного стану та в інших передбачених законодавством випадках відвідування членами спостережної комісії установ виконання покарань може бути обмежено або заборонено.

       8. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

       Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.

       9. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережної комісії і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 14 цього Положення.

       Члени спостережної комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які утримуються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у провадженні за кримінальними справами щодо засуджених осіб.

       10. Голова і секретар спостережної комісії  призначаються виконавчим комітетом Коломийської міської ради.

       Заступник голови комісії обирається на її засіданні.

       Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п’яти до одинадцяти членів.

       11. Спостережна комісія утворюється строком на три роки.

       Виконавчий комітет Коломийської міської ради повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії свої повноважень.

       Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до виконавчого комітету Коломийської міської ради відповідні пропозиції,

підписані керівником підприємства, установи або рішення керівного органу організації.

       Окремі громадяни подають заяви особисто.

       Виконавчий комітет Коломийської міської ради може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

       Повноваження спостережної комісії припиняються достроково виконавчим комітетом Коломийської міської ради, якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

       Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам, організаціям та окремим громадянам , пропозиції яких щодо кандидатур до складу спостережної комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради.

       12. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

       13. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

       1) за його заявою;

       2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

       3) у зв’язку з набранням законної сили обвинувачувальним вироком щодо нього;

       4) у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії;

       5) у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

       14. Не допускається делегування членами спостережних комісій своїх повноважень іншим особам.

15. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

       Засідання спостережної комісії проводяться безпосередньо в установах виконання покарань не рідше, ніж один раз на квартал (на півроку).

       Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її складу.

       16. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

       17. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов’язкової присутності представника відповідного органу виконання покарань або установи виконання покарань.

       18. Голова спостережної комісії:

       1) організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

       2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

       3) бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов утримання засуджених осіб, умовно-достроково звільнених їх від

відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

       4) представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

       5) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше, ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт виконавчому комітету Коломийської міської ради.

       19. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

       Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

       Постанова спостережної комісії може бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

       За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов’язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

       Постанова спостережної комісії може бути оскаржене до органу, який її утворив, або до суду.

       20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на орган, який її утворив.

       21. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                                    Олександр КРОТЮК2011-2024 © Всі права застережено.