НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про шефство над військовими частинами у 2021 році..."  № 271 від 22.12.2020р. 
Документ №271 від 22.12.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про шефство над військовими частинами у 2020 році
Рішення виконавчого комітету  №289 від 26.11.2019р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про шефство над військовими частинами у 2022 році
Рішення виконавчого комітету  №321 від 16.11.2021р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.12.2020р.  № 271
 

Про шефство над військовими частинами у 2021 році


       На виконання Указів Президента України від 11.02.2016 р. № 44/2016 ’’Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України’’, від 08.08.2017 р. № 213/2017 ’’Про внесення змін до Указу Президента України від 11.02.2016 р. № 44’’, розпоряджень Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 18.02.2016 р. № 65 ’’Про шефство над військовими частинами’’, від 30.05.2019 р. № 272 ’’Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 18.02.2016 р. № 65’’ для забезпечення своєчасного надання шефської допомоги військовим частинам, керуючись Законом України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, виконком міської ради

вирішив:

       1. Затвердити перелік військових частин та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство (додається).

       2. Затвердити склад міської координаційної ради з питань надання шефської допомоги військовим частинам, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку та Положення про неї (додаються).

       3. Затвердити план здійснення шефства над військовими частинами та організаціями Збройних Сил України на 2021 рік (додається).

       4. Структурним підрозділам міської ради, керівникам підприємств, установ та організацій міста:

       - організувати шефство над військовими частинами згідно із затвердженим переліком;

       - налагодити співпрацю з підшефними військовими частинами, укласти відповідні угоди про шефство на 2021 рік;

       - узгодити з відповідними військовими частинами та організаціями Збройних Сил України і затвердити річні плани надання шефської допомоги на 2021 рік.

       5. Відділу інформаційної політики міської ради (Михайло Качанський) організувати висвітлення інформації про здійснення шефства у засобах масової інформації.

       6. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк):

щорічно до 01 грудня розробляти план шефства на наступний рік;

       інформувати обласну державну адміністрацію про проведену роботу та надану шефську допомогу щокварталу до 1 числа.

       7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк).

       8. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від 26.11.2019 р. № 289 ”Про шефство над військовими частинами у 2020 році” та зняти його з контролю.

       9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Романа Остяка.

Міський голова                                                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.12.2020 р.   № 271

Перелік

військових частин та організацій Збройних Сил України,

над якими здійснюється шефство


з/п

Військові частини, організації

1.

А4267

2.

А1267

3.

А0742

4.

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримкиНачальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                     Олександр КРОТЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від  22.12.2020 р.  № 271Склад

міської координаційної ради з питань надання шефської допомоги

військовим частинам, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до

виконання військового обов’язку


Остяк

Роман Адамович

-заступник міського голови,

голова координаційної ради

Копайгоренко

Ірина Євгеніївна

-заступник начальника відділу економіки міської ради,

заступник голови координаційної ради

Кротюк

Олександр Степанович

-начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради,

секретар координаційної радиЧлени координаційної ради:

Бакай

Ганна Дмитрівна

-начальник фінансового управління міської ради

Бордун

Любомир Бориславович

-начальник управління освіти міської ради

Буртик

Марія Володимирівна

-директор комунального некомерційного підприємства міської ради  «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Волошенюк

Віктор Васильович

-заступник начальника – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів управління комунального господарства міської ради

Колесник

Володимир Любомирович

-начальник відділу молоді та спорту міської ради

Колісник

Андрій Ярославович

-начальник відділу архітектури та містобудування міської ради

Мандрусяк

Уляна Іванівна

-начальник управління культури міської ради

Петрюк

Даніяр Танасійович

-заступник командира 10 гірсько-штурмової бригади з морально-психологічного забезпечення (за згодою)

Срібняк

Андрій Сильвестрович

-військовий комісар Коломийського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник (за згодою)

Таржинські

Владислав Петрович

-волонтер, голова громадського формування з охорони громадського порядку «Коломийське міське військово-патріотичне об’єднання «Коломия-центр»

(за згодою)

Тодорів

Йосип Петрович

-голова Коломийської міськрайонної організації ветеранів Афганістану

(за згодою)

Яремчук

Людмила Вікторівна

-директор департаменту соціальної політики міської ради
Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                 Олександр КРОТЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.12.2020 р.  № 271


ПОЛОЖЕННЯ

про міську Координаційну раду з питань надання шефської допомоги

військовим частинам, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до

виконання військового обов’язку


1. Координаційна рада з питань надання шефської допомоги військовим частинам, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку (далі – Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом міської ради.

2. Координаційна рада формується із представників міської ради, громадських організацій та військових частин.

3. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основним завданнями Координаційної ради є:

       4.1. Налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій міста з питань надання шефської допомоги військовим частинам.

       4.2. Подання в установленому порядку пропозицій щодо:

- військово-патріотичного виховання молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями;

- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;

       - вирішення питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;

- надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

       5.1. Аналізує стан роботи з надання шефської допомоги військовим частинам в місті, готує та надає зацікавленим сторонам рекомендації щодо її покращення, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін у чинному законодавстві з питань шефства.

       5.2. Розглядає звернення окремих військовослужбовців, військових частин щодо дотримання в місті законодавства з питань соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.

5.3. Заслуховує представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (за їх згодою) щодо виконання планів надання шефської допомоги.

5.4. Сприяє підготовці допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави.

       5.5. Готує пропозиції до плану надання шефської допомоги на наступний рік.

5.6. Аналізує ефективність використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, направлених на проведення заходів шефської допомоги.

6. Координаційна рада має право:

6.1. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, територіальних підрозділів центральних органів влади в місті, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, що стосуються питання надання шефської допомоги військовим частинам (за винятком документів, передбачених Законом України «Про державну таємницю»).

       6.2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

       6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

       6.4. Вносити на розгляд керівництва міської ради  проекти розпоряджень, окремих доручень, пропозиції, доповідні та інформаційні матеріали з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

       7. Координаційну раду очолює профільний заступник міського голови. До керівного органу Координаційної ради входить начальник фінансового управління міської ради, секретар ради (начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради).

       8. Голова Координаційної ради:

       8.1. Скликає засідання Координаційної ради та головує на них.

       8.2. Здійснює керівництво діяльністю  Координаційної ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

       8.3. Координує діяльність Координаційної ради з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.

       8.4. Підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені Координаційною радою за результатами її діяльності.

       8.5. У разі відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує заступник голови.

       9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Координаційної ради не менше одного разу на рік або скликаються при необхідності. Члени Координаційної ради мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

       Засідання Координаційної ради веде голова, у разі його відсутності – заступник голови.

       Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Координаційної ради забезпечує її секретар.

       Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

       10. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

       Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Координаційної ради, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається у триденний термін усім членам Координаційної ради.

       Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

       11. Контроль за виконанням рішень Координаційної ради покладається на визначених членів Координаційної ради.

       12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює відділ з питань цивільного захисту міської ради.


Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                                    Олександр КРОТЮКЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.12.2020 р. № 271


П Л А Н

здійснення шефства над військовими частинами та організаціями Збройних Сил України на 2021 рік


з/п

Заходи, які заплановано

Час

проведення

Організатори

Примітка

1. Військово-патріотичне виховання молоді та культурно-виховна робота з військовослужбовцями

1.1.

Зустрічі з ветеранами війни і військової служби, учасниками бойових дій в дні державних і професійних свят

08.05.

22.06.

28.06.

23.08.

24.08.

01.10.

14.10.

05.12.

06.12.

Посадові особи міської ради,

управління освіти міської ради,

навчальні заклади,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

в/ч А4267,

в/ч А1267,

в/ч А0742,

ветеранські організації,

відділ молоді та спорту міської ради


1.2.

Вшанування військовослужбовців (їх батьків), які заохочені за зразкове виконання військового обов’язку, у колективах, де вони навчались і працювали до призову на військову службу

Впродовж

року


1.3.

Участь у проведенні місячника оборонно-масової роботи

з 06.11.

по 06.12.

Управління освіти міської ради,

навчальні заклади,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

в/ч А4267,

в/ч А1267,

в/ч А0742,

відділ молоді та спорту міської ради


1.4.

Участь у проведенні акцій, фестивалів та конкурсів

За окремими планами


1.5.

Робота гуртків військового спрямування

Впродовж року

Керівники навчальних закладів,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


1.6.

Закріплення військових частин за навчальними закладами та доведення його до управління освіти міської ради і навчальних закладів

Грудень

Начальник гарнізону,

командир військової частини

А4267,

А1267,

А0742,

військовий комісар


1.7.

Узагальнення та поширення кращого досвіду військово-патріотичного виховання

Грудень-травень, червень-липень

Управління освіти міської ради,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


1.8.

Підбиття підсумків шефської допомоги

Щокварталу

Відділ з питань цивільного захисту міської ради,

управління освіти міської ради,

територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

в/ч А4267,

в/ч А1267,

в/ч А0742


1.9.

Забезпечення підшефних військових частин періодичними  друкованими виданнями міста

При організації передплати

Відділ інформаційної політики міської ради,

підприємства, навчальні заклади


1.10.

Висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про хід шефства над Збройними Силами України та інші важливі події у бойовій підготовці та житті військовослужбовців і  військових колективів

Впродовж року

Відділ інформаційної політики міської ради


1.11.

Участь у святкуванні професійних свят підшефних військових частин

За

запрошеннями командирів

Посадові особи міської ради,

керівники підприємств, навчальних закладів, ветеранських організацій


1.12.

Підготовка матеріалів для випуску сторінки (рубрики) у  місцевих засобах масової інформації

Помісячно, не менше разу на рік

Відділ інформаційної політики міської ради,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

в/ч А4267,

в/ч А1267,

в/ч А0742


1.13.

Відвідування військових частин та установ, проведення  спільних заходів з ветеранами воєн, учасниками бойових дій

За окремими планами

Управління освіти міської ради,

навчальні заклади,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки,

в/ч А4267,

в/ч А1267,

в/ч А0742


1.14.

Проведення Днів відкритих дверей у військових частинах та установах, Дня військової частини, професійних військових свят:

- А4267 гірсько-штурмова бригада,

- Коломийський об’єднаний міський військовий комісаріат
01.10.

05.12.

Управління освіти міської ради,

керівники навчальних закладів,

Коломийський міськрайонний центр зайнятості


1.15.

Участь особового складу військових частин і установ, учнівської молоді в заходах щодо впорядкування і підтримання в належному стані поховань, пам’ятників  захисникам Вітчизни

За

окремим планом

Військовослужбовці,

управління освіти міської ради,

ветеранські організації


1.16.

Участь учнівської молоді в зборі інформації про воїнів, які загинули у боях за визволення Батьківщини, в роботі у складі пошукових груп

Постійно

Управління освіти міської ради


2. Підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави

Згідно міжвідомчого плану Івано-Франківського обласного військового комісаріату з підготовки юнаків до військової служби у 2021 році

3. Сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців

3.1.

Задоволення соціальних потреб військовослужбовців:


Підприємства, установи, організації,

керівники навчальних закладів,

департамент соціальної політики міської ради,

громадські організації- збір і направлення у військові частини та підрозділи художньої, історичної, краєзнавчої, релігійної літератури місцевого видавництва;

Протягом року- привітання з нагоди подій в особистому житті, державних, професійних та релігійних свят;


- сприяння у вирішенні проблем військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з  проходженням військової служби, та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

При потребі- створення умов для задоволення  військовослужбовцями своїх релігійних потреб для наукової, технічної та художньої творчості

У вільний від виконання обов’язків військової служби час


3.2.

Сприяння щодо працевлаштування їх на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступників на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу

В тримісячний строк

Керівники підприємств, установ, організацій


3.3.

Забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані

При зверненні в центр зайнятості або військовий комісаріат

Коломийський міськрайонний центр зайнятості,

Коломийський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки


3.4.

Надання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей державними або комунальними закладами охорони  здоров’я за місцем проживання

У невідкладних випадках

Комунальне некомерційне підприємство міської ради

«Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

комунальне некомерційне підприємство міської ради «Коломийська інфекційна лікарня»,

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський  фтизіопульмонологічний  центр

Коломийської міської ради Івано-Франківської області»


3.5.

Забезпечення житлом осіб, виділення земельних ділянок особам, звільненим з військової служби і визнаних інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби з урахуванням встановленого порядку

У встановлені законодавством терміни

Управління комунального господарства міської ради,

відділ земельних відносин міської ради


3.6.

Надання у першочерговому порядку місця у загальноосвітніх  та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форми власності дітям військовослужбовців за місцем проживання

Відповідно правилам прийому

Управління освіти міської ради


3.7.

Сприяння у санаторно-курортному лікуванні (оздоровленні) військовослужбовців та членів їх сімей

У окремих випадках

Департамент соціальної політики  міської ради


4. Сприяння наданню шефської допомоги у забезпеченні продовольством, пально-мастильними матеріалами,

матеріально-технічними засобами

4.1.

Розроблення програм для фінансування заходів, передбачених планом шефства

Після формування міського бюджету, виходячи з фінансових можливостей та відповідно до умов складених планів (угод)

Відділ з питань цивільного захисту міської ради,

керівники підприємств і установ,

громадські організації


4.2.

Надання допомоги у ремонті та підтриманні технічної  готовності озброєння, військової техніки

4.3.

Надання допомоги у забезпеченні продовольством:

- для організації додаткового харчування особового складу, що несе бойове чергування, перебуває на навчанні, лікуванні;

- для відзначення релігійних, державних і професійних свят


4.4.

Надання допомоги у забезпеченні пально-мастильними матеріалами


4.5.

Надання допомоги у забезпеченні будівельними матеріалами:

- для підтримання в належному стані жилих і службових приміщень;

- для створення на території частини спортивних майданчиків, зон відпочинку, релігійних споруд


4.6.

Надання допомоги у забезпеченні культурно-освітнім майном та оргтехнікою:

- спортивними снарядами та інвентарем;

- літературою місцевих авторів і видавництв;

- предметами особистої гігієни;

- радіоприймачами, телевізорами, оргтехнікою;

- передплата місцевих друкованих ЗМІ.


5. Надання в облдержадміністрацію інформації і звітів про результати шефства

Через сектор оборонної роботи апарату ОДА на паперових та електронних носіях (oborona@if.gov.ua)

5.1.

- про узгодження з військовими частинами і затвердження керівництвом річних планів (угод) надання шефської допомоги

До 01.12.

Відділ з питань цивільного захисту міської ради


5.2.

- звітна відомість щодо надання матеріальних засобів за квартал

До 01.01.

До 01.04.

До 01.07.

До 01.10.


5.3.

- аналіз проведених заходів по лінії шефської роботи  за квартал
Начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради               Олександр КРОТЮК

2011-2024 © Всі права застережено.