НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безп..."  № 269 від 22.12.2020р. 
Документ №269 від 22.12.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Рішення виконавчого комітету  №110 від 29.05.2018р. Втратив чинність
Рішення виконавчого комітету  Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Рішення виконавчого комітету  №453 від 08.11.2022р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.12.2020р.  № 269
 

Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і  надзвичайних ситуацій


       На виконання  постанови Кабінету Міністрів України  від 21.02.2018 р. № 100 ’’Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 р. № 18 і від 17.06.2015 р. № 409, розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 26.04.2018 р. № 218 ’’Про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій’’, з метою забезпечення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням  техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористичній діяльності і воєнній загрозі, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них, в зв’язку зі змінами найменувань окремих структурних підрозділів міської ради, міських установ та організацій та кадровими змінами, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі – Положення), що додається.

2. Затвердити посадовий склад міської комісії з  питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 29.05.2018 р. № 110 ’’Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій’’. 

4. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк ).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.Міський голова                                                    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого  комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 269


ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій


       1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом міської ради для координації діяльності виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

       2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,  а  також указами  Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій, цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії  є:

       1) координація діяльності виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:

       функціонуванням Коломийської міської ланки територіальної  підсистеми єдиної  державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області;

       здійсненням  оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації  та інформування його про дії в умовах такої  ситуації;

       залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпечення реалізації вимог техногенної  та пожежної безпеки;

навчання населення діям у надзвичайній ситуації;

       визначення меж зони надзвичайної ситуації;

       здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації  та  масштабів можливих наслідків;

       організацією робіт  із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,  залучення для цього необхідних сил  і засобів;

       організацією та здійсненням:

- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- заходів з евакуації (у разі потреби);

       - радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів до забезпечення готовності Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області до дій в умовах надзвичайної ситуації  та в особливий період;

       здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації  та  обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

       інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації  та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

- життєдіяльності об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на  надзвичайну ситуацію;

       - стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи  об’єктів  Єдиної  газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;

       - безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

       - санітарного та епідемічного благополуччя  населення;

       організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  місцевого та об’єктового рівня;

       встановлення кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських  і  житлових будинків та споруд, комунальних  і  енергетичних мереж, засобів зв’язку, залізничного вузла, мостів тощо;

       2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

       функціонування Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної  державної системи цивільного захисту  Івано-Франківської області;

       здійснення заходів:

       - щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

       - щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

       порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я  та навколишнього природного середовища;

       3) підвищення ефективності діяльності виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

       4. Комісія  відповідно до покладених на неї завдань:

       1) у режимі повсякденної діяльності:

       здійснює координацію діяльності органів управління силами цивільного захисту та виконавчого комітету міської ради щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

       здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини  у разі виникнення надзвичайної ситуації;

       бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

       сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

2) у режимі підвищеної  готовності:

       здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на  потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

       організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

       забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації  місцевого та об’єктового рівнів;

       готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

       координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних  резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації  її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;        забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації  підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної  ситуації:

       забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію  органів управління, сил та засобів Коломийської міської ланки підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

       організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня;

       залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших  ресурсів і запасів;

       вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

       забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації;

       встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня

       організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах  і прилеглих до них територіях;

       приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками  та рівнем, забезпечує своєчасне подання до Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації зазначених матеріалів;

       вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету міської ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій  із запобігання її розвитку;

       4) у  режимі надзвичайного стану:

       забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України ’’Про правовий режим воєнного стану’’, ’’Про правовий режим надзвичайного стану’’,  а також інших нормативно-правових актів; 

       здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки  і  здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та виконавчого комітету міської ради.

       5. Комісія має право:

       залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня  сили і засоби Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (міська комісія);

       заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних  підрозділів  міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих  на території м. Коломиї, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

       одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Коломиї матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

       залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Коломиї (за погодженням з їх керівниками);

       розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

       6. Головою комісії є  міський голова.

       Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

       Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови.

       Посадовий склад комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради  на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

       Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

       Голова комісії організовує її роботу за допомогою  секретаря комісії.

       7. Голова комісії  має право:

       залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації  її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили  і засоби відповідно до законодавства;

       приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

       вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

       делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії;

       визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

       8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання  та проведення засідань, а також  контроль за виконанням її рішень, є відділ з питань  цивільного захисту міської ради.

       9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.

       Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

       Рішення комісії оформляється  протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

       10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання  органами  державної  влади  та  виконавчим комітетом міської ради, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території  м. Коломиї.

       11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

       12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення  їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи  в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет міської  ради.

       13. Міська комісія має бланк  із зображенням Державного Герба України  і  своїм найменуванням.

Начальник  відділу 

з  питань цивільного захисту

міської  ради                                                                                                  Олександр КРОТЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.12.2020 р. № 269Посадовий склад

міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки

і надзвичайних ситуаційз/п

Установи та організації

Посада

1.

Міська  рада

Міський голова,

голова  комісії

2.

Міська  рада

Заступник міського голови,

перший  заступник  голови  комісії

3.

Міська  рада

Начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради,

заступник голови комісії

4.

Коломийський міськрайонний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області

Начальник Коломийського міськрайонного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області,

заступник голови комісії

5.

Відділ  економіки міської  ради

Начальник відділу економіки міської  ради

6.

Фінансове управління міської  ради

Начальник фінансового управління міської  ради

7.

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської  міської ради «Коломийський  міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Директор комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

8.

Комунальне некомерційне підприємство Коломийської  районної ради «Коломийська центральна районна лікарня»

Генеральний директор комунального некомерційного підприємства  Коломийської районної ради «Коломийська центральна районна  лікарня»

9.

Коломийська станція екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний центр первинної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»

Головний лікар Коломийської станції екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний центр первинної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»

10.

Коломийська міськрайонна філія Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Начальник Коломийської міськрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України»

11.

Управління комунального господарства  міської ради

Начальник управління комунального  господарства міської ради

12.

Коломийське міське управління Головного управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

Начальник Коломийського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

13.

Комунальне підприємство «Коломияводоканал»

Директор комунального підприємства  «Коломияводоканал»

14.

Коломийський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Начальник сектору моніторингу Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській  області

15.

Коломийський міжрайонний відділ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській  області

Заступник начальника Коломийського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській  області

16.

Коломийська дільниця Надвірнянського відділення АТ «Івано-Франківськгаз»

Інженер Коломийської дільниці Надвірнянського відділення АТ «Івано-Франківськгаз»

17.

Філія «Коломийська» АТ «Прикарпаттяобленерго»

Головний інженер філії «Коломийська» АТ «Прикарпаттяобленерго»

18.

Дільниця мережі доступу №317/7 Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком»

Начальник дільниці мережі доступу №317/7 Івано-Франківської філії АТ «Укртелеком»

19.

Станція «Коломия» виробничого підрозділу «Івано-Франківська  дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»

Начальник станції «Коломия»  виробничого підрозділу «Івано-Франківська дирекція залізничних  перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»

20.

Міська  рада

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту міської ради,

відповідальний  секретар  комісії


Начальник відділу

з питань цивільного захисту

міської ради                                                                                      Олександр КРОТЮК2011-2024 © Всі права застережено.