НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 лютого 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Підтримки Комунального підприєм..."  № 265 від 15.12.2020р. 
Документ №265 від 15.12.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.12.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 15.12.2020р.  № 265
 


Про схвалення програми «Підтримки комунального підприємства «Коломия-водоканал» на 2020-2021 рокиЗ метою забезпечення стабільної роботи підприємства комунальної власності міської ради, для надання мешканцям міста якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму «Підтримки комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2020-2021 роки» згідно додатку 1.

2. Схвалити орієнтовні обсяги фінансування програми «Підтримки комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2020-2021 роки» згідно додатку 2.

3. Комунальному підприємству «Коломияводоканал» (Володимир Цибуляк) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Володимира Григорука.Міський голова                                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

 

  

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 15.12.2020 р. № 265

 


Програма

«Підтримки комунального підприємства

«Коломияводоканал» на 2020-2021 роки»Замовник Програми

Управління  комунального господарства  міської ради 

   Володимир НАЛИВАЙКО

Керівник Програми

Заступник міського голови


         _____________________

Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство

«Коломияводоканал»
        Володимир ЦИБУЛЯК  ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління міської ради


                                                                 


Ганна БАКАЙ

Юридичний відділ міської ради
Любов СОНЧАК

Відділ економіки міської ради 


Ірина КОПАЙГОРЕНКО

ПАСПОРТ

програми «Підтримки комунального підприємства

«Коломияводоканал» на 2020-2021 роки»

 

1. 1. Паспорт програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Коломийська міська рада

2

Розробники програми

Управління комунальним господарством Коломийської міської ради

3

Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство «Коломияводоканал»

4

Терміни реалізації програми

2020-2021 рік

5

Кошти, задіяні на виконання Програми

Бюджет Коломийської ОТГ

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис.грн. з них:

2020 рік

2021 рік24 000,00

12 000,00

12 000,00

 

2. Загальні положення

Програма підтримки комунального підприємства «Коломияводоканал» на 2020-2021 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання».

Комунальне підприємство «Коломияводоканал» Коломийської міської ради є учасником інвестиційного проекту “Розвиток міської інфраструктури”, яке за рахунок позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку отримало два  кредити у розмірі 2,6 млн. дол. США, згідно договору про субкредитування №28010-02/111 від 16.10.2009 року., та 3,1 млн.дол.США, згідно договору про субкредитування №13010-05/24 від 28.02.2017 року. 

Позика №1 підприємству, згідно договору про субкредитування №28010-02/111 від 16.10.2009 року надана на період з 16.10.2009 по 15.10.2025 рр..  Погашення суми кредиту здійснюється рівними частинами два рази на рік по 86,6 тис.дол США. Погашення першого кредиту розпочато з 15.04.2013 року згідно згідно графіку погашення, що є невід’ємною частиною Договору про субкредитування. 

Позика №2 підприємству, згідно договору про субкредитування №13010-05/24 від 28.02.2017 року. надана на період з 15.06.2019 по 15.12.2031 рр..  Погашення суми кредиту має здійснюватися рівними частинами два рази на рік по 119,3 тис.дол США. Погашення другого кредиту, згідно договору про субкредитування №13010-05/24 від 28.02.2017 року було розпочате з 2019 року згідно графіку погашення, що є невід’ємною частиною Договору про субкредитування.

Через недостатність власних фінансових ресурсів, КП «Коломияводоканал» не має можливостей виконувати свої зобов’язання щодо сплати сум, які передбачені графіками погашення.

Непогашення сум згідно графіків за Договорами про субкредитування, може привести до виникнення заборгованості та подальшого арешту рахунків підприємства, що унеможливить ведення підприємством своєї господарської діяльності, а саме припинення надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям м. Коломиї.

3. Мета та завдання Програми

Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунального підприємства, сприяння поліпшенню його фінансового становища, недопущення виникнення заборгованості по сплаті за спожиті паливно-енергетичні ресурси, податкового боргу та заборгованості перед суб’єктами господарювання, кредитно-фінансовими установами, і як наслідок, недопущення додаткової сплати штрафних санкцій та пені.

Завданням цієї Програми є виконання КП «Коломияводоканал» кредитних зобов’язань за Договорами про субкредитування для забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства та надання якісних послуг з централізованого водопостачання водовідведення, а також продовження робіт в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2», запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства.

4. Заходи з реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на досягнення мети:

1. Надання підприємством розрахунків (обґрунтувань, вимог, рішень суду) необхідності виділення коштів щодо надання підтримки для виконання підприємством зобов`язань за кредитними договорами.

2. Розгляд виконавчими органами міської ради та постійною комісією з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин направлених матеріалів.

3. Прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів міського бюджету.

4. Розгляд проекту рішення щодо виділення коштів на сесії міської ради.

5. Прийняття відповідного рішення Коломийською міською радою.

6. Забезпечення виконання рішення міської ради Замовником та Відповідальним виконавцем Програми згідно цільового призначення.

Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює Відповідний виконавець.

5. Фінансова забезпеченість Програми

Джерелом фінансування цієї програми є кошти бюджету Коломийської ОТГ. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є Управління комунальним господарством Коломийської міської ради, одержувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Коломияводоканал».

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на підтримку комунального підприємства «Коломияводоканал» у рамках цієї Програми, здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на Відповідального виконавця.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

1. Виконувати в повному обсязі кредитні зобов’язання за Договорами про субкредитування КП «Коломияводоканал».

2. Безперебійне надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

3. Продовження робіт по реконструкції водопровідних мереж, реконструкції резервуарів чистої води та встановлення системи доочистки питної води в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2», що забезпечить покращення якісних показників питної води та зменшить розмір втрат води в мережі.

4. Не нарахування штрафних санкцій та пені.


                                                                 Додаток 2

   до рішення виконавчого комітету

   від 15.12.2020 р. №  265

 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування програми

« Підтримки комунального підприємства «Коломияводоканал»

на 2020-2021 роки»


№ п/п

Найменування відповідального виконавця

Обсяг фінансування, тис.грн.

Всього

2020

2021

1.

КП «Коломияводоканал»

24 000,00

12 000,00

12 000,00

 

 

 

  

Замовник Програми

Управління  комунального господарства  міської ради 
Володимир НАЛИВАЙКО

Керівник Програми

Заступник міського голови

         _____________________

Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство

«Коломияводоканал»
        Володимир ЦИБУЛЯК
2011-2024 © Всі права застережено.