НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 20 січня 2021 року
 Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Коломийської..."  № 374-р від 14.12.2020р. 
Документ №374-р від 14.12.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Коломийської міської обєднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 20200-2023 роки
Розпорядження міського голови  №284-р від 29.09.2020р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

18.12.2020УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 14.12.2020р.  № 374-р
 

Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 2022 – 2023 роки


       Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 02.09.2020 року № 447 «Про заходи щодо підготовки проектів місцевих бюджетів області  на 2021 рік та прогнозу місцевих бюджетів на 2022 - 2023 роки», з метою формування збалансованих показників проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 2022 - 2023 роки, керуючись Бюджетним регламентом Коломийської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 25.06.2020 року № 4728-63/2020 і своєчасного внесення його на затвердження міською радою:


       1. Утворити робочу групу з формування проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 - 2023 роки і  затвердити її склад, що додається.

       Надати право керівнику робочої групи залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів міської ради, керівників органів місцевого самоврядування.

       2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай), відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, забезпечити доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом згідно з типовими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908 зі змінами, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, та з урахуванням особливостей складання проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік і прогнозу бюджету  на 2022 - 2023 роки.

3. Головним розпорядникам коштів бюджету:

- забезпечити складання бюджетних запитів на 2021 рік та прогнозу на 2022 -2023 роки за програмно – цільовим методом та надати їх фінансовому управлінню міської ради у визначені ним терміни;

- дотриматись принципу забезпечення рівних гендерних прав і можливостей під час формування бюджетних показників;

- привести чисельність працівників установ, що пропонується до затвердження за штатним розписом на 2021 рік, у відповідність з визначеним фондом оплати праці та подати її з детальними обґрунтуваннями фінансовому управлінню міської ради у визначений ним термін для узагальнення;

- забезпечити при розподілі видатків бюджету дотримання принципів бюджетної системи, а саме: обґрунтованості, збалансованості, ефективності, результативності та цільового використання коштів.

       4. Усім учасникам бюджетного процесу, з метою збалансування показників міського бюджету на 2021 рік та прогнозу на 2022 - 2023 роки забезпечити:

- неухильне дотримання положень Бюджетного кодексу України;

- формування дохідної частини бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади із врахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, прийнятих законодавчих змін, реальної бази оподаткування та максимального використання усіх потенційних джерел наповнення бюджету;

- під час розрахунку на 2021 рік граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету ОТГ, врахування основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, що впливають на видаткову частину бюджету, підвищення норм соціальних стандартів, прийнятих рішень щодо надання трансфертів та укладення договорів тощо;

       - врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

       - проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують основних функцій і завдань головних розпорядників бюджетних коштів;

       - здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію та раціональне  споживання теплоенергоносіїв;

       - впорядкування чисельності працівників бюджетних установ, відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

       - перегляд регіональних цільових програм, затверджених міською радою у частині уточнення обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання програм до реальних можливостей бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у попередніх роках;

       - включення гендерних аспектів до характеристики бюджетних програм шляхом визначення завдань бюджетної програми та відповідних результативних показників продукту і якості;

        - планування видатків на реалізацію програм, затверджених міською радою, які матимуть максимальний ефект при мінімальних затратах;

        - недопущення включення до проекту бюджету на 2021 рік та прогнозу міського бюджету на 2022 - 2023 роки видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2020 році, у разі їх не затвердження чи пролонгації на 2021 рік в установленому порядку;

        - планування капітальних видатків, виходячи із пріоритетності і обґрунтованості потреб, та спрямування таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів та програм, які дадуть найбільш економічний ефект для міста;

        - надання на вимогу фінансового управління міської ради у визначені ним терміни, детальної інформації з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями;

       - затвердження бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 - 2023 роки до 25 грудня 2020 року (включно).

5. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) надавати головним розпорядникам бюджетних коштів роз’яснення щодо особливостей формування проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки та забезпечити висвітлення попередніх обсягів доходів і видатків бюджету на офіційному веб-сайті міської ради.

6. Організаційному відділу (Ольга Пашанюк), відповідно до ст.. 20 Бюджетного регламенту Коломийської міської ради, забезпечити проведення  громадських слухань щодо проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, та відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» матеріали розмістити на офіційному веб-сайті міської ради.

7. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 29.09.2020 р. № 284-р.

       8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – фінансове управління міської ради (Ганна Бакай).

       9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Міський голова                                                                               Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Додаток

до розпорядження міського голови 

від 14.12.2020 р. № 374-р


Склад робочої групи

з формування проекту бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік та прогнозу на 2022 – 2023 роки


Андрусяк

Микола Михайович

- заступник міського голови, керівник робочої групи

Бакай

Ганна Дмитрівна

- начальник фінансового управління міської ради, заступник керівника робочої групи

Граб

Марина Ярославівна

- начальник відділу доходів і фінансів фінансового управління міської ради, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Бордун

Любомир Бориславович

- начальник управління освіти міської ради

Бундзяк

Мирослава Степанівна

- начальник Коломийської ДПІ Коломийського управління ГУ ДПС в Івано – Франківській області (за згодою)

Геник

Наталія Антонівна

- начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування міської ради

Долаврук

Уляна Василівна

- начальник відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради

Костюк

Ігор Васильович

- голова постійної комісії міської ради з    питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та соціально-економічного розвитку (за згодою)

Куничак

Андрій Ігорович

- секретар міської ради

Мандрусяк

Уляна Іванівна

- начальник управління культури міської ради

Наливайко

Володимир Ярославович

- начальник управління комунального господарства міської ради

Циганчук

Ольга Павлівна

- заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради

Яремчук

Людмила Вікторівна

- директор департаменту соціальної політики міської радиКеруючий справами виконавчого комітету                                                  Тарас КУХТАР2011-2021 © Всі права застережено.