НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 20 січня 2021 року
 Розпорядження міського голови  "Про затвердження Положення про службове посвідчення пра..."  № 364-р від 07.12.2020р. 
Документ №364-р від 07.12.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Коломийської міської ради та зразка такого посвідчення
Розпорядження міського голови  №8-р від 16.01.2018р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

11.12.2020УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 07.12.2020р.  № 364-р
 

            


Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Коломийської міської ради та зразка такого посвідченняВідповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити Положення про службове посвідчення працівника Коломийської міської ради, що додається.

2. Затвердити зразок службового посвідчення працівника Коломийської міської ради, що додається.

3. Затвердити зразок журналу реєстрації посвідчень працівників Коломийської міської ради, що додається.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 16.01.2018 р. № 8-р "Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Коломийської міської ради та зразка такого посвідчення".

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Тараса Кухтара.

Міський голова                                                                Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 07.12.2020 р. № 364-р


ПОЛОЖЕННЯ

про службове посвідчення працівника

Коломийської міської ради


  1. Це Положення визначає порядок виготовлення, видачі, зберігання службових посвідчень працівників Коломийської міської ради (далі – Міська рада).
  2. Службове посвідчення працівника міської ради (далі - Посвідчення) є документом, який засвідчує належність особи до міської ради, її виконавчих органів та підтверджує її повноваження, визначені Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законодавчими актами.

Посвідчення може також видаватися керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, а також помічникам, консультантам, радникам та позаштатним радникам, які призначаються на посаду міським головою.

Відповідальність за видачу та реєстрацію посвідчень покладається на відділ кадрів міської ради.

  1. Посвідчення видаються працівникам міської ради, в разі необхідності, після прийняття їх на роботу (службу) чи призначення на посаду.

Посвідчення видається на строк повноваження міського голови, крім працівників, які приймаються на роботу на визначений строк.

  1. Посвідчення підлягають обміну:

- після закінчення строку їх дії,

- у разі переведення працівника на іншу посаду,

- у разі зміни прізвища (імені чи по батькові),

- в інших обґрунтованих випадках.

5. Використання посвідчення допускається протягом перебування працівника міської ради на відповідній посаді та лише під час виконання посадових (службових) обов’язків.

6. Посвідчення вручається працівнику міської ради (власнику) під розписку в журналі реєстрації посвідчень працівників міської ради.

7. Опис посвідчення:

Бланк посвідчення працівника Коломийської міської ради (далі — посвідчення) має вигляд багатошарової пластикової картки розміром 54 х 86 міліметра, з обох боків виконано графічні рисунки та внесено інформацію про особу та реквізити посвідчення.

У лівій частині лицьового боку посвідчення виконано поле для розміщення відцифрованого образу обличчя особи, а зверху надпис «Посвідчення №___». Зміст текстової інформації лицьового боку посвідчення повинен відповідати наступним вимогам: найменування полів для внесення інформації про особу: - «Прізвище»; - «Ім’я»; - «По батькові»; - «Посада», нижче – зображення Гербу міста Коломиї, міський голова та строк дії посвідчення.

На зворотному боці посвідчення надруковано зображення малого Державного Герба України та надпис «Коломийська міська рада, Коломийського району, Івано-Франківської області», а справа розміщений прапор України.

Усі друковані написи на посвідченні та відомості, які вносяться під час його оформлення, виконуються українською мовою.

8. Посвідчення, що не відповідають установленим вимогам, вважаються недійсними та підлягають вилученню.

9. Власник посвідчення з дня отримання є відповідальним за використання посвідчення та зберігання його в належному стані.

10. Про втрату та обставини втрати посвідчення працівник повинен невідкладно письмово повідомити міського голову.

За результатами вивчення обставин, причин та умов втрати посвідчення та відсутності грубих порушень при його використанні, замість втраченого може видаватися нове.

Втрачене посвідчення вважається недійсним.

Начальник відділу кадрів                                                      Ольга ДЕНИСЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 07.12.2020 р. № 364-рЗРАЗОК

службового посвідчення працівника Коломийської міської ради

Начальник відділу кадрів                                                Ольга ДЕНИСЮК


                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                       розпорядження міського голови

                                       від 07.12.2020 р. № 364-рЗРАЗОК

Журналу реєстрації посвідчень

працівників Коломийської міської ради


№ п/п

Прізвище та ініціали працівника, якому видане посвідчення

Номер посвідчення

Дата видачі посвідчення

Дата, до якої дійсне посвідчення

Підпис про отримання посвідчення


Начальник відділу кадрів                                                        Ольга ДЕНИСЮК
2011-2021 © Всі права застережено.