НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 жовтня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.20..."  № 4907-68/2020 -68 від 18.09.2020р. 
Документ №4907-68/2020  від 18.09.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №1262-18/2017 від 23.02.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №1399-20/2017 від 20.04.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки
Рішення міської ради  №317-6/2016 від 13.04.2016р. Внесено зміни
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №1804-24/2017 від 17.08.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження "Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №4846-65/2020 від 23.07.2020р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

22.09.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(68  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 18.09.2020р.  № 4907-68/2020 -68
 

Про   внесення  змін   до   рішення   міської   ради

від   13.04.2016   №317-6/2016  Про   затвердження

програми "Енергозбереження та енергоефективність

міста Коломиї на 2016-2020 роки"


З метою виконання заходів із енергоефективності в бюджетній сфері міста, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про енергозбереження”, міська рада


в и р і ш и л а:

 1. Внести зміни в рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 про затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність міста Коломиї на 2016-2020 роки» (далі – Програма), а саме:

1.1. Паспорт Програми  викласти в новій редакції (додається);

1.2. Заходи щодо скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї у 2016-2020 роках, викласти в новій редакції (додаються).

 1. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради:
 • від 17.08.2017р. №1804-24/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки»;
 • від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки»;
 • від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки».
 • від 23.07.2020 №4846-65/2020 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки».

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Олега Дячука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Роман Крутко).Міський голова                                                                                                                  Ігор СЛЮЗАР


                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                       рішення міської ради

                       від 18.09.2020 р. №4907-68/2020Програма «Енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки»
Замовник програмиВідділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

А

_________________


Ірина ЖОЛОБ


Керівник програмиЗаступник міського голови

А_________________

Олег ДЯЧУК
ПОГОДЖЕНОФінансове управління

міської ради


А_________________


Ганна БАКАЙ

Юридичний відділ

міської ради


А_________________


Любов СОНЧАК

Відділ економіки

міської ради

А

_________________


Олена ОСТЯК

Голова постійної комісії 

міської ради з питань

бюджету, інвестицій,  соціально-

економічного розвитку та

зовнішньоекономічних відносин

А_________________

Роман КРУТКО


                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                       рішення міської ради

                       від 18.09.2020 р. №4907-68/2020ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Енергозбереження та енергоефективність міста Коломиї на 2016 – 2020 роки»


 1. Ініціатор замовлення Програми (замовник): відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради.
 2. Розробник Програми :відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради.
 3. Термін реалізації Програми  - 5 років (2016-2020 роки).
 4. Етапи фінансування Програми  - щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми - 700 тис. гривень (перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються).


Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

В т. ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2016-2020

700

-

-

700

-

В т.ч.


2016

150

-

-

150

-

2017

180

-

-

180

-

2018

150

-

-

150

-

2019

100

-

-

100

-

2020

120

-

-

120

-


 1. Очікувані результати виконання:
 • зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами міста Коломиї;
 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів з енергозбереження;
 • забезпечення систематичного моніторингу, контролю та аналізу споживання енергоресурсів бюджетними установами;
 • ощадне споживання енергоресурсів у бюджетній сфері;
 • зменшення видатків міського бюджету на оплату енергоресурсів.
 1. Термін проведення звітності. Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься  впродовж 2016– 2020 років. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Напрямки та заходи Програми можуть бути скориговані у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації у місті та змін в чинному законодавстві.

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради готує і подає у відділ економіки міської ради звіти про стан виконання заходів Програми:

 • Квартальний звіт до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом (наростаючим підсумком);
 • Річний звіт до 20 січня наступного за звітним роком;
 • Після закінчення встановленого терміну виконання Програми подається кінцевий звіт про результати виконання Програми не пізніше, ніж через місяць після закінчення встановленого терміну виконання Програми.Замовник програмиВідділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради


Відповідальний виконавець

А

_____________


Ірина ЖОЛОБ

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

А

_____________


Ірина ЖОЛОБ


Керівник програми

Заступник міського голови_____________Олег ДЯЧУКОбґрунтування доцільності затвердження Програми


Одними з найбільш гострих проблем України на сучасному етапі її розвитку є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку громади. На сьогоднішній день в Україні зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження: постійне зростання цін на енергоносії, підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати, нераціональне та неефективне використання паливноенергетичних ресурсів. Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто дбайливе витрачання енергії і палива, це політика, яка бере за основу науковий погляд на процеси виробництва, розподілу та використання енергії, праці, основних фондів, сировини та матеріалів. Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності. Для нашого міста також, характерною є значна енерговитратність сфери економіки, комунальної та бюджетної сфер. Практика показує, що питання істотного зниження енерговитрат може бути вирішена, коли проблема виділяється в окрему чітко структуровану систему та вивчається всебічно у взаємозв’язках з факторами зовнішнього середовища, встановлюються причини виникнення зайвих енерговитрат та їх джерела, визначаються ключові цілі і виробляються конкретні чіткі рекомендації щодо їх досягнення. Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, є:

 • високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії та постійне зростання вартості енергоресурсів;
 • недостатність коштів у міському бюджеті на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;
 • низький рівень впровадження енергоефективних і енергоощадних технологій;
 • відсутність оснащення бюджетних установ засобами регулювання споживання енергоносіїв;
 • відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

Шляхи і засоби розв'язання проблем, необхідність фінансування за рахунок коштів міського бюджету.

Досягнення мети Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки передбачається шляхом реалізації заходів організаційного та технічного характеру.

Програма енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про енергозбереження".

Мета Програми – забезпечити ефективне використання паливноенергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання.

Програма містить організаційні заходи та перелік енергозберігаючих заходів, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження. Вдосконалення міської системи управління енергозбереження, формування в населення світогляду орієнтованого на енергоощадність, отримання соціального та економічного ефектів.

Необхідність фінансування Програми полягає в реалізації наступних завдань:

 • впровадження системи енергетичного менеджменту та моніторингу в бюджетній сфері міста;
 • проведення енергетичних аудитів;
 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;
 • залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження
 • скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у закладах бюджетної сфери.


Фінансове забезпечення Програми

Заходи програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, кредитних ресурсів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються щорічно при формуванні міського бюджету, виходячи із можливостей їх дохідної частини та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування, очікуваних результатів програми наведено у додатку.


Очікувані результати виконання Програми

 • ощадне споживання енергоресурсів у бюджетній сфері;
 • скорочення поточних видатків міського бюджету за рахунок встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у закладах бюджетної сфери;
 • популяризація  економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження;
 • підвищенню громадського та освітнього рівня у сфері енергоефективності.


Додаток

до рішення міської ради

від 18.09.2020 р. №4907-68/2020


Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування міської програми «Енергозбереження та енергоефективність міста Коломиї на 2016 -2020 роки»

№ п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяг фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Облас-ний бюджет

Інші джерела фінансування

1.

Проведення енергоаудиту у бюджетних установах міста

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

2016-2020 роки

2016-2020 роки

390,00

-

390,00

-

-

Визначення рівня енергоефективності будівель, виготовлення енергетичних сертифікатів будівель, визначення енергоефективних та реноваційних будівель заходів для покращення енергоефективності

2016

150

-

150

-

-

2017

60

-

60

-

-

2018

60

-

60

-

-

2019

50

-

50

-

-

2020

70

-

70

-

-

2.

Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу, забезпечення супроводу ІСЕ

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

2016-2020 роки

2016-2020 роки

150,00

-

150,00

-

-

Впровадження моніторингу, контролю та аналізу споживання енергоресурсів

2016

-

-

-

-

-

2017

30

-

30

-

-

2018

40

-

40

-

-

2019

40

-

40

-

-

2020

40

-

40

-

-

3.

Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та  інших верств населення міста

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради


2016-2020 роки

120,00

-

120,00

-

-

Популяризайія енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та  інших верств населення міста

2016

-

-

-

-

-

2017

50

-

50

-

-

2018

50

-

50

-

-

2019

10

-

10

-

-

2020

10

-

10

-

-

4.

Оплата послуг із розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї

Відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

2016-2020 роки

2016-2020 роки

40

-

40

-

-

Підвищення рівня енергоефективності міста

Розроблений план дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї.

2016

-

-

-

-

-

2017

40

-

40

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-


Всього

-700,00

-

700,00

-

-
Замовник програмиВідділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

А

_____________


Ірина ЖОЛОБ


Керівник програмиЗаступник міського голови

_____________

Олег ДЯЧУК
2011-2020 © Всі права застережено.