НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 20 січня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про відділ інформаційної пол..."  № 24-3/2015-3 від 10.12.2015р. 
Документ №24-3/2015 від 10.12.2015р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.12.2015 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(3  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 10.12.2015р.  № 24-3/2015-3
 

Про затвердження Положення про відділ інформаційної політики міської ради


       Керуючись статтями 26, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до рішення міської ради від 10.11.2015 р. № 2-1/2015 «Про затвердження структури та чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів», міська рада


                                       в и р і ш и л а :


1. Затвердити Положення про відділ інформаційної політики міської ради (додається).Міський голова                                                                                                               І. Слюзар                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               рішення міської ради

                                                                                                               від 10.12.2015 р. №24-3/2015


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційної політики міської ради


1. Загальні положення

       1.1. Відділ інформаційної політики міської ради (далі – відділ), створений відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

       1.2. Відділ є виконавчим органом Коломийської міської ради (далі – міська рада).        

       1.3. Відділ є підконтрольним та підзвітним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який веде питання інформаційної політики.

       1.4. Утворення, реорганізація та ліквідація Відділу є виключною компетенцією міської ради.

       1.5. Відділ є самостійним, не має статусу юридичної особи.

    1.6. Відділ у  своїй  діяльності  керується   Конституцією   і  законами  України,  указами Президента України  та  постановами  Верховної   Ради   України, актами Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

     1.7. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами  місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові обов’язки щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

       


2. Основні завдання і функції відділу


2.1. Основними завданнями відділу є:

       2.1.1. забезпечує реалізацію інформаційної політики в місті за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та її виконавчого комітету, забезпечення взаємодії міського голови, міської ради та її виконавчого комітету із засобами масової інформації;

       2.1.2. висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, інформування населення про основні напрямки роботи виконавчих органів міської ради;

       2.1.3 сприяння зв’язкам міського голови, міської ради та її виконавчого комітету з міськими організаціями політичних партій та інших об’єднань громадян, забезпечення безумовного виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

       2.1.4. забезпечення  діяльності міської ради та її виконавчого комітету, підготовка матеріалів з питань інформаційної політики та зв'язків з громадськістю для внесення на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та  міського голови;

       2.1.5. забезпечення взаємодії між відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради в частині підготовки матеріалів про їх роботу для висвітлення у засобах масової інформації та офіційному веб-сайті міської ради;

       2.1.6. удосконалення форм і методів  роботи міської ради.


2.2. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

       2.2.1 готує матерiали для засобiв масової інформації про роботу міської ради, керівництва міської ради та виконавчих органів міської ради;

       2.2.2. забезпечує присутність працівників структурних підрозділів міської ради  на нарадах, громадських слуханнях, зборах, що відбуваються в місті та підготовку ними необхідної інформації;

       2.2.3. надає засобам масової інформації матеріали і офіційні новини про дiяльнiсть мiської ради, її виконавчого комiтету та про важливі події, що відбуваються в місті;

       2.2.4. організовує проведення прес-конференцій, зустрічей у «прямому ефірі» міського голови і його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами виконкому, депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради;

       2.2.5. розповсюджує за дорученням міського голови, секретаря міської ради заяви, повідомлення, звернення і роз’яснювальні інформаційні та довідкові матеріали про роботу керівництва міської ради, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради;

       2.2.6. координує діяльність відділів, управлінь, служб щодо організації інформаційної роботи з наповнення та функціонування офіційного веб-сайту міської ради;

       2.2.7. здiйснює аналiтичний огляд публiкацiй у пресi стосовно проблем мiста;

       2.2.8. забезпечує на вимогу міського голови iнформування населення про проблеми,  головнi подiї суспiльно-полiтичного та соцiально-економiчного життя міста;

       2.2.9. співпрацює з громадськими органiзацiями, полiтичними партiями, iншими об’єднаннями громадян та аналiзує їх дiяльнiсть;

       2.2.10. готує відповідно до чинного законодавства України документи для повідомлення суб’єктів суспільно-політичного процесу та правоохоронних органів про акції, що проводяться на території міста;

       2.2.11. здійснює організаційні заходи для підготовки засідань громадської ради при міському голові;

       2.2.12. відповідно до чинного законодавства України надає консультації громадським організаціям,  що діють на території міста;

       2.2.13. здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації” до  міської ради;

       2.2.14. надає консультації запитувачам  інформації під час оформлення запитів на інформацію;

       2.2.15. забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей  на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

       2.2.16. здійснює  аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками;

       2.2.17. забезпечує контроль щодо виконання запитів на інформацію;

       2.2.18. забезпечує направлення запиту на інформацію виконавцю або/чи розпоряднику;

       2.2.19. надає методичну, практичну та консультаційну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в структурних підрозділах міської ради;

       2.2.20. забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради публічної інформації про діяльність виконавчих органів міської ради визначеної статтею 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

       2.2.21. забезпечує інформаційне наповнення сторінки “Публічна інформація” на офіційному сайті міської ради;

       2.2.22. забезпечує функціонування спеціального інформаційного стенду “Про доступ до публічної інформації” для надання допомоги запитувачам інформації;

       2.2.23. вносить пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення законодавства з питань доступу до публічної інформації;

       2.2.24. в установленому порядку розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень міської ради, в тому числі нормативно-правових актів;

       2.2.25. забезпечує збір, реєстрацію кореспонденції, яка надходить до  відділу, адмініструє офіційний веб-сайт міської ради;

       2.2.26. здійснює аудіозапис та озвучення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету. Передає аудіозаписи не пізніше двох днів в організаційний та загальний  відділи відповідно;

       2.2.27. виконує роботи з організації впровадження та удосконалення комп'ютерних систем і програмного забезпечення;

       2.2.28. подає пропозиції керівництву міської ради щодо вдосконалення  інформаційно-комп'ютерного забезпечення міської ради, придбання засобів оргтехніки;

       2.2.29. виконує роботи пов'язані з технічним обслуговуванням комп'ютерної та оргтехніки відділів та служб міської ради (без статусу юридичної особи). Несе матеріальну відповідальність за стан збереження комп’ютерної техніки та засобів оргтехніки;

       2.2.30. відповідає за системне адміністрування локальної мережі відділів та служб міської ради (без статусу юридичної особи);

       2.2.31. надає консультації та методичну допомогу працівникам міської ради при вирішенні технічних питань, що виникають у процесі впровадження та експлуатації інформаційно-комп'ютерних систем та мереж;

       2.2.32. приймає участь у проведенні навчання працівників міської ради роботі на персональних комп'ютерах з використанням необхідного програмного забезпечення та баз даних;

       2.2.33. забезпечує своєчасне оновлення програмних засобів протидії комп’ютерним вірусам та шкідливому програмному забезпеченню для захисту інформації на комп’ютеризованих робочих місцях;

       2.2.34. проводить збереження резервних копій документів апарату міської ради на жорстких дисках чи інших зовнішніх накопичувачах інформації;

       2.2.35. проводить роботи з виконання технічних вимог програмного забезпечення з документообігу;

       2.2.36. веде паспорти автоматизованих робочих місць, проводить щоквартальну перевірку технічних засобів та програмного забезпечення;

       2.2.37. виконує  інші функції, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.


3. Відділ має право:

       3.1. залучати спеціалістів інших управлінь і відділів міської ради,   підприємств,   установ   та  організацій  (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань,  що належать до його компетенції;

       3.2. одержувати в  установленому  порядку  від виконавчих органів  міської ради, підприємств,  установ  та   організацій   інформаційні   та   інші матеріали,   а   від   місцевого  органу  державної  статистики  - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

       3.3. скликати в  установленому  порядку  наради  та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;

       3.4. співпрацювати з Коломийською районною радою та райдержад-міністрацією, підприємствами, установами, організаціями  та об'єднаннями громадян при виконанні покладених на них завдань;

       3.5. одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб міської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій. Отримувати необхідну інформацію, статистичні дані, інші матеріали, що  стосуються компетенції місцевого самоврядування;

       3.6. брати участь у сесіях міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, постійних комісій ради, нарадах при міському голові, секретарю ради, заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу;

       3.7. вносити пропозиції, поправки під час розгляду проектів рішень міською радою та її виконавчим комітетом (у межах компетенцій відділу).


4. Керівництво відділу

       4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і  звільняється  з  посади  розпорядженням міського голови.

       4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою   освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, досвідом роботи в органах місцевого самоврядування (державної служби) повинен становити не менше 3 років.

       4.3. Начальник відділу:

       4.3.1. здійснює керівництво відділом    та   несе персональну відповідаль-ність за виконання покладених на відділ завдань;

       4.3.2. затверджує посадові інструкції працівників відділу і контролює їх виконання;

       4.3.3. визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

       4.3.4.  проводить в установленому порядку наради працівників відділу з питань, що належать до його компетенції;

       4.3.5. здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  міського голови.


5. Відповідальність

       5.1 Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

       5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

       5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

       5.1.3. виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

       5.1.4.  своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.


6. Умови оплати праці

       Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.


7. Заключні положення

       7.1. Структуру, граничну чисельність Відділу затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

       7.2. Міський голова створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами для вирішення питань інформаційної політики та покращення зв'язків з громадськістю.

       7.3. Відділ має свій бланк встановленого зразка, штамп для реєстрації інформаційних запитів, веде діловодство відповідно Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради.

       7.4. Посадові особи відділу мають службові посвідчення встановленого зразка.

       7.5. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.2011-2020 © Всі права застережено.