НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 жовтня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.201..."  № 4846-65/2020-65 від 23.07.2020р. 
Документ №4846-65/2020 від 23.07.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №1262-18/2017 від 23.02.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №1399-20/2017 від 20.04.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки
Рішення міської ради  №317-6/2016 від 13.04.2016р. Внесено зміни
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 "Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №1804-24/2017 від 17.08.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 Про затвердженняи програми "Енергозбереження та енергоефективність міста Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №4907-68/2020  від 18.09.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

27.07.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(65  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 23.07.2020р.  № 4846-65/2020-65
 

Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про    затвердження          ти  Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки»


З метою виконання заходів із енергоефективності в бюджетній сфері міста, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


в и р і ш и л а:


 1. 1. Внести зміни в рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки», а саме:

1.1. У Програмі енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки, слова «відділ економіки міської ради» замінити словами «відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради»;

1.2. Паспорт Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020  викласти в новій редакції (додається);

1.3. Заходи щодо скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї у 2016-2020 роках, викласти в новій редакції (додаються).

2. Вважати такими що втратили чинність рішення міської ради:

- від 17.08.2017р. №1804-24/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки»;

- від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки»;

- від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від  13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки».

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Олега Дячука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Роман Крутко).


Міський голова                                                                                                      Ігор СЛЮЗАР


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23.07.2020 р. № 4846-65/2020ПАСПОРТ

програми енергоефективності та енергозбереження 

міста  Коломиї на 2016 – 2020 роки


 1. Ініціатор замовлення програми (замовник): Коломийська міська рада
 2. Розробник програми: відділ інвестиційної політики та енергозбереження міської ради.

3.        Термін реалізації програми: 5 років (2016-2020 роки)

4.        Джерела фінансування:

тис.грн.


Державний бюджет

Місцевий

бюджет

Інші джерела фінансування

2016-2020

1335,0

19833,71

75677,114


 1. Обсяг фінансування програми з міського бюджету для проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста:
  1. рік - 150,0 тис.грн.
  2. рік - 60,0 тис.грн.
  3. рік - 60,0 тис.грн.
  4. рік - 50,0 тис.грн.
  5. рік - 70,0 тис.грн.

Обсяг фінансування програми з міського бюджету на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ):

2017 рік – 30,0 тис.грн.

2018 рік – 40,0 тис.грн.

2019 рік – 40,00 тис.грн.

2020 рік – 40,00 тис.грн.

Обсяг фінансування програми з міського бюджету для проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та  інших верств населення міста.

2017 рік – 50,0 тис.грн.

2018 рік – 50,0 тис.грн.

2019 рік – 10,00 тис.грн.

2020 рік – 10,00 тис.грн.

Обсяг фінансування програми з міського бюджету на оплату послуг із розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї

2017 рік – 40,0 тис.грн.

Очікувані результати виконання програми:

- Зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами, комунальними підприємствами, населенням міста Коломиї;

- Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

- Виконання заходів Програми дозволить суттєво зменшити рівень споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та видатків міського  бюджету на їх оплату.

Термін  проведення  звітності: щорічно до 10 числа другого місяця, що настає за звітним роком.


Замовник програми:

Відділ інвестиційної політики

та енергозбереження міської ради                                           Ірина ЖОЛОБКерівник програми

Заступник міського голови                                                       Олег ДЯЧУК


Додаток

до рішення міської ради

від 23.07.2020 р. № 4846-65/2020

ЗАХОДИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  ПО МІСТУ КОЛОМИЇ 

У 2016 -2020 роках

№ п/п

Назва заходу

Місце впровадження

Обсяг фінансування, тис.грн.

Термін купно-сті, роки

Еко-номія коштів, тис.грн.

Економі-чний ефект, тонн умовного палива

Всього

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Облас-ний бюджет

Інші джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальні  заходи

1.

Проведення енергоаудиту 

Бюджетні установи міста

390,00

-

390,00

-

-

-

-

-

2.

Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу

Бюджетні установи міста

150,00

-

150,00

-

-

-

-

-

3.

Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та  інших верств населення міста

Структурні підрозділи міської ради, заклади освіти, культури, медицини та спорту

міста

120,00

-

120,00

-

-

-

-

-

4.

Оплата послуг із розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї

Комунальні підприємства, підприємства по постачанню енергоресурсів, структурні підрозділи міської ради, заклади освіти, культури, медицини та спорту

міста

40,00

-

40,00

-

-

-

-

-


Всього

-

700,00

-

700,00

-

-

-

-

-

Комунальні підприємства міста

1.

Реконструкція водозабірних споруд та водопровідних мереж

Водозабір,

водопровідні мережі

м. Коломия

75000,00

-

-

-

75000,00

-

1141,5

109,1

2.

Реконструкція системи опалення виробничих та адміністративних

приміщень

с. Шепарівці,

с. Корнич

184,9

-

-

-

184,9

3

52,0

24,6

3.

Капітальний ремонт (заміна освітлювальної арматури на світодіодні світильники) в місцях загального користування в житлових будинках м.Коломиї

Житлові будинки КП”Житлоінфоцентр”

1906,9

1335,0

521,0

-

50,9

4,1

468,0

91,3

4.

Реконструкція котельні на пл. Привокзальна,15 з установкою твердопаливного котельного обладнання

Котельня на пл. Привокзальна, 15

3 600,00

-

3 600,00

-

-

1,82

1 977,74

270,36

5.

Реконструкція котельні на вул. Лисенка, 28 з установкою твердопаливного котельного обладнання /на один котел/

Котельня по вул. Лисенка, 28

1 490,00

-

1 490,00

-

-

1,67

891,17

121,82

6.

Реконструкція котельні на вул. Костомарова, 5 з установкою твердопаливного котельного

обладнання

Котельня на вул. Костомарова, 5

1 490,00

-

1 490,00

-

-

2,1

707,95

96,78

7.

Реконструкція котельні на вул. Леонтовича, 14а з установкою твердопаливного котельного обладнання

Котельня на вул. Леонтовича, 14а

1 490,00

-

1 490,00

-

-

1,86

802,5

109,7

8.

Реконструкція котельні на вул. І. Франка, 12а з установкою твердопаливного котельного обладнання

котельня на вул. І.Франка, 12а

1 490,00

-

1 490,00

-

-

1,97

758,04

103,63

9.

Реконструкція котельні на вул. Довбуша, 117а з установкою твердопаливного котельного обладнання

котельня на вул. Довбуша, 117а

1 190,00

-

1 190,00

-

-

5,32

223,61

30,58

Всього комунальними підприємствами міста

87841,8

1335,0

11271,0

-

75235,8

-

7022,51

957,87

Заклади освіти міста

1

Заміна вікон в спортивному залі, майстерні, їдальні та фойє

ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 2

м.Коломия, вул.Лисенка, 24

101,038

-

101,038

-

-

5

20,208

2,02

2

Заміна вікон, дверей в

майстерні

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

м.Коломия, вул. Мазепи, 132

24,0

-

24,0

-

-

5

4,8

0,62

3

Заміна вікон, дверей

ЗОШ І-ІІІ ст. № 4

м.Коломия, вул. Заньковецької, 11

1198

-

1198

-

-

10

119,8

11,98

4

Заміна вікон, дверей

ЗОШ І-ІІІ ст. № 6

м.Коломия, вул. Леонтовича, 14

280,679

-

60

-

220,679

5

44,136

4,42

5

Заміна вікон

ЗОШ І-ІІ ст. № 7

м.Коломия, вул. Карпатська, 74

30,0

-

30

-

-

5

6,0

0,77

6

Заміна вікон

ЗОШ І-ІІІ ст. № 8

м.Коломия, вул. Коновальця,

10

343,527

-

122,892

-

220,635

5

68,705

8,86

7

Заміна вікон, дверей в майстерні

НВК  № 9 «Школа природничо-математичний ліцей»

м.Коломия, вул. Івана Франка, 12

76,800

-

76,800

-

-

5

15,36

1,54

8

Заміна вікон гімназії імені М.Грушевського

м.Коломия, вул. Івана Франка,19

40,000

-

40,000

-

-

5

8,0

1,19

9

Заміна вікон

ЗОШ І-ІІІ ст. № 5

м.Коломия, просп. Грушевського, 74

108,00

-

108,00

-

-

5

21,6

2,16

10

Капітальний ремонт

теплотраси ДНЗ № 3

м.Коломия, вул.

Ковцуняка,1 в

97,28

-

97,28

-

-

5

19,456

2,5

11

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 5

м.Коломия, вул.Карпатська 40 б

15,6

-

15,6

-

-

5

3,12

0,31

12

Заміна вікон, дверей

ДНЗ № 7

м.Коломия, вул. Яворницького, 9

23,8

-

23,8

-

-

5

4,76

0,47

13

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 7

м.Коломия, вул. Яворницького, 9

16,0

-

16,0

-

-

5

3,2

0,32

14

Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 9

м.Коломия, вул. Гординського, 5 б

16,6

-

16,6

-

-

5

3,32

0,43

15

Заміна вікон

ДНЗ № 9

м.Коломия, вул. Гординського, 5 б

20,0

-

20,0

-

-

5

4,0

0,45

16

Заміна вікон

ДНЗ № 16

м.Коломия, просп.

Грушевського,78

48,0

-

48,0

-

-

5

9,6

0,96

17

Заміна вікон

ДНЗ № 17

м.Коломия, вул. Стефаника, 11а

32,7

-

32,7

-

-

5

6,54

0,65

18

Капітальний ремонт теплотраси ДНЗ № 18

м.Коломия, вул. Староміська,70

25,5

-

25,5

-

-

5

5,1

0,66

19

Заміна вікон, дверей

ДНЗ № 19

м.Коломия, вул. Чайковського, 20

84,0

-

84,0

-

-

5

16,8

2,17

20

Капітальний ремонт системи опалення підвального прміщення

НВК № 20

м.Коломия, вул. Маковея, 16

27,6

-

27,6

-

-

5

5,52

0,71

21

Заміна вікон, дверей НВК № 20

м.Коломия, вул. Маковея, 16

67,8

-

67,8

-

-

5

13,56

1,75

22

Заміна вікон, дверей

ДНЗ № 21

м.Коломия, вул. Леонтовича, 12

30,0

-

30,0

-

-

5

6,0

0,60

23

Заміна пічного опалення на автономне будинку дитячої та юнацької творчості

м.Коломия, вул. Театральна, 33

146,40

-

146,40

-

-

5

29,28

3,78

24

Заміна вікон станції юних туристів

м.Коломия, вул. Кобилянської, 21

40,0

-

40,0

-

-

5

8,0

1,03

25

Заміна пічного опалення на автономне станції юних туристів

м.Коломия, вул. Кобилянської,21

96,0

-

96,0

-

-

5

19,2

2,46

26

Капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ № 1

м.Коломия, вул. Петлюри, 17 б

80,0

-

80,0


-


-

5

16,0

2,06

Всього по закладах освіти

3069,324

-

2628,01

-

441,314

-

482,065

54,87

Заклади культури міста

1

Влаштування

внутрішньої системи опалення;

Дитяча музична школа №1

623,1

-

623,1

-

-

-

15,4

2,93

2

Капремонт

внутрішньої системи опалення;

Дитяча музична школа №2

ім. Г. Грабець

606,4

-

606,4

-

-

-

10.1

2,50

3

Утеплення стін;

Утеплення даху;

Дитяча художня школа

ім. Я. Пстрака вул. С.Петлюри, 34

488,0

-

488,0

-

-

-

2,5

0,59

4

Встановлення енергозберігаючих лампочок;

Заміна вікон;

Влаштування внутрішньої системи опалення;

Міський палац культури «Народний дім»

1063,0

-

1063,0

-

-

-

25,0

5,5

5

Утеплення даху;

Заміна вікон;

Капремонт-

внутрішньої системи опалення;

Музей історії

м. Коломиї

1420,0

-

1420,0

-

-

-

15,0

3,81

6

Заміна вікон;

Бібліотека №2

для дітей

ім.Т. Мельничука

29,4

-

29,4

-

-

-

1,2

0,27

7

Заміна вікон;

Утеплення даху;

капремонт внутрішньої системи опалення;

Бібліотека №3

для дітей

77,8

-

77,8

-

-

-

1,4

0,35

8

Заміна вікон;

Утеплення даху;

капремонт внутрішньої системи опалення;

Бібліотека №1

для дорослих

614,5

-

614,5

-

-

-

4,1

1,05

9

Утеплення стін;

Заміна вікон;

капремонт внутрішньої системи опалення;

Бібліотека №2

для дорослих

230,3

-

230,3

-

-

-

3,1

0,52

10

Заміна вхідних дверей

Заміна вікон;

капремонт внутрішньої системи опалення;

Бібліотека №3

для дорослих

82.2

-

82.2

-

-

-

2,0

0,46

Всього по закладах культури

5234,7

-

5234,7

-

-

-

79,8

17,98

Всього по місту

96845,824

1335,0

19833,71

-

75677,114

-

7584,375

1030,72Міський голова                                                                                                                                              Ігор СЛЮЗАР2011-2020 © Всі права застережено.