НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 11 серпня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про деякі питання проведення конкурсу на визначення вик..."  № 112 від 23.06.2020р. 
Документ №112 від 23.06.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

27.06.2020УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 23.06.2020р.  № 112
 

Про деякі питання проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів


З метою забезпечення проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173, та рішення міської ради від 28.05.2020 р. № 4522-62/2020 «Про оголошення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади», виконавчий комітет міської ради

вирішив:


1. Утворити комісію з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про комісію з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів (додається).

3. Конкурсній комісії:

- у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 та Положенням про комісію з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів;

- опублікувати оголошення та умови проведення конкурсу у друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті Коломийської міської ради.

       4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 28.01.2014 року № 14 «Про утворення та затвердження складу комісії та положення про комісію з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Богдана Федорука.Міський голова                                                                                               Ігор Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 23.06.2020 р. № 112Склад

комісії з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг

з вивезення побутових відходівФедорук

Богдан Миколайович

заступник міського голови, голова комісії

Наливайко

Володимир Ярославович

начальник управління комунального господарства міської ради, заступник голови комісії

Миколаїшин

Іванна Михайлівна

провідний спеціаліст-бухгалтер відділу обліку та фінансової звітності управління комунального господарства міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Бежук

Іван Юрійович

провідний фахівець Коломийського міського управління головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою)

Іванюк

Наталія Володимирівна

директор товариства з обмеженою відповідальністю «КОЛОМИЯ 911» (за згодою)

Козоріз

Василь Григорович

депутат міської ради (за згодою)

Цибуляк

Володимир Михайлович

директор комунального підприємства «Коломияводоканал» (за згодою)

Начальник управління

комунального господарства                                Володимир НаливайкоЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету       

міської ради

від 23.06.2020 р. № 112ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з проведення конкурсу на визначення виконавця

послуг з вивезення побутових відходів


1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

1.2. Положення про конкурсну комісію (надалі - Положення) визначає порядок створення та організацію діяльності конкурсної комісії по визначенню суб’єктів господарювання - виконавців комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади (надалі - конкурсна комісія).

1.3. Конкурсна комісія створюється для забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.4. Конкурсна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється Коломийським виконавчим комітетом для проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання - виконавців послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Коломийської об'єднаної територіальної громади.

1.5. Основними принципами діяльності комісії є:

- законність;

- колегіальність;

- повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

- обґрунтованість прийнятих рішень;

- рівність усіх претендентів перед комісією;

- незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу);

- професійність членів комісії.


2. Склад і порядок утворення комісії

2.1. До складу конкурсної комісії входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального органу Держпродспоживслужби, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у місті Коломия житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

2.2. Головою конкурсної комісії призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який координує роботу житлово-комунальної галузі Коломийської об'єднаної територіальної громади.

2.3. Заступником голови конкурсної комісії призначається начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради.

2.4. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами.

2.5. Секретарем конкурсної комісії призначається спеціаліст управління комунального господарства Коломийської міської ради.

2.6. Склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради.


3. Повноваження конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія в межах наданих повноважень:

3.1.1. Проводить засідання відповідно до цього Положення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2. Розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу.

3.1.3. Перевіряє наявність необхідних документів у наданих конкурсних пропозиціях учасників.

3.1.4. Готує відмову для суб`єктів господарювання-конкурсантів на участь у конкурсі, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.5. Визначає переможця за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

3.1.6. Сприяє забезпеченню рівних умов для всіх учасників конкурсу.

3.1.7. У зазначений день і час розкриває конверти та оголошує пропозиції учасників конкурсу.

3.1.8. Проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх компетентність та пропозиції.

3.1.9. Приймає рішення про переможця конкурсу.

3.1.10. Складає протоколи засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу на підставі результатів оцінки конкурсної пропозиції.

3.2. Конкурсна комісія приймає рішення про результати проведення конкурсу на закритому засіданні у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови конкурсної комісії.

4. Порядок роботи комісії

4.1. Конкурсна комісія приступає до роботи з моменту її створення та затвердження Положення про неї.

4.2. Всі зміни до складу конкурсної комісії вносяться відповідними рішеннями виконавчого комітету Коломийської міської ради.

4.3. Керує діяльністю конкурсної комісії і організовує її роботу Голова комісії (надалі - Голова). Голова в межах наданої компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

4.4. У разі відсутності Голови його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії.

4.5. Секретар комісії:

- несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісії та правильність ведення протоколів засідань комісії;

- оповіщає всіх членів комісії про заплановані засідання за три робочі дні до дати їх проведення;

- забезпечує виконання доручень Голови.

4.6. Члени комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення Голови.

4.7. Члени комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

4.8. Засідання комісії є правомочним за умовами участі в ньому не менш як половини її складу.

4.9. Всі рішення комісії приймаються шляхом поіменного (письмового) голосування, результати якого заносяться до відповідного протоколу.

4.10. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

4.11. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади, вводяться в дію рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради.Начальник управління

комунального господарства                                                                 Володимир Наливайко2011-2020 © Всі права застережено.