НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 жовтня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження статуту комунального некомерційного пі..."  № 4663-62/2020-62 від 09.06.2020р. 
Документ №4663-62/2020 від 09.06.2020р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про створення комунального некомерційного підприємства "Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області"
Рішення міської ради  №4560-61/2020 від 13.04.2020р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

13.06.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(62  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 09.06.2020р.  № 4663-62/2020-62
 

Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства “Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області” в новій редакції


Відповідно до ст. 104-108 Цивільного кодексу України, ст. 59, 78 Господарського кодексу України, ст. 35-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

  1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства “Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області” у новій редакції (додається).
  2. Вважати таким що втратив чинність пункт 2 рішення міської ради  від 13.04.2020 р. №4560-61/2020.
  3. Виконуючому обов’язки Генерального директора комунального некомерційного підприємства “Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області” подати необхідні документи державному реєстратору для проведення реєстраційних дій в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира Бойцана.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я (Геннадій Романюк).Міський голова                                                                                                                     Ігор Слюзар                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                       рішення міської ради

                                       від 09.06.2020 р. №4663-62/2020


СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

„Коломийський фтизіопульмонологічний

      центр Коломийської міської ради               Івано-Франківської області”


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство „Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області ” (далі – Підприємство) є лікувально-діагностичним закладом охорони здоров’я, майно якого є комунальною власністю Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2. Підприємство є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що в першу чергу надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також проводить профілактику легеневих захворювань населення та підтримує громадське здоров`я.

1.3. Підприємство створено відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 104-108, статті 16 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров`я”, Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладу охорони здоров’я”, статті 4 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

1.4. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав і обов’язків Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансера.

1.5. Підприємство створено на базі майна комунальної форми власності Коломийської міської об’єднаної територіальної громад.

1.6. Засновником, Власником майна Підприємства є Коломийська міська рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. Органом управління є виконавчий комітет Коломийської міської ради.

1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським і Цивільним Кодексами України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загально­обов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я директивними документами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, актами Засновника та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.


2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство „Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області”.

2.2. Скорочене найменування Підприємства – КНП „Коломийський ФПЦ”.

2.3. Місцезнаходження Підприємства: вулиця Замкова, будинок 74Б, місто Коломия, Івано-Франківська область, Україна, 78200.


3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є медичне обслуговування населення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України.

3.2. Основний вид діяльності Підприємства – діяльність лікарняних закладів.

3.3. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

3.3.1. Медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, в тому числі забезпечення стаціонарною, поліклінічною (в тому числі консультативною) та паліативною фтизіопульмонологічною медичною допомогою населення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.

3.3.2. Створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом і ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.

3.3.3. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній і платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров`я.

3.3.4. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика).

3.3.5. Надання в повному обсязі спеціалізованої стаціонарної, консультативної та діагностично-лікувальної медичної допомоги вторинного рівня хворим на специфічну і неспецифічну патологію легень відповідно до протоколів і нормативних документів Міністерства охорони здоров`я України.

3.3.6. Проведення медичних втручань за інформованою згодою пацієнта або його законного представника.

3.3.7. Надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз пацієнтам, що включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

3.3.8. Забезпечення централізованого спостереження за хворими на туберкульоз визначених категорій і проведення планових лікувально-оздоровчих заходів.

3.3.9. Запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги.

3.3.10. Організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на охорону здоров`я населення, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.

3.3.11. Організація та проведення профілактичної протитуберкульозної роботи в дитячих навчально-виховних закладах і закладах освіти різних ступенів акредитації та форм власності.

3.3.12. Підвищення рівня санітарно-освітньої роботи серед населення з профілактики туберкульозу та неспецифічних захворювань органів дихання.

3.3.13. Проведення заходів щодо належних умов перебування хворих у стаціонарних відділеннях, виконання ними лікарняного режиму, забезпечення індивідуального догляду за показаннями.

3.3.14. Контроль стану виконання протитуберкульозних заходів лікувально-профілактичними закладами Коломийської міської об’єднаної територіальної громади незалежно від підпорядкування і форми власності.

3.3.15. Участь у виконанні комплексного плану протитуберкульозних заходів і контроль за його виконанням іншими закладами та відомствами.

3.3.16. Організація та проведення відповідно до чинного законодавства України, примусової госпіталізації хворих на заразну форму туберкульозу, їх утримання і лікування.

3.3.17. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством України.

3.3.18. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.3.19. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.3.20. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.

3.3.21. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, спирту етилового та спиртовмісних лікарських форм.

3.3.22. Проведення санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

3.3.23. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги та складання звітів за затвердженою формою.

3.3.24. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

3.3.25. Взаємодія з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, а також із соціальними службами, правоохоронними органами, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.

3.3.26. Організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

3.3.27. Здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3.28. Підприємство надає медичні послуги на підставі відповідної ліцензії. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.3.29. Підприємство формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань виключно на підставі законодавства Закону України з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

3.3.30. Для забезпечення виконання покладених на Підприємство завдань, зобов`язань Підприємство має право звертатися до органів місцевого самоврядування усіх рівнів за відповідною інформацією і допомогою.

3.3.31. Підприємство здійснює обробку персональних даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, відповідно до Кодексу Законів про працю України, Податкового Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Закону України „Про зайнятість населення” ,а також реалізація адміністративно-правових відносин роботи з пацієнтами у сфері охорони здоров`я, фіксування оперативно-лікувальної роботи, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, відповідно до Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров`я” та інших нормативних актів, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров`я. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у термін, не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення. Персональні дані обробляються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.3.32. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.


4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язків юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується комунальним майном, що є власністю Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником.

4.4. Підприємство самостійно організовує надання медичних послуг, виконання інших видів статутної діяльності і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.

4.6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства України.

4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори) з юридичними і фізичними особами, набувати майнових і немайнових прав та обов'язків, брати участь у справах, що розглядається в судах України, міжнародних і третейських судах.

4.9. Організаційна структура, гранична чисельність та штатний розпис працівників затверджує директор Підприємства за погодженням  з міським головою, виходячи з обсягу фінансового ресурсу, отриманого на підставі укладених договорів з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

4.10. Підприємство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, визначає розміри посадових окладів, підвищень, надбавок, доплат, норм праці, розцінок з дотриманням вимог чинного законодавства України, в межах затвердженого фінансового плану Підприємства. Порядок, розмір і умови заохочувальних, компенсаційних і гарантованих виплат, у тому числі преміювання та інших винагород, здійснюється згідно з вимогами законодавства України, колективного договору та затвердженого Підприємством відповідного положення.

4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії з надання медичних послуг.

4.12. Підприємство не може жодним чином розподіляти отриманні доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

4.13. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.12. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.


4.14. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським Кодексом України та іншими законами України.

4.13. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.


5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника.

5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (бюджетні кошти), у тому числі виділені на виконання державних, галузевих і місцевих цільових програм, капітальні вкладення (в тому числі на закупівлю медичного, діагностичного та іншого обладнання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень і споруд, і т.д.), субвенції та дотації з бюджету, кошти від реалізованого Засновника майна, що знаходилось на балансі Підприємства, та кошти для надання фінансової підтримки Підприємству.

5.3.3. Цільові кошти.

5.3.4. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

5.3.5. Кредити банків, отримані за погодженням із Засновником.

5.3.6. Кошти або майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб (благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів і меценатів, у тому числі іноземних, тощо).

5.3.7. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.

5.3.8. Дотації і субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, в тому числі гуманітарної, допомоги, отриманої від суб`єктів господарювання, організацій, громадян України.

5.3.9. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.4. На Підприємстві може бути сформовано статутний капітал. Рішення про розмір, склад і порядок формування статутного капіталу приймається Засновник Підприємства.

5.5. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та за погодженням із Засновником.

5.6. Підприємство здійснює самостійно оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрями діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.


6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1.Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріальне-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.

6.1.5 Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавству порядку.

6.1.6. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.7. Отримувати гранти та приймати співучасть у грантах.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістами інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) на території міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.

6.3.2. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.3. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.4. Розробляти та реалізувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.5. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.


7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює  Керівник Підприємства –Генеральний директор, який призначається на посаду міським головою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р.  №792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров`я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров`я».

7.3. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, визначаються контрактом.

7.4. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів,  порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.5. Засновник:

7.5.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.5.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.

7.5.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.5.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.5.5. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затверджених наказом Керівника Підприємства.

7.5.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.

7.5.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.6. Керівник Підприємства:

7.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.6.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту та укладених Підприємством договорів. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.6.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.6.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

7.6.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства.

7.6.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.6.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.6.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.6.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.6.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.6.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.6.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства за погодженням із профспілковим комітетом.

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.6.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.6.18. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 м2, відбувається за рішенням керівника Підприємства без попереднього погодження із власником в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

7.6.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника  Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між міським головою і керівником Підприємства.

7.6.20. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.6.21.У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник  чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.


8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Організаційна структура, гранична чисельність та штатний розпис працівників затверджує директор Підприємства за погодженням  з міським головою, виходячи з обсягу фінансового ресурсу, отриманого на підставі укладених договорів з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

8.2. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Директором.


9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, наглядову раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України.

9.3. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратись Директор. Повноваження цих органів визначаються колективним договором і чинним законодавством України.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини працівників з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору надається Директору, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

9.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

9.10. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.

9.11. Заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.12. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора визначаються контрактом.

9.13. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством України.


10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.


11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до законодавства.

11.8. Працівники Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішення Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.


2011-2020 © Всі права застережено.