НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про міську цільову програму містобудівного кадастру та ..."  № 290 від 16.11.2016р. 
Документ №290 від 16.11.2016р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про схвалення проекту Програми оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області на 2015-2016 роки
Рішення виконавчого комітету  №160 від 23.06.2015р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

20.11.2016УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 16.11.2016р.  № 290
 

Про міську цільову програму містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки


       Розглянувши проект міської цільової програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки, розроблений відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:


                1. Схвалити проект цільової програми містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації міста Коломиї на 2017 – 2021 роки (додається).

2. Подати дану Програму на затвердження на черговій сесії міської ради.

       3. Рішення виконавчого комітету міської ради № 54 від 21.02.2012 «Про міську цільову програму містобудівного кадастру міста Коломиї на 2012-2016 роки» вважати таким що втратило чинність.

       4. Рішення виконавчого комітету міської ради № 160 від 23.06.2015. "Про схвалення проекту програми оновлення містобудівної документації міста Коломиї в Івано-Франківській області на 2015-2016 роки" вважати таким що втратило чинність.

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Дячука О. Д.

Міський голова                                                                                                                І. Слюзар

Паспорт

міської цільової програми містобудівного кадастру

та оновлення містобудівної документації міста Коломиї Івано-Франківської області        на 2017 – 2021 роки


1. Ініціатор розроблення програми (замовник): відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради.

2. Розробник Програми: відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради.

3.Термін реалізації Програми: 2017 – 2021 роки.

4. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 660,00.


    

       Роки

Обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

2017 - 2021

       660,00


       660,00


    в т.ч.

      2017       500,00


      2018         40,00


      2019         40,00


      2020         40,00


      2021         40,00


1. Очікувані результати виконання Програми: забезпечення діяльності служби містобудівного кадастру м. Коломиї Івано-Франківської області, визначення основних напрямків стратегії розвитку території міста, дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих правових актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання території міста Коломиї, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови території на місцевому рівні.

2. Склад містобудівної документації:

- коригування Генплану забудови міста Коломиї з нанесенням меж історичного ареалу;

- проектно-пошукові роботи.

3. Термін проведення звітності: поетапно – початок 2017 року; початок 2018 року; початок 2019 року; початок 2019 року; початок 2020 року; початок 2021 року.


Міська цільова програма

містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації

міста Коломиї Івано-Франківської області на 2017 – 2021 роки


Загальні положення


       Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038, який набрав чинності з 12 березня 2011 року вперше створив законодавчі підстави для функціонування містобудівного кадастру.

       Містобудівний кадастр – державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, інженерно-геологічні умови інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка вміщає відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси і забезпечує єдність обліку й контролю за використанням природних ресурсів. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються інфраструктурою та екологічною ситуацією.

       На виконання статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою удосконалення державної політики у сфері містобудування, в місті необхідно запровадити містобудівний кадастр, що передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив`язки об`єктів до певної території чи земельної ділянки. Містобудівний кадастр буде базуватися на картографічній основі у системі координат УСК-2000. Також він матиме наповнення з інших кадастрів для визначення охоронних зон, меж зелених ділянок та координат об`єктів, а також міститиме базу нормативних показників забудови.

       Процес створення містобудівного кадастру складається з таких етапів:

 • підготовчий;
 • збір даних та їх аналіз;
 • формування банку даних і створення інформаційних систем.

У період підготовчого етапу вивчають існуючі топографо-геодезичні та земельно-облікові матеріали, документи відводу земельних ділянок і права власності й користування ними, вивчають інвентаризаційні документи минулих років, а також інженерно-геологічну та екологічну ситуацію. Кінцевим результатом підготовчого етапу є перелік об`єктів, які знаходяться на цій території, план території із зазначенням кодів її елементів і дані, яких не вистачає для повноцінного створення кадастру. Одиницею обліку у містобудівному кадастрі є об`єкт. Такими об`єктами є:

       -  ділянка землеволодіння (землекористування);

-  будівля (споруда);

-  ділянка і вузол інженерної мережі;

- ділянка і вузол вулично - дорожньої мережі;

-  територіальні зони (функціональні, охоронні, екологічні тощо).

Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру (АІС МБК) створюють на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів. При цьому програмні засоби повинні:

 • забезпечити формування баз даних;
 • дозволяти ввід та вивід інформації, виконуючи контроль, обробку та редагування;
 • забезпечувати захист інформації від збою технічних засобів та від несанкціонованого доступу.

       Дані про об`єкти, які відносяться до містобудівного кадастру, є інформацією відкритого типу. Винятком є інформація конфіденційного характеру, доступ до якої можливий за згоди її власника чи юридичної особи.

       Ведення містобудівного кадастру передбачає паспортизацію земельних ділянок, будівель та споруд.

       Основою створення автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру є комп`ютерні технології, які розширюють не тільки технічні можливості, але й забезпечують структурованість та уніфікацію збору, обробки даних та оперативність одержання результатів.

       Автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру відноситься до просторової автоматизованої інформаційної системи, що здійснює обробку, зберігання і видачу інформації про об`єкти, які пов`язані у просторовому відношенні.

       Збір інформації для АІС МБК здійснюється такими способами:

 • обробка існуючих планово-картографічних матеріалів;
 • виконання матеріалів аерофото та наземних знімань;
 • використання даних обслідувань та інвентаризації об`єктів;
 • використання обліково-довідникових даних;
 • отримання інформації з інших банків даних на відповідних носіях.

           Визначення термінів

           У цій Програмі наведені терміни вживаються в такому визначенні:

      - містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій:

       - генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

     - план зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

        - детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

         Планування території на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генерального плану населеного пункту, плану зонування території і детального плану території.

      Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових носіях.


Мета та завдання Програми


       Містобудівний кадастр міста Коломиї повинен давати відповідь на питання щодо розміщення об`єкта будівництва у планувальній системі міста, визначати граничнодопустимі умови та обмеження для кожної окремої земельної ділянки з урахуванням державних будівельних норм, стандартів і правил.

       Містобудівний кадастр формується на базі спеціальної «кадастрової» інформації, що включає відомості про просторове положення об`єктів міського середовища, які розміщені на земній поверхні, над і під нею, явища і процеси, які відбуваються на території міста, економічний і правовий статус цих територій і об`єктів, їх природні та господарські, кількісні і якісні характеристики.

       Дані містобудівного кадастру використовуються для вирішення задач планування, забудови і прогнозування розвитку міста: проектування, розміщення будівництва і реконструкції об`єктів житлового, виробничого і громадського призначення; створення і реконструкції інженерно-технічної, транспортної та соціальної інфраструктури; регулювання земельних та економічних відносин; визначення зон економічної оцінки території; аналіз використання міських земель і контроль за використанням природних ресурсів тощо.

       Проводитиметься збір кадастрових даних, їх обробка, створення інформаційних систем для споживачів.

       При веденні кадастру особливе значення має економічна оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, облік власників і користувачів об`єктів кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контроль за реалізацією нормативних документів органів влади в галузі містобудування.

       Базою містобудівного кадастру є картографічна основа, за допомогою якої створюють кадастрові плани. На кадастрових планах зображують кадастрові об`єкти; межі адміністративних районів, землеволодінь і землекористувань, наземні і підземні будівлі й споруди, комунікації тощо. При цьому максимально використовують топографічні плани і карти на відповідну територію, а також інформацію служб і відомств, які відають питаннями експлуатації, управління та перспективного розвитку територій.

       Автоматизована інформаційна система містобудівного кадастру забезпечує зберігання, систематизацію, обробку інформації і видачу необхідних даних залежно від запитів споживачів. Враховуючи специфіку вимог споживачів – органів управління, інженерних та комунальних служб міста, будівельних фірм тощо, інформація видається в багаторівневому просторі з врахуванням співвідношення масштабів і геодезичної прив`язки. Інформація може використовуватись для розв`язання певних загальних проблем, зокрема:

       - розробка та реалізація інвестиційної та соціальної політики, програми комплексного соціально-економічного розвитку території, міських екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;

       - розробка й удосконалення проектів генеральної забудови міста і міського господарства;

       - розробка транспортних систем та інженерних мереж міста тощо.

       Використання автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру дає можливість вирішення конкретних оперативних завдань:

 • приймати рішення про розміщення об`єктів будівництва;
 • здійснювати земельну реформу, оцінку земель і нерухомості;
 • вводити місцеві податки та збори;

               - визначати ефективність використання території, її забезпечення        об`єктами соціальної та інженерної інфраструктури.

Споживач може отримати інформацію у текстовому та графічному вигляді, а також на магнітних носіях.

       Основна мета Програми в частині оновлення містобудівної документації - є своєчасне забезпечення міста Коломиї містобудівною документацією, завданням якої є:

 • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використанням територій для містобудівних потреб;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об'єктів;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • визначення земельних ділянок для містобудівних потреб;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування забудову та інше використання;
 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
 • регулювання забудови населеного пункту та інших територій.


Фінансове забезпечення Програми


Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, що виділятимуться з міського бюджету на 2017 – 2021 роки з урахуванням завдань, передбачених нею.

Обсяг фінансування Програми становить 660 тис. грн. (Шістсот шістдесят тисяч гривень).

Кошти на виконання Програми щорічно передбачаються, виходячи із фінансових можливостей міського бюджету.


               Очікувані результати виконання Програми


Реалізація містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації та особи актуальною й об`єктивною інформацією про дійсний стан і статус об`єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

Також буде можливим налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання території міста Коломиї, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.


                       Додаток

                                                                       до цільової програми містобудівного                                                                                кадастру та оновлення містобудівної                                                                                документації м. Коломиї Івано-Франківської                                                                        області на 2017 – 2021 рокиПерелік

       заходів, обсяги та джерела фінансування цільової ПрограмиНазва замовника: відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради

Назва Програми: міська цільова програма містобудівного кадастру та оновлення містобудівної документації м. Коломиї Івано-Франківської області на 2017 – 2021 роки


№ п/п

Найменуван-ня заходу

Викона-вець

Термін вико-нання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн..

Очікувані результати

роки

всього

в т. ч. за джерелами фінансування

обласний

Місь-кий

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

101.

Створення містобудівно-го кадастру та оновлення містобудівної документації м. Коломия Івано-Фран-ківської області

відділ архітектури та містобуду-вання Коломий-ської міської ради5 років2017-2021660,00
660,00

1.1

в т.ч. 1-й етап   Інвентариза-ція та актуалізація містобудівних та картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру;

Придбання та встановлення технічного комплексу геоінформа-ційної системи та геопорталу містобудівно-го кадастру;

Встановлення програмного забезпечення та форму-вання інфор-маційних ресурсів містобудівно-го кадастру.

відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради3 роки

в т.ч. 2017

2018

2019


200,00

40,00

40,00
200,00

40,00

40,00


Придбання матеріально-технічних засобів, формування електронних версій картографічного матеріалу, підтримка периферійних засобів комп`ютер-ної системи

1.2

ІІ-й етап

Встановлення комунікаційних кабелів обміну інфор-мацією місто-будівного кадастру, організація системи її захисту та доступності; Експлуатація удосконален-ня та технічне забезпечення діяльності геоінформаційної системи і геопорталу містобудівно-го кадастру, введення інформаційних ресурсів

2 роки


в  т.ч.  2020

2021
40,00

40,00

40,00

40,00


Введення програмного забезпечення технічна підтримка комп`ютер-ної системи

1.3

Внесення змін до Генплану міста Коломиї

відділ архітекту-ри та містобудування Коломийської міської ради


1 рік


2017


300,00300,00


Розроблення  Генплану міста в елек-тронному форматі із внесеними змінами в план зонування території

Всього по Програмі:

5 років

2017-2021

660,00


660,00

2011-2024 © Всі права застережено.