НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 28 травня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження цільової програми "Боротьба з інфекцій..."  № 4565-61/2020-61 від 13.04.2020р. 
Документ №4565-61/2020 від 13.04.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.04.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(61  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.04.2020р.  № 4565-61/2020-61
 

Про затвердження цільової

програми «Боротьба з інфекційними

захворюваннями в Коломийській ОТГ

на 2020 рік»


       Розглянувши проект цільової  програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік», розроблений відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада


вирішила:


      1. Затвердити цільову програму «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік» (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганні Бакай) передбачати фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією  цільової  програми утримання закладів вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Коломиї на 2020 рік.

3. Організацію виконання  рішення покласти на заступника міського голови Володимира Бойцана.

4. Контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Роман Крутко) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я (Геннадій Романюк).Міський голова                                                                                                      Ігор Слюзар


                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішення міської ради

                                                                      від 13.04.2020 р. №4565-61/2020

                                                                             

Цільова програма «Боротьба з інфекційними захворюваннями

в Коломийській ОТГ на 2020 рік»


Замовник програми                Ігор Слюзар                           _______________


Керівник програми                Володимир Бойцан              _________________


ПОГОДЖЕНО


Фінансове управління

міської ради                            Ольга Циганчук                    _______________

                                                                                                          (підпис)

Відділ економіки

міської ради                           Олена Остяк                              _____________

                                                                                                          (підпис)

Юридичний відділ

міської ради                     Владислава Максим’юк              _______________

                                                                                                          (підпис)

Голова

постійної комісії

міської ради                          Роман Крутко                             _____________

                                                                                                           (підпис)

Голова

постійної комісії

міської ради                       Геннадій Романюк                        _____________

                                                                                                           (підпис)


КОЛОМИЯ 2020


ПАСПОРТ


Цільової  програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями

в Коломийській ОТГ на 2020 рік»


Ініціатор розроблення Програми (замовник)

Коломийська міська рада

Розробник програми

Коломийська районна інфекційна лікарня

3. Термін реалізації програми

2020 рік

4. Етапи фінансування Програми протягом

2020 року

5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):

600,0 тис.грн.


Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2020

600,0

-

-

600,0

-


6. Очікувані результати виконання Програми.

- забезпечення сталого функціонування Коломийської районної інфекційної лікарні;

- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам медичної допомоги;

- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на лікування інфекційних захворювань;

- покращений матеріально-технічного стану лікувально-профілактичних закладу.


       7. Термін проведення звітності: до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (наростаючим підсумком) готує і подає звіт про стан виконання заходів Програми.


Замовник програми                   _______________     Ігор Слюзар


Відповідальний виконавець    ________________    Володимир КифорукКерівник програми                   ________________ Володимир Бойцан1. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

Програма розроблена відповідно до вимог ст.89 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою розвитку вторинної медицини шляхом формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я людей, ефективного лікування захворювань, а також з метою стабільного функціонування Коломийської районної інфекційної програми, збереження та покращення її інфраструктури. Основним пріоритетним завданням лікарні є надання медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню Коломийської об’єднаної територіальної громади, так і мешканцям прилеглих населених пунктів та внутрішньо перемішених осіб відповідно до специфікації надання медичних послуг.

Видатки із міського бюджету спрямовуватимуться на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу охорони здоров’я, яке належить Коломийській міській раді. Забезпечення стабільної роботи лікарні як спрятиме покращенню медичного обслуговування населення та його соціальний захист. Фінансування заходів Програми буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей бюджету.


2. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення стабільної діяльності лікарні, як комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я міської ради та створення умов ефективного функціонування закладів вторинного рівня надання медичної допомоги, а саме:

- поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;

- оптимізація організації медичної допомоги населенню, забезпечення її високої якості та ефективності, розвиток вторинної медичної допомоги;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на вторинну медичну допомогу;

- недопущення порушень термінів виплати заробітної плати працівникам Центру та недопущення кредиторської заборгованості;

- ефективне використання та збереження майна комунальної власності, забезпечення своєчасного та якісного обслуговування будинків, споруд та прибудинкових території;

- виявлення хворих на ранніх стадіях хвороби завдяки рентгенологічній службі.


3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми проводиться в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на ІІ квартал 2020 року. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється на підставі фінансового утримання з міського бюджету шляхом надання поточних трансфертів із наведеними обґрунтуваннями щодо напрямків їх використання. Обсяг фінансування Програми визначається конкретними заходами та завданнями, згідно додатку 1 до рішення.


4. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваним результатом виконання Програми має бути:

- забезпечення сталого функціонування лікарні;

- сформована система надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг;

- створені умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації надання пацієнтам медичної допомоги;

- запроваджена ефективна система багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на боротьбу з інфекційними захворюваннями;

- покращений матеріально-технічного стану закладу.


                                                                                                   Додаток

                                                                                                   до рішення міської ради

                                                                                                   від 13.04.2020 р. №4565-61/2020


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування цільової програми


Назва замовника: Коломийська міська рада

Назва програми: Цільова  програма «Боротьба з інфекційними захворюваннями в Коломийській ОТГ на 2020 рік»


№ п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела


1

Утримання будівель Коломийської  інфекційної лікарні (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунального закладу)

Коломийська міська рада

ІІ квартал 2020 року

2020 рік

600,0

-

-

600,0

-

Забезпечення енергоносіями Коломийської районної інфекційної лікарні


Замовник програми                                    Ігор Слюзар                    __________

                                                                                                                                  (підпис)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Керівник програми                                    Володимир Бойцан      ___________

                                                                                                                                                   (заступник міського голови)

                                                                                                                                                                   (підпис)
2011-2020 © Всі права застережено.