НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 28 травня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про припинення Коломийської районної інфекційної лікарн..."  № 4554-60/2020-60 від 24.03.2020р. 
Документ №4554-60/2020 від 24.03.2020р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі Коломийської районної інфекційної лікарні
Рішення міської ради  №4419-58/2020 від 25.01.2020р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про ліквідацію Коломийської районної інфекційної лікарні
Рішення міської ради  №4422-58/2020 від 25.01.2020р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

28.03.2020 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(60  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 24.03.2020р.  № 4554-60/2020-60
 

Про припинення Коломийської

районної інфекційної лікарні

в результаті її реорганізації шляхом

перетворення в Комунальне

некомерційне підприємство

«Коломийська інфекційна лікарня

Коломийської міської ради»


Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров`я», статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»,  у відповідності з Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», на виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року №87 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»,  врахувавши звернення т.в.о. голови обласної адміністрації Віталія Федоріва міська рада


вирішила:


 1. Вважати таким що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 25.01.2020 р. №4419-58/2020 «Про передачу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області будівлі Коломийської  районної інфекційної лікарні».
 2. Вважати таким що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 25.01.2020 р. №4422-58/2020 «Про ліквідацію Коломийської районної інфекційної лікарні».
 3. Припинити Коломийську районну інфекційну лікарню, реорганізувавши Коломийську районну інфекційну лікарню шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області».
 4. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» (додаток 1).
 5. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області» є правонаступником усього майна, всіх прав та обов`язків Коломийської районної інфекційної лікарні.
 6. Утворити комісію з реорганізації Коломийської районної інфекційної лікарні (додаток 2).
 7. Встановити термін для заявлення вимог кредиторів Коломийської районної інфекційної лікарні – 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення (реорганізацію) юридичної особи.
 8. Голові комісії з реорганізації Коломийської районної інфекційної лікарні забезпечити в установленому законодавством порядку:
 • протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган державної реєстрації про прийняття Коломийською міською радою рішення про припинення Коломийської районної інфекційної лікарні в результаті її реорганізації шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області», подати йому в установленому законодавством порядку документи необхідні для внесення відповідних записів,  у тому числі повідомити про склад комісії з реорганізації
 • проведення розрахунків з кредиторами;
 • організацію інвентаризації та оцінки майна Коломийської районної інфекційної лікарні.
 1. Комісії з реорганізації в порядку, передбаченим чинним законодавством України, здійснити заходи щодо припинення юридичної особи та подати на затвердження Коломийської міської ради передавальні акти.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, інформаційної  та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров'я (Г.Романюк).Міський голова                                                                                                       Ігор Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 24.03.2020 р №4554-60/2020
СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА

«КОЛОМИЙСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»

КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська інфекційна лікарня» Коломийської об’єднаної територіальної громади в особі Коломийської міської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги  в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів з профілактики інфекційних захворювань населення та підтримує громадське здоров’я.
  2. Підприємство створене за рішенням Коломийської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ» у комунальне некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КОЛОМИЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ІНФЕКЦІЙНОЇ ЛІКАРНІ»

  1. Підприємство створене на базі майна, що перебуває у комунальній власності Коломийської об’єднаної територіальної громади в особі Коломийської міської ради.
  2. Засновником Підприємства є Коломийська об’єднана територіальна громада особі Коломийської міської ради (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
  3. Підприємством здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
  4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.


 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
  1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОЛОМИЙСЬКА ІФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ» КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: - КНП  «КІЛ» КМР.

  1. Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия вулиця Симона Петлюри, будинок 66.


 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Підприємство створене з метою реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, інтеграції та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів в наданні доступної спеціалізованої, високоспеціалізованої медичної допомоги в стаціонарних та амбулаторних умовах дитячому та дорослому населенню Коломийської ОТГ, а також вжиття заходів з профілактики інфекційних захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

   1. вторинна (спеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
   2. стаціонарне лікування хворих;
   3. надання консультативно-діагностичних послуг;

Надання невідкладної медичної допомоги в умовах стаціонару хворим на інфекційні хвороби, що звернулись за медичною допомогою;

   1. створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
   2. участь у розробці, на основі аналізу стану здоров’я населення та діяльності медичних закладів, проектів планів основних організаційних заходів, направлених на зниження захворюваності і смертності населення; підвищення якості і культури діяльності лікувально-профілактичних закладів;
   3. участь у розробці і проведенні комплексу протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;
   4. планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
   5. організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до інших закладів охорони здоров’я та установ, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
   6. проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
   7. направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
   8. науково-дослідницька діяльність спільно з науковцями вищих навчальних закладів медичного профілю, науково-дослідних закладів України та міжнародних агенцій, які працюють в галузі вивчення сфери, що стосується інфекційних захворювань та інших соціально-небезпечних інфекцій;
   9. забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
   10. атестація середніх і молодших медичних працівників, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медперсоналу;
   11. зберігання, перевезення, придбання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
   12. закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентаря;
   13. Організація з’їздів, конференцій, конгресів, семінарів тощо;
   14. участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
   15. участь у державних та регіональних програмах спрямованих на запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій;
   16. надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку медичної допомоги;
   17. визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
   18. моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
   19. надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
   20. підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

       

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС
  1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Коломийської об’єднаної територіальної громади в особі Коломийської міської ради та закріплене на праві оперативного управління.
  3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.
  4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
  5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
  6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
  7. Підприємство має право укладати угоди, (договори) набувати майнових та особисто немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.
  8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.
  9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
  10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.
  11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.


 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

  1. Майно підприємства є комунальною власністю Коломийської міської ради  і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
  2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника та Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться в користуванні Підприємства або її відчуження, вирішується виключно Засновником.
  3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
   1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
   2. Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти) у тому числі виділені на виконання державних, галузевих і місцевих цільових програм капітальні вкладення (в тому числі на закупівлю медичного, діагностичного та іншого обладнання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень і споруд.) субвенції та дотації з бюджету;
   3. Власні надходження Підприємства: кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
   4. Цільові кошти;
   5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
   6. Кредити банків;
   7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
   8. Кошти або майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб (благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів і меценатів, у тому числі іноземних, тощо); надходження коштів на використання програм соціально-економічного розвитку, програм розвитку медичної галузі;
   9. Субвенції та дотації, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, в тому числі гуманітарної допомоги, отриманої від суб'єктів господарювання, організацій, громадян України, а також із закордону.
   10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
   11. Інші джерела, не заборонені законодавством.
   12. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
  4. Статутний капітал Підприємства становить: 1000,00 гривень. (одна тисяча гривень 00 копійок).
  5. Підприємство може отримувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
  6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та за погодженням із Засновником.
  7. Підприємство здійснює самостійно оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрями діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
  8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  1. Підприємство має право:
   1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
   2. Самостійно встановлювати на договірних засадах вартість послуг, які надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеним з Національною службою здоров’я України.
   3. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріальне-технічне забезпечення.
   4. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
   5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми Статуту.
   6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавству порядку.
   7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
   8. Отримувати гранти та приймати співучасть у грантах.
   9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістами інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
   10. Створювати відокремлені структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України,  за погодженням з Засновником.
   11. За згодою Засновника реалізовувати застаріле обладнання, техніку, прилади, апаратуру інші матеріальні цінності та використовувати кошти від реалізації майна на оновлення матеріальної-технічної бази Підприємства.
   12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
  2. Підприємство:
   1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статичну звітність згідно з законодавством.
  3. Обов’язки Підприємства:
   1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами та цим Статутом.
   2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) на території міста Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад.
   3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
   5. Розробляти та реалізувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
   6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.


 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

  1. Управління Підприємством здійснює Коломийська міська рада (Засновник).
  2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює  Керівник - Директор, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства України на конкурсній основі, шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом та чинним законодавством.
  3. Засновник (Власник) :
   1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
   2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
   3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
   4. Укладає і розриває контракт з Керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
   5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
   6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом Керівника Підприємства.
   7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
   8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
  4. Керівник Підприємства:
   1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
   2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
   3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
   4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
   5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту та укладених Підприємством договорів. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
   6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
   7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
   8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
   9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства.
   10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
   11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
   12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
   13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил,створення належних умов праці.
   14. Вживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
   15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
   16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
 • положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
 • порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
 • порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
   1. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.
   2. Штатну чисельність та структуру Підприємства Керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
   3. В межах затвердженої структури та штатної чисельності працівників формує штатний розпис та подає на затвердження міському голові.
   4. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника  Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і  керівником Підприємства.
  1. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 осіб, строком на 2 роки. Спостережна рада Підприємства складається з:
  2. одного представника власника ЗОЗ (уповноваженого ним органу);
  3. представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої державної адміністрації та/або виконавчого органу відповідного органу місцевого самоврядування – від однієї до чотирьох осіб; 
  4. депутатів місцевих рад (за згодою) – від однієї до двох осіб;
  5. представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації).
  6. Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
  7. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
  8. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
  1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.
  2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Керівником.
  3. Штатну чисельність Підприємства Керівник визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.


 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
  1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

-        Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

-        Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

  1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
  2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначається законодавством.
  3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
  4. Право укладання колективного договору надається Керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженого ним органу.
  5. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
  6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішується трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
  7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

-        Форми і системи оплати праці, норм праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюється у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

-        Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

-        Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Підприємства: встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги, щомісячне преміювання виплачується за результатами його діяльності конкретний розмір премії встановлюється розпорядженням міського голови.

  1. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством. Час та порядок використання відпустки ( час початку та завершення, поділ відпустки та на частини і т.п.) Керівник погоджує з міським головою.
  2. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
  3. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.


 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
  2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
  3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
  4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
  5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.


 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.
  2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
  3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
  4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
  5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

  1. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

  1. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до законодавства.
  2. Працівники Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
  3. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішення Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
  2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.


Додаток

до рішення міської ради

від 24.03.2020 р. №4554-60/2020


СКЛАД

комісії з ліквідації юридичної особи

Коломийської районної інфекційної лікарні


Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Адреса реєстрації

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Кифорук

Володимир Васильович

Головний лікар Коломийської районної інфекційної лікарні,  голова комісії

-

-

Мосійчук

Марія Михайлівна

головний бухгалтер Коломийської районної інфекційної лікарні, секретар комісії

-

-

Члени комісії:

Вишня

Надія В’ячеславівна

Завідувач господарством Коломийської районної інфекційної лікарні

-

-

Бойцан

Володимир Васильович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

-

-

Мадерук

Роман Ігорович

начальник відділу з питань майна комунальної власності міської ради

-

-


Міський голова                                                                          Ігор Слюзар

2011-2020 © Всі права застережено.