НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 24 вересня 2021 року
 Розпорядження міського голови  "Про функціональні повноваження міського голови, секрета..."  № 79-р від 04.03.2020р. 
Документ №79-р від 04.03.2020р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Розпорядження міського голови  Про функціональні повноваження міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами міської ради
Розпорядження міського голови  №365-р від 25.10.2019р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про функціональні повноваження заступників міського голови Дячука О.Д. Федорук Б.М. Остяк Р.А.
Розпорядження міського голови  №399-р від 15.11.2019р. Втратив чинність
Розпорядження міського голови  Про функціональні повноваження міського голови, секретаря міської ради, першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради
Розпорядження міського голови  №373-р від 14.12.2020р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

08.03.2020УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 04.03.2020р.  № 79-р
 

Про функціональні повноваження міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради


       Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою впорядкування організації роботи виконавчих органів міської ради:


       1. Затвердити функціональні повноваження міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради (додаються).

       2. Установити, що секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому міської ради здійснюють свої функції та повноваження, визначені цим розпорядженням, і несуть персональну відповідальність за доручену роботу перед міським головою.

       3. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 25.10.2019 № 365-р. «Про функціональні повноваження міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому міської ради», та від 15.11.2019 р. №399-р «Про функціональні повноваження заступників міського голови Дячука О.Д. Федорука Б.М. Остяка Р.А.».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.Міський голова                                                                                                             Ігор Слюзар

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 04.03.2020 р. № 79-р


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому Коломийської міської ради


Міський голова

Слюзар Ігор Богданович


1. Забезпечує здійснення на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади, додержання Конституції України та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

2. Організовує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради та її виконавчого комітету.

3. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

4. Вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради.

5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради.

6. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

8. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на її  пленарних  засіданнях.

9. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень з інших питань, віднесених до її відання. Оприлюднює затверджені програми, бюджет та звіти про  їх виконання.

10. Призначає та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та  позашкільних навчальних закладів. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради призначаються міським головою одноособово, а у випадках передбачених законом, за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. 

11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

12. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету.

13. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги  та пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги.

14. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою.

15. Представляє Коломийську об’єднану  територіальну громаду, міську раду, її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до  законодавства.

       16. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права та інтереси  міської територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

       17. Укладає від імені територіальної громади, міської ради, її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження ради.

       18. Веде особистий прийом громадян, забезпечує на території Коломийської об’єднаної  територіальної громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.

       19. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

       20. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

       21. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів. 


        Веде питання: фінансів, податкової  роботи, фінансового контролю, кадрової політики, забезпечення законності, прав і свобод громадян, міжнародних та зовнішньоекономічних  відносин, цивільного захисту населення, інвестиційної політики, додержання законодавства про працю фізичними та юридичними особами на території об’єднаної територіальної громади, оборонної та мобілізаційної роботи, архітектурно-будівельного контролю.


       1. Керує діяльністю: фінансового управління, юридичного відділу, відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, відділу з питань контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення міської ради.

  2. Координує діяльність: Коломийського управління державної казначейської  служби  України в Івано-Франківській області, міського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, міськрайонного управління юстиції, міськрайонного відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській  області.

3. Забезпечує взаємодію міської ради з:

Коломийською місцевою  прокуратурою, міжрайонним відділом управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області; Коломийським  міськрайонним  судом; об’єднаним міським військовим комісаріатом; військовими частинами Збройних Сил України, що дислокуються на території Коломийської об’єднаної  територіальної громади .

4. Очолює:

- міський штаб цивільної оборони,

- комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,

- комісію з питань захисту прав дитини,

- постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян,

- комісію з легалізації заробітної плати.


Секретар міської ради

Романюк Олег Іванович


1. У випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює повноваження міського голови.

2. Скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень міської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів.

5. Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності.

6. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

7. Сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень.

8. Організовує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

9. Забезпечує зберігання у міській раді та її виконавчих органах офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

10. Вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю  ради та її органів.


1. Керує діяльністю організаційним відділом міської ради.

2. Веде питання  пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

3. Забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями.

4. Очолює:

- комісію по визначенню кандидатур на присвоєння звання “Почесний громадянин міста Коломиї”.


Засвідчує копії документів, прийнятих / виданих міською радою.


Загальні функціональні повноваження

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконкому міської ради


1. Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових документів, здійснення повноважень міської ради та її виконавчого комітету у визначених напрямках діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відділів та управлінь міської ради, а також підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади щодо:

- формування та виконання міського бюджету;

- підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста і цільових програм;

- контролю, аналізу і оцінки стану соціально-економічного та культурного  розвитку міста у відповідних сферах;

- виконання розпоряджень та доручень міського голови;

- підготовки засідань комісій, груп, інших дорадчих органів при міському голові, виконкомі;

- вирішення питань діяльності управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради відповідно до розподілу повноважень.

2. Вносять на розгляд міського голови пропозиції з питань:

- що належать до компетенції міської ради, її виконавчого комітету;

- ініційованих відділами та управліннями, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

- взаємодії міської ради з органами виконавчої влади.

3. Відповідають за підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших документів (листів, інформацій, звернень, тощо), вживають вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, візують та вносять на розгляд міського голови доопрацьовані документи.

4. Дають доручення управлінням, відділам та іншим виконавчим органам міської ради.

5. Беруть участь у розгляді питань, що належать до сфери їх відання, під час розгляду їх міською радою, виконавчим комітетом.

6. Повертають виконавцям звернення, документи та інші матеріали, внесені з порушенням встановленого порядку.

7. Згідно з розподілом обов'язків вносять міському голові пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб та службовців виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, а також пропозиції щодо їх заохочення або  накладення стягнень.

8. Здійснюють згідно з функціональними повноваженнями або дорученнями міського голови керівництво відповідними комісіями, комітетами, робочими групами, іншими консультативно-дорадчими  органами.

9. Погоджують структуру, плани роботи виконавчого комітету.

10. В межах своїх повноважень засвідчують акти, свідоцтва, інші документи, які розробляються в підпорядкованих відділах та управліннях міської ради, за дорученням міської ради або міського голови укладають  договори (угоди) від імені  та за дорученням міської ради, її виконавчого комітету.

11. Розглядають звернення громадян, ведуть особистий прийом громадян згідно затвердженого міським головою графіку.


Заступник міського голови

з  питань діяльності виконавчих органів міської ради

Бойцан Володимир Васильович


Веде питання: освіти, культури, релігії, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, молодіжної політики, інформаційної політики та комунікацій з громадськістю.


1. Прогнозує та координує:

- роботу щодо здійснення державної політики з гуманітарних питань, координує діяльність виконавчих органів в галузі освіти, охорони здоров'я, культури,  фізичної культури та спорту,  молодіжної   політики.

- погоджує розроблені управліннями і відділами міської ради пропозиції щодо розвитку мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, спорту, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку,  міських цільових програм.

- організовує роботу по реалізації державної політики щодо соціального і правового захисту дітей та попередження правопорушень серед них, надання їм інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та інших форм допомоги, запобігання бездоглядності дітей.

- організовує вирішення питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

- організовує роботу з охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури.

- сприяє роботі творчих спілок, товариств, асоціацій, громадських організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, роботи з молоддю.

- погоджує пропозиції про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.

- сприяє організації призову громадян на строкову військову службу.

2. Керує діяльністю: управління освіти, відділу молоді та спорту, управління культури, служби у справах дітей, відділу інформаційної політики міської ради.

3. Координує діяльність: комунальним некомерційним підприємством Коломийської міської ради "Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", центральної районної аптеки № 31, центру профілактичної дезінфекції, бюджетної установи «Коломийський міський інклюзивно-ресурсний центр».

4. Забезпечує взаємодію з:

- Товариством Червоного Хреста України;

- управлінням Держпродспоживслужби в місті Коломиї;

  - центральною районною лікарнею та іншими лікувально-профілактичними закладами;

- міськрайонним управлінням юстиції;

- релігійними організаціями;

- благодійним фондами та благодійними організаціями.

5.  Очолює комісії та інші консультативно-дорадчі органи:

- призовну комісії;

- надзвичайні протиепідемічну та протиепізоотичну комісії;

- координаційну раду по боротьбі з наркоманією та СНІДом;

- спостережну комісію;

- координаційну раду у справах дітей;

- консультативну раду з питань Чорнобильської катастрофи;

- комісію з питань поновлення прав реабілітованих;

- міську комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу ветеранів ОУН-УПА;

- комісію з присудження літературної премії імені Т. Мельничука;

- комісію по визначенню претендентів до Книги шани міста Коломиї;

- міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань правової освіти населення.


Підписує посвідчення реабілітованим.


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Дячук Олег Дмитрович


У разі відсутності міського голови скликає та проводить засідання виконавчого комітету міської ради.


Веде питання: будівництва, містобудування, архітектури, використання та охорони земель, соціально-економічного розвитку, промисловості, регуляторно-дозвільної політики і підприємництва, туризму, місцевих програм, виставково-ярмаркової діяльності, пасажирських перевезень, статистики, місцевих програм, бюджетної, податкової та цінової політики, банківської справи, державного страхування, зайнятості населення, побутового обслуговування населення, енергоефективності та енергозбереження.


1. Прогнозує та координує:

       - розробку програм з питань будівництва та реконструкції об'єктів; 

       - розвиток потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів;

       - ведення земельного кадастру, проведення земельної реформи, здійснення вибору, вилучення і надання землі для містобудівних та інших потреб, підготовку матеріалів щодо земельних питань, договорів оренди та купівлі-продажу земельних ділянок;

       - розробку та реалізацію генерального плану забудови міста, ефективного використання земельних ресурсів;

- розробку програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, розвитку туризму, цільових програм, трудових відносин і фінансових ресурсів;

       - організацію роботи по розвитку та розширенню зовнішньоекономічної діяльності підприємств міста з різними формами власності, проведення заходів, спрямованих  на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку міста та їх раціонального використання;

- розглядає пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій, незалежно від форм власності;

- здійснення методичного керівництва економічною роботою, діяльністю з цих питань управлінь, відділів міської ради, інших підприємств з питань розроблення програм економічного і соціального розвитку міста, забезпечення взаємодії з ними під час розв'язання інших проблем;

- діяльність усіх розміщених на території об’єднаної територіальної громади  промислових підприємств по міжгалузевих зв’язках;

       - діяльність туристичних  підприємств і організацій;

       - підготовку аналітичних матеріалів,

- роботу міського пасажирського транспорту.

       2. Контролює та сприяє:

- встановлення режиму використання та забудови земель;

- використання земель комунальної власності в тому числі товарного сільськогосподарського виробництва;

- встановлення та розміщення реклами;

- сплату коштів до фонду соціально-економічного розвитку міста, що поступають від сплати за розміщення зовнішньої реклами;

- сприяння розширенню житлового будівництва;

- встановлення ставок орендної плати та вартості продажу земельних ділянок;

- справляння плати за землю;

- дотримання і охорону земельних ресурсів, планування забудовою території міста, надійності  та безпечності будинків і споруд;

- підвищенню ефективності використання коштів місцевого бюджету, підприємств і організацій комунальної власності територіальної громади міста, комунального майна, яке передається до статутних фондів спільних підприємств та інших економічних формувань;

- розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу;

- залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій та на договірних засадах, коштів підприємств, підприємців до участі в комплексному соціально-економічному розвитку;

       - організації та проведенню виставок, ярмарків, презентацій фірм і представництв;

       - поступленню коштів від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  відповідно до укладених договорів;

3. Контролює та забезпечує:

-  дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів;

- розроблення та  здійснення заходів по енергозбереженню;

4. Керує діяльністю відділу архітектури та містобудування, відділу земельних відносин, відділу перспективного розвитку та капітального будівництва, відділу економіки, відділу інвестиційної політики та енергозбереження міської ради.

5. Координує діяльність будівельних та проектних організацій, комунальних підприємств "Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро відділу архітектури та містобудування міської ради", “Роздрібна торгово – закупівельна база громадського харчування”, фінансового управління міської ради з питань формування та контролю за виконанням міського бюджету, Коломийської державної податкової інспекції Коломийського управління ГУДФС в Івано-Франківській області, центру дозвілля та туризму, комунальної установи «Інститут розвитку міста Коломиї», КП «Коломийський центральний продовольчий ринок».

6. Забезпечує взаємодію з:

       - Коломийською міськрайонною філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості;

- управлінням Держгеокадастру в Коломийському районі, обласним комунальним підприємством "Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації".

7. Очолює комісії:

- з питань самочинного будівництва, встановлення гаражів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, рекламо носіїв і вивісок;

- з конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів;

- з попереднього погодження місця розташування тимчасових споруд;

- конкурсну із визначення суб’єкта оціночної діяльності на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на замовлення міської ради;

- конкурсний комітет по визначенню автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міському маршруті, конкурсний комітет з визначення робочого органу;

- координаційний комітет сприяння зайнятості населення;

-  координаційну раду з питань розвитку підприємництва;

- конкурсну комісію на заміщення вакантних посад;

- комісію з питань визначення пайової участі замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї;

- комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків до бюджетів усіх рівнів.


Підписує договори, акти виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію щодо будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів, договори щодо пайової участі (внесків) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Остяк Роман Адамович


Веде питання: добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема приєднання сільських населених пунктів до Коломийської міської об’єднаної територіальної громади, реалізації на території міста програм з децентралізації влади, координації роботи щодо сприяння в утворенні та ефективному функціонуванні Коломийської  міської об’єднаної територіальної громади, координації роботи з старостами приєднаних сільських територіальних громад, праці та соціального захисту населення, охорони праці, пенсійного забезпечення, сімейної і гендерної політики,   надзвичайних ситуацій та правоохоронної діяльності, комунального майна, приватизації житла.


       1. Прогнозує та координує:

-  роботу суб’єктів добровільного об’єднання територіальної  громади;

- роботу щодо сприяння приєднання сільських населених пунктів до Коломийської міської об’єднаної територіальної  громади;

- аналітичне та методичне забезпечення діяльності міського голови з питань децентралізації влади, конституційної реформи та добровільного об’єднання територіальних громад;

- роботу щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування, органами державної влади (державними органами) з  питань об’єднання територіальних громад та децентралізації влади;

- організацію державної політики у сфері соціального захисту пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, бійців-добровольців, внутрішньо переміщених осіб, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку органів місцевого самоврядування;

- роботу з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіл та надання житла, інвентаризації комунального майна територіальної  громади;

       - вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

- роботу з своєчасності сплати коштів, отриманих внаслідок передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади,

- формування відносин власності та подання на затвердження міської ради програми приватизації комунального майна, переліку об’єктів, що підлягають приватизації згідно з чинним законодавством;

- питання формування переліку об’єктів, які не підлягають приватизації;

- в межах повноважень, визначених міською радою, роботу по управлінню майном, що є у комунальній власності територіальної громади: надання в оренду, користування, під заставу, відчуження тощо.

       2. Контролює та сприяє:

- призначенню та виплаті всіх видів соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  побутового палива.

3. Контролює та забезпечує:

-  дотримання законодавства України з питань децентралізації

- ефективне функціонування Коломийської міської об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади та розширення повноважень Коломийської міської ради як органу місцевого самоврядування;

- надання організаційної та методичної допомоги територіальним громадам, зокрема старостам приєднаних сільських територіальних громад з питань здійснення ними своїх повноважень;

- розподіл та надання житла яке перебуває в комунальній власності;

- організацію трудових відносин у сфері праці та соціального захисту населення;

       - реалізацію державної політики у сфері соціального захисту пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних, малозабезпечених сімей, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави і міської ради;

       - виконання рішень державних органів та міської ради, її виконавчого комітету з питань надання житлових субсидій;

       - забезпечує здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статті,  забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території об’єднаної територіальної громади;

       - здійснення заходів з питань, що стосуються сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку, підтримки багатодітних сімей.

4. Керує діяльністю: департаменту соціальної політики, відділу з питань майна комунальної власності, відділу з питань цивільного захисту, центру допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради.

5. Забезпечує взаємодію:

       - зі структурними підрозділами міської ради, старостами приєднаних сільських територіальних громад, органами державної влади (державними органами) та органами місцевого самоврядування,  щодо питань які стосуються добровільного об’єднання територіальних громад, децентралізації влади та роботи Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.

- координує питання взаємодії з обласною радою, обласною державною адміністрацією, районною державною адміністрацією, районною радою, сільськими, селищними радами з питань децентралізації влади.

- Коломийським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду в Івано-Франківській області;

- Коломийським відділенням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Івано-Франківській області.

6. Координує діяльність

Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї,  Коломийського геріатричного пансіонату, Коломийського дитячого будинку-інтернату.

7. Очолює комісії:

- міську робочу групу зі сприяння проведення децентралізації  влади.

- мобільну оперативну групу у випадку виникнення надзвичайних ситуацій; 

- опікунську раду;

- комісію з питань наданню населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та державної допомоги малозабезпеченим сім’ям як виняток пільг, одноразових грошових допомог;

- координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статті;

- раду з питань безпечної життєдіяльності населення міста Коломиї;

- міську евакуаційну комісію;

- міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

- дорадчий орган з питань координації дій між суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- міську спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

- комісію по компенсації з бюджету втрат доходів від пільгових перевезень;

- комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших

- комісію з маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- з приватизації державного житлового фонду;

- громадську з житлових питань;

- з приймання у комунальну власність відомчого житла;


Підписує ордери на житлову площу.


Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Федорук Богдан Миколайович


Веде питання: комунального та дорожнього господарства, охорони навколишнього природного середовища, енергозабезпечення, зв'язку, благоустрою і утримання території об’єднаної територіальної громади, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).


1. Прогнозує та координує:

       - розробку програм з питань забезпечення життєдіяльності міста, охорони довкілля, ефективного використання матеріально-технічних та місцевих природних ресурсів;

       - забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

       - вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів;

- організації озеленення міста, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

- роботу по встановленню тарифів щодо оплати житлово-комунальних послуг;

- питання щодо здійснення протизсувних, берегоукріплювальних, природоохоронних робіт;

- роботу по енергозабезпеченню та оплати за енергоносії;

- роботу підприємств зв’язку,

- забезпечує реалізацію державної та міської політики в сфері благоустрою.

2. Контролює та забезпечує:

-  організацію стоянок автомобільного транспорту;

- утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

- встановлення тарифів щодо оплати житлово-комунальних послуг;

- дотримання Правил благоустрою і утримання території міста Коломиї;

- поступлення коштів до фонду соціально-економічного розвитку міста від пайової участі (внесків) за утримання об’єктів благоустрою;

- забезпечує шефську допомогу військовій частині А1242.

3. Керує діяльністю: управління комунального господарства, відділу муніципальної інспекції міської ради.

4. Координує діяльність комунальних підприємств: “Коломияводоканал”, "Зеленосвіт", “Коломиятеплосервіс”, «Коломиятеплоенергія», "Коломия Паркосервіс", "Коломийська міська ритуальна служба", "Полігон Екологія", технічного центру "Сервіс-Авто".

5. Організовує співпрацю з цехом телекомунікаційних послуг № 8 Івано-Франківської філії ВАТ "Укртелеком", центром поштового зв'язку № 3.

6. Очолює комісії

       - з проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів;

-  з безпеки дорожнього руху;

- з питань евакуації;

- комісію для проведення конкурсного відбору мікропроектів, поданих ОСББ багатоквартирних будинків для участі у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».


       Підписує договори щодо пайової участі утримання об’єкта благоустрою.


Керуючий справами виконкому міської ради

Кухтар Тарас Миронович


Веде питання: організаційної, кадрової, аналітичної роботи, кадрового резерву, навчання та підвищення кваліфікації кадрів, матеріально-технічного забезпечення виконавчого комітету, підготовки та проведення засідань виконавчого комітету, сприяння у проведенні виборів та референдумів, контролю, перевірки й організації виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, особистого прийому громадян, організації діловодства у виконавчих органах міської ради, контролю за підготовкою, проходженням і виконанням службових документів та звернень громадян, архівної справи, забезпечення ведення Державного реєстру виборців, надання адміністративних послуг, економічного аналізу та стратегічного планування міської ради.

       

1. Підписує додатки до рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

2. Організовує відповідно до законодавства матеріально-технічне забезпечення проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та  виборів міського голови і депутатів міської ради.

3. Бере участь в розробці структури, штатної чисельності та штатного розпису виконавчих органів міської ради.

4. Організовує роботу апарату міської ради.

5. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету,  доведення рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови до виконавців.

6. Здійснює контроль за дотриманням трудової дисципліни,  правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку.

7. Готує пропозиції про заохочення працівників апарату, відділів і управлінь міської ради та накладення стягнень.


1. Керує діяльністю загального відділу, відділу звернень, відділу ведення Державного реєстру виборців, архівного відділу, відділу бухгалтерського обліку та звітності, відділу кадрів, служби господарського забезпечення міської ради, відділу економічного аналізу та стратегічного планування, управління надання адміністративних послуг міської ради.

2. Очолює експертну комісію міської ради.


Засвідчує копії документів, виданих  виконкомом міської ради.
Начальник загального відділу

міської ради                                                                                   Наталія Волчинська                                                        2011-2021 © Всі права застережено.