НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 30 травня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про створення комісії з питань придбання соціального жи..."  № 264 від 22.10.2019р. 
Документ №264 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 264
 

Про створення комісії з питань придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа


З метою використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616, сприяння реалізації прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім’ї або умовах, наближених до сімейних, та на отримання житла, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

       1. Утворити комісію з питань придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та затвердити її персональний склад (додається).          

       2. Затвердити Положення про комісію з питань придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додається).

       3. Координацію роботи та узагальнення інформації  покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Людмилу Яремчук).

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Володимира Бойцана.Міський голова                                                                                                                Ігор Слюзар

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                         рішення виконавчого комітету міської ради

  від 22.10.2019 р. № 264


Склад комісії

з питань придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  


Бойцан

Володимир Васильович


-


заступник міського голови, голова коміcії;

Івахнюк

Ігор Васильович

-

начальник служби у справах дітей міської ради, заступник голови комісії;

Домашевська

Христина Василівна

-

головний спеціаліст відділу правової роботи департаменту соціальної політики міської ради, секретар комісії.Члени комісії:

Долаврук

Уляна Василівна

-

начальник відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради;

Колісник

Андрій Ярославович

-

начальник відділу архітектури та містобудування;

Мадерук

Роман Ігорович

-

начальник відділу з питань майна комунальної власності міської ради;

Сончак

Любов Богданівна

-

начальник юридичного відділу міської ради;

Трачук

Ірина Ігорівна

-

директор Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломия;

Циганчук

Ольга Павлівна

-

заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради;

Яремчук

Людмила Вікторівна

-

директор департаменту соціальної політики міської ради.

Директор департаменту                                                     Людмила Яремчук


                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.10.2019 р. № 264ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  


       1. Комісія з питань придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Комісія) створюється з метою розгляду та схвалення пропозицій щодо придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

       2. Комісія є консультативно-дорадчим органом.

       3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

       4. Комісія здійснює свою роботу з метою використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 616).

       5. Головою комісії є заступник міського голови, заступником голови комісії – начальник служби у справах дітей міської ради. До складу Комісії входять представники департаменту соціальної політики міської ради, фінансового управління міської ради, служби у справах дітей, відділу з питань майна комунальної власності міської ради; архітектури та містобудування, відділу перспективного розвитку та капітального будівництва, юридичного відділу, Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломия.

       6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, та подається до обласної державної адміністрації для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

       7. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної кількості її членів.

       8. Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно мають діти в порядку черговості взяття на квартирний облік.

       9. До повноважень комісії належить:

- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;

- з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;

- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

- визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

       10. Для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу, соціального житла подаються такі документи:

- акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 1 до постанови;

- звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

- фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

- копія правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

- копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

- копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

- копії документів, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

- довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), який придбавається;

       11. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації, яке оформлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. У разі неявки дитини розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

       12. У рішенні Комісії зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові дитини, дата народження;

2) документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

3) факт перебування дитини на квартирному обліку;

4) інформація про:

-  місце проживання дитини;

- наявність/відсутність у дитини житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання;

- перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття її на такий облік);

-  надання раніше дитині житлового приміщення за рахунок бюджетних коштів;

- наявність у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа інвалідності, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ;

- технічний стан житла, що придбавається, наявність комунікацій, придатність для проживання в ньому дитини (зазначається тільки в рішенні про придбання житла).

       13. Рішення про придбання на вторинному ринку житла дитині приймається місцевою комісією з урахуванням рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

       14. Комісія відмовляє дитині у придбанні житла або призначенні грошової компенсації у разі:

-  подання недостовірних відомостей;

- прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

- наявності у дитини майнових прав чи права власності на нерухоме майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;

- коли дитина не перебуває на квартирному обліку;

- коли дитині вже надавалося житлове приміщення.

       15. У разі відмови у придбанні житла або призначенні грошової компенсації комісія не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття відповідного рішення надсилає дитині його копію із зазначенням підстав відмови.

       16. Не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення про придбання житла або призначення грошової компенсації комісія надсилає його копію дитині, а також департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

       17. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

        
Директор департаменту                                 Людмила Яремчук2011-2020 © Всі права застережено.