НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 05 червня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми соціального захисту та підтримки..."  № 261 від 22.10.2019р. 
Документ №261 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 261
 

Про схвалення Програми соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки

Відповідно до статей 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», для забезпечення виконання розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 24.04.2019 року №190 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для поліпшення житлових умов окремих категорій мешканців області», сприяння в інтеграції та соціальній адаптації внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання, виконком міської ради

                                               вирішив:

  1. Схвалити Програму соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки (додається).
  2. Схвалити Порядок використання коштів міського бюджету для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб (додається).
  3. Департаменту соціальної політики міської ради (Людмилі Яремчук) подати дану Програму на затвердження міською радою.

4.        Фінансовому управлінню міської ради (Ганні Бакай) при формуванні проектів міського бюджету на 2020-2024 роки щорічно передбачати кошти для реалізації Програми.

       5.        Координацію роботи та узагальнення інформації щодо рішення покласти на головного відповідального виконавця – департамент соціальної політики міської ради (Людмилу Яремчук).

       6.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.Міський голова                                                                                                      Ігор Слюзар


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

соціального захисту та підтримки

внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки

(далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник)        Департамент соціальної політики міської ради


2. Розробник Програми        Департамент соціальної політики міської ради


3. Термін реалізації Програми                                2020-2024 роки


4. Етапи фінансування Програми                        2020-2024 роки


5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн.)        950,0тис.грн.

       

Роки

Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Міський бюджет

Інші джерела

2020-2024

950,00

950,00

-

2020

150,00

150,00

-

2021

200,00

200,00

-

2022

200,00

200,00

-

2023

200,00

200,00

-

2024

200,00

200,00

-


6. Очікувані результати виконання                        Сприяння в інтеграції та соціальній адаптації, поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.


7. Терміни проведення звітності                                Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним та в кінці терміну реалізації Програми.Обґрунтування доцільності розроблення

Програми соціального захисту та підтримки

внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки


  1. Загальна частина

Станом на 01.10.2019 на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (надалі - ВПО) перебуває 137 осіб, з них: з АР Крим – 19 осіб, з Донецької та Луганської областей – 118 осіб, в т.ч. громадян похилого віку 27 осіб, людей з інвалідністю 6 осіб та 38 дітей.

Вимушені переселенці зі сходу України та Автономної республіки Крим сьогодні потребують допомоги не тільки в матеріальному забезпеченні, елементарних побутових умов та засобів для виживання. Не менш важливими є також заходи, спрямовані на соціальну адаптацію на нових місцях.

Виконання Програми дозволить поліпшити умови проживання внутрішньо переміщених осіб. Базові пункти також включають надання грошової допомоги, соціальний супровід, допомогу з працевлаштування, активний розвиток і діяльність громадських організацій ВПО, формування сприятливих умов для навчання та оздоровлення дітей.

Головне завдання, яке ставить перед собою влада, створення соціального комфорту для людей, які вимушено опинились у статусі ВПО.

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб передбачає об`єднання зусиль органів державної влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів соціальної інфраструктури всіх форм власності стосовно захисту прав і вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Конституції України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших нормативно-правових актів, які стосуються захисту прав і свобод людини.


П. Обгрунтування доцільності розроблення Програми

Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки розроблена на підставі: Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2016 року № 402-12/2016, Порядку використання коштів обласного бюджету для поліпшення житлових умов окремих категорій мешканців області, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 24.04.2019 року № 190.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Програму соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2020-2024 роки розроблено з метою: розв'язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію міста; надання допомоги на лікування та медичну реабілітацію; виділення коштів для поліпшення житлових умов.


IY. Обсяги та джерела фінансування Програми

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, а також інших не заборонених джерел фінансування.

Поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів міського та обласного бюджетів.


Загальний обсяг фінансування Програми на 2020-2024 роки становить

950 тис.грн, у тому числі:


п/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці та головні розпорядники коштів

Джерела фінансування

Термін виконання

Сума коштів, тис.грн міського бюджету

1

Забезпечення обліку внутрішньо переміщених осіб, які виявили бажання працювати

Коломийська

міськрайонна філія Івано-Франківського ОЦЗ

Не потребує

2020-

2024рр.


2

Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Коломийська

міськрайонна філія Івано-Франківського ОЦЗ

Не потребує

2020-2024рр.


3

Надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу внутрішньо переміщених осіб

Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

Не потребує

2020-2024рр.


4

Першочергове влаштування до ДНЗ та ЗОШ дітей громадян, яким надано статус внутрішньо переміщених осіб

Управління освіти міської ради

Не потребує

2020-2024рр.


5

Виплата матеріальної допомоги на лікування (оперативне втручання) внутрішньо переміщених осіб

Департамент соціальної політики міської ради

Міський бюджет

2020-2024 рр.

В межах фінансових можливос

тей

6

Надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб

Департамент соціальної політики міської ради

Міський бюджет

2020р.

2021р.

2022р.

2023р.

2024р.

150,0

200,0

200,0

200,0

200,0

7

Разом:
950,0


Y. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у разі їхнього рішення залишитися за новим місцем проживання.


YI. Припинення виконання Програми

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації та призупиняється у разі відсутності коштів в міському та обласному бюджетах.


Директор департаменту                                                  Людмила Яремчук

                                                                       СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.10.2019 р. № 261

       

Порядок

використання коштів міського бюджету

для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб


І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів міського бюджету для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб (далі - Порядок) розроблено з метою визначення механізму використання коштів, передбачених в міському бюджеті (далі - бюджетні кошти) на дані цілі.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є департамент соціальної політики міської ради (далі - Департамент).

3. Виділення коштів для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, передбачене цим Порядком, є адресним та здійснюється в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на бюджетний рік.


II. Напрями та умови використання коштів обласного бюджету

1. Поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб згідно з цим Порядком здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів міського та обласного бюджетів (далі - місцеві бюджети). Можливе залучення інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством: коштів установ, підприємств, організацій, благодійних фондів, спонсорської допомоги (далі - залучені кошти).

2. Для визначення обсягу коштів, які виділяються з міського бюджету для надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, при виконавчому комітеті міської ради створюється комісія з питань надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб (далі - Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

До складу Комісії входять: голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

Обсяг коштів, які виділяються з міського бюджету, визначає Комісія, виходячи з конкретних обставин звернення.

Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла лише громадянам, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік). Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, яке пропонується придбати, не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла для Івано-Франківської області, визначеної Міністерством розвитку громад та територій України на час прийняття Комісією рішення про виділення коштів з міського бюджету.

При визначенні обсягу коштів, які виділяються з міського бюджету, Комісія враховує нормативи забезпечення житловою площею, встановлені чинним законодавством.

3. Співфінансування з міського бюджету з урахуванням залучених коштів (далі - співфінансування) на поліпшення житлових умов повинно бути не менше ніж 20 відсотків від суми, яку пропонується виділити на поліпшення житлових умов з обласного бюджету.


III. Подання та розгляд звернень про виділення коштів

Право на отримання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов мають внутрішньо переміщені особи в порядку черговості взяття на квартирний облік.

1. Для надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеною особою обов’язково надаються наступні документи:

-        заява особи про надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов;

-        копія документа, що посвідчує особу;

-        копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою;

-        відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно членів сім’ї;

-        довідка департаменту соціальної політики про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції, Операції Об’єднаних Сил;

-        інформація про забезпечення сім’ї житловою площею;

-        копія рішення виконавчого комітету міської ради про взяття на квартирний облік;

-        акт технічного стану житла, яке планується придбати, у разі придбання житла на вторинному ринку;

-        попередня угода про купівлю житла або договір купівлі-продажу майнових прав на житло, яке буде створене у майбутньому (у разі, якщо об’єкт перебуває у стадії будівництва);

-        інформація про рахунок в установі банку, на який будуть перераховуватись бюджетні кошти.

       2. Збір інформації та обробка персональних даних осіб, стосовно яких здійснюється розгляд питання щодо надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов, здійснюються за їх згодою, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

       3. Звернення та перевірка відповідності пакету документів від заявника переліку документів, зазначених у п. 1 розділу III Порядку, розглядає Департамент. У разі наявності всіх необхідних документів, зазначених у п. 1 розділу III Порядку, Департамент подає звернення з відповідними документами на засідання Комісії.

       У разі невідповідності поданих документів вимогам Порядку, Департамент повідомляє про це заявника у встановленому законодавством порядку або повертає документи заявникові на доопрацювання, зазначивши причину повернення.

       4. Звернення з відповідними документами, які відповідають вимогам цього Порядку, розглядає Комісія. Дату та час проведення засідання Комісії визначає голова Комісії за пропозицією Департаменту.

       Засідання Комісії є правомочним за присутності більше половини від загального складу.

       Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформляється протоколом, який підписує голова (у разі його відсутності - заступник голови) та секретар.

       В своєму рішенні Комісія зазначає висновки і пропозиції щодо виділення коштів міського бюджету для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб в межах бюджетного призначення на цю мету або щодо відмови у їх виділенні.


IV. Виділення коштів з міського бюджету

       1. З урахуванням пропозицій виконавчий комітет міської ради приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам та подання звернення до Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виділення коштів обласного бюджету для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам.

       2. Кошти виділяються з міського бюджету після прийняття рішення комісії з питань надання матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов при Івано-Франківській облдержадміністрації про виділення коштів обласного бюджету та перераховуються на  розрахункові рахунки заявника в установі банку.

       Матеріальна допомога для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб надається лише один раз.

       3. Заявники до 15 січня наступного за звітним року подають департаменту соціальної політики міської ради інформацію про цільове використання бюджетних коштів.

       4. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Директор департаменту                                                                              Людмила Яремчук
2011-2020 © Всі права застережено.