НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 05 червня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження Положення про комісію для розгляду пит..."  № 248 від 22.10.2019р. 
Документ №248 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про затвердження Положення про комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни в новій редакції
Рішення виконавчого комітету  №80 від 28.03.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 248
 

Про затвердження Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни


Відповідно до ст. 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015р. № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», наказу Міністерства соціальної політики від 30.05.1996р. № 79 «Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку із змінами функціональних повноважень, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни (додається).

2.        Затвердити склад комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни (додається).

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.2017р. № 80 «Про затвердження Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Р. Остяка.Міський голова                                                                                            Ігор Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       рішення виконавчого комітету

                                                       міської ради

                                                       від 22.10.2019 р. № 248


Положення

про комісію з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни


1. Положення про комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 року №739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам» (далі - Положення) регламентує порядок створення і діяльності комісії щодо встановлення статусу учасника війни особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Другої світової війни 1941-1945 років, а також працівникам підприємств, установ та організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (або залучалися до її проведення), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення , у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

2. Статус учасників війни, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Закон), у разі відсутності необхідних документів, що підтверджують факт роботи в період війни, встановлюється комісією для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни (далі комісія).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.96 № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 23.09.2015 року №739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», комісія діє при виконавчому комітеті міської ради.

Статус учасника війни особам, зазначеним в пункті 1 Положення, встановлюється комісією при виконавчому комітеті міської ради за місцем перебування громадянина на пенсійному обліку або за місцем роботи, а для осіб, які не є пенсіонерами - за місцем проживання.

3. У своїй діяльності комісія керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

4. До складу комісій входять: фахівці департаменту соціальної політики Коломийської міської ради; управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області; міського об’єднаного військового комісаріату; фінансового управління міської ради; Коломийської центральної районної лікарні; архівного відділу міської ради; Коломийського відділу поліції головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області; представники спілки учасників АТО (за згодою).

У разі потреби можуть залучатися фахівці інших органів та служб.

Персональний склад комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

Очолює комісію директор департаменту соціальної політики міської ради.

5. Голова комісії організовує роботу щодо прийому та розгляду комісією заяв, документів та інших доказів громадян для встановлення статусу учасника війни.

Секретар комісії приймає заяви та документи, необхідні для встановлення статусу учасника війни, веде облік документів.

Рішення комісії приймається більшістю голосів щодо надання чи відмови у наданні статусу учасника війни.

Рішення комісії оформляється за формою, наведеною в додатку 1 Наказу Міністерства соціального захисту від 30.05.1996р. № 79 «Про затвердження Типового положення про комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, підписується головою комісії, заступником голови комісії, секретарем комісії та членами комісії.

6. Комісія зобов'язана уважно вивчити документи, заслухати пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів і громадських організацій, рад ветеранів, дослідити інші докази, надати допомогу громадянам у розшуку документів, інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денний термін з дня подання документів прийняти відповідне рішення, про що інформувати громадянина.

Комісія в обов'язковому порядку приймає документи та розглядає питання встановлення статусу учасника війни на своєму засіданні.

7. Підставою для встановлення комісією статусу учасника війни може бути довідка, що підтверджує факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій; посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди; довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства; довідки партизанських загонів, підпільних груп; акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об'єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій; дані погосподарських книг, довідки архівів та інших органів; посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти, документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) та інші документи.

Перелік державних нагород колишнього СРСР, нагородження якими за заслуги в роки Другої світової війни 1941-1945 років дає право на встановлення статусу учасника війни, наведеного в додатку 2 Наказу Міністерства соціального захисту України від 30.05.1996 року № 79 «Про затвердження Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни», відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами).

7.1 Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (або залучалися до її проведення), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

8. У разі відсутності документів та інших доказів у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, визначеними в Орієнтовному переліку поважних причин, що враховуються при відсутності необхідних документів заявника, наведеному в додатку 3 Наказу Міністерства соціального захисту України № 79 від 30.05.1996 року, факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. Показання свідків оформляються протоколом опитування свідків, що складається комісією за формою, наведеною у додатку 4 Наказу Міністерства соціального захисту України від 30.05.1996р. №79.

Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Свідками можуть бути також особи, які підтверджують факт роботи заявника і мають документи (підтвердження) про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать. Крім того, свідками також можуть бути особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким (про факт їх роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.

Показання свідків, які проживають на території інших держав колишнього СРСР, оформляються у довільній формі із засвідченням підпису свідка в установленому законом порядку. Підтвердження факту роботи цих свідків є обов'язковим.

9. У разі виникнення спірних питань комісія зобов'язана подати матеріали зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду до обласної комісії у 10-денний термін з дня прийняття рішення.

10. Обласна комісія у 20-денний термін з дня одержання документів зобов’язана прийняти рішення із спірних питань.

11. Рішення комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в окремих справах загального діловодства, як обов’язкові документи .

       12. За поданням комісії департамент соціальної політики видає посвідчення в порядку та за формою, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» (зі змінами).

13. Передбачені Законом України «Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту» пільги надаються з моменту прийняття рішення комісією про надання статусу учасника війни.

1 4. Статус учасника війни особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни.

15. Статус учасника війни особам, визначеним у пункті 2 статті 9 Закону, які в період Другої світової війни 1941-1945 років працювали в тилу в індивідуальних сільських господарствах, установлюється на підставі посвідчень, актів, довідок заготівельних організацій, управлінь сільського господарства, органів місцевої влади, уповноважених державних органів та громадських організацій; даних погосподарських книг, довідок, виданих архівами та іншими органами, а також рішень зборів селян та показань свідків.

Статус учасника війни особам, які навчались в період війни у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладах, установлюється у разі наявності архівних документів про залучення під час навчання до роботи в народному господарстві, направлення на практичні роботи.

       Підставою для встановлення статусу учасника війни в цьому разі може бути наказ (інший документ) по навчальному закладу про залучення до роботи, а також документ, що підтверджує факт навчання студента або учня у цьому навчальному закладі, або показання свідків.

       16. Комісія щокварталу інформує обласну комісію про кількість осіб, яким за звітний період встановлено статус учасника війни відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 9 Закону, у встановленому порядку.

       17. При розгляді питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, комісії можуть брати до уваги документи інших держав, які в установленому порядку підтверджені державними органами колишнього СРСР, України або міжнародними угодами.Директор департаменту                                        Людмила Яремчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       рішення виконавчого комітету

                                                       міської ради

                                                       від 22.10.2019 р. № 248


СКЛАД

комісії щодо розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни


Яремчук

Людмила Вікторівна

-

директор департаменту соціальної політики міської ради, голова комісії

Стеф’юк

Надія Василівна

-

заступник директора департаменту соціальної політики міської ради, заступник голови комісії;

Слободянюк

Галина Василівна

-

начальник відділу обслуговування осіб з інвалідністю та ветеранів департаменту соціальної політики міської ради; секретар комісії.

Члени комісії:

Андріяшко

Оксана Миколаївна

Борис

Роман Степанович
Войцеховський

Сергій Романович

-


-

-

начальник архівного відділу міської ради;


заступник генерального директора коммунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна района лікарня» Коломийської районної ради по поліклінічній роботі (за згодою);

консультант Центру допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради, учасник бойових дій антитерористичної операції;

Гдичинський

Ігор Ярославович


-

начальник сектору кадрового забезпечення Коломийського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою);

Кушнірук

Михайло ФедоровичМацишин

Оксана Василівна

-
-

голова Координаційної ради Центру допомоги учасникам антитерористичної операції міської ради, радник міського голови;

заступник начальника відділу з питань перерахунку пенсій № 7 управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (за згодою);

Ритова

Світлана Анатоліївна

-


головний спеціаліст командування Коломийського об’єднаного військового комісаріату (за згодою);

Циганчук

Ольга Павлівна

-

заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради.
Директор департаменту                                                Людмила Яремчук2011-2020 © Всі права застережено.