НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 30 травня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Надання соціальних послуг насел..."  № 238 від 22.10.2019р. 
Документ №238 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 238
 

Про схвалення Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки»


З метою підтримки діяльності благодійних та громадських організацій, зменшення кількості осіб, які не мають постійного місця ночівлі, підвищення рівня життя осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, їх соціалізації та інтеграції в громаду через надання їм соціальних послуг та впровадження освітніх, культурних і розвивальних програм, врахування індивідуальних життєвих проблем людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують надання їм соціальних послуг, на підставі Закону України «Про соціальні послуги», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закону України «Про об'єднання громадян», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» , керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

 1. Схвалити Програму «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2020-2022 роки (додається).
 2. Директору департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Л. Яремчук подати зазначену Програму на розгляд та затвердження сесії міської ради.
 3. Фінансовому управлінню міської ради (Г. Бакай) при формуванні міського бюджету на 2020 рік передбачити кошти на виконання Програми «Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки».
 4. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на головного відповідального виконавця – Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (І. Трачук).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Р. Остяка.
Міський голова                                                                                            Ігор СлюзарПАСПОРТ

Програми «Надання соціальних послуг населенню

на 2020-2022 роки»


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент соціальної політики міської ради

2. Розробник Програми: Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

3. Термін реалізації Програми:  З роки (2020-2022 роки)

4. Етапи фінансування Програми: 2020-2022  років

 1. Обсяг фінансування  Програми (тис. грн.): 8042,0 тис. грн.


Роки

Обсяг фінансування (тис. грн.)

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Міський бюджет

Інші

джерела (Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»)

Інші

Джерела (Товариство підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «КРОКуСвіт»)

2020-2022

8042,0

2055,0

5520,0

467,0

в т. ч.

2020

2535,0

665,0

1730,0

140,0

2021

2681,0

685,0

1840,0

156,0

2022

2826,0

705,0

1950,0

171,0


 1. Очікувані результати виконання: зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці шляхом організації ночівлі, підвищення рівня життя осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, їх соціалізації та інтеграції в громаду через надання їм соціальних послуг та впровадження освітніх, культурних і розвивальних програм, врахування індивідуальних життєвих проблем людей, що потрапили у складні життєві обставини і потребують надання їм соціальних послуг.


 1. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним періодом.Обґрунтування доцільності розроблення Програми

«Надання соціальних послуг населенню на 2020-2022 роки»


І.Загальна частина

Тривожною тенденцією в даний чає є активне зростання чисельності бездомних громадян, які займаються бродяжництвом. Бездомність - це соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування. Проблема бездомних громадян деформує соціальне середовище, руйнує фізичне, психічне та духовне здоров’я людей, знижує їх життєву, громадську та творчу активність, погіршує моральний стан, створює соціальну напругу в місті.

Важливим є забезпечення рівних прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів і потреб осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Це забезпечується шляхом виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб та включенню їх у громаду, у тому числі у випадках дискримінації, спричиненої браком доступу їх нарівні з іншими до розумних пристосувань у відповідності до індивідуальних потреб, отримання соціальних і реабілітаційних послуг, отримання доступу до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку; а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, залучення зазначених осіб до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно осіб з інвалідністю, зокрема права користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України «Про об'єднання громадян», Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».


ІІ. Мета та основні завдання

Метою Програми є організація ночівлі особам без постійного місця проживання, догляд вдома за одиноко проживаючими та особами з інвалідністю, підтримка сімей з дітьми, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, соціалізація та інтеграція осіб з інвалідністю в громаду, шляхом співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас Коломия» та ГО «КРОКуСвіт» та недопущення дублювання отримувачів послуг.

Для досягнення зазначеної мети надаються соціальні послуги:

 • соціально-побутові (забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею; збереження речей та документів);
 • психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад);
 • інформаційні, інші консультативні послуги клієнтам щодо можливості їх реінтеграції;
 • функціонування денного догляду за особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;
 • впровадження проектів з надання послуг клієнтам за освітніми, культурними та соціальними програмами;
 • надання гуманітарної допомоги людям з інвалідністю;
 • захист прав громадян з інвалідністю;
 • боротьба зі стереотипами по відношенню до осіб з інтелектуальними порушеннями та попередження їх дискримінації;
 • співпраця з управлінням освіти, відділом культури, закладами охорони здоров’я, департаментом соціальної політики Коломийської міської ради.

Порядок прийняття, організація роботи будинку нічного перебуванням регламентується Положенням про будинок нічного перебування.


ІІІ. Прогноз результатів виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу на належному рівні надавати соціальні послуги жителям Коломийської міської об’єднаної територіальної громади.


IV. Перелік заходів та обсяг фінансування Програми

п/п

Назва заходів

Термін виконання

Загальна сума

видатків

(тис. грн.)

Джерела фінансування

Відповідальні

виконавці

1.

Надання соціальних послуг (забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею; збереження речей та документів, харчування, забезпечення одягом при потребі) наданих Благодійною організацією «Благодійний фонд «Карітас

Коломия» особам, які перебувають у будинку нічного перебування

2020

2021

2022

450,0

455,0

460,0

Міський бюджет

Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

2.

Забезпечення

функціонування будинку нічного перебування в приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас

Коломия» (поточний ремонт приміщення)

2020

2021

2022

50,0

55,0

60,0

Інше

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»

3.

Надання гуманітарної допомоги

бездомним громадянам

2020

2021

2022

20,0

25,0

30,0

Інше

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»

4.

Надання допомоги продуктами харчування бездомним громадянам

2020

2021

2022

30,0

35,0

40,0

Інше

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»

5.

Надання соціальної послуги (догляд вдома одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю, які не підлягають обслуговуванню відділення соціальної допомоги вдома Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї)  яку надає Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»

2020

2021

2022

70,0

75,0

80,0

Міський бюджет

Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

6.

Надання соціальної послуги (догляд вдома одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю, які не підлягають обслуговуванню відділення соціальної допомоги вдома Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї)

2020

2021

2022

1000,0

1050,0

1100,0

Інше

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»

7.

Допомога сім’ям з дітьми, які не знаходяться під соціальним супроводом відділення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, яку надає Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

2020

2021

2022

100,0

105,0

110,0

Міський бюджет

Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї

8.

Допомога сім’ям з дітьми, які не знаходяться під соціальним супроводом відділення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, яку надає Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия

2020

2021

2022

630,0

675,0

720,0

Інше

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас

Коломия»

9.

Надання послуги з денного догляду за дітьми та молоддю з інвалідністю, які не знаходяться на обслуговуванні у відділенні комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї;

2020

2021

2022

45,0

50,0

55,0Міський бюджет


ГО «КРОКуСвіт»10.

Утримання персоналу по денному догляду осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень

2020

2021

2022

70,0

76,0

81,0

Інше

ГО «КРОКуСвіт»

11.

Надання гуманітарної допомоги людям з інвалідністю

2020

2021

2022

40,0

45,0

50,0

Інше

ГО «КРОКуСвіт»

12.

Надання освітніх, культурних та соціальних послуг для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та їх сімей

2020

2021

2022

30,0

35,0

40,0
ІншеГО «КРОКуСвіт»

Всього:


8042,0

2011-2020 © Всі права застережено.