НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 14 листопада 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Компенсація пільгового проїзду ..."  № 237 від 22.10.2019р. 
Документ №237 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 237
 

Про схвалення Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2020 рік»Відповідно до статей 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян в частині безоплатного проїзду в автомобільному транспорті на міських автобусних маршрутах загального користування та в приміському пасажирському залізничному транспорті, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

 1. Схвалити Програму «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2020 рік» (далі – Програма), додається.
 2. Схвалити Порядок проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на 2020 рік ( додається).
 3. Схвалити форму компенсаційного талона обліку пільгового проїзду автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на 2020 рік (додається).
 4. Схвалити Порядок проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення на 2020 рік (додається).
 5. Департаменту соціальної політики міської ради (Л. Яремчук) подати дану Програму на затвердження міською радою.
 6. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Р. Остяка.

Міський голова                                                                                                    Ігор СлюзарПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Компенсація пільгового проїзду окремих категорій

громадян на 2019 рік»


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник)        Департамент соціальної політики міської ради


2. Розробник Програми        Департамент соціальної політики міської ради


3. Термін реалізації Програми                                2020 рік


4. Етапи фінансування Програми                        2020 рік


5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн.)        3500,00

       

Роки

Обсяги фінансування

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2020

3500,00

-

-

3500,00

-


6. Очікувані результати виконання                        Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян.


7. Терміни проведення звітності                                Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним та в кінці терміну реалізації Програми.Обґрунтування доцільності розроблення Програми

«Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян

на 2020 рік»


 1. Загальна частина

Програма розроблена відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону України “Про залізничний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та від 16.08.1994 року № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993р. № 354».

Законом України від 20.12.2016 року № 1789-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», зокрема, зі статті 102 виключено норму щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці міста Коломиї та сіл, які приєдналися до міста фактично позбавлені права на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові витрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.


 1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та залізничним транспортом приміського сполучення.

Основними завданнями Програми є:

 • відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування;
 • відшкодування компенсації ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні.
 • зниження соціальної напруги серед населення, якому забезпечено право на пільговий проїзд.


 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок міського бюджету в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на 2019 рік, виходячи з можливостей бюджету і у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.Перелік

завдань, обсяги та джерела фінансування Програми

Назва замовника                        Департамент соціальної політики міської ради

Назва Програми                        «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2020 рік»

№п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

Роки

Всього

В т.ч. за джерелами фінансування.

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1

Компенсація виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

Департамент соціальної політики міської ради

Впродовж 2020 року

2020

2900,0

-

-

2900,0

-

Забезпечення реалізації окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом

2

Компенсація виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні

Департамент соціальної політики міської ради

Впродовж 2020 року

2020

500,00

-

-

500,00

-

Забезпечення реалізації окремих категорій громадян на пільговий проїзд залізничним транспортом

3

Виготовлення компенсаційних талонів

Департамент соціальної політики міської ради

Впродовж 2020 року

2020

100,0

-

-

100,0

-

Забезпечення реалізації окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом 1. Очікувані результати виконання Програми

Соціальний захист найбільш незахищених верств населення міста Коломиї та населення сіл, які приєдналися до міста, покращення їх матеріального становища.

Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян.


 1. Припинення виконання Програми

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації та призупиняється у разі відсутності коштів в міському бюджеті.                                                                       СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.10.2019р. № 237

       


Порядок

проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

на 2020 рік


Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат департаментом соціальної політики міської ради за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян, які мають право пільгового проїзду відповідно до законодавчих актів України за рахунок коштів з міського бюджету підприємствам, що здійснюють автотранспортне перевезення громадян, (далі – Перевізник), згідно з договором, укладеним між Коломийською міською радою та Перевізником.

2. Відповідно до вимог чинного законодавства компенсація пільгових перевезень здійснюється на підставі укладених Перевізником договорів:

- про перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування з організатором цих перевезень - виконавчим комітетом Коломийської міської ради (відповідно до проведеного конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування згідно з Законом України «Про автомобільний транспорт»);

- про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян у міському автомобільному транспорті з головним розпорядником бюджетних коштів – департаментом соціальної політики міської ради.

3. Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення у міському автомобільному транспорті (далі – Порядок) установлює єдину методику розрахунків на міських автотранспортних маршрутах загального користування, які фінансуються за рахунок коштів з міського бюджету.

4. Обсяги коштів з міського бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті затверджуються рішенням Коломийської міської ради.

5. Право на безкоштовний проїзд мають громадяни пільгових категорій, відповідно до Законів України:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (ст.12);

особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи (ст.13).

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796- XII:

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (стаття 20);

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (стаття 21).

«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991 року № 962-XII.

«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 року № 875- XII (ст.38-1):

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого).

Право на безкоштовний проїзд, згідно отриманих компенсаційних талонів, мають громадяни пільгових категорій, відповідно до Законів України:

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III:

діти з багатодітної сім’ї (ст.13).

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР (ст.6):

ветерани військової служби;

ветерани органів внутрішніх справ;

ветерани Національної поліції;

ветерани податкової міліції;

ветерани державної пожежної охорони;

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей.

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ст.14):

військовослужбовці строкової військової служби;

постанови Кабінету Міністрів України: «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354:

пенсіонери за віком та особи з інвалідністю;

пенсіонери за вислугою років, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», при умові досягнення 60-ти річного віку;

пенсіонери по втраті годувальника, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», при умові досягнення 60-ти річного віку.

6. Загальна сума коштів, що перераховується у межах кошторисних призначень перевізникам на підставі діючих нормативно-правових актів, не може бути вищою від суми коштів, передбачених у бюджеті міста.


Розрахунок

компенсаційних виплат перевізникам за безкоштовний пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування за рахунок коштів з міського бюджету

Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у п. 5 даного Порядку, здійснюється міськими автобусними маршрутами загального користування на умовах, визначених договором на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування, укладеними між Перевізником та Коломийською міською радою, та на підставі договору, укладеного між Перевізниками та департаментом соціальної політики міської ради, при пред’явленні пільговиком компенсаційного талона для обліку пільгового проїзду (далі – талон) та відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу.

Департамент соціальної політики міської ради забезпечує виготовлення та видачу талонів громадянам, що мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаним у п. 5 даного Порядку, за наявності паспорта громадянина України та посвідчення про право на пільги.

Громадянам, які зареєстровані у місті Коломиї і мають право на пільгу, талони видаються особисто в кількості 60 штук.

Громадянам, які зареєстровані в одному із сіл, які приєдналися до міста і мають право на пільгу, талони видаються в кількості 30 штук.

Уповноваженими із видачі компенсаційних талонів у селах, які приєдналися до міста визначити старостів відповідних сіл.

Видача талонів іншим особам, або за дорученням, забороняється.

Перевізник до 25 числа наступного місяця за звітним повинний надати до департаменту соціальної політики міської ради довідку про обсяги наданих послуг з пільгового перевезення пасажирів (в тому числі з урахуванням зібраних талонів) та рахунок для проведення оплати, виходячи із кошторису на поточний рік (місяць) та тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.02.2017 року № 48.

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів пропорційно до сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно з розрахунками, поданими кожним Перевізником у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Після нарахування коштів Перевізникам за безкоштовне перевезення громадян пільгових категорій, департамент соціальної політики міської ради формує звіт про суми компенсаційних виплат по перевезенню пільгової категорії громадян у межах кошторисних призначень на відповідний період та подає його щомісячно, до 1 числа, до фінансового управління міської ради.

Перевізник в акті виконаних робіт зазначає кількість перевезених пасажирів пільгових категорій та суму за пільгові перевезення, який підписують та скріплюють печаткою: Перевізник, директор департаменту соціальної політики міської ради і затверджує заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

До 25 числа, наступного місяця за звітним, Перевізник на підставі розрахунку підписує з департаментом соціальної політики міської ради двосторонні акти звіряння розрахунків за фактично надані послуги.

Перевізник несе персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків та інших документів щодо пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Виплата компенсації на відшкодування фактично понесених збитків за перевезення пільгової категорії громадян здійснюється у межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд здійснюються шляхом перерахування коштів із реєстраційного рахунку департаменту соціальної політики міської ради на рахунки Перевізника.

Компенсаційні талони повернуті перевізниками знищуються щоквартально, спеціально створеною комісією.


Контроль за наданням послуг та розрахунком компенсаційних

виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Департамент соціальної політики міської ради і відділ економіки, інвестиційного розвитку та енергозбереження міської ради щомісяця здійснюють контроль за наданням послуг із перевезення пільгових категорій пасажирів, відповідно до щомісячних звітів про виконання рейсів із зазначенням найменування та кількості транспортних засобів, що перебували на маршруті та виконані рейси за встановлений проміжок часу.


Прикінцеві положення

Цей Порядок діє до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок коштів державного бюджету України.
СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.10.2019р. № 237

       


Компенсаційний талон для обліку пільгового проїзду автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування на 2020 рік, форматом - 37*76,2мм; папір - офсетний, щільністю - 55 г/м2.
СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 22.10.2019р. № 237


Порядок

проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення на 2020 рік


1. Цей Порядок визначає механізм проведення відшкодування компенсаційних виплат ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (далі - Перевізник) за пільгові перевезення окремих категорій громадян (жителів міста Коломиї та жителів сіл, які приєдналися) в залізничному транспорті приміського сполучення, які мають право на пільги за рахунок коштів з міського бюджету, створених на основі відомостей продажу квитків.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009р. № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету, визначається додатком «Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства» (додаток 1 до Порядку).

Пільги надаються жителям міста Коломиї та жителям сіл, які приєдналися на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про залізничний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами), від 16.12.2009р. №1359 «Про порядок розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та інші законодавчі та нормативні акти, що регулюють відносини у соціальній сфері.

3. Головним розпорядником коштів міського бюджету на здійснення заходів виконання Програми є департамент соціальної політики Коломийської міської ради.

4. Головний розпорядник коштів укладає договір з ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Для укладання договору ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надає наступний пакет документів:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень.

5. Головний розпорядник коштів щомісяця, що настає за звітним, складає з Перевізником акти звірки розрахунків за надані послуги окремим категоріям громадян.

6. Здійснює компенсаційні виплати за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», на підставі розрахунку втрат доходів від пільгових перевезень в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці та акта звіряння розрахунків.

7. Для отримання компенсаційних виплат, ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» не пізніше ніж 15 числа місяця наступного звітного періоду подає головному розпоряднику коштів, відповідальному виконавцю Програми, розрахунок втрат доходів від пільгових перевезень в залізничному транспорті приміського сполучення у минулому місяці та акт звіряння розрахунків.

8. Керівник ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» несе персональну відповідальність за достовірність наданих розрахунків та інших документів щодо проїзду пільгових категорій громадян (жителів міста Коломиї та жителів сіл, які приєдналися до міста).

9. Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться підприємством залізничного транспорту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1359 « Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

10. У разі, якщо Перевізником несвоєчасно подано звіт за надані послуги або звіт відсутній, відшкодування коштів Перевізнику за пільгове перевезення окремих категорій громадян (жителів міста Коломиї та жителів сіл, які приєдналися до міста) в залізничному транспорті приміського сполучення, головним розпорядником коштів не проводиться.

11.Здійснення відшкодування коштів Перевізнику за пільгове перевезення окремих категорій громадян (жителів міста Коломиї та жителів сіл, які приєдналися до міста) в залізничному транспорті приміського сполучення припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів або до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок коштів державного бюджету України.Додаток 1

до Порядку


Перелік категорій громадян,

які мають право на пільговий проїзд у в залізничному транспорті приміського сполучення відповідно до Законів України та інших нормативних актів


Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (ст.12);

особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи (ст.13).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796- XII:

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (стаття 20);

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (стаття 21).

Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 17.04.1991 року № 962-XII.

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 року № 875-XII (ст.38-1):

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого).

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III:

діти з багатодітної сім’ї (ст.13).

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР (ст.6):

ветерани військової служби;

ветерани органів внутрішніх справ;

ветерани Національної поліції;

ветерани податкової міліції;

ветерани державної пожежної охорони;

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України;

ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей.

Постанова Кабінету Міністрів України: «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354:

пенсіонери за віком та особи з інвалідністю.2011-2019 © Всі права застережено.