НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 05 червня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про удосконалення програми "Удосконалення роботи Держав..."  № 230 від 22.10.2019р. 
Документ №230 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 230
 

Про схвалення програми ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’


Відповідно до Конституції України, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про попереднє ув’язнення», Закону України від 23.06.2005 №2713-ІV «Про державно-виконавчу службу України», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1090 «Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки» виконком міської ради

вирішив:

       1. Схвалити програму ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої служби, покращення її матеріально технічного забезпечення на період 2019-2022 років’’ (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій забезпечити виконання Програми.

3. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (О.Кротюк) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) при формуванні проектів  міського бюджету на 2019-2022 роки щорічно передбачати кошти для реалізації Програми.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (О.Кротюк).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа Остяка.


Міський голова                                                                                                               Ігор Слюзар


Паспорт

програми ’’Удосконалення роботи Державної кримінально-виконавчої

служби, покращення її матеріально технічного забезпечення

на період 2019-2022 років’’ (далі - Програма)  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – відділ з питань цивільного захисту міської ради.
  2. Розробник Програми – відділ з питань цивільного захисту міської ради.
  3. Термін реалізації Програми         – 2019-2022 роки.
  4. Етапи фінансування Програми   – 2019-2022 роки.
  5. Обсяги фінансування Програми – 1 174 000 грн.Роки

Обсяги фінансування

Всього,

грн.

у т. ч. за джерелами фінансування:

міський бюджет

інші джерела

2019-2021

1 174 000

1 174 000


2019

75 000

75 000


2020

420 000

420 000


2021

339 000

339 000


2022

340 000

340 000  1. Очікувані результати виконання Програми:

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в установі виконання покарань, мають бути:

- забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності території міста Коломия від злочинних посягань;

- своєчасне реагування на вчинення кримінальних правопорушень та інші події;

- зниження ризиків виникнення правопорушень, пов’язаних з небезпекою для життя і здоров’я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення;

- забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

- знизити загальний рівень загрози інтересам держави і суспільству, сприятиме ефективному виконанню службових обов’язків працівниками установи.

- забезпечення належної ізоляції осіб, які утримуються в установі виконання покарань, що унеможливить скоєння втечі з установи закритого типу та покращить умови несення служби персоналом установи;

- перекриття каналів та шляхів незаконного надходження до установи  заборонених речей та предметів, які сприяють скоєнню нових злочинів;

- зміцнення  правопорядку  в  установі, недопущення скоєння засудженими нових злочинів.

  1. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.


І. Загальна частина


Державна установа «Коломийська виправна колонія (№41)» є кримінально – виконавчою установою закритого типу, з максимальним лімітом наповнення 988 осіб, в якій утворено дільницю слідчого ізолятора, арештний дім для тримання засуджених до покарання у виді арешту.

Протягом тривалого часу Державною кримінально-виконавчою службою України  вживається комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства щодо забезпечення належних умов тримання в установах Державної кримінально-виконавчої служби засуджених та осіб, взятих під варту.

Проте, наявний стан справ ще не повною мірою відповідає сучасним вимогам у Державній кримінально-виконавчій сфері, та мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими та Європейським в’язничним правилам. На виявлення недоліків у роботі органів і установ виконання покарань вказують положення та висновки доповідей Європейського комітету по запобіганню тортурам та нелюдському поводженню чи покаранню або такому, що принижує гідність осіб узятих під варту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подання Генеральної прокуратури України, де зазначаються факти окремих відхилень щодо умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту.

Причинами та умовами зазначеного є: недостатній рівень фінансування та матеріально-технічного забезпечення.

Протягом останніх років фінансування Державної  кримінально – виконавчої служби  проводиться на недостатньому рівні, зокрема, фінансування державної установи «Коломийська виправна колонія (№41)» у 2018 році склало 56% від загальної потреби.

У зв’язку з цим матеріально-технічна база установи виконання покарань, умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не повною мірою відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про попереднє ув’язнення", Декларації прав людини і основоположних свобод, а також мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими та Європейським в’язничним правилам.

Слід зазначити, що відповідальність за результати реформування  кримінально-виконавчої системи, приведення норм тримання  засуджених відповідно до Європейських вимог в Україні Урядовими рішеннями покладається не  лише  на Державну кримінально - виконавчу службу, але й на  органи  місцевого самоврядування.


ІІ. Обґрунтування доцільності розроблення Програми


Програма підтримки державної установи «Коломийська виправна колонія (№41)» на 2019-2022 роки розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про попереднє ув’язнення», Закону України від 23.06.2005 №2713-ІV «Про державно-виконавчу службу України».

Внаслідок обмеження обсягів державного фінансування матеріально-технічне забезпечення установи виконання покарань, умови тримання засуджених та осіб взятих під варту не повною мірою відповідають державним і міжнародним вимогам у Державній кримінально – виконавчій сфері. 

Програма передбачає забезпечення належного рівня виконання заходів, спрямованих на зміцнення правопорядку в установі та недопущення скоєння засудженими нових злочинів.

       

ІІІ. Мета Програми


Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації єдиної  державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в  державній установі «Коломийська виправна колонія (№41)» шляхом фінансування з  міського бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на  умови відбування покарань та стан правопорядку в установі виконання покарань, гарантування безпеки  громадян міста Коломия.


ІV. Шляхи і способи виконання Програми


Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 1 174 000 тис. грн., що може змінюватися в залежності від фінансових можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначено в Додатку 1 до неї.


V. Термін виконання Програми


Програма підтримки діяльності державної установи «Коломийська виправна колонія (№41)» на період 2019-2022 років розрахована на 2019-2022 роки.


VІІ. Очікувані результати Програми


Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення  належної ізоляції осіб, які утримуються в установі виконання покарань, мають бути:

- забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності території міста Коломия від злочинних посягань;

- своєчасне реагування на вчинення кримінальних правопорушень та інші події;

- зниження ризиків виникнення правопорушень, пов'язаних з небезпекою для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення;

- забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.Розрахунок коштів

на виконання програми ’’Удосконалення роботи

Державної кримінально-виконавчої служби, покращення

її матеріально технічного забезпечення

на період 2019-2022 років’’№ з/п

На що спрямовані кошти

(тис. грн.)

Роки

2019

2020

2021

2022

1.

Придбання засобів зв'язку

10

60

50

50

4.

Паливно-мастильні матеріали

30

45

50

50

5.

Поліграфічно-інформаційна продукція та канцелярські товари

5

10

9

10

6.

Придбання меблів та інвентаря

10

150

100

100

7.

Придбання комп'ютерної техніки

20

155

130

130


Всього:

75

420

339

3402011-2020 © Всі права застережено.