НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 05 червня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення Програми "Розвиток футболу в м.Коломиї н..."  № 227 від 22.10.2019р. 
Документ №227 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 227
 

Про схвалення Програми «Розвитку футболу в м.Коломиї на2020-2025 роки»


       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», з метою сприяння розвитку футболу в місті, забезпечення належних умов для залучення населення міста до занять футболом, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


1. Схвалити Програму «Розвитку футболу на 2020-2025 роки» (додається).

2. Начальнику відділу молоді та спорту міської ради В.Колеснику подати зазначену Програму на розгляд та затвердження міською радою.

3. Фінансовому управлінню міської ради  (Г. Бакай)  передбачити кошти на наступні роки для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини міського бюджету.

4. Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Бойцана.


Міський голова                                                                                                      Ігор Слюзар


ПАСПОРТ

Програми

«Розвитку футболу в м.Коломиї на 2020-2025 роки»


1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) — відділ молоді та спорту міської ради

2. Розробник Програми — відділ молоді та спорту міської ради

3. Термін реалізації Програми — 2020-2025 роки

4. Етапи фінансування Програми — 2020-2025 роки

5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.): 8 100,0


Роки

Всього

Обсяги фінансування

В т.ч. за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2020-2025

8 100,0

-

-

8 100,0

-

в т.ч.


2020

1 350,0

-

-

1 350,0

-

2021

1 350,0

-

-

1 350,0

-

2022

1 350,0

-

-

1 350,0

-

2023

1 350,0

-

-

1 350,0

-

2024

1 350,0

-

-

1 350,0

-

2025

1 350,0

-

-

1 350,0

-


6.Очікувані результати виконання:

  • посилити підтримку футболу на місцевому рівні та створити ефективну систему управління;
  • удосконалити систему аматорського футболу, здатну забезпечити залучення широких верств населення до активних занять фізичною культурою і спортом;
  • створити єдину систему підготовки перспективного спортивного резерву, розвитку дитячо-юнацького футболу та футбольного клубу міста;
  • істотно підвищити ефективність і якість роботи фахівців футболу;
  • покращити розвиток спортивної бази шляхом належного утримання існуючих стадіонів, футбольних полів і майданчиків, їх ремонту та  реконструкції у відповідності до сучасних вимог.

Програма передбачає:

- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з футболу згідно попередньо поданого календарного плану від спортивних федерацій та міських спортивних шкіл;

- систематичну підготовку спортсменів до участі в міських, обласних та всеукраїнських  змаганнях з футболу;

- придбання спортивної форми та спортивної форми та спортивного інвентарю;

- збільшення кількості спортсменів, що посіли призові місця у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях з футболу у порівнянні з минулими роками.


7. Термін проведення звітності: щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування Програми


Замовник — відділ молоді та спорту міської ради

Програма «Розвиток футболу на 2020-2025 роки»Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.,грн

роки

всього

В т.ч. за джерелами фінансування


Очіку-вані

результати

Держав-ний- бюджет

Облас-ний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

1

Компенсацій-ні виплати на всі види харчування, передбачені законодав-

ством)

Відділ молоді та спорту

2020-2025

2020

840,0

--

-

840,0

-

-

2021

840,0

-

-

840,0

-

-

2022

840,0

-

-

840,0

-

-

2023

840,0

-

-

840,0

-

-

2024

840,0

-

-

840,0

-

-

2025

840,0

-

-

840,0

-

-

2

Відшкодуван-ня вартості проїзду, добових, проживання

спортсменів за участь в міських, обласних та всеукраїнсь-ких змаганнях

Відділ молоді та спорту

2020-2025

2020

137,4

-

-

137,4

-

-

2021

137,4

-

-

137,4

-

-

2022

137,4

-

-

137,4

-

-

2023

137,4

-

-

137,4

-

-

2024

137,4

-

-

137,4

-

-

2025

137,4

-

-

137,4

-

-

3

Паливно-мастильні матеріали, бензин та дизпаливо

Відділ молоді та спорту

2020-2025

2020

97,6

-

-

97,6

-

-

2021

97,6

-

-

97,6

-

-

2022

97,6

-

-

97,6

-

-

2023

97,6

-

-

97,6

-

-

2024

97,6

-

-

97,6

-

-

2025

97,6

-

-

97,6

-

-

4

Транспортні послуги, послуги з організації та проведення обласних та всеукраїнсь-ких ліг

Відділ молоді та спорту

2020-2025

2020

95,0

-

-

95,0

-

-

2021

95,0

-

-

95,0

-

-

2022

95,0

-

-

95,0

-

-

2023

95,0

-

-

95,0

-

-

2024

95,0

-

-

95,0

-

-

2025

95,0

-

-

95,0

-

-
5

Придбання спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття

Відділ молоді та спорту

2020-2025

2020

180,0

-

-

180,0

-

-

2021

180,0

-

-

180,0

-

-

2022

180,0

-

-

180,0

-

-

2023

180,0

-

-

180,0

-

-

2024

180,0

-

-

180,0

-

-

2025

180,0

-

-

180,0

-

-


2011-2020 © Всі права застережено.