НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 14 листопада 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Реалізація державної політики з..."  № 224 від 22.10.2019р. 
Документ №224 від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 224
 

Про схвалення програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки


Відповідно до Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства» та «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,  соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи положення Концепції Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. №230-р, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Схвалити програму «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки, далі Програма, (додається).

       2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) щорічно передбачати кошти в міському бюджеті на фінансування Програми.

       3. Службі у справах дітей міської ради (Ігор Івахнюк) подати проект Програми на затвердження на сесії міської ради.

       4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Володимира Бойцана.

               

       
Міський голова                                                                                                                Ігор Слюзар
ПРОГРАМА

«Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

на 2020 – 2024 роки.


1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Коломийська міська рада;

2. Розробник програми: служба у справах дітей міської ради;

3. Термін реалізації програми:  2020-2024 роки;

4. Етапи фінансування програми:  впродовж календарного року;

5. Обсяг фінансування програми (тис. грн.): 1476 тис. грн.

Роки

Обсяги фінансування


Всього

В т. ч. за джерелами фінансування


Державний бюджет

Обласний бюджет

Міський бюджет

Інші джерела

2020-2024

1476

-

-

1476

-

В т. ч.

-

-

-

-

-

2020

501

-

-

501

-

2021

309

-

-

309

-

2022

218

-

-

218

-

2023

221

-

-

221

-

2024

227

-

-

227

-


6. Очікувані результати виконання: буде дотримано вимоги чинного законодавства щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покращено матеріальний стан дітей, збільшено нагляд за умовами утримання дітей в сім'ях опікунів та піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та покращено виховання дітей.

  Це в свою чергу дозволить зменшити рівень злочинності серед неповнолітніх, дитячої бездоглядності та підвищить рівень задоволеності життям серед дітей.

Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції (чи ООС) або такого, що отримав І, ІІ чи ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО (чи ООС) та для дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб дозволить дітям впевненіше почуватися в учнівському колективі. Покращить матеріальне становище сімей.

Своєчасне виявлення сімей з дітьми та проведення соціальної роботи з дітьми, які проживають у складних життєвих обставинах. Захист дітей від усіх форм насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження, булінгу, захист від експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, в тому числі від батьків або осіб, які їх замінюють.

Попередження втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність та протидія залученню до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин.

Програма «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки (далі Програма)  розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», та «Про охорону дитинства», відповідно до Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. №230-р.

Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця проблема носить складний, багатоаспектний характер, тому має розглядатися й розв’язуватися в різних напрямках.

Україна, як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру.

За останні роки вдалося добитися зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади, а також зменшення кількості сімей, які потрапили до складних життєвих обставин та проживають за межею бідності, знизився рівень смертності дітей віком до одного року. З року в рік більше дітей отримують соціальну допомогу. Завдання відділів і служб міської ради - зберегти та посилити зазначену тенденцію.

       Однак, викликає занепокоєння зростання показників дитячої злочинності.

       Програма має на меті об’єднати в єдину систему зусилля депутатів міської ради, виконавчого комітету, відділів, управлінь та служб міської ради та громадськості щодо захисту прав дітей.

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей» та національного законодавства.

Основним завданням Програми є вирішення матеріальних проблем дітей.

       Програму планується реалізувати шляхом:

- реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу;

- активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх широке залучення до фізичної культури і спорту;

- профілактики правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів вчинених дітьми;

- забезпечення широкої участі дітей в житті суспільства;

- активізації діяльності територіальної громади із захисту прав дітей;

- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

- міського бюджету;

- інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.

       Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити розвиток та доступність соціальних послуг для сімей з дітьми;

створити умови для адаптації дітей та молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг;

поліпшити рівень життя дітей пільгових категорій;

підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися в складних життєвих обставинах.

попередження вживання дітьми наркотичних та психотропних речовин;

збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання (до 100% від кількості посиротілих дітей);

зменшення кількості вчинених злочинів неповнолітніми, подолання дитячої бездоглядності.

7. Терміни проведення звітності: в кінці календарного року звіт подається у відділи та управління міської ради згідно їхньої компетенції. Звіт про виконання заходів програми подається на сесії міської ради при закінченні терміну дії програми та при затвердженні нової програми.


                                                                                                       Додаток до програми

Перелік заходів,

обсяги та джерела фінансування програми

«Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки.

Замовник програми: Коломийська міська рада

з/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати


роки

всього

у т.ч. за джерелами фінансування

місцевий

бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Придбання подарункових наборів до Великодня для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей міської ради

Впро-довж року

2020

2021

2022

2023

2024

48

48

48

49

49

48

48

48

49

49

-

Покращиться матеріальне становище дітей пільгових категорій. Пройдуть свята на належному рівні.

2.

Оплата транспортних послуг. Поїздки дітей на екскурсії.

Служба у справах дітей міської ради

Впро-довж року

2020

2021

2022

2023

2024

20

20

22

22

24

20

20

22

22

24

-

Під час поїздки розширюється світогляд дитини, працівники служби можуть ближче познайомитись з дитиною, вдоско-налити форми виховної роботи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.

Придбання спортивного та фізкультурного інвентарю,

спортивні змагання серед дітей «Молодь проти злочинності».

Служба у справах дітей міської ради

Впро-довж року

2020

2021

2022

2023

2024

45

45

47

48

48

45

45

47

48

48

-

Формування серед дітей культу здорового способу життя, профілак-тика правопору-шень та злочиннос-ті, пропаганда спорту високих досягнень

4.

Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитеро-ристичної операції (чи ООС) або такого, що отримав І, ІІ чи ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО (чи ООС) та для дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб (діти навчаються у гімназіях та ліцеях Коломийської міської ОТГ).

Служба у справах дітей міської ради

Впро-довж року

2020

2021

2022

2023

2024

47

47

48

48

48

47

47

48

48

48

-

Діти пільгової категорії будуть забезпечені шкільним приладдям.

5.

Заходи на День захисту дітей:

- проведення малюнку на асфальті (придбання канцтоварів )

- конкурси, ігротеки(іграшки) для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

- організація святкового обіду для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей міської ради

Впро-довж року

2020

2021

2022

2023

2024

28

28

32

32

36

28

28

32

32

36

-

Буде створено можливість для кращої самореалізації дитини, проявлення її вмінь та навиків. Привернення уваги громадськості до проблеми захисту прав дітей.


6.

Подарунки до Дня св. Миколая для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей міської ради

Впродовж року

2020

2021

2022

2023

2024

20

21

21

22

22

20

21

21

22

22

-

Діти будуть належно охоплені святковими заходами та урочистостями.


1

2

3

4

5

6

7

8

9


7.

Придбання або виготовлення меблів для дитячого будинку сімейного типу по вул. Анатолія Кос-Анатольського, 17:

-ліжко

-матрац ортопедичний

-шафа

-комод

-килимове покриття

-стіл письмовий

-стіл великий

-прихожа

-крісло

-крісло м’яке

-крісло офісне.

Служба у справах дітей міської ради

Впро-довж року

2020

2021

2022

2023

2024

293

100

-

-

-

293

100

-

-

-

-

Дотримання майнових прав дітей

2011-2019 © Всі права застережено.