НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Четвер, 14 листопада 2019 року
 Розпорядження міського голови  "Про затвердження Положення про організацію усного прийо..."  № 353-р від 22.10.2019р. 
Документ №353-р від 22.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.10.2019УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 22.10.2019р.  № 353-р
 

Про затвердження Положення  про організацію усного прийому громадян з особистих питань в міській радіВідповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення належних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення, керуючись статтею 40 Конституції України, Законом України «Про звернення громадян», Регламентом виконавчого комітету міської ради:

1. Затвердити Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в Коломийській міській раді (додається).

2. Відділу звернень міської ради (Ірині Дикан) оприлюднити Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в міській раді на офіційному веб-сайті міської ради.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ звернень міської ради (Ірину Дикан).

4. Розпорядження міського голови від 14.07.2011р. № 202-р вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Тараса Кухтара.


Міський голова                                                                                                             Ігор Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 22.10.2019 № 353-р


 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію усного прийому громадян з особистих питань

в Коломийській міській раді

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань в Коломийській міській раді (далі - Положення) визначає основні положення щодо організації та проведення усного прийому громадян з особистих питань в міській раді.

1.2. Усний прийом громадян з особистих питань в міській раді здійснюється відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, законів України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР "Про звернення громадян" та від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Регламенту виконавчого комітету Коломийської міської ради, інших нормативних актів.

1.3. Усний прийом громадян з особистих питань в міській раді проводиться в адміністративному приміщенні міської ради та здійснюється відповідно до графіка, що затверджується розпорядженням міського голови.

1.4. Вхід громадян до адміністративного будинку міської ради на усний прийом є вільним і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що посвідчують особу.

1.5. Особистий прийом громадян міським головою та секретарем міської ради здійснюється за попереднім записом.

1.6. Усний прийом громадян з особистих питань проводиться міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому виключно по питаннях, що відносяться до їх функціональних повноважень, затверджених відповідним розпорядженням міського голови.

1.7. Організацію усного прийому громадян з особистих питань міським головою та секретарем міської ради здійснює відділ звернень міської ради.

1.8. До участі у проведенні усного прийому громадян з особистих питань керівництвом міської ради можуть залучатися керівники (працівники) відділів та управлінь міської ради, міських установ та організацій.

1.9. Проведення особистого прийому громадян керівниками управлінь та відділів міської ради (з статусом юридичної особи) здійснюється у визначені дні та години, відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих підрозділів.

1.10. Інформація про графік та порядок усного прийому громадян з особистих питань керівництвом міської ради розміщується на офіційному веб-сайті міської ради та інформаційних стендах адміністративного приміщення на першому поверсі міської ради.

 

II. Запис на усний прийом громадян з особистих питань

 

2.1. Попередній запис на усний прийом з особистих питань до міського голови та секретаря міської ради проводиться відділом звернень міської ради за день до календарної дати прийому по телефону, або особисто.

2.2. Під час попереднього запису громадян на усний прийом з особистих питань відповідальним працівником з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами особисто для обгрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого взірця.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не відносяться до змісту звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані цією особою.

2.3. Запис на усний прийом з особистих питань міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому провадиться з питань, що відносяться до їх функціональних повноважень.

2.4. Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України "Про звернення громадян");

які оскаржують рішення загальних зборів акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності тощо, судів а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України "Про звернення громадян");

звернення яких знаходяться в стадії розгляду і остаточне рішення по них ще не прийнято;

при повторному зверненні з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також із зверненнями, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

2.5. У разі повторного звернення громадянина на особистий прийом відповідальним працівником вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.

2.6. Список громадян на особистий прийом до міського голови із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, змісту порушуваних питань подається міському голові в день прийому.

 

III. Розгляд звернень на усному прийомі громадян з особистих питань

 

3.1. Працівник по роботі із зверненнями громадян  забезпечує:

позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, громадян з обмеженими фізичними можливостями та жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

інформування осіб, які записалися на особистий прийом, про перенесення з поважних причин часу чи дня прийому громадян керівництвом міської ради.

3.2. Посадова особа під час особистого усного прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності), керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з наступних рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і термін виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питань під час особистого прийому та подальший порядок і термін розгляду його звернення.

3.3. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

3.4. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх з'ясування працівників відповідних структурних підрозділів міської ради або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

3.5. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

3.6. Діловодство за зверненнями громадян на особистому прийомі проводиться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та Регламентом виконкому міської ради.


Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Тарас Кухтар2011-2019 © Всі права застережено.