НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Субота, 30 травня 2020 року
 Розпорядження міського голови  "Про затвердження Плану заходів із забезпечення сталості..."  № 346-р від 11.10.2019р. 
Документ №346-р від 11.10.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

15.10.2019УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 11.10.2019р.  № 346-р
 

Про затвердження Плану заходів із забезпечення сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС “Партнерство для розвитку міст” у місті Коломиї


       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення реалізації проекту «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС):

1. Затвердити План заходів із забезпечення сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст» у місті Коломиї (додається).

2. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання Плану дій покласти на головного відповідального виконавця – відділ економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради (Остяк О.І.).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Олега Дячука.


Міський голова                                                                                    Ігор Слюзар


                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                       розпорядження міського голови

                       від 11.10.2019 № 346-р


План заходів із забезпечення сталості результатів впровадження Проекту ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст» у місті Коломиї

Заходи та дії

Терміни

Виконавці

1. Система «Відкрите місто»

Проведення активної інформаційної кампанії щодо системи.

2019-2020

Н.Сандецька

Залучення ширшого кола громадян до активного користування системою через навчання в організованих групах активістів і серед молоді.

2019-2020

О.Остяк,

В.Колесник,

Н.Сандецька

Вдосконалення системи з пришвидшення входу (програмного забезпечення)

2019-2020

М.Бондаренко,

залучені експерти

2. Громадський бюджет

Активізація містян до участі в підготовці та реалізації проектів – проведення навчань з підготовки проектних пропозицій до участі в конкурсі.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

Вдосконалення (оновлення) системи голосування за проекти.

2019-2020

О.Остяк,

М.Бондаренко,

залучені експерти,

Проведення активної промокампанії ініціативи використовуючи офнайн та онлайн рекламу, соціальні мережі.

2019-2020

Н.Сандецька,

О.Остяк,

залучені експерти

Проведення оцінки реалізації програми (зовнішня експертна оцінка).

2019-2020

Залучені експерти

3. Місцеві електронні петиції

Підготувати звіт про результативність використання системи електронних петицій.

2019-2020

І.Дикан

Інформування громади про дієвість існуючого інструменту – проведення промокампанії.

2019-2020

І.Дикан

Вдосконалити систему реагування на петиції та інформування громади про прийняті рішення по кожній з петицій

2019-2020

І.Дикан,

М.Бондаренко,

залучені експерти

4. Індекс прозорості місцевих бюджетів

Аналіз проведеної оцінки та напрацювання системи заходів з покращення існуючої ситуації з прозорості бюджетів.

2019-2020

Залучені експерти

Підвищення кваліфікації персоналу в галузі прозорості бюджетів – проведення навчання. Організовані стажування в інших містах

2019-2020

О.Денисюк,

залучені експерти

Створення більш інформаційного та зручного в користуванні веб сайту міської ради.

2019-2020

М.Бондаренко, Н.Сандецька,

залучені екстерти

Придбання спеціалізованого програмного забезпечення.

2019-2020

М.Бондаренко,

5. Комунікаційний план / стратегія

Забезпечення планового впровадження заходів передбачених комунікаційною стратегією.

2019-2020

Н.Сандецька

Визначення найбільш ефективних інструментів Стратегії та їх подальший розвиток.

2019-2020

Н.Сандецька,

залучені експерти

Актуалізація Стратегії.

2020

Н.Сандецька,

залучені експерти

Проведення промокампанії.

2019-2020

Н.Сандецька,

залучені експерти

6. Покращення якості надання адміністративних послуг і діяльності ЦНАП

Опрацювання технологічних карт з надання нових послуг та їх впровадження.

2019-2020

М.Андрусяк

Забезпечення архітектурної доступності.

2019

М.Андрусяк

Навчання персоналу з надання послуг для осіб з інвалідністю.

2019-2020

М.Андрусяк, О.Денисюк

Проведення самооцінки та опрацювання плану дій з покращення ситуації.

2019-2020

М.Андрусяк

Підвищення кваліфікації персоналу та підготовка нових працівників.

2019-2020

М.Андрусяк, О.Денисюк

7. Проект «Покращення якості адміністративних послуг, які надаються громаді Коломийською міською радою, шляхом створення системи технічно-програмних засобів електронного опрацювання звернень та документообігу»

Постійне підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу – проведення навчань і стажувань.

2019-2020

М.Андрусяк, О.Денисюк,

залучені експерти

Технічне забезпечення зворотного зв’язку та оперативне реагування на виявлені недоліки.

2019-2020

М.Андрусяк, М.Бондаренко,

залучені експерти

8. Система стратегічного планування (Стратегія розвитку міста Коломиї на період до 2027 року) – розробка, моніторинг впровадження

Фінансування з міського бюджету заходів передбачених Планом реалізації Стратегії – підготовка пропозицій до бюджету міста з врахуванням усіх заходів.

2019-2020

Г.Бакай, Л.Яремчук, В.Наливайко, У.Мандрусяк, Л.Бордун, В.Колесник, М.Лазарович

Розробка нового Плану реалізації Стратегії на 2021-2023 рр.

2019-2020

О.Остяк, керівники структурних підрозділів,

залучені експерти

Регулярне інформування громади про стан реалізації Стратегії – розробка та реалізація ефективних інформаційних заходів на основі підготовлених звітів.

2020

Н.Сандецька,

О.Остяк

Моніторинг впровадження Стратегії та її актуалізація – регулярні засідання КУВ.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

9. Маркетингова стратегія міста – розроблення, впровадження та моніторинг

Завершення розробки, обговорення та ухвалення Маркетингової стратегії.

2019

О.Остяк,

залучені експерти

Впровадження заходів і промоційних кампаній, визначених Маркетинговою стратегією.

2019-2021

О.Остяк,

залучені експерти

Моніторинг впровадження Маркетингової стратегії та оцінка її ефективності.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

10. Аналіз місцевого бізнес-клімату

Проведення зовнішньої оцінки та самооцінки, формування звітів.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

Ухвалення управлінських рішень, на основі отриманих результатів аналізу.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

11. Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки (розроблення, впровадження та моніторинг)

Оцінка заходів, передбачених програмою на можливість їх фінансування з міського бюджету.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

Моніторинг результатів впровадження Програми – підготовка щорічних звітів, актуалізація Програми підтримки МСП.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти

12. Проект «Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в місті Коломия шляхом створення інформаційно-навчального бізнес-інкубатора «KOLBIС»

Впровадження заходів з переходу бізнес інкубатора на часткову самоокупність і дофінансування з бюджету міста.

2020

О.Остяк,

залучені експерти

Залучення новостворених МСП до роботи в інкубаторі – промоційна кампанія.

2019-2020

О.Остяк,

залучені експерти


Заступник начальника відділу економіки,

інвестиційної політики та енергозбереження

міської ради                                                                        Олена Остяк2011-2020 © Всі права застережено.