НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 14 серпня 2020 року
 Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету на ..."  № 321-р від 27.09.2019р. 
Документ №321-р від 27.09.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.10.2019УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 27.09.2019р.  № 321-р
 

Про заходи щодо підготовки

проекту міського бюджету на

2020 рік та прогнозу  міського

Бюджету на 2021 – 2022 роки


       Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України  від 15.05.2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 року № 130 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період», розпорядження Івано - Франківської обласної державної адміністрації від 25.09.2019 року № 469 «Про заходи щодо підготовки проектів місцевих бюджетів області  на 2020 рік та прогнозу місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки», закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-УІІІ (зі змінами),  з метою формування збалансованих показників проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021 – 2022 роки  і своєчасного внесення його на затвердження міською радою:


       1. Утворити робочу групу з формування проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 – 2022 роки і  затвердити її склад, що додається.

       Надати право керівнику робочої групи залучати до її роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів міської ради, керівників органів місцевого самоврядування.


       2. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай), відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України, забезпечити доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом згідно з типовими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908  зі змінами, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від                     07.08.2019 року № 336 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України”, та з урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету на 2020 рік і прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки.

3. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

- забезпечити складання бюджетних запитів на 2020 рік та прогнозу на 2021 -2022 роки за програмно – цільовим методом та надати їх фінансовому управлінню міської ради у визначені ним терміни;

- дотриматись принципу забезпечення рівних гендерних прав і можливостей під час формування бюджетних показників;

- привести чисельність працівників установ, що пропонується до затвердження за штатним розписом на 2020 рік, у відповідність з визначеним фондом оплати праці та подати її з детальними обґрунтуваннями фінансовому управлінню міської ради у визначений ним термін для узагальнення;

- забезпечити при розподілі видатків міського бюджету дотримання принципів бюджетної системи, а саме: обґрунтованості, збалансованості, ефективності, результативності та цільового використання коштів.

       4. Усім учасникам бюджетного процесу, з метою збалансування показників міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021 – 2022 роки забезпечити:

- неухильне дотримання положень Бюджетного кодексу України;

- формування дохідної частини міського бюджету із врахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, реальної бази оподаткування та максимального використання усіх потенційних джерел наповнення міського бюджету;

       - затвердження плану заходів на 2020 рік щодо збалансування міського бюджету з урахуванням вимог  Закону України від 24.12.2015 року № 911У-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам » (зі змінами), від 23.01.2015 року № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 10.11.2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами);

       - врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

       - проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів міського бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують основних функцій і завдань головних розпорядників бюджетних коштів;

       - здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію та раціональне  споживання теплоенергоносіїв;

       - впорядкування чисельності працівників бюджетних установ, відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

       - перегляд регіональних цільових програм, затверджених міською радою у частині уточнення обсягів і джерел фінансування,  інших показників  виконання програм до реальних можливостей міського бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у попередніх роках;

        - планування видатків на реалізацію програм, затверджених міською радою, які матимуть максимальний ефект при мінімальних затратах;

        - недопущення включення до проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 -2022 роки видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2019 році, у разі їх не затвердження чи пролонгації на 2020 рік в установленому порядку;

        - планування капітальних видатків, виходячи із пріоритетності і обґрунтованості потреб, та спрямування таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів та програм, які дадуть найбільш економічний ефект для міста;

        - надання на вимогу фінансового управління міської ради у визначені ним терміни, детальної інформації з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями;

       - затвердження міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки  до 25 грудня 2019 року (включно).

       5. Управлінню освіти міської ради (Любомир Бордун):

       5.1. з 01.01.2020 року проводити фінансування закладів загальної середньої освіти міста (ліцеїв, гімназій) зокрема по кожній установі, як розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачів бюджетних коштів ;

       5.2. до 15.10.2019 року провести розрахунки до проекту бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки по кожній установі зокрема (ліцеї, гімназії) по заробітній платі відповідно до тарифікаційних списків педагогічних працівників, та видатків на утримання установ виходячи із затверджених бюджетних призначень попереднього бюджетного періоду;

       5.3. до 20.10. 2019 року подати план реорганізації централізованої бухгалтерії.

       6. Директорам  закладів загальної середньої освіти міста:

       6.1. внести, в разі потреби,  відповідні зміни у Статути закладів та  привести документацію у нормативно – правові форми;

       6.2. з 01.01.2020 року ведення бухгалтерського обліку ( діловодства, фінансово – господарської діяльності ) закладів здійснювати самостійно;

       6.3. на підставі  Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти розробити та подати на затвердження штатні розписи  установ станом на 01.01.2020 року ;

       6.4. відкрити реєстраційні рахунки в органах держказначейства;

       6.5. здійснювати управління бюджетними коштами  у межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, координацію та організацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

7. Фінансовому управлінню міської ради (Ганна Бакай) надавати головним розпорядникам бюджетних коштів роз’яснення щодо особливостей формування проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу міського бюджету на 2021 – 2022 роки та забезпечити висвітлення попередніх обсягів доходів і видатків бюджету на офіційному веб-сайті міської ради.

       8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – фінансове управління міської ради (Ганна Бакай).

       9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Міський голова                                                                                                        Ігор Слюзар


Додаток

до розпорядження

міського голови

від 27.09.2019 № 321-р


Склад робочої групи

з формування проекту міського бюджету на 2020 рік

та прогнозу на 2021 – 2022 роки


Дячук

Олег Дмитрович

-

заступник міського голови, керівник робочої групи


Бакай

Ганна Дмитрівна


- начальник фінансового управління     міської ради, заступник керівника робочої групи


Федорук

Богдан Миколайович


- заступник міського голови, заступник керівника робочої групи


Божик

Олег Андрійович

-начальник відділу доходів і фінансів фінансового управління міської ради, секретар робочої групи


Члени робочої групи:

Бордун

Любомир Бориславович

- начальник управління освіти міської ради


Бундзяк

Мирослава СтепанівнаГеник

Наталія Антонівна


- начальник Коломийської ДПІ Коломийського управління ГУ ДПС в Івано – Франківській області


- начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування


Крутко

Роман Ігорович


- голова постійної комісії міської ради з    питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та соціально - економічного розвитку (за згодою)


Мандрусяк

Уляна Іванівна


- начальник управління культури міської ради


Наливайко

Володимир Ярославович


- начальник управління комунального господарства міської ради

Циганчук

Ольга Павлівна

- заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради


Яремчук

Людмила Вікторівна


- директор департаменту соціальної політики міської ради


Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                          Тарас Кухтар2011-2020 © Всі права застережено.