НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

П'ятница, 07 серпня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження правил приєднання до комунальних водоп..."  № 181 від 10.09.2019р. 
Документ №181 від 10.09.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.09.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 10.09.2019р.  № 181
 

Про затвердження правил приєднання

до комунальних водопровідних та

каналізаційних мереж міста Коломия


       Розглянувши звернення комунального підприємства «Коломияводоканал», з метою покращення якості  надання послуг, відповідно до вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України " Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 р. № 45,  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190,  Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарства від 5 липня 1995 р. за № 30, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 

вирішив:

1. Затвердити Правила приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж міста Коломия (Додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Б. Федорука.


Міський голова                                                                                                                  Ігор Слюзар

                                                                                               Затверджено

                                                                                               рішення виконавчого

                                                                                               комітету міської ради

                                                                                               від 10.09.2019 № 181
ПРАВИЛА

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж

міста Коломиям. Коломия 2019 р.


1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об`єктів до комунальних систем централізованого водопостачання та/або водовідведення м. Коломия (далі – «системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення»), і поширюються на комунальне підприємство «Коломияводоканал», як виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення. Ці Правила застосовуються і до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж до дня набрання чинності цими Правилами, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

Замовник послуг – юридична особа, фізична особа або фізична особа підприємець, яка має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта будівництва (у тому числі зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення) з наступним їх приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення або тимчасово приєднати об’єкт до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

приєднання - сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання КП «Коломияводоканал» необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення;

точка підключення – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення на межі балансової належності;

об’єкт приєднання (надалі – «об’єкт») – об’єкт будівництва; інженерні споруди; комунікації, підведені до приватних домогосподарств; об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Законі України " Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 р. № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 1 червня 2011 р. за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила користування), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 963/15627, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 р. за № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. за № 231/767.

1.3. Приєднання до водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюється у випадках:

- тимчасового приєднання об’єктів;

- приєднання об’єктів до водопровідних та/або каналізаційних мереж на постійній (довгостроковій) основі;

- наміру отримання або зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення замовником;

- зміни точки підключення до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виробника (виконавця);

- право користування існуючими мережами водопостачання та водовідведення  існуючих об’єктів, які підключені до внутрібудинкових систем водопостачання та водовідведення, і в яких з певних причин відсутні технічні умови;

- підтвердження існуючого водопостачання та водовідведення об’єкту,  у зв’язку із зміною власника;

- коригування до технічних умов на під’єднання до системи централізованого водопостачання та водовідведення.

1.4. Приєднання об’єкта замовника до централізованих водопровідних та/або каналізаційних мереж передбачає наступні етапи в такому порядку:

- подання замовником заяви до КП «Коломияводоканал» про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- отримання замовником технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- розроблення замовником  проектної документації для приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- погодження проектної документації з КП «Коломияводоканал» у частині відповідності проектних рішень виданим КП «Коломияводоканал», які прописані у технічних умовах;

- введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім приватного сектору);

- опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку питної води та засобів обліку стічних вод;

- оплата замовником вартості виготовлення технічних умов у відповідності до діючих калькуляцій, затвердженими на підприємстві на день видачі технічних умов;

- виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- укладення між КП «Коломияводоканал» та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

2. Порядок видачі технічних умов

2.1.Даний порядок регулює відносини, які виникають у процесі приєднання закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно-переоснащених або капітально відремонтованих об’єктів до систем централізованого питного водопостачання та/або  водовідведення комунальної власності територіальної громади м. Коломия.

Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику необхідно отримати технічні умови в КП «Коломияводоканал».

Технічні умови – це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

2.2. Для приєднання об'єкта до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовник повинен звернутися до КП «Коломияводоканал» із заявою про виготовлення технічних умов. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж.

Для отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовник має надати наступні документи:

- письмову заяву ( з найменуванням об’єкту, його адресою) підписаною замовником або вповноваженою ним особою;

- опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190;

- ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, що надається управлінням архітектури та містобудування (М 1:500);

- копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будинок; земельну ділянку, на якій проводиться будівництво об'єкта або який має намір підключитися до комунальних мереж);

- копію містобудівних умов забудови, за виключенням випадків будівництва, коли містобудівні умови та обмеження не видаються, чи рішення органу місцевого  самоврядування про надання дозволу на проектування об’єкту, будівництво або реконструкцію (для нових об’єктів);

-письмова згода власника водопровідно та/або каналізаційних мереж на приєднання до мереж водопостачання та/або водовідведення (для випадків, коли приєднання відбувається  до мереж, які не перебувають на балансі КП «Коломияводоканал» ). Якщо дозвіл власника мереж містить окремі вимоги замовнику, такі обґрунтовані вимоги викладаються у технічних умовах.

2.3. У разі, якщо для приєднання об'єкта до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення необхідно здійснити прокладання трубопроводів через земельну ділянку, яка не належить замовникові, останній надає КП «Коломияводоканал» письмову згоду власника земельної ділянки, по якій планується прокладання трубопроводу, та витяг, що підтверджує реєстрацію права, у встановленому законом порядку.

2.4. У разі, якщо приєднання об’єкта замовника до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення буде здійснюватися до мереж інших споживачів, замовник зобов’язаний надати КП «Коломияводоканал» письмову згоду власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника.

2.5. Роботи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта водопровідних та/або каналізаційних мереж до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються за рахунок замовника.

2.6. Технічні умови мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 963/15627 (далі – Правила користування).

2.7. Час виготовлення технічних умов визначений на підставі аналізу попередніх робіт, загальних робіт, розроблення технічних умов, оформлення та видача їх становить в середньому 12 годин та може змінюватися від складності під’єднання до мереж водопостачання та водовідведення.

  Вартість виготовлення технічних умов на під’єднання до системи централізованих водопостачання та/або водовідведення визначається на підставі відповідних калькуляцій, затверджених на підприємстві.

2.8. Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються КП «Коломияводоканал» у порядку встановленому п. 2.1. – 2.6. цих Правил.

2.9. Приймання документів для розробки, отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється інженером виробничо-технічного відділу.

2.10. Виробничо – технічний відділ відповідно до вимог визначених у ст.29 Закону України «Про  питну воду, питне водопостачання та водовідведення», протягом 10-ти робочих днів розглядає проект технічних умов і приймає рішення про його затвердження чи відхилення. У випадку відхилення технічних умов,  замовнику надається обґрунтована відповідь з причинами відмови.

1.11.  Невиконання даних технічних умов є підставою для відмови замовнику у приєднанні закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно переоснащених або капітально відремонтованих об’єктів до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення.

3. Виготовлення проектної документації

3.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення розробляється будь-якою проектною організацією, яка має кваліфікаційний сертифікат на право здійснення цієї діяльності, на договірних умовах із замовником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2. Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим КП «Коломияводоканал» технічним умовам.

3.3. КП «Коломияводоканал» погоджує проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам виданих КП «Коломияводоканал» технічних умов.

3.4. Затвердження та проведення експертизи проектної документації відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Виконання будівельних робіт

4.1. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (в разі її затвердження уповноваженим органом).

4.2. Проведення будівельних робіт здійснюється у відповідності до Постанови КМУ № 466 від 19.04.2011 року (деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт)

4.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних та/або каналізаційних мереж може здійснюється особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд (це не стосується приватних будинків).

4.4. У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з КП «Коломияводоканал» та внести зміни до розробленої раніше проектної документації.

4.5. Закриття прихованих робіт, гідравлічні випробування, промивання та дезінфекція збудованих трубопроводів здійснюються КП «Коломияводоканал», який може на підставах, не заборонених чинним законодавством України, залучити до виконання таких робіт уповноважені організації відповідно до законодавства, державних будівельних норм та правил. Копії складених актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих трубопроводів замовник надає КП «Коломияводоканал» разом із документом, що посвідчує введення об’єкта в експлуатацію (це не стосується приватних будинків).

5.Порядок підключення до водопровідних та/або каналізаційних мереж

5.1. Підставою для підключення на постійній (довгостроковій) основі об’єкта до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення є зареєстрована у встановленому законодавством порядку декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, виданий органами державного архітектурно-будівельного контролю (крім приєднання водопровідних вводів та випуску водовідведення приватних домогосподарств з межею на обрізі труби приєднання до мережі централізованого водовідведення), а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до відповідної категорії складності) або паспорт прив’язки тимчасової споруди, внесення до містобудівного кадастру (у випадку його створення та ведення у порядку, передбаченому законодавством) відомостей результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом  об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

5.2. Підключення об'єкта здійснюється протягом десяти календарних днів з дня подання заяви про підключення між замовником та КП «Коломияводоканал» та 100 % оплати замовником цих робіт. З урахуванням специфіки тимчасового приєднання об’єкта термін його підключення може бути змінений за погодженням з КП «Коломияводоканал».

5.3. Фізичні особи:

- погоджений та зареєстрований в КП «Коломияводоканал» проект водопостачання/водовідведення житлового будинку/земельної ділянки;

- паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

- свідоцтво про право власності на нерухоме майно;

- будинкова книга або довідка ЦНАПу про склад сім’ї;

- акт опломбування лічильника;

- акт виконаних робіт на підключення об’єкта.

Юридичні особи:

- копію зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату, виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності) або паспорт прив’язки тимчасової споруди;

- узгоджений проект на підключення об?єкта до зовнішніх мереж водопостачання та/або водовідведення (з визначенням вузла обліку води/стоків);

- топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об'єкту M 1:500, скоригований станом на день подачі замовником документів для укладення договору про підключення, з інструментальним визначенням фактичного місця розташування інженерних мереж на території об'єкту;

- нормативний розрахунок об’ємів водоспоживання та водовідведення;

- акт розмежування балансової належності водопроводу та каналізаційних мереж;

- копії актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж водопостачання та каналізації, акта прийняття (пломбування) приладу обліку води/стоків;

- копію установчого документа (статут, засновницький договір, положення) замовника, що містить відомості про найменування юридичної особи та повноваження органів її управління та керівника (копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія документа, що підтверджує призначення керівника замовника на відповідну посаду та надає йому (або уповноваженій ним особі) право підпису договорів (протокол загальних зборів про обрання керівника, наказ, рішення, розпорядження тощо, з вказівкою терміну повноважень керівника у разі укладення контракту);

- копія документа, що посвідчує проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання, об’єкт якого підключається до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг, виписка ЄДР);

- копія свідоцтва платника податку (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців).

5.4. Роботи з підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються КП «Коломияводоканал» на підстав заяви про підключення.

5.5. Надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення на підключений об’єкт можливе тільки після укладання замовником договору із КП «Коломияводоканал» про надання послуг та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що засоби обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

5.6. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньо будинкових мереж водопостачання та водовідведення КП «Коломияводоканал» має право вимагати від замовника письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об'єкта замовника.

6. Самовільне приєднання

6.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до централізованих систем водопостачання та водовідведення.

6.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 27 червня 2008 року № 190, цих Правил, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цими Правилами документів.

6.3. Виявлені КП «Коломияводоканал» самовільні приєднання (підключення) об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення підлягають негайному відключенню.

6.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник здійснює нарахування за спожиті обсяги водопостачання та водовідведення у порядку, передбаченому Правилами користування, та виставляє рахунки особам, які здійснили таке приєднання (підключення).


Начальник управління

комунального господарства міської ради                                         Володимир Наливайко2011-2020 © Всі права застережено.