НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 03 серпня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про схвалення програми "Забезпечення функціонування пож..."  № 158 від 23.07.2019р. 
Документ №158 від 23.07.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

27.07.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 23.07.2019р.  № 158
 

Про схвалення програми

’’Забезпечення функціонування пожежних

дружин добровільної пожежної

охорони на період 2019- 2023 років’’

На виконання ст.ст. 11, 52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про пожежну безпеку”, Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, Постанови Кабінету Міністрів України за № 11 від 09.01.2014 року “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”,  відповідно до ст. 63 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №564 «Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 15.07.2014 року №430 «Про створення та сприяння функціонуванню добровільної пожежної охорони» виконком міської ради

вирішив:

       1. Схвалити програму ’’Забезпечення функціонування пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’ (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій забезпечити виконання Програми.

3. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (О. Кротюк) забезпечити подання Програми для затвердження міською радою в установленому порядку.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) при формуванні проектів  міського бюджету на 2019-2023 роки щорічно передбачати кошти для реалізації Програми.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ з питань цивільного захисту міської ради (О. Кротюк).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  В.Григорука.


Міський голова                                                                                            І. Слюзар


Паспорт

програми ’’Забезпечення функціонування пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’

(далі – Програма)


       1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – відділ з питань цивільного захисту міської ради.

       2. Розробник Програми – відділ з питань цивільного захисту міської ради.

3. Термін реалізації Програми        – 2019-2023 роки.

4. Етапи фінансування Програми  – 2019-2023 роки.

5. Обсяги фінансування Програми – 254 100 грн.

Роки

Обсяги фінансування

Всього,

грн.

у т.ч. за джерелами фінансування:

міський бюджет

інші джерела

2019-2023

308400

308400


2019

40500

40500


2020

79600

79600


2021

79600

79600


2022

63000

63000


2023

45700

45700


               6. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація програми сприятиме:

- організації та забезпеченні виконання законодавства у сфері пожежної безпеки;

- забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та органу місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту об’єктів усіх форм власності, забезпечення їх техногенної безпеки;

- забезпеченню належного рівня безпеки населення, захищеності територій ОТГ, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та подій;

- своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення державного органу у сфері пожежної та техногенної безпеки (Коломийський МРВ УДСНС) про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки, пожежонебезпечні ситуації

- зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, пов'язаних з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє природне середовище;

- виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки;

- створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на об'єктах підвищеної небезпеки;

- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

- зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах ОТГ, запобігання загибелі та травмування людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

- зведення до мінімуму часу прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації  пожежних підрозділів у сільській місцевості;

- збільшення кількості підрозділів місцевої пожежної охорони, що сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування таких підрозділів;

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ,  інших інженерних споруд водопостачання;

- поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення пожежних дружин, які обслуговують ОТГ;

- підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

       7. Терміни контролю: щокварталу.


І. Загальна частина

Коломийська об’єднана територіальна громада за показниками техногенного та природного навантаження належить до районів з середньою небезпекою виникнення аварій і катастроф. У зв’язку із загостренням суспільно-політичної ситуації в державі, значно збільшується вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру, в тому числі, внаслідок здійснення терористичних актів.

Надзвичайно серйозною проблемою залишається забезпечення надійного протипожежного захисту населених пунктів ОТГ, де щороку виникає значна кількість пожеж.

Проблемою також є протипожежне водопостачання населених пунктів, відсутність необхідної кількості пожежних гідрантів та їх стан, обладнання водозабірними пристроями водонапірних веж.

У зв'язку з тим, що проблеми пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є складовою частиною національної безпеки, вони потребують здійснення першочергових заходів, на виконання яких розроблена ця Програма.


П. Обгрунтування доцільності розроблення Програми

Програма ’’Забезпечення функціонування пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’ (далі – Програма) розроблена на підставі:

       Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про пожежну безпеку”, Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 09.01.2014 року “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року №564 «Про затвердження порядку функціонування добровільної пожежної охорони», розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації від 15.07.2014 року №430 «Про створення та сприяння функціонуванню добровільної пожежної охорони» інших нормативно-правових актів в сфері забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту населення.


Ш. Мета Програми

       Метою програми є:

       -  організація та забезпечення виконання законодавства у сфері пожежної безпеки;

- забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та органу місцевого самоврядування щодо підвищення протипожежного захисту об’єктів усіх форм власності, забезпечення їх техногенної безпеки;

- підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем проживання, активного залучення до цієї роботи засобів масової інформації;

- визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту об’єктів всіх форм власності, забезпечення їх пожежної безпеки;

- недопущення незаконного використання на інші цілі, виділених на забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту бюджетних коштів і державних ресурсів.


ІУ. Шляхи і способи виконання Програми

       Враховуючи реальні можливості фінансування з міського бюджету, забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.


У. Термін виконання Програми

Програма ’’Забезпечення функціонування пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’розрахована на 2019-2023 роки.


УІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

       Реалізація заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, а також інших не заборонених джерел фінансування.


УП. Очікувані результати виконання Програми

       Реалізація програми сприятиме:

       – організації та забезпеченні виконання законодавства у сфері пожежної безпеки;

- забезпеченню належного рівня безпеки населення, захищеності територій ОТГ, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та подій;

- своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення державного органу у сфері пожежної та техногенної безпеки (Коломийський МРВ УДСНС) про факти виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки, пожежонебезпечні ситуації

- зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, пов'язаних з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє природне середовище;

- виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки;

- створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на об'єктах підвищеної небезпеки;

- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

- зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах ОТГ, запобігання загибелі та травмування людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

- зведення до мінімуму часу прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у сільській місцевості;

- збільшення кількості підрозділів місцевої пожежної охорони, що сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування таких підрозділів;

- своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей, забезпечення наявності необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;

- поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення пожежних дружин, які обслуговують ОТГ;

- підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Розрахунок коштів

на виконання програми ’’Забезпечення функціонування пожежних дружин добровільної пожежної охорони на період 2019- 2023 років’’№ з/п

На що спрямовані кошти

Ціна

один.

Роки

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Страхування життя членів пожежних дружин добровільної пожежної охорони

1030

35000

35000

35000

35000

35000

2.

Мотопомпа

12000


24000

24000

12000


3.

Рукав пожежний 77мм

1800


3600

3600

1800


4.

Рукав пожежний 51мм

1500


6000

6000

3500


5.

Вогнегасник 9л

   600

3000

3000

3000

3000

3000

6.

Вогнегасник 5л

   500

2500

2500

2500

2500

2500

7.

Заправка вогнегасників

   400


2000

2000

2000

2000

8.

Відро оцинковане

     70


350

350

350

350

9.

Лопата пожежна

     60


300

30010.

Азбестове покривало

   500


2500

2500

2500

2500

11.

Резинові чоботи

     70


350

350

350

350


Всього:

308400

40500

79600

79600

63000

457002011-2020 © Всі права застережено.