НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 03 серпня 2020 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про затвердження в новій редакції Положення про комісі..."  № 152 від 23.07.2019р. 
Документ №152 від 23.07.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

27.07.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 23.07.2019р.  № 152
 

Про затвердження в новій редакції

Положення про комісію з питань захисту

прав дитини при виконавчому комітеті міської ради

       

       Керуючись Сімейним кодексом України та Типовим положенням про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року № 800) та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити в новій редакції Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Коломийської міської ради (додається).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 09.09.2011 р. № 276 «Про затвердження в новій редакції положення про комісію з питань захисту прав дитини та її складу» вважати таким, що втратило чинність.


Міський голова                                                                                                              І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Коломийської міської ради

від 23.07.2019 № 152Положення

про комісію з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Коломийської міської ради


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі Комісія), створюється при виконавчому комітеті Коломийської міської ради та виконує дорадчі функції.

Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

1.2. Функцією Комісії є надання рекомендацій виконавчому комітету міської ради, як органу опіки та піклування в його роботі, попередній розгляд питань, що стосуються дотримання прав та інтересів дітей, які будуть виноситися на розгляд виконавчого комітету.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної та Коломийської міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та Коломийського міського голови та цим Положенням.

       1.4. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

       1.5. Головною формою роботи Комісії є її засідання. У разі потреби засідання можуть бути виїзними.

       1.6. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць.

       1.7. У випадку необхідності можуть бути внесені зміни до складу комісії на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

       1.8. Комісія з питань захисту прав дитини утворюється у складі голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії та членів комісії.

       1.9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється службою у справах дітей міської ради.

1.10. До складу комісії на громадських засадах можуть входити працівники структурних підрозділів міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, працівники органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та  закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.

1.11. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

1.12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

ІІ. ГОЛОВА КОМІСІЇ


       2.1. Очолює Комісію – голова комісії з питань захисту прав дитини, який за посадою є міським головою.


ІІІ. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ


       3.1. При відсутності голови комісії засідання скликає і проводить заступник голови комісії, який за посадою є заступником міського голови. У такому випадку заступник голови Комісії підписує протокол, витяги з протоколу, рішення та порядок денний.


ІV. СЕКРЕТАР КОМІСІЇ

       

       4.1. Секретар Комісії веде протоколи засідань комісії та готує витяги з протоколу засідання, підписує їх. Рішення Комісії, протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

       4.2. Секретар викликає громадян, справи яких будуть розглядатися на засіданні комісії.

       4.3. Обов’язки секретаря Комісії покладаються на завідувача сектором опіки, піклування та усиновлення.

       4.4. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов’язків покладається головуючим на засіданні Комісії на одного з членів комісії з питань захисту прав дитини.

       

V. РЕГЛАМЕНТ

 

       5.1. Документи, що надходять до Комісії, розглядаються у строки передбачені чинним законодавством України.

       5.2. Документи, які мають розглядатися на засіданні Комісії, подаються секретарю за 5 днів до засідання з метою ознайомлення і формування порядку денного.

       5.3. Заяви громадян приймаються до розгляду тільки з переліком необхідних документів, які потрібні для вирішення даного питання.

       5.4. Засідання Комісії протоколюється. Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії. Рекомендації або загальна думка більшості членів Комісії, присутніх на засіданні, чітко формулюються в протоколі.

       5.5. Комісія може прийняти рішення про направлення на додаткове вивчення питання, з перенесенням його на місяць, з подальшим розглядом на наступному засіданні комісії з питань захисту прав дитини (оформлюється витягом з протоколу засідання Комісії).

       5.6. Члени комісії можуть рекомендувати громадянам подати додаткові документи для всебічного вивчення питання.

       5.7. Засідання комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні 23 членів від загального складу Комісії.

       5.8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

       5.9. Окрема думка члена Комісії, який проголосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі.

5.10. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

       5.11. У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

5.12. На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.        VI. КОМІСІЯ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:


1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників Коломийської міської ради, зокрема служби у справах дітей, управління освіти, департаменту соціальної політики, а також представників КНП КМР «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», сектору ювенальної превенції Коломийського відділу поліції;

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей міської ради заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:

взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.


VII. ПРАВА КОМІСІЇ


7.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

7.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

7.3. Утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.

7.4. Залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).


VIII. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИДАЄ КОМІСІЯ


8.1. Комісія може приймати рішення згідно своєї компетенції, які оформлюються на бланку рішення (про затвердження взірців заяв громадян, примірного переліку документів необхідних для вирішення майнових питань, що стосуються дітей та інші питання).

8.2. Якщо питання потребує вирішення виконавчим комітетом, як органом опіки та піклування, Комісія подає витяг з протоколу із своєю рекомендацією щодо можливого вирішення порушеного питання.

8.3. Рішення Комісії, витяги з протоколу засідання Комісії можуть надсилатися відділам і службам міської ради, громадським організаціям, установам, організаціям та підприємствам різних форм власності з метою забезпечення прав та інтересів дітей, та реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей пільгових категорій та забезпечення прав дітей.

8.4. Рішення, витяги з протоколів засідання Комісії надсилаються з супровідним листом.

8.5. Усі необхідні запити для отримання інформації, яка потрібна членам Комісії для керівництва в роботі, готуються членами Комісії від імені відділів і служб, в яких вони працюють.2011-2020 © Всі права застережено.