НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Програми "Громадський бюджет міста Кол..."  № 3787-47/2019-47 від 27.06.2019р. 
Документ №3787-47/2019 від 27.06.2019р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Програми "Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки" та Положення про громадський бюджет міста Коломиї у новій редакції
Рішення міської ради  №3651-44/2019 від 25.04.2019р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Програми "Громадський бюджет Коломийської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки" та Положення про Громадський бюджет Коломийської міської об'єднаної територіальної громади у новій редакції
Рішення міської ради  №4903-68/2020 від 18.09.2020р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.07.2019 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(47  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.06.2019р.  № 3787-47/2019-47
 


Про затвердження Програми “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” та Положення про громадський бюджет міста Коломиї у новій редакції


У зв’язку з необхідністю створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів міської ради та громади міста в бюджетному процесі, розглянувши пропозиції Координаційної ради з питань громадського бюджету  міста Коломиї, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

       1. Викласти Програму «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки» та Положення про громадський бюджет міста Коломиї у новій редакції (додається).

       2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 25.04.2019р. № 3651-44/2019 «Про затвердження Програми «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки» та Положення про громадський бюджет міста Коломиї у новій редакції».

       3. Координацію робіт та узагальнення інформації про виконання програми покласти на головного відповідального виконавця відділу економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради В. Образцову.

       4. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.

       5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Р. Крутко).Міський голова                                                                                                                  І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 27.06.2019 р. №3787-47/2019


1. Паспорт Програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ “ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

МІСТА КОЛОМИЇ НА 2017-2021 РОКИ”


Назва Програми

“Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки”

Підстави для розробки Програми

-закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

-Бюджетний кодекс України

Оприлюднення Програми

На офіційному веб-сайті м. Коломиї http://kolrada.gov.ua/

Замовник Програми

Коломийська міська рада

Головний розробник Програми

Відділ  економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради

Відповідальні за виконання прог-рамних заходів

Координаційна рада;

Головні розпорядники коштів

Основні цілі Програми

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Коломиї

Строки реалізації Програми

2017-2021 роки

Основні джерела фінансування заходів Програми

За рахунок коштів міського бюджету

Обсяг коштів міського бюджету

щороку – по 3 000,0 тис. грн., але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках в тому числі:

- 10,0 тис. грн. - заходи з реалізації Програми (підготовка, супровід, інформаційна компанія, організація та забезпечення процесу голосування за проектами у пунктах голосування, тощо).  

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:

- Коломийська міська рада;

- Координаційна рада;

- постійна комісія міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин;

- громада міст

а Коломиї.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Більша частина людей звикли до думки, що бюджетний процес на місцевому рівні – прерогатива лише депутатів місцевих рад. Проте, існує інструмент, завдяки якому до процесу бюджетування можуть активно залучати звичайних мешканців.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу розподілу коштів місцевого бюджету є використання громадського бюджету, запровадженого в рамках Проекту «Партисипаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади» Міжнародною громадською організацією «Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ» за сприянням Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD.

Процес громадського бюджету формує довіру громадян до місцевої влади та сприяє кращому розумінню процесу управління містом, створює ефективний механізм взаємодії структурних підрозділів міської ради та громади міста в бюджетному процесі, а також допомагає у визначенні та вирішенні проблем, які найбільше хвилюють жителів Коломийської міської об’єднаної територіальної громади. Крім того, громадський бюджет підвищує рівень відкритості та прозорості роботи місцевої влади, оскільки реалізація обраних проектів здійснюється впродовж року, а мешканці можуть безпосередньо контролювати та  впливати на бюджетну політику міста.

Таким чином, затвердження Програми реалізації громадського бюджету міста Коломиї на 2017-2021 роки сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

3. Мета Програми

Метою Програми є запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі, залучення мешканців до прийняття важливих рішень щодо розподілу місцевого бюджету та створення  бази найважливіших потреб та проблем, на які мешканці Коломийської міської об’єднаної територіальної громади найбільше звертають увагу.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми громади.

Програма розрахована на 2017 - 2021 роки і передбачає виконання, відповідно до Положення про громадський бюджет міста Коломиї  (далі – Положення), завдань та заходів, визначених у розділі 5 цієї Програми.

5. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:

 1. Порядок подання проектів.
 2. Аналіз проектів.
 3. Порядок голосування.
 4. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

громадського бюджетування.


План заходів щодо реалізації завдань Програми

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

1

2

3

4

Завдання 1. Порядок подання проектів

1.1

Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій.

Координаційна рада  питань громадського бюджету міста Коломиї (далі – Координаційна рада)

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом строку дії Програми

1.2

Подання проектів за формою згідно з додатком 1 до Положення:

 • в паперовому вигляді у визначених пунктах голосування або в електронному вигляді у рубриці «Громадський бюджет» на офіційному сайті міста Коломия:  http://kolrada.gov.ua

Автори проектів

Щороку, починаючи з 1 по 30 вересня місяця року, що передує плановому

1.3

Реєстрація поданих проектів та ведення їх реєстру

Управління надання адміністративних послуг

Протягом всього терміну подання проектів, але не пізніше 5 робочих днів після його закінчення

Завдання 2. Аналіз проектів

2.1

Перевірка повноти та правильності заповнення бланків заяви проектів та передача їх до структурних підрозділів міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів

2.2

Розміщення сканованих копій проектів (за винятком інформації про персональні дані та на розповсюдження якої автори не дали своєї згоди) на сайті міської ради

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом 3 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів

2.3

Розгляд та уточнення поданих проектів, за результатами яких заповнюються картки аналізу проектів та передача їх до Координаційної ради

Структурні підрозділи  міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів

протягом 15 календарних днів з дня отримання проектів, а в певних ситуаціях термін аналізу продовжується до 20 календарних днів

2.4

Узагальнення карток  аналізу проектів, створення переліків проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після отримання останньої картки аналізу проектів

2.5

Розміщення на сайті міської ради:

- перелік проектів, які отримали негативні оцінки (із обґрунтуванням відмови)

Відділ інформаційної політики міської ради

Не пізніше 5 календарних днів до дня початку голосування

Завдання 3. Порядок голосування

3.1

Визначення громадської думки шляхом голосування

Громадяни України, які зареєстровані на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади і мають право голосу на місцевих виборах

Протягом 7 календарних днів, починаючи з першої суботи  листопада місяця року, що передує плановому

3.2

Підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми

Координаційна рада

Протягом 10 робочих днів після закінчення голосування

3.3

Розміщення на сайті міської ради результатів голосування

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом 3 робочих днів після підведення підсумків голосування

Завдання 4. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

громадського бюджетування.

4.1

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів

Головні розпорядники коштів

В терміни, передбачені бюджетним законодавством

4.2

Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету за погодженням  постійної комісією міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

Фінансове управління міської ради

Постійна комісія міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

В терміни, передбачені бюджетним законодавством

4.3

Передбачити у проекті міського бюджету на наступний рік видатки за цією Програмою

Фінансове управління  міської ради

Відповідно до вимог статей 75 Бюджетного кодексу України

4.4

Виконання проектів - переможців

Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня, одержувачі коштів, автори проектів - переможців

Протягом бюджетного періоду

4.5

Подання до Координаційної ради  узагальненої інформації щодо виконання проектів-переможців (з можливим фото виконаних об’єктів) та її розміщення на офіційному сайті міської ради

Головні розпорядники коштів

Відділ інформаційної політики міської ради

Протягом 10 робочих днів після виконання проекту

6.Обсяги та джерела фінансування Програми


№ п/п

Напрями використання коштів

Прогнозний обсяг коштів,  тис. грн

2017 р.

2018р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.


6.1

Заходи з реалізації Програми:

- підготовка, супровід, інформаційна компанія, організація та забезпечення процесу голосування за проектами у пунктах голосування;

- придбання канцелярських товарів, паперу, скриньок для голосування, виготовлення рекламних стендів, буклетів, плакатів та інших бланків;

- надання послуг зі створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 27.06.2019 №3787-47/2019

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет міста Коломиї

1. Визначення понять

       1.1. Автор – дієздатний громадянин України віком від 16 років.

       1.2. Головні розпорядники коштів – відділи та управління Коломийської міської ради, в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.

       1.3. Голосування – процес визначення жителями Коломийської міської об’єднаної територіальної громади переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування (додаток 3 до Положення)  в паперовому чи електронному вигляді (на сайті міської ради).

       1.4. Громадський бюджет міста – це частина міського бюджету, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів та місцевих жителів щодо реалізації проектів, поданих останніми та які реалізуються за рахунок бюджетних коштів.

       1.5. Капітальні видатки - частина видатків бюджету, які спрямовуються на: соціально-економічний розвиток міста; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; придбання основного капіталу (обладнання та предметів довгострокового користування); розвиток дорожнього господарства; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

       1.6. Карта аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів (додаток 2 до Положення).

       1.7. Координаційна рада –  створений розпорядженням міського голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим Положенням.

       1.8. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені бланком заяви на участь в проекті, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету м. Коломиї (додаток 1 до Положення).

1.9. Групи проектів – всі проекти поділяються на 3 групи:

І група – проекти до 1 млн;

ІІ група – проекти до 400 тис.грн;

ІІІ група – проекти на території сіл, що приєдналися до Коломийської об’єднаної територіальної громади.

1.10. Обсяг коштів – загальна сума кошторису на реалізацію проектів не перевищує 3 000,00 тис. грн. Окремо визначається один переможець серед проектів на суму від 400 тис. грн. до 1 000,00 тис. грн. (з обов’язковим врахуванням у вартість проекту виготовлення проектно-кошторисної документації), загальна сума проектів у ІІ групі не повинна перевищувати 1 600,00 тис. грн. (максимальна сума одного проекту не повинна перевищувати 400,00 тис. грн., з врахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації) з можливим залученням інших джерел фінансування (крім коштів бюджету міста Коломиї) незаборонених чинним законодавством України. Серед проектів поданих у групі ІІІ (Проекти на території сіл, що приєдналися до Коломийської об’єднаної територіальної громади) приєднаними сільськими територіальними громадами буде обрано проекти, які набрали найбільшу кількість голосів і загальна сума яких не перевищує 400,00 тис. грн, (за умови подачі не менше двох проектів від сільських територіальних громад).

       1.11. Поточні видатки - частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку.

       1.12. Проект  –  пропозиція завдання, подана автором, має підтримку не менше 25 осіб (крім автора), не суперечить чинному законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів міської ради та спрямована на вирішення окремої проблеми  протягом бюджетного року відповідно до критеріїв бланку-заяви, з врахуванням обсягу коштів, які встановлені цим Положенням.

       1.13. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів аж до вичерпання загальної суми, визначеної Положенням на рік.

2. Загальні положення

       2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

       2.2. Фінансування громадського бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

       2.3. Загальний обсяг громадського бюджету Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на поточний та наступні бюджетні роки складатиме не менше 3 000,00 тис. грн., але в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках.

       2.4. За рахунок коштів громадського бюджету можуть бути профінансовані проекти, подані  дієздатними громадянами України віком від 16 років.

       2.5. Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста (не пов’язані з поточним утриманням бюджетних установ та повинні бути доступні для всіх громадян та гостей територіальної громади).

       2.6. Вимоги до проектів: 

 1. - реалізація повинна бути в межах одного бюджетного періоду;
 2. - реалізація має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;
 3.     - реалізація має бути здійснена на землях, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді та відповідати затвердженій містобудівній документації;
 4. - сфера реалізації повинна бути публічною.

       У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

 • розраховані тільки на виконання проектної документації;
 1.       - носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
 2.       - суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;
 3.        -  суперечать чинному законодавству України;
 4.            - передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту;
 • стосуються об’єктів державної та комунальної форми власності, а саме закладів освіти, медицини, позашкілля та спорту, а також благоустрою територій, на яких вони розташовані.

       2.7. Орієнтовна вартість пропозиції, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету територіальної громади, після детальної перевірки та оцінки не повинна перевищувати 1 000,00 тис.грн. для одного проекту переможця, всі інші проекти не більше 400,00 тис. грн., в залежності від дохідної частини міського бюджету може коригуватися по роках та можливе залучення інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

       2.8. Пропозиції стосовно проведення поточних та капітальних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених за відповідним напрямком.

       2.9. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.8 цього Положення повинні бути внесені протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

3. Порядок подання проектів

       3.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, можуть стосуватись лише одного об’єкта із урахуванням вимог загальної доступності для мешканців територіальної громади.

       3.2. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, необхідно заповнити бланк заяви за формою згідно з додатком 1 до цього Положення в електронному вигляді, який розміщений на сайті міської ради: http://kolrada.gov.ua у рубриці «Громадський бюджет» або в паперовому вигляді за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Привокзальна 2а/1, Управління надання адміністративних послуг.

       3.3. Для більш детальної візуалізації своєї ідеї, автори повинні додати фотографії, ескізи та інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо).

3.4. Автор проекту може подавати необмежену кількість проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  територіальної громади.

       3.5. Проекти приймаються щороку з 1 до 30 вересня.

       3.6. Із заповненими бланками заяв на участь в проектах, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті  міської ради.

       3.7. Автор проекту може у будь-який момент зняти свою пропозицію з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

       3.8. Об’єднання проектів або внесення змін до них можливе лише за  згодою авторів  даних проектів відповідно до норм, викладених у розділі 4.

4. Аналіз проектів

       4.1. Управління надання адміністративних послуг міської ради реєструє, сканує та веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, з подальшою передачею їх на розгляд до Координаційної ради.

       4.2. Координаційна рада з питань громадського бюджету (далі — Координаційна рада) після перевірки повноти і правильності заповнення бланку заяви на участь в проекті:

       4.2.1. У разі, якщо бланк заяви заповнений не повністю або з помилками, по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів з проханням надати необхідну інформацію або внести коригування  протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена;

       4.2.2. Передає скановані копії заповнених бланків заяв для участі в проекті до відповідних структурних підрозділів міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням карти аналізу проектів, згідно з додатком 2 до цього Положення).

       4.3. Відповідні структурні підрозділи міської ради:

       4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме всієї інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 7 календарних днів;

       4.3.2. протягом 15 календарних днів  з дня отримання проектів, їх аналізують, а в певних ситуаціях продовжують термін аналізу до 20 календарних днів;

       4.3.3. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У випадку, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам, останні не дійдуть згоди і не напрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів з розгляду, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;  

       4.3.4. Заповнені картки аналізу проектів та висновки щодо можливості і доцільності їх реалізації передають до Координаційної ради з метою відбору проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на голосування.

       4.4. Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів.

       4.5. За результатами розгляду Координаційна рада складає переліки позитивно і негативно оцінених проектів.

       4.6. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення, які отримали позитивну оцінку при детальній перевірці структурними підрозділами міської ради.

       4.7. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

5. Порядок голосування

       5.1. Голосувати за проекти, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, мають право дієздатні громадяни України віком від 16 років та які зареєстровані на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади шляхом електронного голосування на офіційному сайті міської ради http://kolrada.gov.ua у рубриці «Громадський бюджет» та шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування.

       5.2. Перелік пунктів голосування відповідно має бути оприлюднений не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.

       5.3. Відбір проектів здійснюється на спеціальних бланках для голосування, які можна отримати у пунктах голосування разом з переліком проектів, що допущені до конкурсу.

       5.4. Голосування починається з першої суботи календарного тижня листопада місяця року, що передує плановому та триває протягом семи календарних днів. Електронний варіант  голосування починається о 8:00 год. першого дня голосування та закінчується о 16:00 год. на сьомий день голосування. Голосування на паперових бланках відбувається у визначених пунктах голосування з 11:00 год. до 15:00 год. у суботу та неділю, та з 08.00 год. до 17:00 год. з понеділка по п’ятницю, крім останнього дня голосування, коли голосування закінчується о 16:00 год.

       5.5. Громадяни України, які належать до Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та мають право голосу, можуть вибрати тільки 1 (один) проект серед виставлених на голосування.

6. Встановлення підсумків голосування

       6.1. Координаційна рада забезпечує підрахунок голосів, відданих за кожний окремо проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів з громадського бюджету та складає списків з результатами голосування.

       6.2. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстру проектів, які допускаються до голосування.

7. Інформаційна діяльність в процесі впровадження

громадського бюджетування

       7.1. У процесі впровадження громадського бюджетування проводиться інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи: 

       1) ознайомлення Коломийської міської об’єднаної територіальної громади з основними положеннями та принципами громадського бюджету, а також заохочення їх до подання проектів; 

       2) представлення отриманих проектів та заохочення до взяття участі в голосуванні; 

       3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджетування.

       7.2. На двох перших етапах кампанії, зазначених у пункті 7.1, необхідно використовувати різні канали комунікації та ЗМІ, розробити логотип, інформаційні листівки та плакати.  

       7.3. Інформаційна кампанія повинна висвітлювати ідею громадського бюджету та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу територіальної громади на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок міського бюджету.  

       7.4. У період, передбачений для подання проектів, усі зацікавлені жителі територіальної громади можуть отримати у відділі економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради та у центрі надання адміністративних послуг міської ради інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування.

8. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження

громадського бюджетування

       8.1. Перелік проектів-переможців затверджується міською радою, після обговорення та погодження постійною комісією міської ради з питань  бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.

       8.2. На засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, а також засідання міської ради обов’язкого мають бути запрошені автори проектів, що  були рекомендовані відповідно до розділу 8.1. цього Положення, а також представники громадськості.

       8.3. Проекти, які будуть затверджені рішенням міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського (громадського) бюджету на поточний та наступний бюджетні роки.

9. Прикінцеві положення

       9.1. Консультації стосовно громадського бюджетування на території Коломийської міської об’єднаної територіальної громади мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

       9.2. Процес реалізації громадського бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджету.

       9.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє Координаційна рада. Персональний та кількісний склад Координаційної ради може бути змінений розпорядженням міського голови.


            Додаток 1

          до Положення про

          громадський бюджет

          міста Коломиї


БЛАНК-ЗАЯВА ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ  «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА КОЛОМИЇ НА 2017-2021 РОКИ» В 201__РОЦІ


Номер проекту

(вписує працівник управління надання адміністративних послуг згідно з реєстром)


Дата надходження проекту

(вписує працівник управління надання адміністративних послуг згідно з реєстром)


ПІБ особи, що реєструє проект:_______________________


(підпис)

       

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Група, до якої відноситься проект:

 • І група – проекти до 1 млн.
 • ІІ група – проекти до 400 тис. грн.
 • ІІІ група проекти на території сіл, що приєдналися до Коломийської об’єднаної територіальної громади.

2. Назва проекту (не більше 15 слів):

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………...

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

4. Короткий опис проекту, проблема, на вирішення якої він спрямований та його основна мета (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити  відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами  проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів )

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………………….......

5. Цільова аудиторія та очікувані результати (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту,) 

……………………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………...

6. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість) 

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


РАЗОМ:Я (автор проекту) _______________________________________,  ознайомлений з тим, що у розрахунку орієнтовної вартості проекту мають бути закладені ризики здорожчання товарів, робіт чи послуг необхідних для реалізації проекту__________________________________(підпис)


7. Контактні дані автора проекту, які будуть загальнодоступні, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

 1. а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси ……………………………………………...………...…        для зазначених вище цілей.

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….……….....…..


б) не надаю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка:..........................................................................................................................................


8. Список з підписами щонайменше 25 громадян України, віком від 16 років які зареєстровані на території міста Коломиї, мають право голосу на місцевих виборах та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається.


СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ


9. Автор (автори) проекту та його (їх) контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники  міської ради:

Прізвище,  ім’я,

по - батькові *

Контактні дані

Дата та підпис**

1.

Адреса реєстрації: (індекс):

Івано-Франківська область

______________________________, вул._____________________,

буд. ________ кв._______

     ____________   

           (дата)


E-mail:____________________________

№ тел.:Серія та

№ паспорту       ____________

(підпис)

* Вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам   міської ради.

** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю та погоджуюсь, що заповнений бланк (за виключенням пунктів 8,9 ) буде опубліковано на сайті  міської ради в розділі “Громадський  бюджет”;.


10.  Інша інформація. Про “Громадський бюджет” м. Коломиї дізнався із (відмітити «Ч»):                     

друковані засоби масової інформації                                  телебачення, радіо 

Інтернет                                                                                  друзі, знайомі         


Мій вік:                                                                                 Рід занять:

0-16   ; 19-30 ; 31-40          ;                               студент ; працюю    ;

41-50 ; 51-60 ; 60 і більше                         безробітний ; пенсіонер

Додаток

до бланку - заяви проекту, реалізація якого планується за рахунок коштів громадського бюджету м. Коломия_______ році


Список мешканців Коломийської міської об’єднаної територіальної громади,

які підтримують проект у _______ році 

(окрім авторів проекту)


Назва проекту

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…

Ставлячи підпис в даному списку, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди. 

№ з/п

П.І.Б.

Адреса проживання

Контактний телефон

Серія та

№ паспорту

Підпис

1


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
2


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
3


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
4


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
5


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
6


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
7


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
8


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
9


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
10


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
11


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
12


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
13


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
14


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
15


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
16


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
17


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
18


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
19


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
20


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
21


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
22


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
23


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
24


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
25


_____________________

вул. ________________,

буд.________, кв______
                 

             


         Додаток 2

                                                                                            до Положення про   

        громадський бюджет

        міста Коломиї


Номер проекту

(вписує уповноважений робочий орган згідно з реєстром)ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

(необхідну відповідь підкреслити , а у випадку, якщо якесь з питань не стосується проекту, необхідно вписати «не стосується»)!


Розділ І. Аналіз проекту на предмет можливості або неможливості його реалізації  (заповнює працівник управління чи відділу міської ради, до повноважень якого відноситься реалізація проекту).

1.1. Форма проекту  містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції або інформацію, що викладена у Формі проекту, було доповнено автором:

а) так, містить всю інформацію                                                     

б) ні (зазначити чіткі причини та яку саме інформацію надано додатково)

……………………………………………………………...............................................………...….……………………………......................................................................................................……….

……………………………...............................................………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Запропонований проект стосується повноважень міської ради, відповідає пріоритетам і цілям розвитку міста, чинному законодавству та нормативно правовим актам, зокрема, Генеральному плану міста Коломиї (якщо це пов’язано з пропонованим проектом)

а) так                                                     

б) ні (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................……….

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3. Територія/земельна ділянка/об’єкт, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:

а) належить територіальній громаді міста Коломиї ;

б) не належить до переліку територій /об’єктів, на яких можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту (обґрунтування)

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...

в) не стосується.

1.4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат:

а) так                                                     

б) ні (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

1.5. Існує необхідність розробки проектно-кошторисної документації проекту за рахунок коштів міського бюджету (включається в вартість проекту):

а) так                                                     

б) ні

1.6. Кошторис проекту, поданий автором проекту для його реалізації:

а) приймається без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження)


Складові проекту

Витрати за кошторисом

Запропоновані автором проекту

Зміни, внесені виконавчим органом

1.2.3.4.5.6.7.Загальна сума проекту, пропонована автором,  складає ___________гривень.

Загальна сума проекту, відкоригована згідно з зауваженнями виконавчого органу, складає ____________ гривень (заповнюється за потреби)

Обґрунтування внесених змін:

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...

1.7 Висновок стосовно технічних можливостей реалізації та експлуатаційних витрат запропонованого проекту, доцільності реалізації в контексті законодавчих вимог:

а) позитивний

б) негативний (зазначити чіткі причини)

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...

Розділ ІІ. Рекомендації щодо внесення проекту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів  громадського бюджету м. Коломиї, в перелік проектів  для голосування

а) позитивні

б) негативні

Обґрунтування/зауваження:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………….......................................................................................................……………

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…


________________                ___________________          _____________________________

         (дата)                                      (підпис)                         ПІБ керівника управління або                                                                                відділу міської ради


Додаток 3

                                                                               до Положення про

                                                                               громадський бюджет

                                                                               міста Коломиї


УТОЧНЕННЯ ФОРМИ ПРОЕКТУ,

реалізація якого планується за рахунок

коштів громадського бюджету м. Коломиї у _____ році


 1. Коротка назва проекту………………………………………………………………….......…

..........................................................................................................................................................


2. Включено до реєстру поданих проектів   за №  1. Опис уточнень що бажає надати автор (наприклад уточнення вартості, місця реалізації, об’єкту)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………….......................................................................................................……………

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………….......................................................................................................……………

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………….......................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………….......................................................................................................……………

……………………………………………………………...............................................………...………………………………......................................................................................................…

……………………………...............................................………………………………………...…………………….......................................................................................................……………

(інша додаткова інформація,  може бути додана та не є обов’язковою надається у додатках про що зазначається в уточненні)
__________                                      __________________                     __________________                                                                          

    дата                                                                       підпис автора                                                                 ПІБ автора        
                                                                                                              Додаток 4

до Положення про

громадський бюджет

міста Коломиї


БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ


Прізвище    

Ім’я

По-батькові


Дата народження                         Адреса реєстрації:                                  Серія і номер паспорта(у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ необхідно пред’явити особі, яку уповноважено супроводжувати  голосування)


? Згода на обробку персональних даних:

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних в Базі персональних даних міської ради, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

___________                                                                ___________________

          дата                                                                                                                                                                                                                (підпис)проекту

Назва завдання проекту

Відмітка про голосування_______                        __________________                                              _________________

(дата)                                                      (підпис)                                                                                                             (ПІБ)2011-2024 © Всі права застережено.