НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Кодексу етики депутата Коломийської мі..."  № 3781-47/2019-47 від 27.06.2019р. 
Документ №3781-47/2019 від 27.06.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.07.2019 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(47  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.06.2019р.  № 3781-47/2019-47
 

Про затвердження Кодексу етики

депутата Коломийської міської ради


З метою забезпечення ефективної депутатської діяльності, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

вирішила:


1. Затвердити Кодекс етики депутата Коломийської міської ради (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на секретаря міської ради О. Романюка.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку (Л. Бордун).Міський голова                                                                                                          І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 27.06.2019 р. №3781-47/2019Кодекс етики депутатів Коломийської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Кодекс етики депутатів Коломийської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів міської ради (далі – депутатів), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.

1.2. Кодекс ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих та нормативних актах.

1.3. Мета Кодексу: підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, покращення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків, забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради, запобігання зловживанням службовим становищем.

1.4. З моменту набуття чинності даного Кодексу депутати дотримуються його у процесі своєї діяльності.


2. При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні принципи:

- Народовладдя. 

- Законності та верховенства права.

- Гласності. 

- Колегіальності депутатів.

- Виборності. 

- Демократизму.

- Підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою міста Коломиї.


3. Етичні правила поведінки депутатів

3.1. Виконання обов’язків.

Депутати повинні:

- неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, Регламенту Коломийської міської ради та вимог цього Кодексу;

- бути патріотом Коломийської міської об’єднаної територіальної громади та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

- проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

- з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;

- тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних»;

- систематично проводити прийом громадян на своїх виборчих округах.


4. Публічна поведінка

Депутати повинні:

- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Коломийської міської ради та її виконавчим органам;

- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

- використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

- у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів зобов’язані публічно визнати некоректність своїх висловлювань.


5. Поводження на засіданнях міської ради, при роботі в постійних комісіях

Депутати повинні:

- дотримуватись Регламенту Коломийської міської ради;

- постійно бути присутніми на засіданнях ради, при роботі в комісіях (за винятком вагомих причин відсутності);

- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

- виступати лише з дозволу головуючого;

- дотримуватись часу, відведеного для виступу;

- з повагою ставитись до доповідачів;

- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради, або особистого майна присутніх на засіданні.


6.  Відносини з виборцями

Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.

Депутати повинні:

- будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної належності тощо;

- вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Коломийську міську раду та її виконавчі органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- вивчати громадську думку;  

- проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповіді на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала;

- з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

- сприяти доступу до публічної інформації;

- звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік.


7. Відносини зі ЗМІ

Депутати повинні:

- за наявності інформаційного приводу інформувати ЗМІ про свою діяльність;

- сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків; 

- надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

- ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

- намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити;

- захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком порушення їх законних прав.


8.  Відносини з органами, що представляють інші гілки влади

Депутати повинні:

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, державними органами, органами  місцевого самоврядування;

- сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють інші гілки влади;

- бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

- залучати до своєї діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання депутатських повноважень. 


9. Міжфракційні відносини

Депутати повинні:

- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

- уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.


10. Відносини депутатів з політичними партіями

Депутати повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.  Партійна належність не повинна переважати над інтересами територіальної громади міста Коломиї.


11. Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших державах

Депутати повинні:

- під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу;

- у стосунках з органами інших держав захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян.

Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.


11. Правила поведінки в Інтернеті

Депутати повинні:

- під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

- поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

- вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;

- дотримуватися нормативної лексики;

- дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю.

Розголошення персональних даних інших осіб є недопустимим.


12. Етика реалізації прав та повноважень

Депутат має право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

- на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання депутатських обов'язків від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

- на приватне життя;

- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних,  на його думку, звинувачень або підозр;

- захищати свої законні права та інтереси в  органах влади та в судовому порядку.


13. Запобігання проявам корупції

Забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Депутати повинні:

- неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

- використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;

- уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

- демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції; 

- особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

- в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи.


14. Врегулювання конфлікту інтересів

Депутати зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;        

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;        

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.        

Депутати не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших осіб до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.


15. Отримання подарунків та винагород

Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

- у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування;

Депутати у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

- відмовитися від пропозиції;

- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

- письмово повідомити про пропозицію міського голову, керівника спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.


16. Контроль за дотриманням Кодексу етики депутатами

Розглядом фактів порушення вимог Кодексу займається постійна депутатська комісія міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку (далі – Комісія).

Розгляд питань, пов’язаних з порушенням Кодексу депутатом, здійснюється Комісією на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян, за поданням міського голови, за поданням голови постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку. У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не забороненими нормами чинного законодавства України.


17.  Відповідальність за порушення Кодексу етики депутатами

За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька заходів впливу:

- попередження із занесенням до протоколу засідання;

       - інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації  та на офіційному сайті Коломийської міської ради.

У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє правоохоронні органи.2011-2024 © Всі права застережено.