НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Порядку внесення місцевої ініціативи н..."  № 3780-47/2019-47 від 27.06.2019р. 
Документ №3780-47/2019 від 27.06.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.07.2019 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(47  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 27.06.2019р.  № 3780-47/2019-47
 

Про затвердження Порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд Коломийської міської ради


Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:


1. Затвердити Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Коломийської міської ради (додається).

2. Відділу інформаційних технологій міської ради (М. Бондаренко) створити на офіційному веб-сайті міської ради розділ «Місцеві ініціативи».

3. Відділу інформаційної політики міської ради (Н. Сандецька) розмістити інформацію про Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Коломийської міської ради у підрозділі «Місцеві ініціативи» на офіційному веб-сайті ради та у ЗМІ, оновлювати інформацію про порядок внесення місцевих ініціатив мешканцями, а також результати їх розгляду відповідно до вимог цього Порядку.

4. Організацію та контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради  О. Романюка.Міський голова                                                                                         І. СлюзарЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 27.06.2019 р. №3780-47/2019ПОРЯДОК

внесення місцевої ініціативи на розгляд Коломийської міської ради


Стаття 1. Місцева ініціатива – одна з форм участі членів Коломийської міської об’єднаної територіальної громади (далі – членів територіальної громади) у місцевому самоврядуванні.

Стаття 2. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською радою (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією України та законами України до відання місцевого самоврядування.

Стаття 3. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту рішення з питань, які віднесені до компетенції ради.        

Стаття 4. Суб’єктом подачі місцевої ініціативи є ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд міської ради.

Стаття 5. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років. Особи, що входять до ініціативної групи, повинні бути зареєстровані на території Коломийської ОТГ.

Стаття 6. Ініціативна група утворюється на загальних зборах громадян.

Загальні збори громадян:

- формулюють питання місцевої ініціативи;

- визначають шляхи і механізми їх вирішення;

- обирають членів ініціативної групи.

За рішенням зборів ініціативна група наділяється повноваженнями щодо розробки проекту рішення (рішень) з визначеного питання (питань) місцевої ініціативи та подальшого внесення його на розгляд ради.

Стаття 7. За результатами зборів складається протокол (у двох примірниках), у якому має бути зазначена кількість присутніх, питання що розглядались та рішення за підсумками розгляду питань. Протокол підписується головою та секретарем зборів.

Стаття 8. Для внесення місцевої ініціативи на розгляд сесії міської ради подається повідомлення на ім’я секретаря Коломийської міської ради.

Стаття 9. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи зазначаються:

- опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива;

- проект рішення;

- прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;

- протокол зборів громадян (один примірник);

- підписні листи.

Стаття 10. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 100 підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані на території Коломийської ОТГ.

Стаття 11. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах. Підписні листи повинні містити наступні дані:

- прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

- дата та рік народження;

- місце реєстрації підписанта;

- особистий підпис.

       Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Порядку.

Стаття 12. Секретар міської ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Порядку та приймає рішення передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на сесії міської ради або повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням причин повернення.

Стаття 13. Секретар міської ради може повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи (про що повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи та на офіційному веб-сайті ради спеціальному підрозділі «Місцеві ініціативи»), виключно у таких випадках:

- питання місцевої ініціативи відноситься до відання органів державної влади або інших органів місцевого самоврядування;

- при подачі місцевої ініціативи не було дотримано вимог до оформлення, передбачених нормами цього Порядку;

- ініціативна група зібрала недостатню кількість підписів членів територіальної громади, які подала у підписних листах.

Стаття 14. Якщо секретар ради приймає рішення про передачу місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на сесії міської ради, інформація про місцеву ініціативу  (опис проблеми, яку прагнути вирішити члени територіальної громади, наданий ініціативною групою проект рішення, анонс про час та місце розгляду місцевої ініціативи) розміщується на офіційному веб-сайті ради у спеціальному підрозділі «Місцеві ініціативи».

Стаття 15. Якщо секретар міської ради приймає рішення про повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи, інформація про місцеву ініціативу, яку подавали члени територіальної громади (опис проблеми, яку прагнуть вирішити члени територіальної громади, наданий ініціативною групою проект рішення, вмотивована причина повернення місцевої ініціативи) розміщується на офіційному веб-сайті ради у спеціальному підрозділі «Місцеві ініціативи».        

Стаття 16. Підготовку місцевої ініціативи до розгляду на пленарному засіданні ради здійснює секретар міської ради:

- організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради;

- контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.

Стаття 17. У випадку необхідності, секретар міської ради доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою.

Стаття 18. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за обов’язкової участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій ради та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

Стаття 19. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії ради.

Стаття 20. Місцева ініціатива, внесена на розгляд міської ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду на відкритому засіданні ради. Члени ініціативної групи обов’язково беруть участь у сесії міської ради під час розгляду проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи:

- уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні ради у ролі доповідача;

- присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи.

Стаття 21. Рішення ради з питань внесеної на розгляд місцевої ініціативи в п’ятиденний термін з дня прийняття рішення надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

Стаття 22. У разі, якщо рада на засіданні не прийме проект рішення, запропонований ініціативною групою, можлива повторна подача місцевої ініціативи до міської ради.Додаток до Порядку внесення місцевої ініціативи


на розгляд Коломийської міської ради


ПІДПИСНИЙ ЛИСТ

із підписами членів Коломийської міської об’єднаної територіальної громади


щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд Коломийської міської ради

проекту рішення

__________________________________________________________________


повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи


№ з.п.

Прізвище ім’я


по батькові

Рік

народження

Адреса реєстрації

місця проживання

Підпис

1.

2.

100.


Загальна кількість підписів: ____ (______________________________),


Член ініціативної групи ________________ _____________________

                                                          (підпис)             (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ________________ _____________________

                                                          (підпис)              (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ________________ _____________________

                                                          (підпис)             (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ________________ _____________________

                                                          (підпис)              (прізвище та ініціали)

Член ініціативної групи ________________ _____________________

                                                          (підпис)              (прізвище та ініціали)2011-2024 © Всі права застережено.